menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin hallitus päätti johdon kannustinohjelmasta

05.03.2010

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 5.3.2010 KLO 14.20 (EET)


Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta konsernin johdolle. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa omistajien ja johdon tavoitteiden yhteneväisyys Cargotecin arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön omistukseen perustuva kannustinohjelma.

 

Ohjelmassa on kolme kolmen kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, jotka alkavat vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä maksettavan palkkion enimmäismäärän. Ansaintajakson 2010-2012 ansaintakriteerit ovat Cargotec-konsernin tilikauden 2012 liikevoittoprosentti ja liikevaihto.

 

Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2013, 2014 ja 2015 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

 

Kannustinohjelmaan liittyy kielto luovuttaa osakkeita noin kahden vuoden kuluessa palkkion maksamisesta, eli ohjelman kesto on kunkin osake-erän osalta viisi vuotta.

 

Ansaintajakson 2010-2012 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 yhtiön B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Ansaintajaksolla 2010-2012 ohjelman kohderyhmään kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet.

 

Yhtiön nykyisen osakepohjaisen kannustinohjelman 2007-2011 jäljellä olevia ansaintajaksoja 2010 ja 2011 ei aloiteta, vaan siirrytään sen korvaavaan uuteen ohjelmaan vuoden 2010 alusta. Aiemman ohjelman perusteella maksettiin avainhenkilöille palkkioina yhteensä 31 356 B-sarjan osaketta ensimmäiseltä ansaintajaksolta 2007-2008. Toiselta ansaintajaksolta 2009 ei maksettu palkkioita, koska ansaintakriteereille asetetut tavoitteet eivät täyttyneet. Kaikkiaan ohjelmaan oli alun perin varattu enintään 387 500 B-sarjan osaketta.

 

Lisätietoja:

 

Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri, puh. 0204 55 4249
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Minna Karhu, viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4630

 

 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2009 oli 2,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 9 500 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.cargotec.fi

Mitä mieltä olet sivustosta?