menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 - Kysyntä jatkui alhaisella tasolla

20.07.2009

Cargotec Oyj     OSAVUOSIKATSAUS     20.7.2009 klo 12.00
 
Cargotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 - Kysyntä jatkui alhaisella tasolla
 
Katsauksen pääkohdat - tammi-kesäkuu
 •          Saadut tilaukset olivat 928 (1-6/2008: 2 168) miljoonaa euroa.
 •          Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 555 (31.12.2008: 3 054) miljoonaa euroa.
 •          Liikevaihto laski 17 prosenttia ja oli 1 353 (1-6/2008: 1 627) miljoonaa euroa.
 •          Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 18,0 (107,3) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittomarginaali 1,3 (6,6) prosenttia liikevaihdosta.
 •          Liikevoitto oli -3,9 (107,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 21,9 (0,0) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
 •          Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 106,8 (94,7) miljoonaa euroa.
 •          Katsauskauden tulos oli -5,8 (70,1) miljoonaa euroa.
 •          Osakekohtainen tulos oli -0,11 (1,11) euroa.
 •  
  Katsauksen pääkohdat - toinen vuosineljännes
 •          Saadut tilaukset olivat 471 (4-6/2008: 1 013) miljoonaa euroa.
 •          Liikevaihto laski 25 prosenttia ja oli 678 (901) miljoonaa euroa.
 •          Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 3,0 (63,1) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittomarginaali 0,4 (7,0) prosenttia liikevaihdosta.
 •          Liikevoitto oli -10,0 (63,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 13,1 (0,0) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
 •  
  Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
  "Aiemmin todetun mukaisesti kysyntä jatkui heikkona toisella vuosineljänneksellä. Koko 2009 ensimmäinen vuosipuolisko on ollut erittäin haastavaa aikaa lastinkäsittelyssä, mikä on edellyttänyt huomattavaa toimintamme uudelleenjärjestelyä. Globaali tuotantorakenteemme muuttuu tämän vuoden kuluessa merkittävästi. Lisäksi haemme selvästi parempaa ja tehokkaampaa toimintamallia myynti- ja huoltoverkostossamme. Ensimmäisen vuosipuoliskon vahva rahavirta on tässä markkinatilanteessa erinomainen saavutus", toteaa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.
   
  Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille:
  Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 14.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.00 mennessä.
   
  Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon +44 20 3023 4412, tunnus Cargotec Corporation. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.
   
  Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin sivuilla myöhemmin samana päivänä.
   
  Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa 22.7.2009 klo 15.00 asti numerossa +44 20 8196 1998, koodi 136498#.
   
   
  Lisätiedot:
  Eeva Sipilä. talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
  Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634
   
  Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen maalla ja merellä - missä vain tavaraa liikkuu. Cargotecin tärkeimmät tuotemerkit Hiab, Kalmar ja MacGregor ovat maailmanlaajuisia markkinajohtajia. Cargotecin maailmanlaajuinen verkosto tarjoaa kattavia huoltopalveluita, jotka takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa. Konsernilla on noin 11 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.cargotec.fi
   

  Toimintaympäristö
  Kuormankäsittelylaitteiden kysyntä oli heikkoa koko ensimmäisen vuosipuoliskon. Rakentamisen ja uusien kuorma-autojen myynnin voimakas pudotus on vähentänyt merkittävästi kuormankäsittelylaitteiden kysyntää. Asiakkailla on kalustoa vajaakäytössä ja he siirtävät investointipäätöksiään epävarmassa taloustilanteessa. Puutavaranosturien markkinat ovat erityisen vaikeat johtuen puuteollisuuden heikosta markkinatilanteesta. Alhainen kysyntä lisäsi hintakilpailua laitevalmistajien kesken.
   
  Satamissa käsiteltävien konttien määrän väheneminen alkuvuonna sai asiakkaat arvioimaan uudelleen suunniteltuja investointejaan kontinkäsittelylaitteisiin. Aktiviteetti käynnissä olevien sekä joidenkin suunnittelun alla olevien investointiprojektien osalta ei realisoitunut tilauksina. Markkina-alueista Aasiassa ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti oli muuta maailmaa vilkkaampaa julkisilla varoilla käynnistettyjen infrastruktuurihankkeiden ansiosta. Haarukkatrukkien ja terminaalitraktoreiden kysyntä laski selvästi teollisuustuotannon laskun ja jakelukeskusten toiminnan hiljenemisen seurauksena.
   
  Laivojen lastinkäsittelylaitteiden markkinat ovat pudonneet nopeasti muutaman viime vuoden ennätyksellisen laivanrakennuksen korkeasuhdanteen jälkeen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilauksia saatiin lähinnä viime vuoden puolella tilattuihin laivoihin. Lisäksi raakaöljyn hinnan lievä nousu heijastui positiivisesti offshore-laitteiden markkinoihin katsauskauden loppupuolella. Laivojen ylikapasiteetti on johtanut laivojen seisottamisiin, laivojen käyttöön varastointitarkoituksiin sekä lisääntyneeseen romuttamiseen. Uusia laivoja on tänä vuonna tilattu maailmassa hyvin vähän. Laivojen lastinkäsittelylaitteiden tilausten peruutusten määrä on kuitenkin toistaiseksi ollut kohtuullinen.
   
  Huoltopalvelujen kysyntää alensi osittain käyttämättömänä seisova laitekanta. Huoltopalvelujen markkinat olivat kuitenkin laitemarkkinoita paremmat. Alentunut lastinkäsittelylaitteiden käyttöaste vaikutti myös varaosamyyntiin. Asiakkaat ovat edelleen kiinnostuneita entistä joustavammista toimintamalleista, mutta päätöksenteko on hidastunut.
   
  Saadut tilaukset
  Saadut tilaukset ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 928 (2 168) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten määrä laski kaikissa liiketoiminta-alueissa huomattavasti talouden heikkenemisen seurauksena. Lisäksi on huomioitava, että 2008 vertailukauden tilauskertymä oli ennätyksellinen sekä Kalmarissa että MacGregorissa. Saatujen tilausten määrä toisella vuosineljänneksellä oli 471 (1 013) miljoonaa euroa, mikä on samalla tasolla kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
   
  MEUR
  1-6/2009
  Osuus, %
  1-6/2008
  Osuus, %
  Muutos, %
  1-12/2008
  Hiab
  268
  29
  467
  21
  -43
  818
  Kalmar
  411
  44
  853
  39
  -52
  1 566
  MacGregor
  251
  27
  854
  39
  -71
  1 393
  Sisäiset tilaukset
  -2
   
  -5
   
   
  -9
  Yhteensä
  928
  100
  2 168
  100
  -57
  3 769
   
  Hiab
  Hiabin osuus saaduista tilauksista tammi-kesäkuussa oli 268 (467) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 130 (238) miljoonaa euroa.
   
  Hiabin saamat tilaukset olivat pääosin liiketoiminnalle tyypillisiä pienehköjä yksittäisiä tilauksia. Tilausten aleneminen jatkui edellisvuoden tasosta erityisesti rakentamiseen liittyvien asiakassegmenttien alhaisen kysynnän takia.
   
  Toukokuussa Hiab sai 60 kuormausnosturin ja 39 koukkulaitteen tilauksen Suomen puolustusvoimille toimitettaviin kuorma-autoihin. Laitteiden toimitukset alkavat vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä.
   
  Helmikuussa Hiab sai merkittävän 292 kuormausnosturin tilauksen yhdysvaltalaiselta BAE Systemsiltä. Laitteiden toimitus alkoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja jatkuu läpi vuoden 2009. Tilaus on jatkoa syyskuussa 2008 tehdylle kaupalle.
   
  Kalmar
  Kalmarin osuus saaduista tilauksista tammi-kesäkuussa oli 411 (853) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 187 (363) miljoonaa euroa. Kontinkäsittelyn näkymien epävarmuus heijastui asiakkaiden investointipäätöksiin pidentäen päätöksentekoprosesseja. Kontinkäsittelylaitteiden alentuneet käyttöasteet vähensivät korvausinvestointeja.
   
  Toisella vuosineljänneksellä Kalmar sai kolmen E-One+-mobiilipukkinosturin tilauksen portugalilaiselta Liscont Operadores de Contentores SA:lta. Laitteet toimitetaan Liscontin Alcântaran konttiterminaaliin, Lissaboniin, vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lisäksi sovittiin seitsemän haarukkatrukin toimituksesta katsauskauden loppuun mennessä kreikkalaiselle Thessaloniki Port Authoritylle.
   
  Lisäksi toisella vuosineljänneksellä Yhdysvaltojen puolustusministeriön alaiselta TACOMilta (Tank Automotive Armament Command) saatiin 46 maastoajoon tarkoitetun konttikurottajan tilaus. Laitteet valmistetaan Cargotecin uudessa tehtaassa Texasissa, Yhdysvalloissa, vuosina 2010-2011. Tilaus on jatkoa ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadulle yhteensä 62 maastoajoon tarkoitetun konttikurottajan tilaukselle.
   
  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kalmar sopi 20 kuljetuslukin toimituksesta TTI Algeciras S.A.:lle Espanjaan. Laitteet toimitetaan tammikuuhun 2010 mennessä. Kalmar sai myös konttikurottajien ja raskaan kokoluokan haarukkatrukkien tilauksen Vestas Towersilta Yhdysvalloista. Laitteita käytetään tuulivoimaloiden turbiinien nostamiseen ja laitteet räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Laitteet toimitettiin toisen vuosineljänneksen aikana.
   
  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myös terminaalitraktoritilauksia muun muassa Kiinasta, Tunisiasta ja Venäjältä. Kiinaan, Ningbon satamaan toimitetaan 50 keskiraskaan kokoluokan terminaalitraktoria. Raskaan kokoluokan terminaalitraktoreita toimitetaan yhteensä 20 Tunisiaan Societe Tunisienne De Acconagen ja 15 terminaalitraktoria Venäjälle Novorossiisk Commericial Sea satamaan.
   
  Maaliskuussa Kalmariin kuuluva Cargotec Port Security sai ensimmäisen kaupallisen tilauksensa konttitarttujiin asennettavasta säteilyarvoja mittaavasta teknologiasta yhdysvaltalaiselta Lockheed Martinilta. Järjestelmä täyttää Yhdysvaltojen maahantuloviranomaisten vaatimukset.
   
  MacGregor
  MacGregorin osuus saaduista tilauksista ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 251 (854) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 155 (415) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten määrän pudotus on seurausta ennätyksellisen laivanrakennuksen korkeasuhdanteen voimakkaasta hiljentymisestä. Kilpailijoiden toimitusvaikeudet heijastuivat positiivisesti tilauksiin ja tarjouspyyntöihin, kun telakat haluavat varmistaa MacGregorin avulla projektiensa pysymisen aikataulussa.
   
  Toisella vuosineljänneksellä MacGregor sai lastinkäsittelynosturi- ja lastiluukkutilauksia kontti- ja irtolastialuksiin. Eteläkorealaiselta Sungdong Shipbuilding & Marine Engineeringiltä saatiin lastiluukkutilaus 10 irtolastialukseen. Laitteet toimitetaan vuonna 2010. Japanissa ja Etelä-Koreassa rakenteilla oleviin 32 konttilaivaan toimitetaan lastiluukut vuosina 2010-2012. Tilaus sisältää lastiluukkujen suunnittelun ja pääkomponentit. Kiinalaisella Rongcheng Shenfei Shipbuildingin telakalla rakenteilla oleviin kuuteen konttilaivaan toimitetaan lastinkäsittelynostureita ja lastiluukut. Kuhunkin laivaan toimitetaan 5 nosturia sekä lastiluukkujen suunnittelu ja pääkomponentit vuosina 2010-2012. Lisäksi saatiin 24 irtolastialukseen asennettavien 96 nosturin tilaus intialaiselta ABG-telakalta. Alukset tulevat aasialaisille ja eurooppalaisille varustamoille. Nostureiden toimitus alkaa tämän vuoden lopulla ja jatkuu vuoden 2013 puoliväliin saakka. Lisäksi toukokuussa MacGregor sai roro-laitteiden tilaukset ranskalaiselta Compagnie Meridionale de Navigationilta sekä Ranskan laivastolta.
   
  Toisella vuosineljänneksellä saatiin myös kahden kaksipuomisen lastinkäsittelynosturin tilaus Yhdysvaltain laivastolta. Tilaukseen sisältyy uusien nostureiden lisäksi vanhojen nostureiden poisto, nosturipuomien ja nosturialustan kunnostaminen sekä nosturin vakautuksen esityö. Nosturit otetaan käyttöön maaliskuuhun 2011 mennessä.
   
  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä MacGregor sai merkittäviä satamaramppiratkaisujen tilauksia Jordaniasta, Marokosta ja Irlannista. Laitteet toimitetaan vuoden 2009 lopulla ja vuoden 2010 alussa. MacGregorin satamaramppiteknologia on räätälöity palvelemaan kunkin sataman erikoisolosuhteita.
   
  Helmikuussa MacGregor sai itsepurkavien sementinkäsittelylaitteiden tilauksen kahteen sementinkuljetusalukseen japanilaiselta Taiheiyo Engineeringiltä. Laitteilla varmistetaan korkea purkukapasiteetti, alhainen energiankulutus sekä korkea luotettavuus. Tilaus on jatkoa pitkäaikaiselle asiakassuhteelle. Laitteet toimitetaan vuonna 2010.
   
  Maaliskuussa saatiin ro-ro-laitteiden tilaus Australian laivastolta kahteen huoltotukialukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2010-2011.
   
  Maaliskuussa MacGregor sai myös 28 letkunkäsittely- ja muonanosturitilauksen korealaiselta Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co -telakalta. Nosturit asennetaan viiteen isoon tankkeriin ja kahteen nesteytetyn maakaasun kuljetusalukseen, ja ne toimitetaan vuosina 2010 ja 2012.
   
  Cargotec Services
  Yleisen taloustilanteen heikentyminen vaikutti myös huoltomarkkinoiden aktiviteettiin, mutta vaikutus oli pienempi kuin laitemarkkinoilla. Huoltotoiminnalle tyypillisiä pieniä sopimuksia solmittiin paljon, mutta asiakkaat lykkäävät isojen sopimusten päätöksentekoa.
   
  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä solmittiin viisivuotinen huoltosopimus albanialaisen Durres Port Authorityn kanssa. Laitteiden huollon lisäksi sopimus kattaa varaosavaraston hallinnan.
   
  Tilauskanta
  Tilauskanta 30.6.2009 oli 2 555 (31.12.2008: 3 054) miljoonaa euroa. Hiabin osuus tilauskannasta oli 138 (164) miljoonaa euroa, Kalmarin 514 (704) miljoonaa euroa ja MacGregorin 1 903 (2 187) miljoonaa euroa. Hiabin tilauskanta ulottuu noin kahden kuukauden päähän, Kalmarin noin kuusi kuukautta eteenpäin ja MacGregorin noin 18 kuukautta eteenpäin. MacGregorin tilauskannasta 80 prosenttia arvioidaan tuloutettavan liikevaihtoon vuoden 2010 loppuun mennessä. Tilausten peruutuksia kirjattiin MacGregorissa tammi-kesäkuussa 90 miljoonaa euroa.
   
  MEUR
  30.6.2009
  Osuus, %
  31.12.2008
  Osuus, %
  Muutos, %
  Hiab
  138
  5
  164
  5
  -16
  Kalmar
  514
  20
  704
  23
  -27
  MacGregor
  1 903
  74
  2 187
  72
  -13
  Sisäinen tilauskanta
  0
   
  -1
   
   
  Yhteensä
  2 555
  100
  3 054
  100
  -16
   
  Liikevaihto
  Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 1 353 (1 627) miljoonaa euroa. Lasku vertailukaudesta oli 17 prosenttia. Ainoastaan laivojen lastinkäsittelylaitteiden toimitukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 678 (901) miljoonaa euroa.
   
  MEUR
  1-6/2009
  Osuus, %
  1-6/2008
  Osuus, %
  Muutos, %
  1-12/2008
  Hiab
  292
  22
  483
  30
  -39
  907
  Kalmar
  588
  43
  717
  44
  -18
  1 515
  MacGregor
  475
  35
  431
  26
  10
  985
  Sisäinen myynti
  -2
   
  -4
   
   
  -8
  Total
  1 353
  100
  1 627
  100
  -17
  3 399
   
  Hiabin liikevaihto laski 292 (483) miljoonaan euroon ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 139 (253) miljoonaa euroa.  Liikevaihdon lasku johtuu alkuvuoden alhaisesta tilauskertymästä, mikä heijastaa kuormankäsittelylaitteiden markkinoiden yleistä heikkoutta ja asiakkaiden investointihaluttomuutta.
   
  Kalmarin liikevaihto oli 588 (717) miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla, josta toisen vuosineljänneksen osuus oli 282 (396) miljoonaa euroa. Toimitukset olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvällä tasolla vuoden vaihteen korkean tilauskannan ansiosta, mutta toisella vuosineljänneksellä alkoi raskaan lastin käsittelylaitteissa näkyä hiljentyneen markkinatilanteen seurauksena aleneva volyymikehitys.
   
  MacGregorin liikevaihto kehittyi myönteisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja oli 475 (431) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on seurausta viime vuosien vahvasta tilauskertymästä. Toimitusvolyymit kasvoivat alkuvuoden aikana tasaisesti onnistuneiden projektitoimitusten ansiosta. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 257 (254) miljoonaa euroa.
   
  Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 364 (414) miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä vastaa 27 (25) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto laski 12 prosenttia edellisvuodesta. Lasku johtuu alhaisemmasta kysynnästä huoltoliiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Hiabissa huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 30 (22) prosenttia, Kalmarissa 29 (29) prosenttia ja MacGregorissa 23 (22) prosenttia.
   
  Tulos
  Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli -3,9 (107,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 21,9 (0,0) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
   
  Ilman uudelleenjärjestelykuluja tammi-kesäkuun liikevoitto oli 18,0 (107,3) miljoonaa euroa eli 1,3 (6,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää lisäksi 2,7 (3,1) miljoonan euron kustannusvaikutuksen yritysostojen hankintamenolaskelmista ja 6,0 (2,8) miljoonaa euroa On the Move -muutosohjelman toteutuneita kuluja.
   
  Liikevoittoa heikensi erityisesti Hiabissa tuotantokapasiteetin alhainen käyttöaste. Lisäksi Hiabissa ja Kalmarissa tuotekannattavuutta heikensivät toimitukset, joiden materiaalikustannukset olivat vielä osin aiemman korkeasuhdanteen hintatasolla. MacGregorin kannattavuus kehittyi positiivisesti.
   
  Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli -10,0 (63,1) miljoonaa euroa ja kaudelle kirjattiin 13,1 (0,0) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. Ilman uudelleenjärjestelykuluja toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 3,0 (63,1) miljoonaa euroa eli 0,4 (7,0) prosenttia liikevaihdosta.
   
  Merkittävistä uudelleenjärjestelytoimista syntyvät kustannussäästöt tulevat viipeellä, eivätkä katsauskaudella riittäneet kompensoimaan voimakkaasti pudonneen kysynnän negatiivista tulosvaikutusta. Vuonna 2008 käynnistetyllä sopeuttamisohjelmalla tavoitelluista 25 miljoonan euron kustannussäästöistä arvioidaan kuluvana vuonna toteutuvan vajaa 20 miljoonaa euroa, ja lopun vuoden 2010 aikana. Lisäksi katsauskaudella käynnistetyllä lisäsopeuttamisella tavoitellaan noin 25 miljoonan euron vuotuista kustannussäästöä. 
   
  Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli -5,8 (70,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,11 (1,11) euroa.
   
  Tase, rahoitus ja rahavirta
  Liiketoiminnan nettokäyttöpääoma aleni, ja 30.6.2009 se oli 246 (31.12.2008: 324) miljoonaa euroa. Aleneminen johtuu komponentti- ja materiaalivarastojen sekä saatavien määrän pienenemisestä. Lisäksi vuoden vaihteessa taseessa oli huomattava määrä keskeneräistä tuotantoa, joka on alentunut Kalmarin ja MacGregorin alkuvuoden hyvän toimitusvolyymin ansiosta. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 297 (284) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 765 (754) miljoonaa euroa.
   
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 106,8 (94,7) miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin 37,1 (65,7) miljoonaa euroa.
   
  Nettovelka 30.6.2009 oli 467 (31.12.2008: 478) miljoonaa euroa, johon sisältyy 624 (565) miljoonaa euroa korollista velkaa. Omavaraisuusaste oli 34,6 (33,0) prosenttia, ja nettovelkaantumisaste oli 57,5 (55,3) prosenttia. Nettovelkaantumisastetta nosti ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksetut osingot, minkä jälkeen toisella vuosineljänneksellä velkaantumisaste aleni.
   
  Cargotecin rahoitusrakenne on hyvä. Korolliset nettovelat koostuvat pääasiassa pitkäaikaisista lainoista, jotka erääntyvät vuodesta 2012 alkaen. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä pitkäaikaisia rahoituslimiittejä 585 miljoonaa euroa.
   
  Vahvistaakseen rahoitusasemaansa, yhtiö nosti maalis- ja kesäkuussa yhteensä 100 miljoonaa euroa viisivuotista TyEL-lainaa.
   
  Oman pääoman tuotto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -1,4 (15,6) prosenttia, ja sijoitetun pääoman tuotto oli -0,4 (15,9) prosenttia.
   
  Uudet tuotteet ja tuotekehitys
  Tutkimus- ja kehitysmenot ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 19,3 (22,8) miljoonaa euroa, mikä on 1,4 (1,4) prosenttia liikevaihdosta. Heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta Cargotec panostaa edelleen tuotekehitykseen.
   
  Hiab toi markkinoille pienten kuormausnosturien tuoteperheeseen useamman uuden tuotteen. Lisäksi Kiinan markkinoille lanseerattiin uuden sukupolven ensimmäinen jäykkäpuominosturi. Lisäksi vaihtolavatuoteperhe kasvoi uudella 30 tonnin vaihtolavalaitteella.
   
  Toisella vuosineljänneksellä Kalmar esitteli sähkökäyttöisen kuljetuslukin. Uuden teknologian ansiosta kuljetuslukin polttoainekulutus on alhaisempi ja hiilidioksidipäästöt vähäisemmät. Lisäksi Long Beachin satamaan, Yhdysvaltoihin, toimitettiin kolme uutta hybriditerminaalitraktoria teknisiin testeihin.
   
  Tammikuussa Kalmar toi markkinoille uuden konttisatamien lo-lo-toimintoihin (lift-on, lift-off) tarkoitetun raskaan kokoluokan terminaalitraktorin. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa suunnitellussa laitteessa on panostettu erityisesti ergonomiaan ja ajomukavuuteen, energiatehokkuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen.
   
  Kalmarin automaattisen konttikenttänosturin testaukset saatiin päätökseen Hampurin CTB terminaalissa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Automaattinen konttivarasto saavutti turvajärjestelmien osalta Saksan viranomaishyväksynnän. Integraatiotestaus asiakkaan terminaalijärjestelmän kanssa aloitetaan heinäkuussa 2009.
   
  Kalmar valmisteli satamanostureiden valmistuksen aloittamista Aasiassa. Samalla nosturimallia on kehitetty siten, että loppuasennus on helpompi tehdä satamassa, johon nosturi sijoitetaan. Tämän ansiosta nosturin kuljetus helpottuu ja kuljetuskustannukset alenevat. Uudet toimitettavat satamanosturit varustetaan Kalmarin uudella nostureiden ohjausjärjestelmällä, joka sisältää nosturin hallinnan ja vianetsinnän.
   
  Toukokuussa MacGregor esitteli uuden erittäin syviin vesiin tarkoitetun nostojärjestelmän, joka sisältää sivulle asennettavan kehysrakenteen kuorman siirtämiseksi teräsvaijerivinssillä varustetulta standardinosturilta pystysuorasti laskettaviin kuituvaijereihin. Kehitys on jatkoa tammikuussa toimitetulle ensimmäiselle syvänmeren nivelpuominosturille, joka sisältää mahdollisuuden käyttää kuituvaijeria. Teknologialla, joka mahdollistaa kevyen kuituvaijerin käytön perinteisen teräsvaijerin sijaan, on monia etuja: painavampia lasteja voidaan käsitellä rajoittamattomissa syvyyksissä rasittamatta nosturia ja näin ollen kokonaisturvallisuutta voidaan parantaa kevyemmän laitteen ansiosta, joka kuitenkin pystyy raskaisiin työtehtäviin.
   
  Investoinnit
  Investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 41,9 (29,1) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 13,7 (20,2) miljoonaa euroa.
   
  Cargotec päätti huhtikuussa edetä suunnitelmassaan perustaa kokoonpanoyksikkö Pohjois-Puolaan, Stargard Szczecinskin kaupunkiin. Investoinnin tavoitteena on kehittää Cargotecin globaalia tuotantorakennetta. Tuotanto alkaa vuoden 2009 aikana vuokratiloissa. Stargard Szczecinskissa sijaitsevan uuden kokoonpanoyksikön on tarkoitus tukea laajalti Cargotecin tuotevalikoiman tuotantoa. Omissa tuotantotiloissa tapahtuva kokoonpano on suunniteltu alkavaksi vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä. Investointikustannuksen kassavirtavaikutuksen on arvioitu olevan lähes 20 miljoonaa euroa vuonna 2009, josta toisella vuosineljänneksellä toteutui 4 miljoonaa euroa lähinnä maa-alan ostosta.
   
  Kapasiteetin laajennukset konttitarttujatehtaassa Malesiassa jatkuivat katsauskaudella. Maastoajoon tarkoitettujen konttikurottajien uusi tuotantolaitos Teksasissa, Yhdysvalloissa, otettiin käyttöön katsauskaudella. Lisäksi Narvassa, Virossa sijaitsevan tuotantoyksikön kapasiteetin laajennusinvestointi ja Shanghaissa, Kiinassa sijaitsevan tehtaan kapasiteetin kaksinkertaistaminen saatiin päätökseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
   
  On the Move -muutosohjelma
  Cargotec ilmoitti tammikuussa 2008 aloittavansa mittavan On the Move -muutosohjelman, jolla pyritään kannattavuuden parantamiseen 80-100 miljoonalla eurolla. Muutosohjelman tavoitteena on toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta lisäämällä luoda pohja kannattavalle kasvulle.
   
  On the Move -muutosohjelman alkuvaiheen projektit keskittyivät tukitoimintojen ja yhtiörakenteen yksinkertaistamiseen ja tehokkuutta parantavien tietojärjestelmähankkeiden käynnistämiseen. Nämä hankkeet jatkuvat ja pääosa yhtiörakenteen muutoksesta saadaan valmiiksi kuluvana vuonna.
   
  Muutosohjelman toteuttaminen jatkuu viemällä uudet toimintatavat osaksi johtamista ja organisaatiota. Kolme keskeistä toimintoa: ratkaisut, tuotanto ja tukitoiminnot kehittävät Cargotecin prosesseja yli liiketoiminta-alueiden.
   
  Vuoden 2009 alussa muodostettu Cargotecin ostoista ja tehdaskapasiteetista vastaava tuotanto-organisaatio kehittää globaalia toimitusketjua sekä lähemmäs asiakkaita että kohti alemman kustannustason toimintaympäristöä. Vuoden 2009 aikana toteutetaan merkittävä tuotantorakenteen muutos. Vuonna 2008 päätettiin sulkea tehdas Yhdysvalloissa ja Suomessa. Näiden lisäksi katsauskaudella tehtiin päätös tehtaan sulkemisesta Hollannissa sekä Ruotsissa. Tehtaiden sulkemisen seurauksena ja tehokkuuden lisäämiseksi kehitetään jäljelle jäävien tehtaiden toimintaa ja kapasiteetin käyttöä.
   
  Osana On the Move -muutosohjelmaa, Cargotec kehittää uutta yhteistä toimintamallia Hiabin ja Kalmarin liiketoiminta-alueilleen maailmanlaajuisesti. Cargotec muodosti uuden Customer Operations -organisaation, johon yhdistetään Hiabin ja Kalmarin liiketoiminta-alueiden erilliset myynti- ja huoltotoiminnot. Kolme uutta yhtenäistä markkina-aluetta ovat: Cargotec Americas, Cargotec Asia Pacific ja Cargotec EMEA. Yhtenäisen toimintamallin valmistelu myös tuote- ja huoltoratkaisujen osalta on käynnistetty.
   
  Yrityskaupat
  Katsauskauden aikana Cargotec osti 18 prosentin vähemmistön Kalmar España S.A.:sta, minkä seurauksena konserni omistaa yhtiön kokonaan.
   
  Henkilöstö
  Cargotecissa työskenteli katsauskauden lopussa 10 775 (12 097) henkilöä. Hiabissa työskenteli 3 729 (4 685), Kalmarissa 4 242 (4 737) ja MacGregorissa 2 492 (2 527) henkilöä. Konsernin tammi-kesäkuun keskimääräinen henkilömäärä oli 11 308 (11 567). Yhteisissä tukitoiminnoissa työskentelevien henkilöiden määrä on kasvanut taloushallinnon palvelukeskuksen käyttöönoton sekä yhteisen tuotanto-organisaation ja maayhtiöiden perustamisen myötä.
   
  Konsernin henkilöstöstä 19 (20) prosenttia työskenteli Ruotsissa, 12 (14) prosenttia Suomessa ja 31 (30) prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 11 (11) prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 26 (23) prosenttia ja muualla maailmassa 2 (2) prosenttia.
   
  Vuoden 2008 syyskuussa aloitettujen henkilöstön sopeuttamistoimien seurauksena henkilömäärä aleni vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä 812 henkilöllä: Hiabissa 509, Kalmarissa 294 ja konsernihallinnossa 9 henkilöllä. Kaikkiaan näiden toimien seurauksena henkilöstön määrä vähenee 960 henkilöllä, joista Suomessa 270 ja Ruotsissa 250 henkilöä.
   
  Sopeuttamistoimia jatkettiin vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla markkinatilanteen edelleen heikentyessä. Vuonna 2009 käynnistettyjen neuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 1 400 henkilöä: Hiabissa 450, Kalmarissa 400 ja MacGregorissa 110. Lisäksi Cargotec aloitti mittavan uudelleenorganisointi- ja tehostamisohjelman suunnittelun, jossa Hiabin ja Kalmarin myynti- ja huoltotoiminnat yhdistetään maailmanlaajuisesti. EMEA alueella arvioitu henkilöstön vähennystarve on noin 400 ihmistä. Kesäkuun loppuun mennessä EMEA organisaation henkilömäärä aleni 61 henkilöllä. Vuoden 2009 muiden sopeuttamistoimenpiteiden seurauksena Hiabin ja Kalmarin henkilömäärä aleni 360 henkilöllä ja MacGregorin 110 henkilöllä.
   
  Lisäksi on käynnissä merkittävä määrä henkilöstön lomautuksia useilla eri paikkakunnilla.
   
  Muutokset johdossa
  Cargotec ilmoitti kesäkuussa kehittävänsä yhteistä toimintamallia Hiabin ja Kalmarin liiketoiminta-alueilleen maailmanlaajuisesti perustamalla uuden Customer Operations -organisaation. Uutta organisaatiota johtaa Pekka Vauramo, joka nimitettiin uudesta organisaatiosta vastaavaksi johtajaksi 1.7.2009 alkaen. Hän jatkaa nykyisessä roolissaan toimitusjohtajan sijaisena sekä Cargotecin johtoryhmän jäsenenä. Cargotecin johtoryhmän jäsen Harald de Graaf nimitettiin Cargotec EMEA -toiminta-alueen johtajaksi. Harald de Graaf jatkaa myös konsernin kehitysjohtajana. Lisäksi Cargotecin johtoryhmän jäsen Kirsi Nuotto nimitettiin henkilöstöhallinnosta ja viestinnästä vastaavaksi johtajaksi 1.7.2009 alkaen.
   
  Uusi brändistrategia
  Cargotec on määritellyt uuden konserninlaajuisen brändistrategian ja lanseerasi kesäkuussa yhtiön uuden visuaalisen ilmeen. Tavoitteena on vahvistaa sekä Cargotecin että sen strategisesti tärkeimpien tuotemerkkien Hiabin, Kalmarin ja MacGregorin asemaa. Uusi brändistrategia tukee Cargotecin One Company -toimintatapaa ja perustuu Hiabin, Kalmarin ja MacGregorin vahvaan maineeseen. Hiab, Kalmar ja MacGregor ovat toimialojensa johtavia brändejä.
   
  Uudessa, kaikille näille tuotemerkeille yhteisessä, visuaalisessa ilmeessä Cargotec on aiempaa näkyvämmin esillä. Kaikkia tuotemerkkejä yhdistää jatkossa yhteinen elefantti-symboli. Cargotec-elefantti on näkyvissä suurimmassa osaa materiaaleja Hiab, Kalmar ja MacGregor -tuotemerkkien kanssa, jotka tunnetaan kattavasti asiakkaiden keskuudessa, ja joiden mukaan tuotteet nimetään myös jatkossa.
   
  Varsinainen yhtiökokous
  Yhtiökokouksen päätökset
  Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2009 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.
   
  Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,59 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.
   
  Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos. Uudeksi jäseneksi valittiin Anja Silvennoinen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksettavan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkiona 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous ja että 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.
   
  Tilintarkastajina valittiin jatkamaan KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
   
  Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainitusta enimmäismäärästä vähennetään yhtiön hallussa olevat, vuosina 2005-2008 hankitut omat osakkeet, joita oli yhtiökokouspäivänä 2 990 725 B-sarjan osaketta.
   
  Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Molemmat valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
   
  Hallituksen järjestäytyminen
  Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Hakakari. Hallituksen sihteerinä jatkaa Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö.
   
  Hallitus päätti, että sen työtä avustavat tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen (puheenjohtaja) ja Anja Silvennoisen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin (puheenjohtaja), Peter Immonen ja Antti Lagerroos.
   
  Osakkeet ja kaupankäynti
  Osakepääoma
  Cargotecin osakepääoma 30.6.2009 oli 64 304 880 euroa. Osakepääoma nousi 600 eurolla katsauskauden aikana, kun Cargotecin osakkeita merkittiin yhtiön 2005B-optio-oikeuksilla. NASDAQ OMX Helsingissä noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä katsauskauden lopussa oli 54 778 791 kappaletta ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä 9 526 089 kappaletta.
   
  Omat osakkeet
  Cargotecin hallussa oli 30.6.2009 yhteensä 2 959 369 yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeet on hankittu vuosina 2005-2008.
   
  Hallitus päätti 5.3.2009 pitämässään kokouksessa käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakeostoja ei tehty katsauskauden aikana.
   
  Osakepalkkiojärjestelmä - omien osakkeiden luovutus
  Hallitus päätti 5.3.2009 luovuttaa maksutta yhteensä 31 356 yhtiön hallussa olevaa B-sarjan osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksolta 2007-2008 maksettavan palkkion osakeosuutena ohjelman piirissä olleille 61 avainhenkilölle. Omien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2009 antamaan valtuutukseen. Osakkeina maksettavan osuuden kokonaismäärä kannustinohjelmasta vuosina 2007-2011 on korkeintaan 387 500 B-sarjan osaketta.
   
  Optiot
  Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa. Osakemerkintäaika 2005B-optio-oikeuksilla päättyi 31.3.2009. Merkintäaikana 2005B-optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 333 570 Cargotecin B-sarjan osaketta. Osakemerkintäajan päätyttyä käyttämättä jääneet optio-oikeudet ovat rauenneet ja ne on poistettu haltijoiden arvo-osuustileiltä.
   
  Markkina-arvo ja kaupankäynti
  B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.6.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 634 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän keskikurssiin, oli katsauskauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 752 miljoonaa euroa.
   
  B-sarjan osakkeen päätöskurssi 30.6.2009 oli 12,23 euroa. Tammi-kesäkuun keskikurssi oli 9,02 euroa. Ylin kurssi tammi-kesäkuussa oli 13,25 euroa ja alin 6,37 euroa. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä tammi-kesäkuussa noin 34 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 305 miljoonan euron vaihtoa.
   
  Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
  Maailmantalouden alkuvuoden heikkouden jatkuessa lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Cargotecin toiminnalle ovat huomattavat. Epävarmuus liittyy tilanteen vaikutuksiin Cargotecin tuotteiden ja huoltopalveluiden kysynnälle ja Cargotecin asiakkaiden investointihalukkuudelle. Riskianalyysin haastavuutta lisää se, että merkittävä osa epävarmuudesta aiheutuu asioista, joihin yhtiön omilla toimilla ei ole vaikutusta.
   
  Pitkittyessään heikko markkinatilanne voi edelleen vähentää Cargotecin tuotteiden ja huoltopalvelujen kysyntää tai aiheuttaa häiriöitä toimitusketjussa. Rahoitusvaikeudet saattavat siirtää investointipäätöksiä tai johtaa tilausten lykkääntymisiin ja peruutuksiin. Lisäksi asiakkaiden rahoitustilanteella on vaikutusta saamisten perintään ja luottotappioiden määrään. Heikko markkinatilanne rasittaa myös toimittajia ja alihankkijoita, joiden ongelmilla voi olla vaikutusta Cargotecin toimitusketjuun. Cargotec arvioi edelleen, että noin 20 prosenttiin MacGregorin vuoden alun tilauskannasta sisältyy peruutusriski, mikä vähennettynä alkuvuoden 2009 toteutuneilla 90 miljoonan euron peruutuksilla vastaa noin 350 miljoonaa euroa.
   
  Yhtiöllä on käynnissä merkittävä määrä sopeuttamistoimia. Toimien tehokas läpivienti on edellytys kannattavuuden paranemiselle. Oma toiminta ei voimakkaasti heikentyvässä markkinatilanteessa aina jousta riittävän nopeasti, mikä asettaa suurempia haasteita Hiabin ja Kalmarin toiminnalle kuin MacGregorille, jossa pääosa toimitusketjusta perustuu ulkoistukseen.
   
  Näkymät
  Cargotecin tuotteiden kysynnän odotetaan heikon markkinatilanteen takia jatkuvan selvästi viime vuotta alhaisempana. Huoltoliiketoiminnan kysynnän aleneminen on lievempää.
   
  Laivojen lastinkäsittely -liiketoiminnan kasvusta huolimatta Cargotecin vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 25 prosenttia viime vuodesta.
   
  Vuodelle 2009 arvioidaan kirjattavan noin 50 miljoonaa euroa tuottavuutta parantavia uudelleenjärjestelykuluja, joista ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutui 22 miljoonaa euroa.
   
  Cargotec arvioi vuoden 2009 liikevoiton uudelleenjärjestelykulujen jälkeen olevan lievästi positiivinen. Liiketoiminnan rahavirran arvioidaan kuitenkin jatkuvan selvästi positiivisena vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla.
   
   
   
  Vuoden 2009 kalenteri
  Tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsaus torstaina 22.10.2009
  Vuoden 2009 tilinpäätös keskiviikkona 3.2.2010
   
   
   
  Helsingissä 20.7.2009
  Cargotec Oyj
  Hallitus
   
  Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
  Laatimisperiaatteet
   
  Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2008 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
   
  Uuden IFRS-standardin ja standardimuutoksen soveltaminen 1.1.2009 alkaen
  Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 julkistamia uusia ja muutettuja standardeja:
  - IFRS 8, Toimintasegmentit: Uuden standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen, koska konsernin segmenttiraportointi on jo aikaisemminkin ollut yhteneväinen johdon raportoinnin kanssa eikä ulkoisen ja sisäisen raportoinnin laatimisperiaatteiden välillä ole eroja.
  - IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen (muutettu): Muutetun standardin käyttöönotto vaikuttaa konsernin osavuosikatsauksen esittämiseen.
  - IAS 23, Vieraan pääoman menot (muutettu): Muutettu standardi edellyttää, että tiettyjen hyödykkeiden hankintamenoon sisällytetään kyseisen hyödykkeen hankkimisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Cargotec on aiemmin kirjannut vieraan pääoman menot kuluksi sillä tilikaudella jonka aikana ne ovat syntyneet. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta katsauskauden tulokseen.
   

   
   

  Liite:

  Mitä mieltä olet sivustosta?