menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 - Kysyntä ennallaan

22.10.2009

Cargotecin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 - Kysyntä ennallaan
 
Katsauksen pääkohdat - tammi-syyskuu
 •          Saadut tilaukset olivat 1 364 (1-9/2008: 3 136) miljoonaa euroa.
 •          Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 371 (31.12.2008: 3 054) miljoonaa euroa.
 •          Liikevaihto laski 23 prosenttia ja oli 1 912 (1-9/2008: 2 476) miljoonaa euroa.
 •          Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 29,6 (156,9) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittomarginaali 1,5 (6,3) prosenttia liikevaihdosta.
 •          Liiketulos oli -7,1 (156,9) miljoonaa euroa. Liiketulos sisältää 36,7 (0,0) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
 •          Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 198,7 (158,1) miljoonaa euroa.
 •          Katsauskauden tulos oli -5,9 (111,9) miljoonaa euroa.
 •          Osakekohtainen tulos oli -0,13 (1,77) euroa.
 •  
  Katsauksen pääkohdat - kolmas vuosineljännes
 •          Saadut tilaukset olivat 437 (7-9/2008: 967) miljoonaa euroa.
 •          Liikevaihto laski 34 prosenttia ja oli 559 (848) miljoonaa euroa.
 •          Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 11,6 (49,6) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittomarginaali 2,1 (5,8) prosenttia liikevaihdosta.
 •          Liiketulos oli -3,3 (49,6) miljoonaa euroa. Liiketulos sisältää 14,9 (0,0) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
 •  
  Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
  "Olemme käynnistäneet mittavia rakenteellisia muutoksia ja uudelleenjärjestelytoimia parantaaksemme tehokkuuttamme ja kilpailukykyämme. Olen hyvin tyytyväinen organisaation sitoutumiseen muutoksessa, vaikka olemmekin joutuneet tekemään raskaita kustannusrakennetta sopeuttavia päätöksiä. Kustannussäästöt alkavat jo parantaa kannattavuuttamme. Lastinkäsittelylaitteiden heikko kysyntä on asia johon me emme voi vaikuttaa, mutta sopeuttamistoimien myötä olemme entistä vahvempia markkinan elpyessä", toteaa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.
   
  Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille:
  Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 16.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 16.00 mennessä.
   
  Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon +44 20 3023 4412, tunnus Cargotec Corporation. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.
   
  Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin sivuilla myöhemmin samana päivänä.
   
  Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa 24.10.2009 klo 17.00 asti numerossa +44 20 8196 1998, koodi 136498#.
   
   
  Lisätiedot:
  Eeva Sipilä. talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
  Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634
   
  Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen maalla ja merellä - missä vain tavaraa liikkuu. Cargotecin tärkeimmät tuotemerkit Hiab, Kalmar ja MacGregor ovat maailmanlaajuisia markkinajohtajia. Cargotecin maailmanlaajuinen verkosto tarjoaa kattavia huoltopalveluita, jotka takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa. Konsernilla on noin 10 500 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.cargotec.fi
   

  Toimintaympäristö
  Kuormankäsittelylaitteiden kysyntä oli heikkoa. Rakentamisen ja uusien kuorma-autojen myynnin voimakas pudotus on vähentänyt merkittävästi kuormankäsittelylaitteiden kysyntää. Kolmannella vuosineljänneksellä markkinan kausiluonteisuus heikensi kysyntää hieman aikaisimpiin vuosineljänneksiin verrattuna. Asiakkailla on kalustoa vajaakäytössä ja he siirtävät investointipäätöksiään epävarmassa taloustilanteessa. Alhainen kysyntä näkyy osalla markkinoista hintakilpailuna laitevalmistajien kesken.
   
  Satamissa käsiteltävien konttien määrän selvä lasku on saanut asiakkaat arvioimaan uudelleen investointejaan kontinkäsittelylaitteisiin. Kontinkäsittelylaitteiden kysyntä satamiin oli kolmannella vuosineljänneksellä heikkoa. Aktiviteetti käynnissä olevien sekä joidenkin suunnittelun alla olevien investointiprojektien osalta ei edelleenkään realisoitunut tilauksina. Markkina-alueista Aasiassa ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti oli muuta maailmaa vilkkaampaa julkisilla varoilla käynnistettyjen infrastruktuurihankkeiden ansiosta. Haarukkatrukkien ja terminaalitraktoreiden kysyntä oli edellisvuotta alhaisempi teollisuustuotannon laskun ja jakelukeskusten toiminnan hiljenemisen seurauksena.
   
  Laivojen lastinkäsittelylaitteiden markkinat ovat pudonneet nopeasti muutaman viime vuoden ennätyksellisten laivatilausmäärien jälkeen, joskin kolmannen vuosineljänneksen loppua kohden näkyi lievää positiivista virettä offshore-laitteiden markkinoilla. Laivojen ylikapasiteetti on johtanut laivojen seisottamisiin, laivojen käyttöön varastointitarkoituksiin sekä lisääntyneeseen romuttamiseen. Laivojen lastinkäsittelylaitteiden tilausten peruutusten määrä on kuitenkin toistaiseksi ollut kohtuullinen.
   
  Huoltopalvelujen kysyntää alensi osittain käyttämättömänä seisova laitekanta. Alentunut lastinkäsittelylaitteiden käyttöaste vaikutti myös varaosamyyntiin. Huoltopalvelujen markkinat olivat kuitenkin laitemarkkinoita paremmat. Asiakkaat ovat edelleen kiinnostuneita entistä joustavammista toimintamalleista, mutta päätöksenteko on hidastunut.
   
  Saadut tilaukset
  Saadut tilaukset tammi-syyskuussa olivat 1 364 (3 136) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten määrä laski kaikissa liiketoiminta-alueissa huomattavasti talouden heikkenemisen seurauksena. Lisäksi on huomioitava, että vuoden 2008 vertailukauden tilauskertymä oli ennätyksellinen sekä Kalmarissa että MacGregorissa. Saatujen tilausten määrä kolmannella vuosineljänneksellä oli 437 (967) miljoonaa euroa.
   
  MEUR
  1-9/2009
  Osuus, %
  1-9/2008
  Osuus, %
  Muutos, %
  1-12/2008
  Hiab
  382
  28
  661
  21
  -42
  818
  Kalmar
  576
  42
  1 217
  39
  -53
  1 566
  MacGregor
  409
  30
  1 264
  40
  -68
  1 393
  Sisäiset tilaukset
  -2
   
  -7
   
   
  -9
  Yhteensä
  1 364
  100
  3 136
  100
  -56
  3 769
   
  Hiab
  Hiabin osuus saaduista tilauksista tammi-syyskuussa oli 382 (661) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 114 (194) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen tilaukset olivat liiketoiminnan kausiluonteisuudelle tyypillisesti hieman toista vuosineljännestä alhaisemmalla tasolla.
   
  Hiabin saamat tilaukset olivat pääosin liiketoiminnalle tyypillisiä pienehköjä yksittäisiä tilauksia. Tilausten aleneminen jatkui edellisvuoden tasosta erityisesti rakentamiseen liittyvien asiakassegmenttien alhaisen kysynnän takia.
   
  Toukokuussa Hiab sai 60 kuormausnosturin ja 39 koukkulaitteen tilauksen Suomen puolustusvoimille toimitettaviin kuorma-autoihin. Laitteiden toimitukset alkoivat vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä.
   
  Helmikuussa Hiab sai merkittävän 292 kuormausnosturin tilauksen yhdysvaltalaiselta BAE Systemsiltä. Laitteiden toimitus alkoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja jatkuu läpi vuoden 2009. Tilaus on jatkoa syyskuussa 2008 tehdylle kaupalle.
   
  Kalmar
  Kalmarin osuus saaduista tilauksista tammi-syyskuussa oli 576 (1 217) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 164 (365) miljoonaa euroa. Kontinkäsittelymarkkinoiden epävarmuus heijastui asiakkaiden investointipäätöksiin pidentäen päätöksentekoprosesseja. Kontinkäsittelylaitteiden alentuneet käyttöasteet vähensivät korvausinvestointeja.
   
  Kolmannella vuosineljänneksellä Kalmar sopi kuuden sähkökäyttöisen E-One-mobiilipukkinosturin toimittamisesta Saigon Newport Companyn kanssa. Nosturit toimitetaan Tan Cang-Cai Mep Internationalin konttiterminaaliin vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kalmar sai myös seitsemän konttikurottajan tilauksen NorSealta. Kurottajat varustetaan kaasuputkien käsittelyyn tarkoitetuilla lisäosilla ja ne toimitetaan vuoden 2010 tammikuussa. Tilaus kattaa myös laitteiden huollon.
   
  Toisella vuosineljänneksellä Kalmar sai kaksi satamanosturitilausta Latinalaisesta Amerikasta. Port Autonome de la Guadeloupelle Guadeloupessa ja Pinfran tytäryhtiölle Infrastructura Porturia Mexicanalle Altamirassa, Meksikossa toimitetaan molemmille yksi satamanosturi vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä. Kalmar sai myös kolmen E-One-mobiilipukkinosturin tilauksen portugalilaiselta Liscont Operadores de Contentores SA:lta. Laitteet toimitetaan Liscontin Alcântaran konttiterminaaliin Lissaboniin vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lisäksi sovittiin seitsemän haarukkatrukin toimituksesta kesäkuun 2009 loppuun mennessä kreikkalaiselle Thessaloniki Port Authoritylle.
   
  Lisäksi toisella vuosineljänneksellä Yhdysvaltojen puolustusministeriön alaiselta TACOMilta (Tank Automotive Armament Command) saatiin 46 maastoajoon tarkoitetun konttikurottajan tilaus. Laitteet valmistetaan Cargotecin uudessa tehtaassa Texasissa, Yhdysvalloissa vuosina 2010-2011. Tilaus on jatkoa ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadulle yhteensä 62 maastoajoon tarkoitetun konttikurottajan tilaukselle.
   
  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kalmar sopi 20 kuljetuslukin toimituksesta TTI Algeciras S.A.:lle Espanjaan. Laitteet toimitetaan tammikuuhun 2010 mennessä. Kalmar sai myös konttikurottajien ja raskaan kokoluokan haarukkatrukkien tilauksen Vestas Towersilta Yhdysvalloista. Laitteita käytetään tuulivoimaloiden turbiinien nostamiseen ja laitteet räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Laitteet toimitettiin toisen vuosineljänneksen aikana.
   
  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myös terminaalitraktoritilauksia muun muassa Kiinasta, Tunisiasta ja Venäjältä. Kiinaan, Ningbon satamaan toimitetaan 50 keskiraskaan kokoluokan terminaalitraktoria. Raskaan kokoluokan terminaalitraktoreita toimitetaan yhteensä 20 Tunisiaan Societe Tunisienne De Acconagen satamaan ja 15 terminaalitraktoria Venäjälle Novorossiisk Commericial Sea satamaan.
   
  Maaliskuussa Kalmariin kuuluva Cargotec Port Security sai ensimmäisen kaupallisen tilauksensa konttitarttujiin asennettavasta säteilyarvoja mittaavasta teknologiasta yhdysvaltalaiselta Lockheed Martinilta. Järjestelmä täyttää Yhdysvaltojen maahantuloviranomaisten vaatimukset.
   
  MacGregor
  MacGregorin osuus saaduista tilauksista tammi-syyskuussa oli 409 (1 264) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 158 (411) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten määrän pudotus on seurausta muutaman viime vuoden ennätyksellisten laivatilausmäärien voimakkaasta hiljentymisestä. Muiden markkinaosapuolten toimitusvaikeuksilla oli myönteistä vaikutusta, kun telakat haluavat varmistaa MacGregorin avulla projektiensa pysymisen aikataulussa.
   
  Kolmannella vuosineljänneksellä MacGregor sai neljän nosturin tilaukset. Aktiivisella aallonkorkeuden kompensointijärjestelmällä varustettu offshore-nosturi toimitetaan yhdysvaltalaiselle asiakkaalle vuoden 2010 alkupuolella. Kaksi nivelpuominosturia toimitetaan ja asennetaan venäläisellä telakalla rakenteilla olevaan tutkimusalukseen vuonna 2010 ja yksi laivanosturi toimitetaan Kanadassa, Halifax Shipyardilla rakenteilla olevaan offshore-tukialukseen 2010 alkuvuoden aikana.
   
  Kolmannella vuosineljänneksellä MacGregor sai myös roro-laitteiden tilauksen saksalaiselta Flensburger Schiffbau Gesellschaftilta seitsemään alukseen, jotka toimitetaan britannialaiselle ja turkkilaiselle operaattorille. Sopimus sisältää laitteiden suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen. Laitteet toimitetaan ja asennetaan vuosina 2011-2013. Lisäksi MacGregor sopi kuuden laivanosturin toimittamisesta STX Europelle vuosina 2010-2011. Nosturit on suunniteltu toimimaan ankarissa sääolosuhteissa ja suurissa lämpötilanvaihteluissa ja ne asennetaan kolmeen jäänmurtajahinaajaan. Elokuussa MacGregor allekirjoitti sopimuksen lastiluukkujen toimittamisesta kahteen uuden sukupolven raskaslastialukseen, jotka rakennetaan saksalaisella Sietaksen telakalla Schiffahrskontor Altes Land -varustamolle. Lastiluukut toimitetaan vuosina 2010-2011. Lisäksi heinäkuussa MacGregor allekirjoitti sopimuksen kivihiilen käsittelyyn tarkoitetun Siwertell-lastinpurkaimen toimittamisesta UTE Porto do Itaqui Geracão de Energia SA:lle, Brasiliaan. Sopimukseen sisältyy myös vara-osia, asennuksen valvonta, käyttöönotto, testaus ja käyttökoulutus. Laitteen arvioidaan olevan käyttövalmiina vuoden 2010 loppuun mennessä.
   
  Toisella vuosineljänneksellä MacGregor sai lastinkäsittelynosturi- ja lastiluukkutilauksia kontti- ja irtolastialuksiin. Eteläkorealaiselta Sungdong Shipbuilding & Marine Engineeringiltä saatiin lastiluukkutilaus 10 irtolastialukseen. Laitteet toimitetaan vuonna 2010. Japanissa ja Etelä-Koreassa rakenteilla oleviin 32 konttilaivaan toimitetaan lastiluukut vuosina 2010-2012. Tilaus sisältää lastiluukkujen suunnittelun ja pääkomponentit. Kiinalaisella Rongcheng Shenfei Shipbuildingin telakalla rakenteilla oleviin kuuteen konttilaivaan toimitetaan lastinkäsittelynostureita ja lastiluukut. Kuhunkin laivaan toimitetaan viisi nosturia sekä lastiluukkujen suunnittelu ja pääkomponentit vuosina 2010-2012. Lisäksi saatiin 24 irtolastialukseen asennettavien 96 nosturin tilaus intialaiselta ABG-telakalta. Alukset tulevat aasialaisille ja eurooppalaisille varustamoille. Nostureiden toimitus alkaa tämän vuoden lopulla ja jatkuu vuoden 2013 puoliväliin saakka. Lisäksi toukokuussa MacGregor sai roro-laitteiden tilaukset ranskalaiselta Compagnie Meridionale de Navigationilta sekä Ranskan laivastolta.
   
  Toisella vuosineljänneksellä saatiin myös kahden kaksipuomisen lastinkäsittelynosturin tilaus Yhdysvaltain laivastolta. Tilaukseen sisältyy uusien nostureiden lisäksi vanhojen nostureiden poisto, nosturipuomien ja nosturialustan kunnostaminen sekä nosturin vakautuksen esityö. Nosturit otetaan käyttöön maaliskuuhun 2011 mennessä.
   
  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä MacGregor sai merkittäviä satamaramppiratkaisujen tilauksia Jordaniasta, Marokosta ja Irlannista. Laitteet toimitetaan vuoden 2009 lopulla ja vuoden 2010 alussa. MacGregorin satamaramppiteknologia on räätälöity palvelemaan kunkin sataman erikoisolosuhteita.
   
  Maaliskuussa saatiin ro-ro-laitteiden tilaus Australian laivastolta kahteen huoltotukialukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2010-2011.
   
  Helmikuussa MacGregor sai itsepurkavien sementinkäsittelylaitteiden tilauksen kahteen sementinkuljetusalukseen japanilaiselta Taiheiyo Engineeringiltä. Laitteilla varmistetaan korkea purkukapasiteetti, alhainen energiankulutus sekä korkea toimintavarmuus. Tilaus on jatkoa pitkäaikaiselle asiakassuhteelle. Laitteet toimitetaan vuonna 2010.
   
  Maaliskuussa MacGregor sai myös 28 letkunkäsittely- ja muonanosturitilauksen korealaiselta Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co -telakalta. Nosturit asennetaan viiteen isoon tankkeriin ja kahteen nesteytetyn maakaasun kuljetusalukseen, ja ne toimitetaan vuosina 2010 ja 2012.
   
  Cargotec Services
  Yleisen taloustilanteen heikentyminen vaikutti myös huoltomarkkinoiden aktiviteettiin, mutta vaikutus oli pienempi kuin laitemarkkinoilla. Huoltotoiminnalle tyypillisiä pieniä sopimuksia solmittiin paljon, mutta asiakkaat lykkäävät isojen sopimusten päätöksentekoa.
   
  Kolmannella vuosineljänneksellä tunisialainen Sociate Tunisienne De Acconage tilasi 13 konttilukin kunnostustyön. Jokaisen konttilukin kunto arvioidaan erikseen ja kunnostustarpeet priorisoidaan ja toteutetaan tarpeen mukaisesti kuluvan vuoden aikana.
   
  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä solmittiin viisivuotinen huoltosopimus albanialaisen Durres Port Authorityn kanssa. Laitteiden huollon lisäksi sopimus kattaa varaosavaraston hallinnan.
   
  Tilauskanta
  Tilauskanta 30.9.2009 oli 2 371 (31.12.2008: 3 054) miljoonaa euroa. Hiabin osuus tilauskannasta oli 127 (164) miljoonaa euroa, Kalmarin 459 (704) miljoonaa euroa ja MacGregorin 1 785 (2 187) miljoonaa euroa. Tilausten peruutuksia kirjattiin MacGregorissa tammi-syyskuussa 125 miljoonaa euroa.
   
  MEUR
  30.9.2009
  Osuus, %
  31.12.2008
  Osuus, %
  Muutos, %
  Hiab
  127
  5
  164
  5
  -23
  Kalmar
  459
  19
  704
  23
  -35
  MacGregor
  1 785
  75
  2 187
  72
  -18
  Sisäinen tilauskanta
  0
   
  -1
   
   
  Yhteensä
  2 371
  100
  3 054
  100
  -22
   
  Liikevaihto
  Tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 912 (2 476) miljoonaa euroa. Lasku vertailukaudesta oli 23 prosenttia. Ainoastaan laivojen lastinkäsittelylaitteiden toimitukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 559 (848) miljoonaa euroa.
   
  MEUR
  1-9/2009
  Osuus, %
  1-9/2008
  Osuus, %
  Muutos, %
  1-12/2008
  Hiab
  416
  22
  691
  28
  -40
  907
  Kalmar
  795
  42
  1 103
  44
  -28
  1 515
  MacGregor
  704
  37
  687
  28
  2
  985
  Sisäinen myynti
  -3
   
  -6
   
   
  -8
  Total
  1 912
  100
  2 476
  100
  -23
  3 399
   
  Hiabin liikevaihto laski 416 (691) miljoonaan euroon tammi-syyskuussa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 124 (209) miljoonaa euroa.  Liikevaihdon lasku johtuu alhaisesta tilauskertymästä, mikä heijastaa kuormankäsittelylaitteiden markkinoiden yleistä heikkoutta ja asiakkaiden investointihaluttomuutta.
   
  Kalmarin liikevaihto oli 795 (1 103) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa, josta kolmannen vuosineljänneksen osuus oli 207 (386) miljoonaa euroa. Toimitukset ovat pudonneet alkuvuoden jälkeen hiljentyneen markkinatilanteen seurauksena.
   
  MacGregorin liikevaihto kehittyi myönteisesti tammi-syyskuussa ja oli 704 (687) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on viime vuosien vahvan tilauskertymän ja onnistuneiden projektitoimitusten ansiota. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 229 (256) miljoonaa euroa.
   
  Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 523 (639) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa, mikä vastaa 27 (26) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto laski 18 prosenttia edellisvuodesta. Lasku johtuu alhaisemmasta kysynnästä huoltoliiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Hiabissa huoltoliiketoiminnan osuus tammi-syyskuun liikevaihdosta oli 31 (23) prosenttia, Kalmarissa 31 (29) prosenttia ja MacGregorissa 21 (23) prosenttia.
   
  Tulos
  Tammi-syyskuun liiketulos oli -7,1 (156,9) miljoonaa euroa. Liiketulos sisältää 36,7 (0,0) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
   
  Ilman uudelleenjärjestelykuluja tammi-syyskuun liikevoitto oli 29,6 (156,9) miljoonaa euroa eli 1,5 (6,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää lisäksi 3,8 (4,9) miljoonan euron kustannusvaikutuksen yritysostojen hankintamenolaskelmista ja 8,6 (4,8) miljoonaa euroa On the Move -muutosohjelman toteutuneita kuluja.
   
  Liiketulosta rasitti Hiabissa ja Kalmarissa tuotantokapasiteetin alhainen käyttöaste. Alkuvuonna tuotekannattavuutta heikensivät toimitukset, joiden materiaalikustannukset olivat vielä osin aiemman korkeasuhdanteen hintatasolla. Katsauskauden loppua kohden materiaalikustannusten hinnanlasku alkoi vaikuttaa positiivisesti. MacGregorin kannattavuus parani edelleen kolmannella vuosineljänneksellä.
   
  Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli -3,3 (49,6) miljoonaa euroa ja kaudelle kirjattiin 14,9 (0,0) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. Ilman uudelleenjärjestelykuluja kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 11,6 (49,6) miljoonaa euroa eli 2,1 (5,8) prosenttia liikevaihdosta.
   
  Merkittävistä uudelleenjärjestelytoimista syntyvät kustannussäästöt tulevat viipeellä, eivätkä katsauskaudella riittäneet kompensoimaan voimakkaasti pudonneen kysynnän negatiivista tulosvaikutusta. Jo toteutettujen ja käynnissä olevien kustannusrakenteen keventämistoimien arvioidaan tuovan vuositasolla yli 150 miljoonan euron säästöt mukaan lukien tuotantorakenteen sopeuttamistoimenpiteet. Säästöarvio sisältää kaikki vuoden 2008 alun jälkeen tiedotetut kustannusrakenteen keventämistoimenpiteet.
   
  Tammi-syyskuun tulos oli -5,9 (111,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,13 (1,77) euroa.
   
  Tase, rahoitus ja rahavirta
  Liiketoiminnan nettokäyttöpääoma aleni, ja 30.9.2009 se oli 179 (31.12.2008: 324) miljoonaa euroa. Aleneminen johtuu komponentti- ja materiaalivarastojen sekä saatavien määrän pienenemisestä. Lisäksi vuoden vaihteessa taseessa oli huomattava määrä keskeneräistä tuotantoa, joka on alentunut Kalmarin ja MacGregorin alkuvuoden hyvän toimitusvolyymin ansiosta. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 297 (284) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 787 (754) miljoonaa euroa.
   
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja tammi-syyskuussa oli 198,7 (158,1) miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin 37,4 (65,9) miljoonaa euroa.
   
  Nettovelka 30.9.2009 oli 400 (31.12.2008: 478) miljoonaa euroa, johon sisältyy 619 (565) miljoonaa euroa korollista velkaa. Omavaraisuusaste oli 36,6 (33,0) prosenttia, ja nettovelkaantumisaste oli 45,9 (55,3) prosenttia.
   
  Cargotecin rahoitusrakenne on hyvä. Korolliset nettovelat koostuvat pääasiassa pitkäaikaisista lainoista, jotka erääntyvät vuodesta 2012 alkaen. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä pitkäaikaisia rahoituslimiittejä 585 miljoonaa euroa.
   
  Vahvistaakseen rahoitusasemaansa yhtiö nosti maalis- ja kesäkuussa yhteensä 100 miljoonaa euroa viisivuotista TyEL-lainaa.
   
  Oman pääoman tuotto tammi-syyskuussa oli -0,9 (16,8) prosenttia, ja sijoitetun pääoman tuotto oli -0,5 (15,3) prosenttia.
   
  Uudet tuotteet ja tuotekehitys
  Tutkimus- ja kehitysmenot tammi-syyskuussa olivat 27,5 (33,3) miljoonaa euroa, mikä on 1,4 (1,3) prosenttia liikevaihdosta. Heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta Cargotec panostaa edelleen tuotekehitykseen.
   
  Hiab toi markkinoille pienten kuormausnosturien tuoteperheeseen useamman uuden tuotteen. Lisäksi Kiinan markkinoille lanseerattiin uuden sukupolven ensimmäinen jäykkäpuominosturi. Lisäksi vaihtolavatuoteperhe kasvoi uudella 30 tonnin vaihtolavalaitteella ja kolmella uudella koukkulaitteella.
   
  Katsauskauden aikana Kalmar esitteli sähkökäyttöisen kuljetuslukin. Uuden teknologian ansiosta kuljetuslukin polttoainekulutus on alhaisempi ja hiilidioksidipäästöt vähäisemmät. Sähkökäyttöistä mobiilipukkinosturia kehitettiin aikaisempaa turvallisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Lisäksi Long Beachin satamaan, Yhdysvaltoihin, toimitettiin kolme uutta hybriditerminaalitraktoria teknisiin testeihin. Kalmar esitteli myös uuden kontinkäsittelylaitteiden hallintajärjestelmän satamille ja terminaaleille.
   
  Tammikuussa Kalmar toi markkinoille uuden konttisatamien lo-lo-toimintoihin (lift-on, lift-off) tarkoitetun raskaan kokoluokan terminaalitraktorin. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa suunnitellussa laitteessa on panostettu erityisesti ergonomiaan ja ajomukavuuteen, energiatehokkuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen.
   
  Kalmarin automaattisen konttikenttänosturin testaukset saatiin päätökseen Hampurin CTB terminaalissa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Automaattinen konttivarasto saavutti turvajärjestelmien osalta Saksan viranomaishyväksynnän. Integraatiotestaus asiakkaan terminaalijärjestelmän kanssa on käynnissä.
   
  Kalmar on valmistellut satamanostureiden valmistuksen aloittamista Aasiassa. Samalla nosturimallia on kehitetty siten, että loppuasennus on helpompi tehdä satamassa, johon nosturi sijoitetaan. Tämän ansiosta nosturin kuljetus helpottuu ja kuljetuskustannukset alenevat. Uudet toimitettavat satamanosturit varustetaan Kalmarin uudella nostureiden ohjausjärjestelmällä, joka sisältää nosturin hallinnan ja vianetsinnän.
   
  Toukokuussa MacGregor esitteli uuden erittäin syviin vesiin tarkoitetun nostojärjestelmän, joka sisältää sivulle asennettavan kehysrakenteen kuorman siirtämiseksi teräsvaijerivinssillä varustetulta standardinosturilta pystysuorasti laskettaviin kuituvaijereihin. Kehitys on jatkoa tammikuussa toimitetulle ensimmäiselle syvänmeren nivelpuominosturille, joka sisältää mahdollisuuden käyttää kuituvaijeria. Teknologialla, joka mahdollistaa kevyen kuituvaijerin käytön perinteisen teräsvaijerin sijaan, on monia etuja: painavampia lasteja voidaan käsitellä rajoittamattomissa syvyyksissä rasittamatta nosturia ja näin ollen kokonaisturvallisuutta voidaan parantaa kevyemmän laitteen ansiosta, joka kuitenkin pystyy raskaisiin työtehtäviin.
   
  Investoinnit
  Investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta olivat tammi-syyskuussa 63,7 (47,1) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 16,2 (26,0) miljoonaa euroa.
   
  Cargotec päätti huhtikuussa edetä suunnitelmassaan perustaa kokoonpanoyksikkö Pohjois-Puolaan, Stargard Szczecinskin kaupunkiin. Investoinnin tavoitteena on kehittää Cargotecin globaalia tuotantorakennetta. Stargard Szczecinskissa sijaitsevan uuden kokoonpanoyksikön on tarkoitus tukea laajalti Cargotecin tuotevalikoiman tuotantoa. Tuotanto alkoi vuokratiloissa katsauskauden lopussa. Omissa tuotantotiloissa tapahtuva kokoonpano on suunniteltu alkavaksi vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä. Investointikustannuksen kassavirtavaikutuksen on arvioitu olevan lähes 20 miljoonaa euroa vuonna 2009, josta katsauskaudella toteutui 10 miljoonaa euroa.
   
  Kapasiteetin laajennukset konttitarttujatehtaassa Malesiassa jatkuivat katsauskaudella. Maastoajoon tarkoitettujen konttikurottajien uusi tuotantolaitos Teksasissa, Yhdysvalloissa, otettiin käyttöön katsauskaudella. Lisäksi Narvassa, Virossa sijaitsevan komponenttien tuotantoyksikön kapasiteetin laajennusinvestointi ja Shanghaissa, Kiinassa sijaitsevan tehtaan kapasiteetin kaksinkertaistaminen saatiin päätökseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
   
  On the Move -muutosohjelma
  Cargotec ilmoitti tammikuussa 2008 aloittavansa mittavan On the Move -muutosohjelman. Muutosohjelman tavoitteena on toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta lisäämällä luoda pohja kannattavalle kasvulle. On the Move -muutosohjelman arvioidusta 80-100 miljoonan euron säästötavoitteesta noin puolet liittyy kustannusrakenteen keventämiseen ja tuotantorakenteen muutokseen, ja ne on sisällytetty konsernin yli 150 miljoonan euron vuotuiseen volyymista riippumattomaan kokonaissäästöarvioon. Alkuperäisestä On the Move -säästötavoitteesta puolet taas on volyymista riippuvaista, jonka toteutuminen edellyttää markkinatilanteen paranemista.
   
  On the Move -muutosohjelman alkuvaiheen projektit keskittyivät tukitoimintojen ja yhtiörakenteen yksinkertaistamiseen ja tehokkuutta parantavien tietojärjestelmähankkeiden käynnistämiseen. Nämä hankkeet jatkuvat ja pääosa yhtiörakenteen muutoksesta saadaan valmiiksi kuluvana vuonna.
   
  Muutosohjelman toteuttaminen jatkuu viemällä uudet toimintatavat osaksi johtamista ja organisaatiota. Kolme keskeistä toimintoa: ratkaisut, tuotanto ja tukitoiminnot kehittävät Cargotecin prosesseja yli liiketoiminta-alueiden.
   
  Vuoden 2009 alussa muodostettu Cargotecin ostoista ja tehdaskapasiteetista vastaava tuotanto-organisaatio kehittää globaalia toimitusketjua sekä lähemmäs asiakkaita että kohti alemman kustannustason toimintaympäristöä. Vuoden 2009 aikana toteutetaan merkittävä tuotantorakenteen muutos. Vuonna 2008 päätettiin sulkea tehdas Yhdysvalloissa ja Suomessa. Näiden lisäksi katsauskaudella tehtiin päätös tehtaan sulkemisesta Hollannissa sekä Ruotsissa. Tehtaiden sulkemisen seurauksena ja tehokkuuden lisäämiseksi kehitetään jäljelle jäävien tehtaiden toimintaa ja kapasiteetin käyttöä.
   
  Osana On the Move -muutosohjelmaa, Cargotec yhdistää Hiabin ja Kalmarin liiketoiminta-alueet maailmanlaajuisesti. Yhdistymisen seurauksena lokakuun alussa aloitti uusi liiketoiminta-alue Industrial and Terminal, joka sisältää Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueet. Uuteen Industrial and Terminal -organisaatioon kuuluvat Product Solutions, joka vastaa tuotteiden globaalista kilpailukyvystä, Service Solutions, joka vastaa palveluiden globaalista kilpailukyvystä ja kolme markkina-aluetta, Americas, Asia-Pacific ja EMEA, jotka vastaavat myynnistä ja palveluista.
   
  Yrityskaupat
  Katsauskauden aikana Cargotec osti tanskalaisen myynti- ja huoltoyhtiön Arne Holst & Co. A/S:n varat. Kauppa kattaa yhtiön liikeomaisuuden ja asiakaskontaktit. Kaupan myötä yhtiön neljä työntekijää siirtyy Cargoteciin. Lisäksi Cargotec osti 18 prosentin vähemmistön Kalmar España S.A.:sta sekä 20 prosentin vähemmistön italialaisesta Officine Carogtec Ferrari Genova S.r.l.:stä ja Officine Cargotec Ferrari Prato S.r.l.:stä. Kauppojen jälkeen Cargotec omistaa edellä mainittujen yhtiöiden koko osakekannat.
   
  Henkilöstö
  Cargotecissa työskenteli katsauskauden lopussa 10 409 (12 000) henkilöä. Hiabissa työskenteli 3 519 (4 508), Kalmarissa 4 096 (4 777) ja MacGregorissa 2 490 (2 548) henkilöä. Konsernin tammi-syyskuun keskimääräinen henkilömäärä oli 11 184 (11 716). Yhteisissä tukitoiminnoissa työskentelevien henkilöiden määrä on kasvanut taloushallinnon palvelukeskuksen käyttöönoton sekä yhteisen tuotanto-organisaation ja maayhtiöiden perustamisen myötä.
   
  Konsernin henkilöstöstä 18 (20) prosenttia työskenteli Ruotsissa, 12 (13) prosenttia Suomessa ja 31 (30) prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 11 (11) prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 26 (24) prosenttia ja muualla maailmassa 2 (2) prosenttia.
   
  Vuoden 2008 syyskuussa aloitettujen henkilöstön sopeuttamistoimien seurauksena henkilömäärä aleni katsauskauden aikana 910 henkilöllä: Hiabissa 601, Kalmarissa 299 ja konsernihallinnossa 10 henkilöllä. Kaikkiaan näiden toimien seurauksena henkilöstön määrä vähenee 960 henkilöllä.
   
  Sopeuttamistoimia on jatkettu vuonna 2009 yhtiön sisäisen rakenteellisen kehittämisen ja markkinatilanteen heikkouden takia. Näiden toimenpiteiden arvioidaan koskettavan noin 1 700 henkilöä maailmanlaajuisesti. Syyskuun loppuun mennessä henkilömäärä oli vähentynyt näiden toimenpiteiden seurauksena 1 104 henkilöllä, joista Hiabissa 483, Kalmarissa 495 ja MacGregorissa 126.
   
  Lisäksi on käynnissä merkittävä määrä henkilöstön lomautuksia useilla eri paikkakunnilla.
   
  Muutokset organisaatiossa ja johdossa
  Cargotec ilmoitti kesäkuussa 2009 Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueiden toimintojen yhdistämisestä. Yhdistymisen seurauksena Cargotecissa on muodostettu kaksi liiketoiminta-aluetta: Marine, joka sisältää nykyisen MacGregor-liiketoiminta-alueen, ja Industrial and Terminal, joka sisältää nykyiset Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueet. Olli Isotalo jatkaa Marine-liiketoiminnan johtajana ja Pekka Vauramo johtaa Industrial and Terminal -liiketoimintaa. Pekka Vauramo jatkaa toimitusjohtajan sijaisena. Yhtiön ulkoinen taloudellinen raportointi jatkuu muuttumattomana vuoden 2009 loppuun. 1.1.2010 alkaen Cargotecin raportoinnissa on kaksi ensisijaista segmenttiä: Industrial and Terminal ja Marine. Toissijaisina segmentteinä raportoidaan edelleen markkina-alueet EMEA, Amerikat ja Aasia ja Tyynenmeren alue.
   
  Uuteen Industrial and Terminal -organisaatioon kuuluvat Product Solutions, joka vastaa tuotteiden globaalista kilpailukyvystä, Service Solutions, joka vastaa palveluiden globaalista kilpailukyvystä ja kolme markkina-aluetta, Americas, Asia-Pacific ja EMEA, jotka vastaavat myynnistä ja palveluista.
   
  Unto Ahtola nimitettiin Product Solutions -toiminnan johtajaksi ja Cargotecin johtoryhmän jäseneksi. Ahtola aloittaa Cargotecissa 2.11.2009. Stefan Gleuel nimitettiin 1.10.2009 alkaen Service Solutions -toiminnan johtajaksi ja Cargotecin johtoryhmän jäseneksi. Gleuel on työskennellyt aikaisemmin MacGregor
  Service -divisioonasta vastaavana johtajana.
   
  Cargotecin johtoryhmän jäsen Harald de Graaf nimitettiin 1.7.2009 alkaen EMEA-markkina-alueen johtajaksi. Harald de Graaf jatkaa myös konsernin kehitysjohtajana. Ken Loh nimitettiin 1.10.2009 alkaen Aasian ja Tyynenmeren markkina-alueen johtajaksi ja Cargotecin johtoryhmän jäseneksi. Loh on työskennellyt aikaisemmin Kalmarin Aasian johtajana. Amerikan markkina-alueen johtajaksi ja Cargotecin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.10.2009 alkaen Lennart Brelin. Brelin on työskennellyt Hiabin Amerikan johtajana.
   
  Lisäksi Cargotecin johtoryhmän jäsen Kirsi Nuotto nimitettiin henkilöstöhallinnosta ja viestinnästä vastaavaksi johtajaksi 1.7.2009 alkaen.
   
  Uusi brändistrategia
  Cargotec on määritellyt uuden konserninlaajuisen brändistrategian ja lanseerasi kesäkuussa yhtiön uuden visuaalisen ilmeen. Tavoitteena on vahvistaa sekä Cargotecin että sen strategisesti tärkeimpien tuotemerkkien Hiabin, Kalmarin ja MacGregorin asemaa. Uusi brändistrategia tukee Cargotecin One Company -toimintatapaa ja perustuu Hiabin, Kalmarin ja MacGregorin vahvaan maineeseen. Hiab, Kalmar ja MacGregor ovat toimialojensa johtavia brändejä.
   
  Uudessa, kaikille näille tuotemerkeille yhteisessä, visuaalisessa ilmeessä Cargotec on aiempaa näkyvämmin esillä. Kaikkia tuotemerkkejä yhdistää jatkossa yhteinen elefantti-symboli. Cargotec-elefantti on näkyvissä suurimmassa osaa materiaaleja Hiab, Kalmar ja MacGregor -tuotemerkkien kanssa, jotka tunnetaan kattavasti asiakkaiden keskuudessa, ja joiden mukaan tuotteet nimetään myös jatkossa.
   
  Varsinainen yhtiökokous
  Yhtiökokouksen päätökset
  Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2009 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.
   
  Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,59 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.
   
  Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos. Uudeksi jäseneksi valittiin Anja Silvennoinen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksettavan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkiona 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous ja että 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.
   
  Tilintarkastajina valittiin jatkamaan KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
   
  Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainitusta enimmäismäärästä vähennetään yhtiön hallussa olevat, vuosina 2005-2008 hankitut omat osakkeet, joita oli yhtiökokouspäivänä 2 990 725 B-sarjan osaketta.
   
  Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Molemmat valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
   
  Hallituksen järjestäytyminen
  Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Hakakari. Hallituksen sihteerinä jatkaa Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö.
   
  Hallitus päätti, että sen työtä avustavat tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen (puheenjohtaja) ja Anja Silvennoisen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin (puheenjohtaja), Peter Immonen ja Antti Lagerroos.
   
  Osakkeet ja kaupankäynti
  Osakepääoma
  Cargotecin osakepääoma 30.9.2009 oli 64 304 880 euroa. Osakepääoma nousi 600 eurolla katsauskauden aikana, kun Cargotecin osakkeita merkittiin yhtiön 2005B-optio-oikeuksilla. NASDAQ OMX Helsingissä noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä katsauskauden lopussa oli 54 778 791 kappaletta ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä 9 526 089 kappaletta.
   
  Omat osakkeet
  Cargotecin hallussa oli 30.9.2009 yhteensä 2 959 487 yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeet on hankittu vuosina 2005-2008.
   
  Hallitus päätti 5.3.2009 pitämässään kokouksessa käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakeostoja ei tehty katsauskauden aikana.
   
  Osakepalkkiojärjestelmä - omien osakkeiden luovutus
  Hallitus päätti 5.3.2009 luovuttaa maksutta yhteensä 31 356 yhtiön hallussa olevaa B-sarjan osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksolta 2007-2008 maksettavan palkkion osakeosuutena ohjelman piirissä olleille 61 avainhenkilölle. Luovutetuista osakkeista 118 palautui yhtiölle eli yhteensä luovutettiin 31 238 osaketta. Luovutuksen jälkeen Cargotecin hallussa on 2 959 487 yhtiön B-sarjan osaketta. Omien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2009 antamaan valtuutukseen. Osakkeina maksettavan osuuden kokonaismäärä kannustinohjelmasta vuosina 2007-2011 on korkeintaan 387 500 B-sarjan osaketta.
   
  Optiot
  Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa. Osakemerkintäaika 2005B-optio-oikeuksilla päättyi 31.3.2009. Merkintäaikana 2005B-optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 333 570 Cargotecin B-sarjan osaketta. Osakemerkintäajan päätyttyä käyttämättä jääneet optio-oikeudet ovat rauenneet ja ne on poistettu haltijoiden arvo-osuustileiltä.
   
  Markkina-arvo ja kaupankäynti
  B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.9.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 833 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän keskikurssiin, oli katsauskauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 989 miljoonaa euroa.
   
  B-sarjan osakkeen päätöskurssi 30.9.2009 oli 16,08 euroa. Tammi-syyskuun keskikurssi oli 10,19 euroa. Ylin kurssi tammi-syyskuussa oli 16,98 euroa ja alin 6,37 euroa. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä tammi-syyskuussa noin 43 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 436 miljoonan euron vaihtoa.
   
  Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
  Maailmantalouden heikkouden jatkuessa lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Cargotecin toiminnalle ovat huomattavat. Epävarmuus liittyy maailmantalouden heikkouden mahdollisiin vaikutuksiin Cargotecin tuotteiden ja huoltopalveluiden kysyntään ja Cargotecin asiakkaiden investointihalukkuuteen.
   
  Heikko markkinatilanne ja rahoitusvaikeudet saattavat edelleen siirtää investointipäätöksiä tai johtaa tilausten lykkääntymisiin ja peruutuksiin. Lisäksi asiakkaiden rahoitustilanteella on vaikutusta saamisten perintään ja luottotappioiden määrään. Heikko markkinatilanne rasittaa myös toimittajia ja alihankkijoita, joiden ongelmilla voi olla vaikutusta Cargotecin toimitusketjuun.
   
  Cargotec arvioi edelleen, että noin 20 prosenttiin MacGregorin vuoden 2009 alun tilauskannasta sisältyy peruutusriski, mikä vähennettynä vuoden aikana tähän mennessä toteutuneilla 125 miljoonan euron peruutuksilla vastaa tällä hetkellä noin 320 miljoonaa euroa. Huolimatta toistaiseksi kohtuullisen alhaisesta tilausten peruutusmäärästä laivojen ylikapasiteettitilanteen arvioidaan tulevina kuukausina voivan johtaa siihen, että varustamot uudelleenarvioivat tilattujen laivojen peruutustarvetta.
   
  Yhtiöllä on käynnissä merkittävä määrä sopeuttamistoimia. Toimien tehokas läpivienti on edellytys kannattavuuden paranemiselle.
   
  Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
  Henkilöstön sopeuttamistoimet jatkuivat lokakuussa yhtiön toteuttaessa rakennemuutosta ja kysynnän jatkuessa heikkona. Hiab ja Kalmar -liiketoimintojen yhdistämistoimenpiteet etenivät tuote- ja palvelutarjontaa kehittäviin organisaatioihin sekä Amerikan ja Aasian ja Tyynenmeren myynti- ja huolto-organisaatioihin. Suunniteltujen uudelleenjärjestelyjen ja tuotannon sopeuttamistoimenpiteiden arvioidaan johtavan noin 500 työntekijän vähentämiseen maailmanlaajuisesti.
   
  Cargotec suunnittelee muuttavansa Tampereen yksikkönsä osaamis- ja teknologiakeskukseksi, joka vahvistaa yrityksen tuotteiden kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Toiminnan painopisteen suunnitellaan muuttuvan perinteisestä tuotannosta uusien tuotteiden ja konseptien kehittäjäksi ja sarjatuotantovalmiuksien tekijäksi, mikä vaikuttaa myös henkilöstöön. Tällä hetkellä Tampereella on 550 työntekijää.

   
  Näkymät
  Cargotecin tuotteiden ja palvelujen kysynnän odotetaan heikon markkinatilanteen takia jatkuvan selvästi viime vuotta alhaisempana. Laivojen lastinkäsittely -liiketoiminnan kasvusta huolimatta Cargotecin vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 25 prosenttia viime vuodesta.
   
  Vuodelle 2009 arvioidaan kirjattavan noin 70 miljoonaa euroa tuottavuutta parantavia uudelleenjärjestelykuluja, joista tammi-syyskuussa toteutui 37 miljoonaa euroa. Cargotec arvioi vuoden 2009 liiketuloksen uudelleenjärjestelykulujen jälkeen olevan negatiivinen.
   
   
   
  Vuoden 2009 kalenteri
  Vuoden 2009 tilinpäätös keskiviikkona 3.2.2010
   
   
   
  Helsingissä 22.10.2009
  Cargotec Oyj
  Hallitus
   
  Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
  Yrityshankinnat ja -myynnit
   
  Cargotec osti maaliskuussa 18 prosentin vähemmistön espanjalaisesta Kalmar España, S.A.:sta.
  Heinäkuussa hankittiin 20 prosentin vähemmistö italialaisista Officine Cargotec Ferrari Genova S.r.l:stä ja Officine Cargotec Ferrari Prato S.r.l:stä. Kauppojen jälkeen Cargotec omistaa edellä mainittujen yhtiöiden koko osakekannan.
   
  Elokuussa Cargotec osti tanskalaisen Arne Holst & Co. A/S:n varat.
   
  Hiab on perustajaosakkaana pienessä kiinalaisessa ympäristöteknologiaan keskittyvässä yhteisyrityksessä.
   

   
  Laatimisperiaatteet
   
  Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2008 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
   
  Uuden IFRS-standardin ja standardimuutoksen soveltaminen 1.1.2009 alkaen
  Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 julkistamia uusia ja muutettuja standardeja:
  - IFRS 8, Toimintasegmentit: Uuden standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen, koska konsernin segmenttiraportointi on jo aikaisemminkin ollut yhteneväinen johdon raportoinnin kanssa eikä ulkoisen ja sisäisen raportoinnin laatimisperiaatteiden välillä ole eroja.
  - IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen (muutettu): Muutetun standardin käyttöönotto vaikuttaa konsernin osavuosikatsauksen esittämiseen.
  - IAS 23, Vieraan pääoman menot (muutettu): Muutettu standardi edellyttää, että tiettyjen hyödykkeiden hankintamenoon sisällytetään kyseisen hyödykkeen hankkimisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Cargotec on aiemmin kirjannut vieraan pääoman menot kuluksi sillä tilikaudella jonka aikana ne ovat syntyneet. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta katsauskauden tulokseen.
   
   

  Liite:

  Mitä mieltä olet sivustosta?