menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

30.05.2024

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 30. TOUKOKUUTA 2024 KLO 15.30

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.5.2024 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 2,14 euroa kutakin A-sarjan ja 2,15 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.6.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.6.2024.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, hyväksyi palkitsemispolitiikan ja vuoden 2023 palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Hallitukseen valittiin seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raija-Leena Hankonen-Nybom, Ilkka Herlin ja Ritva Sotamaa ja uusiksi hallituksen jäseniksi Eric Alström, Jukka Moisio, Tuija Pohjolainen-Hiltunen ja Luca Sra.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot vahvistettiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 95 000 euroa, hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille kullekin 10 000 euroa, hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti enintään 15 000 euroa ja hallituksen muiden valiokuntien jäsenille kullekin 5 000 euroa. Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Yhtiö vastaa palkkiona maksettavista osakkeista suoritettavasta varainsiirtoverosta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 3 000 euroa/kokous jäsenen asuinmaan kanssa eri mantereella pidetystä kokouksesta sekä 1 500 euroa/kokous hallituksen ja valiokuntien sovittuun kokousaikatauluun lukeutumattomasta ylimääräisestä kokouksesta. Hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvataan yhtiön käytännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotusten mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Molemmat valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja ne kumoavat aikaisemmat valtuutukset.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron lahjoitusten antamisesta tiede- ja tutkimustyöhön ja/tai hyväntekeväisyyteen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisesta yhtiön hallituksen hyväksymän ja 1.2.2024 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti. Osana jakautumispäätöstä varsinainen yhtiökokous päätti ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle Kalmar Oyj:n perustamisesta ja yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä.

Samoin osana jakautumispäätöstä ja ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle Kalmar Oyj:n hallitukseen valittiin seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola ja hallituksen jäseniksi Lars Engström, Marcus Hedblom, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Sari Pohjonen ja Emilia Torttila-Miettinen.

Kalmarin hallituksen jäsenten vuosipalkkiot vahvistettiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 95 000 euroa, hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille kullekin 10 000 euroa, hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti enintään 15 000 euroa ja hallituksen muiden valiokuntien jäsenille kullekin 5 000 euroa. Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Kalmar Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Kalmar Oyj vastaa palkkiona maksettavista osakkeista suoritettavasta varainsiirtoverosta. Lisäksi Kalmar Oyj:n hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 3 000 euroa/kokous jäsenen asuinmaan kanssa eri mantereella pidetystä kokouksesta sekä 1 500 euroa/kokous hallituksen ja valiokuntien sovittuun kokousaikatauluun lukeutumattomasta ylimääräisestä kokouksesta. Kalmar Oyj:n hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvataan Kalmar Oyj:n käytännön mukaisesti.

Osana jakautumispäätöstä ja ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle Kalmar Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot päätettiin maksaa Kalmar Oyj:n hyväksymien laskujen mukaan.

Samoin osana jakautumispäätöstä ja ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle yhtiökokous päätti Kalmar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksen hyväksymisestä. Yhtiökokous hyväksyi myös Kalmar Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan.

Osana jakautumispäätöstä ja ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle yhtiökokous päätti Cargotec Oyj:n osakepääoman alentamisesta jakautumisen yhteydessä 64 304 880,00 eurosta 20 000 000,00 euroon ja ylikurssirahaston purkamisesta.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4000
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4000

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 4,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 300 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?