menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

05.03.2010

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 5.3.2010 KLO 13.10 (EET)

 

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5.3.2010 Helsingissä.

 

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,39 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,40 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 10.3.2010 on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.3.2010.

 

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos ja Anja Silvennoinen sekä uutena jäsenenä KTM Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkioina 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa / kokous. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti 30 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta päätettiin suorittaa Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

 

Cargotec Oyj:n tilintarkastajina valittiin jatkamaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan.

 

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määräksi vahvistettiin yhteensä enintään 1 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000 Cargotecin uutta tai sen hallussa olevaa B-sarjan osaketta. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisenä kahtena täytenä viikkona vuosina 2010, 2011 ja 2012. Osakkeiden merkintäaika 2010A-optio-oikeudella on 1.4.2013-30.4.2015, 2010B-optio-oikeudella 1.4.2014-30.4.2016 ja 2010C-optio-oikeudella 1.4.2015-30.4.2017. Merkintäajan alkaminen edellyttää hallituksen vuosittain määrittämälle taloudelliselle kriteerille asetettujen tavoitteiden täyttymistä.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainituista enimmäismääristä vähennetään yhtiön hallussa olevat, vuosina 2005-2008 hankitut omat B-sarjan osakkeet, joita on yhtiökokouspäivänä 2 959 487 kappaletta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Luovutettavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään myös muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

 

Lisätietoja:

 

Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, yhtiökokouksen sihteeri, puh. 0204 55 4249
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Minna Karhu, viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4630

 

 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2009 oli 2,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 9 500 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.cargotec.fi

Mitä mieltä olet sivustosta?