menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Pörssitiedote

Cargotecin osittaisjakautuminen on rekisteröity – Kalmar listataan Nasdaq Helsinkiin

30.06.2024

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 30.6.2024 KLO 19.40

Cargotecin osittaisjakautuminen on rekisteröity – Kalmar listataan Nasdaq Helsinkiin

Cargotecin Oyj:n (”Cargotec”) osittaisjakautumisen (”Jakautuminen”) täytäntöönpano on tänään 30.6.2024 rekisteröity kaupparekisteriin. Cargotec tiedotti 1.2.2024 Cargotecin Jakautumista koskevan jakautumissuunnitelman (”Jakautumissuunnitelma”) hyväksymisestä. Jakautumissuunnitelman mukaan kaikki sellaiset Cargotecin varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät Kalmar-liiketoiminta-alueeseen tai pääasiallisesti palvelevat Kalmar-liiketoiminta-aluetta, siirtyvät selvitysmenettelyttä Kalmar Oyj:lle (”Kalmar”).

Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Nasdaq Helsinki Oy (”Nasdaq Helsinki”) on hyväksynyt listalleottohakemuksen Kalmarin B-sarjan osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Kaupankäynti Kalmarin 54 798 029 B-sarjan osakkeella alkaa 1.7.2024 kaupankäyntitunnuksella ”KALMAR” (ISIN-tunnus: FI4000571054).

Kaupankäynti Cargotecin B-sarjan osakkeilla jatkuu Nasdaq Helsingin pörssilistalla uudella ISIN-koodilla FI4000571013. Cargotecin A-sarjan osakkeiden uusi ISIN-koodi on FI4000571005.

Jakautumisvastikkeena annettavat Kalmarin uudet osakkeet rekisteröidään Cargotecin osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 1.7.2024. Jakautumisvastikeosakkeita saaneet Cargotecin osakkeenomistajat voivat käydä kauppaa Kalmarin B-sarjan osakkeilla 1.7.2024 alkaen.

Jakautumisen täytäntöönpanon seurauksena 8.2.2024 päivättyjen kirjallista menettelyä koskevien ilmoitusten täytäntöönpanopäivä (Effective Date) liittyen Cargotecin 100 000 000 euron 1,250 prosentin senior-ehtoisiin vakuudettomiin vuonna 2025 erääntyviin joukkovelkakirjoihin (ISIN: FI4000399688) (”2025 Joukkovelkakirjat”) ja 150 000 000 euron 1,625 prosentin senior-ehtoisiin vakuudettomiin vuonna 2026 erääntyviin joukkovelkakirjoihin (ISIN: FI4000399696) (”2026 Joukkovelkakirjat”) on tänään 30.6.2024.

Kirjallisista menettelyistä tehtyjen ilmoitusten mukaisesti Cargotec maksaa korvauksena 2025 Joukkovelkakirjojen ja 2026 Joukkovelkakirjojen haltijoille, jotka ovat 11.7.2024 rekisteröityinä joko suorina haltijoina tai hallintarekisterin hoitajina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään haltijarekisteriin, 0,35 prosentin palkkion (”Palkkio”) haltijan hallussa olevien 2025 Joukkovelkakirjojen ja 2026 Joukkovelkakirjojen pääomasta. Lisäksi niille 2025 Joukkovelkakirjojen haltijoille ja 2026 Joukkovelkakirjojen haltijoille, jotka ovat 16.2.2024 klo 13.00 (Suomen aikaa) mennessä lähettäneet Nordea Bank Abp:lle pätevät äänestysohjeet, maksetaan Palkkion lisäksi erillinen 0,15 prosentin lisäkorvaus kaikkien haltijan äänestyksessä edustamien 2025 Joukkovelkakirjojen ja 2026 Joukkovelkakirjojen pääomasta (”Lisäpalkkio”). Palkkio ja Lisäpalkkio maksetaan viimeistään 12.7.2024.

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4000
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotec lyhyesti

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) Hiab- ja MacGregor-liiketoimintojen johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka tarjoomaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa, ja se työllistää yli 6 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Huomautus

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei kyseisiä arvopapereita ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti, tai ellei niitä ole vapautettu Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista tai ellei niitä tarjota tai myydä transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain ja soveltuvan osavaltion tai paikallisen arvopaperimarkkinalainsäädännön rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission), minkään osavaltion arvopaperiviranomainen tai muu sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai hylännyt Kalmarin osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole kommentoinut tai hyväksynyt Jakautumista tai tämän tiedotteen tai Kalmarin 22.5.2024 päivätyn jakautumis- ja listalleottoesitteen sisältämien tietojen paikkansapitävyyttä tai riittävyyttä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa. Cargotec tai Kalmar eivät aio rekisteröidä arvopapereita Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Taloudelliset neuvonantajat työskentelevät Jakautumisessa Cargotecin eikä kenenkään muun lukuun eivätkä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Cargotecille asiakassuojan tarjoamisesta tai Jakautumiseen tai muihin asioihin liittyvien neuvojen antamisesta.


Mitä mieltä olet sivustosta?