menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009 - Toiminnan tehostaminen jatkui haastavassa markkinaympäristössä

28.04.2009

Cargotec Oyj                        OSAVUOSIKATSAUS             28.4.2009 klo 9.35
 
Katsauksen pääkohdat
 
  • Saadut tilaukset olivat 456 (1-3/2008: 1 155) miljoonaa euroa.
  • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 772 (31.12.2008: 3 054) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto aleni 7 prosenttia ja oli 675 (1-3/2008: 727) miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 15,0 (44,2) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittomarginaali 2,2 (6,1) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto oli 6,2 (44,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 8,8 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja sopeuttamisohjelmasta, josta ilmoitettiin syyskuussa 2008.
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 59,6 (50,1) miljoonaa euroa.
  • Katsauskauden tulos oli 1,5 (31,5) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,50) euroa.
 
 
Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
"Ensimmäinen vuosineljännes oli odotuksiemme mukainen. Toimitusvolyymit olivat vielä melko hyvällä tasolla, mutta saatujen tilausten määrä aleni selvästi verrattuna ennätykselliseen tilauskertymään vuoden 2008 vertailukaudella. Aloitettujen sopeuttamistoimien kustannussäästövaikutukset eivät näkyneet vielä tuloksessa, mutta toimet etenevät ja vaikutukset alkavat näkyä myöhemmin kuluvana vuonna. Toiminnan tehostamiseksi ja globaalin läsnäolomme parantamiseksi suunnittelemme kuormanosturitehtaan sulkemista Meppelissä, Hollannissa, ja investoimista uuteen tehtaaseen Puolaan, jossa valmistettaisiin useita eri tuotteita. Lisäksi otamme ison askeleen Cargotecin Yksi yhtiö -strategian toteuttamisessa, kun suunnittelemme Hiabin ja Kalmarin myynnin ja huoltoverkoston yhdistämistä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella", toteaa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.
 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa klo 11.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 11.00 mennessä.
 
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon +44 20 3023 4412, tunnus Cargotec Corporation. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.
 
Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin sivuilla myöhemmin samana päivänä.
 
Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa 30.4.2009 klo 12.00 asti numerossa +44 20 8196 1998, koodi 136498#.
 
Lisätiedot:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634
 
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä ympäristönäkökohdat huomioon ottaen innovatiivisiin ratkaisuihin. Cargotecin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa. Konsernilla on noin 11 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
 
www.cargotec.fi

Toimintaympäristö
Kuormankäsittelylaitteiden kysyntä oli heikkoa ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2008 aikana tapahtuneen pudotuksen jäljiltä. Puutavaranosturien markkinat kärsivät voimakkaimmin heikentyneestä markkinatilanteesta. Rakentamisen ja uusien kuorma-autojen myynnin lasku heijastui suoraan kuormankäsittelylaitteiden kysyntään.
 
Kontinkäsittelylaitteiden markkinat olivat hiljaiset. Satamissa käsiteltävien konttien määrän väheneminen sai asiakkaat lykkäämään suunniteltuja investointeja. Markkina-alueista Aasiassa ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti oli hieman vilkkaampaa. Haarukkatrukkien ja terminaalitraktoreiden kysyntää alensi teollisuustuotannon lasku ja jakelukeskustoiminnan hiljeneminen.
 
Laivojen lastinkäsittelylaitteiden markkinat ovat pudonneet nopeasti muutaman viime vuoden poikkeuksellisen laivanrakennuksen korkeasuhdanteen jälkeen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinat olivat ennakoidusti erittäin hiljaiset erityisesti irtolasti- ja konttilaivoihin tarkoitettujen laitteiden osalta. Alentunut öljynhinta on myös lykännyt investointeja offshore-tukialuksiin. Laivojen ylikapasiteetti on johtanut laivojen seisottamisiin, laivojen käyttöön varastointitarkoituksiin sekä lisääntyneeseen romuttamiseen. Uusia laivatilauksia ei juurikaan tehty. Laivojen lastinkäsittelylaitteiden tilausten peruutusten määrä on kuitenkin toistaiseksi ollut kohtuullinen.
 
Huoltopalvelujen kysyntää alensi osittain käyttämättömänä seisova laitekanta. Huoltopalvelujen markkinat olivat kuitenkin laitemarkkinoita paremmat. Alentunut lastinkäsittelylaitteiden käyttöaste vaikutti myös varaosamyyntiin. Asiakkaat ovat edelleen kiinnostuneita entistä joustavammista toimintamalleista, mutta päätöksenteko on hidastunut.
 
Saadut tilaukset
Saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 456 (1 155) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten määrä aleni kaikissa liiketoiminta-alueissa talouden epävarmuuden seurauksena. Lisäksi on huomioitava, että 2008 vertailukauden tilauskertymä oli ennätyksellinen sekä Kalmarissa että MacGREGORissa.
 
MEUR
1-3/2009
Osuus, %
1-3/2008
Osuus, %
Muutos, %
1-12/2008
Hiab
138
30
228
20
-40
818
Kalmar
224
49
490
42
-54
1 566
MacGREGOR
96
21
439
38
-78
1 393
Sisäiset tilaukset
-1
 
-2
 
 
-9
Yhteensä
456
100
1 155
100
-61
3 769
 
Hiab
Hiabin osuus saaduista tilauksista tammi-maaliskuussa oli 138 (228) miljoonaa euroa.
 
Hiabin saamat tilaukset olivat pääosin liiketoiminnalle tyypillisiä pienehköjä yksittäisiä tilauksia. Tilausten aleneminen jatkui edellisvuoden lopun tasosta erityisesti rakentamiseen liittyvien asiakassegmenttien alhaisen kysynnän takia.
 
Helmikuussa Hiab sai merkittävän 292 kuormausnosturin tilauksen yhdysvaltalaiselta BAE Systemsiltä. Laitteiden toimitus alkoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja jatkuu läpi vuoden 2009. Tilaus on jatkoa syyskuussa 2008 tehdylle kaupalle.
 
Kalmar
Kalmarin osuus saaduista tilauksista tammi-maaliskuussa oli 224 (490) miljoonaa euroa. Talouden epävarmuus heijastui asiakkaiden investointipäätöksiin pidentäen päätöksentekoprosesseja. Kontinkäsittelylaitteiden alentuneet käyttöasteet vähensivät korvausinvestointeja.
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kalmar sai konttikurottajien ja raskaan kokoluokan haarukkatrukkien tilauksen Vestas Towersilta Yhdysvalloista. Laitteita käytetään tuulivoimaloiden turbiinien nostamiseen ja laitteet räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Laitteet toimitetaan huhtikuun aikana.
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myös terminaalitraktoritilauksia muun muassa Kiinasta, Tunisiasta ja Venäjältä. Kiinaan, Ningbon satamaan toimitetaan 50 keskiraskaan kokoluokan terminaalitraktoria. Raskaan kokoluokan terminaalitraktoreita toimitaan yhteensä 20 Tunisiaan Societe Tunisienne De Acconagen ja 15 traktoria Venäjälle Novorossiisk Commericial Sea satamaan.
 
Maaliskuussa Kalmariin kuuluva Cargotec Port Security sai ensimmäisen kaupallisen tilauksensa konttitarttujiin asennettavasta säteilyarvoja mittaavasta teknologiasta yhdysvaltalaiselta Lockheed Martinilta. Järjestelmä täyttää Yhdysvaltojen maahantuloviranomaisten vaatimukset, jotka koskevat kaikkien maahan tulevien konttien tarkastamista satamissa vuoteen 2012 mennessä.
 
Yhdysvaltojen puolustusministeriön alaiselta TACOMilta (Tank Automotive Armament Command) saatiin yhteensä 62 maastoajoon tarkoitetun konttikurottajan tilaukset. Laitteet toimitetaan kuluvan vuoden aikana.
 
MacGREGOR
MacGREGORin osuus saaduista tilauksista ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 96 (439) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten määrän pudotus on seurausta poikkeuksellisen laivanrakennuksen korkeasuhdanteen voimakkaasta hiljentymisestä.
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä MacGREGOR sai merkittäviä satamaramppiratkaisujen tilauksia Jordaniasta, Marokosta ja Irlannista. Laitteet toimitetaan vuoden 2009 lopulla ja vuoden 2010 alussa. MacGREGORin satamaramppiteknologia on räätälöity palvelemaan kunkin sataman erikoisolosuhteita.
 
Helmikuussa MacGREGOR sai itsepurkavien sementinkäsittelylaitteiden tilauksen kahteen sementinkuljetusalukseen japanilaiselta Taiheiyo Engineeringiltä. Laitteilla varmistetaan korkea purkukapasiteetti, alhainen energian kulutus sekä korkea luotettavuus. Tilaus on jatkoa pitkäaikaiselle asiakassuhteelle. Laitteet toimitetaan vuonna 2010.
 
Maaliskuussa saatiin ro-ro-laitteiden tilaus Australian laivastolta kahteen huoltotukialukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2010-2011.
 
Maaliskuussa MacGREGOR sai myös 28 letkunkäsittely- ja muonanosturitilauksen korealaiselta Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co -telakalta. Nosturit asennetaan viiteen isoon tankkeriin ja kahteen nesteytetyn maakaasun kuljetusalukseen, ja ne toimitetaan vuosina 2010 ja 2012.
 
Cargotec Services
Yleisen taloustilanteen heikentyminen vaikutti myös huoltomarkkinoiden aktiviteettiin, mutta vaikutus oli vähäisempi kuin laitemarkkinoilla. Huoltotoiminnalle tyypillisiä pieniä sopimuksia solmittiin paljon, mutta asiakkaat lykkäävät isojen sopimusten päätöksentekoa.
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä solmittiin viisivuotinen huoltosopimus albanialaisen Durres Port Authorityn kanssa. Laitteiden huollon lisäksi sopimus kattaa varaosavaraston hallinnan.
 
Tilauskanta
Tilauskanta 31.3.2009 oli 2 772 (31.12.2008: 3 054) miljoonaa euroa. Hiabin osuus tilauskannasta oli 148 (164) miljoonaa euroa, Kalmarin 611 (704) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 2 013 (2 187) miljoonaa euroa. Hiabin tilauskanta ulottuu noin kahden kuukauden päähän, Kalmarin noin kuusi kuukautta eteenpäin ja MacGREGORin keskimäärin noin 18 kuukautta eteenpäin. MacGREGORin tilauskannasta 85 prosenttia arvioidaan tuloutettavan liikevaihtoon vuoden 2010 loppuun mennessä. Tilausten peruutuksia kirjattiin MacGREGORissa tammi-maaliskuussa 60 miljoonaa euroa.
 
MEUR
31.3.2009
Osuus, %
31.12.2008
Osuus, %
Muutos, %
Hiab
148
5
164
5
-10
Kalmar
611
22
704
23
-13
MacGREGOR
2 013
73
2 187
72
-8
Sisäinen tilauskanta
0
 
-1
 
 
Yhteensä
2 772
100
3 054
100
-9
 
Liikevaihto
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 675 (727) miljoonaa euroa. Lasku vertailukaudesta oli 7 prosenttia johtuen pääosin kuormankäsittelylaitteiden volyymin pudotuksesta.
 
MEUR
1-3/2009
Osuus, %
1-3/2008
Osuus, %
Muutos, %
1-12/2008
Hiab
153
23
230
32
-34
907
Kalmar
306
45
322
44
-5
1 515
MacGREGOR
218
32
177
24
23
985
Sisäinen myynti
-1
 
-2
 
 
-8
Total
675
100
727
100
-7
3 399
 
Hiabin liikevaihto laski 153 (230) miljoonaan euroon. Lasku johtui alhaisesta tilauskertymästä vuoden 2008 neljännellä vuosineljänneksellä sekä katsauskaudella. Alhainen liikevaihto heijastaa kuormankäsittelylaitteiden markkinoiden yleistä epävarmuutta ja asiakkaiden investointihaluttomuutta.
 
Kalmarin liikevaihto oli 306 (322) miljoonaa euroa. Toimitukset olivat hyvällä tasolla vuoden vaihteen korkean tilauskannan ansiosta.
 
MacGREGORin liikevaihto kehittyi myönteisesti ja oli 218 (177) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on seurausta viime vuosien vahvasta tilauskertymästä.
 
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli viime vuoden vertailujakson tasolla, kun se vielä vuotta aiemmin kasvoi 9 prosenttia. Liikevaihto oli 187 (191) miljoonaa euroa, mikä vastaa 28 (26) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Hiabissa huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 29 (22) prosenttia, Kalmarissa 29 (31) prosenttia ja MacGREGORissa 25 (23) prosenttia.
 
Tulos
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 6,2 (44,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 8,8 (0,0) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
 
Ilman uudelleenjärjestelykuluja tammi-maaliskuun liikevoitto oli 15,0 (44,2) miljoonaa euroa eli 2,2 (6,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 1,5 (1,4) miljoonan euron kustannusvaikutuksen yritysostojen hankintamenolaskelmista ja 2,0 (0,0) miljoonaa euroa On the Move -muutosohjelman toteutuneita kuluja.
 
Liikevoittoa heikensi erityisesti Hiabissa tuotantokapasiteetin alhainen käyttöaste. Huolimatta merkittävistä uudelleenjärjestelytoimista, toimintaa ei kyetty sopeuttamaan riittävän nopeasti voimakkaasti pudonneeseen kysyntään. Lisäksi Hiabissa ja Kalmarissa tuotekannattavuutta heikensivät toimitukset, joiden materiaalikustannukset olivat vielä osin aiemman korkeasuhdanteen hintatasolla. MacGREGOR jatkoi kannattavaa kasvua.
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli 1,5 (31,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,01 (0,50) euroa.
 
Tase, rahoitus ja rahavirta
Liiketoiminnan nettokäyttöpääoma aleni, ja 31.3.2009 se oli 289 (31.12.2008: 324) miljoonaa euroa. Aleneminen johtuu Kalmarin ja MacGREGORin hyvän toimitusvolyymin ansiosta vähentyneestä keskeneräisen tuotannon määrästä sekä komponentti- ja materiaalivarastojen pienenemisestä. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 295 (284) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 764 (754) miljoonaa euroa.
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 59,6 (50,1) miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin 34,4 (61,3) miljoonaa euroa.
 
Nettovelka 31.3.2009 oli 510 (31.12.2008: 478) miljoonaa euroa, johon sisältyy 614 (565) miljoonaa euroa korollista velkaa. Omavaraisuusaste oli 32,8 (33,0) prosenttia, ja nettovelkaantumisaste nousi 63,2 (55,3) prosenttiin. Nettovelkaantumisastetta nosti maaliskuussa maksetut osingot.
 
Cargotecin rahoitusrakenne on hyvä. Korolliset nettovelat koostuvat pääasiassa pitkäaikaisista lainoista, jotka erääntyvät vuodesta 2012 alkaen. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä rahoituslimiittejä 635 miljoonaa euroa.
 
Vahvistaakseen rahoitusasemaansa, yhtiö nosti maaliskuussa viisivuotisen 50 miljoonan euron TyEL-lainan.
 
Oman pääoman tuotto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 0,7 (14,2) prosenttia, ja sijoitetun pääoman tuotto oli 1,9 (13,4) prosenttia.
 
Uudet tuotteet ja tuotekehitys
Tutkimus- ja kehitysmenot ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 9,8 (11,2) miljoonaa euroa, mikä on 1,5 (1,5) prosenttia liikevaihdosta. Heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta Cargotec panostaa edelleen tuotekehitykseen.
 
Hiab esitteli uuden sukupolven ensimmäisen jäykkäpuominosturin Kiinan markkinoille. Lisäksi vaihtolavatuoteperhe kasvoi uudella 30 tonnin vaihtolavalaitteella.
 
Tammikuussa Kalmar toi markkinoille uuden konttisatamien lo-lo-toimintoihin (lift-on, lift-off) tarkoitetun raskaan kokoluokan terminaalitraktorin. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa suunnitellussa laitteessa on panostettu erityisesti ergonomiaan ja ajomukavuuteen, energiatehokkuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen.
 
Kalmarin automaattisen konttikenttänosturin viimeisen vaiheen testaukset jatkuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä Hampurin CTB terminaalissa hyvin tuloksin.
 
Kalmar valmisteli satamanostureiden valmistuksen aloittamista Aasiassa. Samalla nosturimallia on kehitetty siten, että loppuasennus on helpompi tehdä satamassa, johon nosturi sijoitetaan. Tämän ansiosta nosturin kuljetus helpottuu ja kuljetuskustannukset alenevat. Kaikki uudet satamanosturit varustetaan Kalmarin uudella nostureiden ohjausjärjestelmällä, joka sisältää nosturin hallinnan ja vianetsinnän.
 
Tammikuussa MacGREGORin Offshore-divisioona toimitti ensimmäisen syvänmeren nivelpuominosturin, joka on varustettu kuituvaijerin käsittelyjärjestelmällä. Teknologialla, joka mahdollistaa kevyen kuituvaijerin käytön perinteisen teräsvaijerin sijaan, on monia etuja: painavampia lasteja voidaan käsitellä rajoittamattomissa syvyyksissä rasittamatta nosturia ja näin ollen kokonaisturvallisuutta voidaan parantaa kevyemmän laitteen ansiosta, joka kuitenkin pystyy raskaisiin työtehtäviin.
 
Investoinnit
Investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 17,7 (10,2) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 10,0 (7,7) miljoonaa euroa.
 
Kapasiteetin laajennukset konttitarttujatehtaassa Malesiassa ja maastoajoon tarkoitettujen konttikurottajien tuotantolaitoksessa Teksasissa, Yhdysvalloissa, jatkuivat katsauskaudella. Lisäksi Narvassa, Virossa sijaitsevan tuotantoyksikön kapasiteetin laajennusinvestointi oli loppusuoralla ja Shanghaissa, Kiinassa sijaitsevan tehtaan kapasiteetin kaksinkertaistaminen saatiin päätökseen.
 
On the Move -muutosohjelma
Cargotec ilmoitti tammikuussa 2008 aloittavansa mittavan On the Move -muutosohjelman, jolla pyritään kannattavuuden parantamiseen 80-100 miljoonalla eurolla. Muutosohjelman tavoitteena on toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta lisäämällä luoda pohja kannattavalle kasvulle. Muutosohjelman toteuttaminen jatkuu viemällä uudet toimintatavat osaksi johtamista ja organisaatiota.
 
Vuoden 2009 alussa muodostettu Cargotecin ostoista ja tehdaskapasiteetista vastaava tuotanto-organisaatio kehittää globaalia toimitusketjua sekä lähemmäs asiakkaita että kohti alemman kustannustason toimintaympäristöä. Vuoden 2009 aikana toteutetaan merkittävä tuotantorakenteen muutos.
 
Alkuvaiheen projektit keskittyivät tukitoimintojen ja yhtiörakenteen yksinkertaistamiseen ja tehokkuutta parantavien tietojärjestelmähankkeiden käynnistämiseen. Nämä hankkeet jatkuvat ja pääosa yhtiörakenteen muutoksesta saadaan valmiiksi kuluvana vuonna.
 
Helmikuun alussa voimaan tullut toimintatapa perustuu kolmeen keskeiseen toimintoon: ratkaisut, tuotanto sekä tukitoiminnot. Toiminnot kehittävät Cargotecin prosesseja yli liiketoiminta-alueiden rajojen.
 
Yrityskaupat
Katsauskauden aikana Cargotec osti 18 prosentin vähemmistön Kalmar España S.A.:sta, minkä seurauksena konserni omistaa yhtiön kokonaan.
 
Henkilöstö
Cargotecissa työskenteli katsauskauden lopussa 11 467 (11 524) henkilöä. Hiabissa työskenteli 4 178 (4 592), Kalmarissa 4 516 (4 555) ja MacGREGORissa 2 495 (2 278) henkilöä. Konsernin tammi-maaliskuun keskimääräinen henkilömäärä oli 11 649 (11 284).
 
Konsernin henkilöstöstä 20 (22) prosenttia työskenteli Ruotsissa, 12 (13) prosenttia Suomessa ja 31 (30) prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 10 (12) prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 25 (22) prosenttia ja muualla maailmassa 2 (1) prosenttia.
 
Maaliskuussa saatiin päätökseen neuvottelut Salon tehtaan loppuvuonna 2008 sovitun sulkemisaikataulun nopeuttamisesta. Neuvottelujen tuloksena 83 henkilöä vähennettiin maaliskuussa ja 33 henkilöä vähennetään asteittain syyskuun loppuun mennessä.
 
Vuoden 2008 syyskuussa aloitettuja henkilöstön sopeuttamistoimien seurauksena henkilömäärä aleni vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä 514 henkilöllä: Hiabissa 308, Kalmarissa 196 ja konsernihallinnossa 10 henkilöllä. Kaikkiaan näiden toimien seurauksena henkilöstön määrä vähenee 960 henkilöllä, joista Suomessa 270 ja Ruotsissa 240 henkilöä.
 
Sopeuttamistoimia jatkettiin vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinatilanteen edelleen heikentyessä. Neuvottelujen piirissä on Hiabissa 260, Kalmarissa vajaa 400 ja MacGREGORissa 65 henkilöä. Lisäksi on sovittu merkittävä määrä henkilöstön lomautuksia useilla eri paikkakunnilla.
 
Varsinainen yhtiökokous
Yhtiökokouksen päätökset
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2009 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.
 
Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,59 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos. Uudeksi jäseneksi valittiin Anja Silvennoinen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksettavan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkiona 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous ja että 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.
 
Tilintarkastajina valittiin jatkamaan KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
 
Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainitusta enimmäismäärästä vähennetään yhtiön hallussa olevat, vuosina 2005-2008 hankitut omat osakkeet, joita oli yhtiökokouspäivänä 2 990 725 B-sarjan osaketta.
 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Molemmat valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 

Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Hakakari. Hallituksen sihteerinä jatkaa Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö.
 
Hallitus päätti, että sen työtä avustavat tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen (puheenjohtaja) ja Anja Silvennoisen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin (puheenjohtaja), Peter Immonen ja Antti Lagerroos.
 
Osakkeet ja kaupankäynti
Osakepääoma
Cargotecin osakepääoma 31.3.2009 oli 64 304 280 euroa. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. NASDAQ OMX Helsingissä noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä katsauskauden lopussa oli 54 778 191 kappaletta ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä 9 526 089 kappaletta.
 
Omat osakkeet
Cargotecin hallussa oli 31.3.2009 yhteensä 2 959 369 yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeet on hankittu vuosina 2005-2008.
 
Hallitus päätti 5.3.2009 pitämässään kokouksessa käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakeostoja ei tehty katsauskauden aikana.
 
Osakepalkkiojärjestelmä - omien osakkeiden luovutus
Hallitus päätti 5.3.2009 luovuttaa maksutta yhteensä 31 356 yhtiön hallussa olevaa B-sarjan osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksolta 2007-2008 maksettavan palkkion osakeosuutena ohjelman piirissä olleille 61 avainhenkilölle. Omien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2009 antamaan valtuutukseen. Osakkeina maksettavan osuuden kokonaismäärä kannustinohjelmasta vuosina 2007-2011 on korkeintaan 387 500 B-sarjan osaketta.
 
Optiot
2005B-optio-oikeuksilla merkittiin maaliskuussa yhteensä 600 yhtiön B-sarjan osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti 15.5.2009 mennessä. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä yhdessä vanhojen B-sarjan osakkeiden kanssa kaupparekisterimerkinnän jälkeen.
 
Osakemerkintäaika 2005B-optio-oikeuksilla päättyi 31.3.2009. Merkintäaikana 2005B-optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 333 570 Cargotecin B-sarjan osaketta. Osakemerkintäajan päätyttyä käyttämättä jääneet optio-oikeudet ovat rauenneet ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustileiltä. Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa.
 
Markkina-arvo ja kaupankäynti
B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 363 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän keskikurssiin, oli katsauskauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 429 miljoonaa euroa.
 
B-sarjan osakkeen päätöskurssi 31.3.2009 oli 7,00 euroa. Tammi-maaliskuun keskikurssi oli 7,61 euroa. Ylin kurssi tammi-maaliskuussa oli 9,54 euroa ja alin 6,37 euroa. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä tammi-maaliskuussa noin 19 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 144 miljoonan euron vaihtoa.
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Maailmantalouden tilanne on epävarma. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Cargotecin toiminnalle ovat huomattavat ja liittyvät tilanteen vaikutuksiin Cargotecin tuotteiden ja huoltopalveluiden kysynnälle ja Cargotecin asiakkaiden investointihalukkuudelle. Riskianalyysin haastavuutta lisää se, että merkittävä osa epävarmuudesta aiheutuu asioista, joihin yhtiön omilla toimilla ei ole vaikutusta.
 
Pitkittynyt markkinoiden epävarmuus ja rahoituksen saatavuuteen liittyvät ongelmat lisäävät riskiä yleisen investointihalukkuuden vähenemisestä. Tämä voi edelleen vähentää Cargotecin tuotteiden ja huoltopalvelujen kysyntää. Rahoitusvaikeudet saattavat siirtää investointipäätöksiä tai johtaa tilausten lykkääntymisiin ja peruutuksiin. Lisäksi asiakkaiden ja toimittajien rahoitustilanteella on vaikutusta saamisten perintään ja luottotappioiden määrään.
 
Cargotec arvioi edelleen, että noin 20 prosenttiin MacGREGORin vuoden vaihteen tilauskannasta sisältyy peruutusriski.
 
Yhtiöllä on käynnissä merkittävä määrä sopeuttamistoimia. Toimien tehokas läpivienti on edellytys kannattavuuden paranemiselle.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Cargotec on päättänyt edetä investointisuunnitelmassaan perustaa kokoonpanoyksikkö Pohjois-Puolaan, Stargard Szczecinskin kaupunkiin. Investoinnin tavoitteena on kehittää Cargotecin globaalia tuotantorakennetta. Maa-alan ostot Puolassa on arvioitu saatavan päätökseen alkukesästä 2009. Suunnitelmana on, että vuoden 2009 aikana tuotanto alkaa aluksi vuokratiloissa. Stargard Szczecinskissa sijaitsevan uuden kokoonpanoyksikön on tarkoitus tukea laajalti Cargotecin tuotevalikoiman tuotantoa. Omissa tuotantotiloissa tapahtuva kokoonpano on suunniteltu alkavaksi vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Investointikustannuksen kassavirtavaikutuksen on arvioitu olevan lähes 20 miljoonaa euroa vuonna 2009.
 
Cargotec suunnittelee toteuttavansa vuoden 2009 aikana merkittävän uudelleenorganisointi- ja tehostamisohjelman, jossa Hiabin ja Kalmarin myyntitoiminnot ja huoltoverkostot yhdistetään Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella. Uusi toimintamalli toteuttaa Cargotecin Yksi yhtiö -periaatetta vahvalla asiakasrajapinnalla ja huolto-organisaatiolla. Näillä toimenpiteillä Cargotec parantaa yhä asiakaslähtöisyyttään ja tehostaa toimintaansa. Tavoitteena on, että vuoden 2009 loppuun mennessä ollaan kustannussäästöissä 15 miljoonan euron vauhdissa, ja vuonna 2010 saavutetaan 5 miljoonan lisäsäästöt.
 
Vallitsevan markkinatilanteen vuoksi suunnitellaan Meppelissä, Hollannissa, sijaitsevan kuormausnostureita valmistavan tehtaan sulkemista vuoden 2009 loppuun mennessä. Suunnitelma on osa markkinoita lähellä olevan globaalin tuotantorakenteen kehittämistoimia ja aiemmin kerrottuja toimia Hiabin nosturien valmistuskapasiteetin yhdistämisestä ja sopeuttamisesta kysyntään Euroopassa. Cargotec on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut tehtaan noin 100 työtekijän mahdollisista irtisanomisista.
 
Aloitetun myynti- ja huoltoverkoston uudelleenorganisoinnin ja tehtaan sulkemisen arvioidaan aiheuttavan 25 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut pääosin vuoden 2009 aikana. 
 
Näkymät
Taloustilanne ja investointiaktiviteetti jatkuvat epävarmoina, mikä vaikeuttaa Cargotecin tuotteiden kysynnän ennakointia. Haastavuutta lisäävät mahdolliset tilausten lykkääntymiset ja peruutukset. MacGREGORin liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2009. Hiabin ja Kalmarin liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2008 tasosta. Vuodelle 2009 arvioidaan kirjattavan yhteensä noin 40 miljoonaa euroa kilpailukykyä parantavia uudelleenjärjestelykuluja, joista ensimmäiselle vuosineljännekselle kirjattiin 9 miljoonan euroa.
 
 
 
Vuoden 2009 kalenteri
Tammi-kesäkuun 2009 osavuosikatsaus maanantaina 20.7.2009
Tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsaus torstaina 22.10.2009
 
 
 
Helsingissä 28. huhtikuuta 2009
Cargotec Oyj
Hallitus
 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
 

 
 
1) Sisältyvät korolliseen nettovelkaan. Nettovelka sisältää lisäksi 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement -joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen, joka 31.3.2009 oli 0,3 (31.12.2008: 10,2) miljoonaa euroa.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset suojaavat helmikuussa 2007 liikkeellelaskettua US Private Placement
joukkovelkakirjalainaa. 
 
 
 
 
 

 
Laatimisperiaatteet
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen
vuositilinpäätöksessä 2008 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä
vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
 
Uuden IFRS-standardin ja standardimuutoksen soveltaminen 1.1.2009 alkaen
Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 julkistamia uusia ja muutettuja
standardeja:
- IFRS 8, Toimintasegmentit
Uuden standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen, koska
konsernin segmenttiraportointi on jo aikaisemminkin ollut yhteneväinen johdon raportoinnin kanssa eikä
ulkoisen ja sisäisen raportoinnin laatimisperiaatteiden välillä ole eroja.
- IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen (muutettu)
Muutetun standardin käyttöönotto vaikuttaa konsernin osavuosikatsauksen esittämiseen.
- IAS 23, Vieraan pääoman menot (muutettu)
Muutettu standardi edellyttää, että tiettyjen hyödykkeiden hankintamenoon sisällytetään kyseisen
hyödykkeen hankkimisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Cargotec on aiemmin kirjannut vieraan
pääoman menot kuluksi sillä tilikaudella jonka aikana ne ovat syntyneet. Muutoksella ei ole
olennaista vaikutusta katsauskauden tulokseen.
Tunnuslukujen laskentakaavat
* Sisältää 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement  -joukkovelkakirjalainan
valuuttakurssiriskisuojauksen

 
 
 
 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?