menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 - Toisen vuosineljänneksen tilaukset kasvoivat 55 prosenttia edellisvuoteen verrattuna

21.07.2010

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 21.7.2010 KLO 12.00

 

 

Katsauksen pääkohdat: huhti-kesäkuu

·         Saadut tilaukset olivat 732 (471) miljoonaa euroa eli 55 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella.

·         Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 433 (31.12.2009: 2 149) miljoonaa euroa.

·         Liikevaihto oli 638 (678) miljoonaa euroa. Lasku vertailukaudesta oli 6 prosenttia.

·         Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 38,8 (3,0) miljoonaa euroa eli 6,1 (0,4) prosenttia liikevaihdosta.

·         Liikevoitto oli 37,2 (-10,0) miljoonaa euroa, ja se sisältää 1,6 (13,1) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

·         Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 80,5 (47,2) miljoonaa euroa.

·         Katsauskauden tulos oli 21,2 (-7,3) miljoonaa euroa.

·         Näkymät liikevaihdon ja -voiton osalta ennallaan.

 

Katsauksen pääkohdat: tammi-kesäkuu

·         Saadut tilaukset olivat 1 330 (928) miljoonaa euroa.

·         Liikevaihto oli 1 193 (1 353) miljoonaa euroa.

·         Liikevoitto oli 50,7 (-3,9) eli 4,2 (-0,3) prosenttia liikevaihdosta.

·         Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 127,0 (106,8) miljoonaa euroa.

·         Katsauskauden tulos oli 31,0 (-5,8) miljoonaa euroa.

 

 

  4-6/2010 4-6/2009 1-6/2010 1-6/2009
Saadut tilaukset, MEUR 732 471 1 330 928
Liikevaihto, MEUR 638 678 1 193 1 353
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, MEUR 38,8 3,0 54,6 18,0
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 6,1 0,4 4,6 1,3
Liikevoitto, MEUR 37,2 -10,0 50,7 -3,9
Katsauskauden tulos, MEUR 21,2 -7,3 31,0 -5,8
Osakekohtainen tulos, EUR 0,32 -0,12 0,45 -0,11

 

 


 

 

Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
"Markkinatilanteen elpyminen jatkui ja saimme toisella vuosineljänneksellä uusia tilauksia ilahduttavan paljon sekä Industrial- että Marine -liiketoiminnoissa. Terminal-liiketoiminnan kehitys jatkui vielä suhteellisen hiljaisena. Saamiemme tilausten arvo toisella vuosineljänneksellä kasvoi 55 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Viimeksi tällä tasolla oltiin vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla. Panostuksemme teknologiaan tuovat markkinoille uusia lastinkäsittelyratkaisuja, josta esimerkkinä vuosineljänneksellä solmittu iso sähkötoimisten laivanosturien kauppa. Industrial & Terminal -segmentin vuosineljänneksen kannattavuus kääntyi positiiviseksi ja Marine-segmentin suhteellinen kannattavuus säilyi poikkeuksellisen korkealla tasolla", toteaa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.

 

 

 

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille:
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 13.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 13.00 mennessä.

 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon +44 20 7162 0025, tunnus Cargotec/869769. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

 

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin sivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden päivän ajan 23.7.2010 klo 24.00 asti numerossa +44 20 7031 4064, koodi 869769.

 

 

Lisätiedot:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634

 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2009 oli 2,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 9 500 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.cargotec.fi


 

 

Toimintaympäristö
Kuormankäsittelylaitteiden kysynnän elpyminen jatkui toisella vuosineljänneksellä. Markkinoiden piristyminen vaihteli kuitenkin maantieteittäin ja asiakassegmenteittäin. Erityisesti kuormausnostureiden, ajoneuvo- ja haarukkatrukkien sekä takalaitanostinten kysyntä piristyi sekä edelliseen vuosineljännekseen että viime vuoden vertailukauteen verrattuna. Kysyntää vauhdittivat teollisuustuotannon ja yksityisen kulutuksen piristyminen.

 

Satamissa käytettävien kontinkäsittelylaitteiden kysynnässä näkyi vasta varovaisia elpymisen merkkejä huolimatta satamissa käsiteltyjen konttien määrän kasvusta erityisesti Aasiassa ja parantuneista ennusteista konttiliikenteen kehityksestä koko vuodelle. Toisella vuosineljänneksellä saatiin ensimmäiset isojen laitteiden tilaukset usean hiljaisen vuosineljänneksen jälkeen. Projektien kysyntä oli vielä suhteellisen alhaista, mikä heijastui hintapaineena markkinoilla.

 

Laivojen lastikäsittelylaitteiden markkinat piristyivät odotuksia enemmän. Kysyntä kasvoi erityisesti irtolastilaivoihin asennettavien laitteiden ja offshore-laitteiden osalta. Myös roro-laitteiden kysynnän kasvu jatkui. Laivojen lastikäsittelylaitteiden tilausten peruutusten määrä jäi alhaiseksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lisäksi telakat onnistuivat myymään uudelleen peruutusten takia vapautunutta kapasiteettiaan, mikä heijastui myönteisesti laitevalmistajien saamiin tilauksiin.

 

Huoltopalveluiden markkinat olivat alkuvuonna melko hiljaiset, joskin toisella vuosineljänneksellä nähtiin piristymisen merkkejä erityisesti varaosapuolella. Asiakkaiden kapasiteetin käyttöasteen paranemisen arvioidaan heijastuvan myönteisesti lastinkäsittelylaitteiden huoltopalveluiden kysyntään.

 

Saadut tilaukset ja tilauskanta
Saadut tilaukset toisella vuosineljänneksellä olivat 732 (471) miljoonaa euroa, mikä oli 55 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Marinen aikaisemmin saamia tilauksia peruuntui toisella vuosineljänneksellä 22 miljoonalla eurolla. Nämä peruutetut tilaukset on vähennetty tilauskannasta.

 

Saadut tilaukset tammi-kesäkuussa olivat 1 330 (928) miljoonaa euroa eli 43 prosenttia vertailukautta enemmän. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Marinen saamia tilauksia peruuntui 48 miljoonalla eurolla.

 

Tilauskanta ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa oli 2 433 (31.12.2009: 2 149) miljoonaa euroa, mikä oli 13 prosenttia vuoden 2009 lopun tilauskantaa korkeampi.

 

Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin

MEUR 4-6/2010 4-6/2009 Muutos 1-6/2010 1-6/2009 Muutos 1-12/2009
Industrial & Terminal 423 317 34 % 839 677 24 % 1 260
Marine 309 155 99 % 492 251 96 % 569
Sisäiset tilaukset 0 0   0 0   -1
Yhteensä 732 471 55 % 1 330 928 43 % 1 828

 

 

Industrial & Terminalin saadut tilaukset toisella vuosineljänneksellä olivat 423 (317) miljoonaa euroa, mikä oli 34 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilausten arvo kasvoi erityisesti Industrial-liiketoiminnassa Amerikoissa. Saadut tilaukset koostuivat pääosin pienehköistä yksittäisistä tilauksista. Vertailtaessa toisen vuosineljänneksen tilausten arvoa edeltävään vuosineljännekseen, on huomioitava ensimmäiselle vuosineljännekselle kirjattu suuri yksittäinen 110 miljoonan yhdysvaltain dollarin arvoinen maastoajoon tarkoitettujen konttikurottajien tilaus. Tammi-kesäkuun saadut tilaukset olivat 839 (677) miljoonaa euroa.

 

Toisella vuosineljänneksellä Industrial & Terminal sai kahden satamanosturin tilauksen Turkista sekä kuuden vähäpäästöisen E-One mobiilipukkinosturin tilauksen Vietnamista. Venäläinen satamaoperaattori tilaisi kuusi E-One mobiilipukkinosturia ja 10 terminaalitraktoria. Lisäksi saatiin reilun 10 miljoonan euron ajoneuvotrukkitilaus yhdysvaltalaiselta sisustus- ja rakennustarvikkeisiin keskittyneeltä yritykseltä.

 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Industrial & Terminal sai maastoajoon tarkoitettujen konttikurottajien tilauksia 110 miljoonan yhdysvaltain dollarin arvosta Yhdysvaltain puolustusministeriön alaiselta TACOMilta (Tank Automotive Armament Command). Tilaukset tehtiin Yhdysvaltain puolustusministeriön vuonna 2008 myöntämän viisivuotisen sopimuksen puitteissa. Yhteensä tilauksia on saatu jo noin 350 miljoonan yhdysvaltain dollarin arvosta.

 

Industrial & Terminalin tilauskanta kesäkuun lopussa oli 740 (31.12.2009: 546) miljoonaa euroa eli 36 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa.

 

Marinen saadut tilaukset toisella vuosineljänneksellä olivat 309 (155) miljoonaa euroa eli 99 prosenttia vertailukautta enemmän. Tilausten arvo nousi odotettua korkeammaksi, kun telakat onnistuivat myymään uudelleen peruutusten ja lykkäyksien takia vapautunutta kapasiteettiaan, jolla rakennetaan nopealla toimitusajalla uusia irtolastialuksia. Tilauksia saatiin irtolastilaivoihin tarkoitettujen nostureiden ja lastiluukkujen lisäksi erityisesti offshore-tukialusten nostureista. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla saadut tilaukset olivat 492 (251) miljoonaa euroa.

 

Toisella vuosineljänneksellä Marine sai noin 20 miljoonan euron arvoisen offshore-laitteiden tilauksen Singaporesta sekä noin 20 miljoonan euron arvosta nosturi- ja lastiluukkutilauksia irtolastialuksiin kiinalaiselta telakalta. Tilaukset sisältävät 68 nosturia ja lastiluukkujen suunnittelun ja pääkomponenttien toimittamisen 26 alukseen. Lisäksi saatiin noin 20 miljoonan euron tilaus sähkötoimisista nostureista kuuteen yleislastialukseen korealaiselta telakalta.

 

Marine sai ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 12 miljoonan euron arvoisen kahden nivelpuominosturin tilauksen Singaporesta.  Nosturit varustetaan merenkäynnin kompensointijärjestelmällä ja toinen nostureista asennetaan syvänmeren toimintoihin tarkoitettuun alukseen ja toinen omalla käyttövoimalla liikkuvaan asuntoproomuun. Lisäksi Marine toimittaa merenkäynnin kompensointijärjestelmällä varustetun nivelpuominosturin Hollannissa rakenteilla olevaan offshore-alukseen.

 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myös lastinkiinnitysjärjestelmien, lastiluukkujen ja ro-ro-laitteiden tilauksia. Korealainen telakka tilasi lastinkiinnitysjärjestelmät 17 megakokoluokan konttilaivaan. Lastinkiinnitysjärjestelmiä toimitetaan myös 13 kanadalaisen varustamon konttilaivaan. Kuuteen korealaisella telakalla rakenteilla olevaan irtolastialukseen toimitetaan lastiluukut vuonna 2011. Sopimus on jatkoa joulukuussa 2009 solmittuun sopimukseen, jonka mukaan samoihin irtolastialuksiin toimitetaan 24 lastinkäsittelynosturia. Lisäksi allekirjoitettiin sopimus roro-laitteiden toimittamisesta kuuteen alukseen ja intialaiselta asiakkaalta saatiin itsepurkaimien ja -lastaimien tilaus kolmeen sementinkuljetusalukseen. Vuosineljänneksellä tehtiin myös sopimus polttoaineen vastaanottojärjestelmän toimittamisesta singaporelaiselle voimalaitokselle.

 

Marinen tilauskanta ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa oli 1 694 (31.12.2009: 1 604) miljoonaa euroa. Lähes 70 prosenttia tilauskannasta liittyy irto- ja yleislastialuksiin sekä konttilaivoihin. Offshore-tilauksien osuus tilauskannasta oli reilu 10 prosenttia. Tammi-kesäkuussa peruutetut tilaukset, 48 miljoonaa euroa, on vähennetty tilauskannasta.

 

Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset tammi-kesäkuussa kasvoivat neljänneksen vertailukaudesta. Huoltoliiketoiminnalle tyypillisiä pieniä sopimuksia solmittiin paljon, mutta asiakkaat lykkäsivät yhä päätöksentekoa isojen sopimusten osalta. Merkittävimmät tilaukset katsauskaudella olivat 25 laivan roro-laitteiden kolmivuotiset täyshuoltosopimukset Grimaldi Groupin kanssa sekä sopimukset yhteensä viiden Ropax-aluksen laitteiden modernisoinnista ruotsalaisen Stena Line -varustamon kanssa. Lisäksi saatiin tilaus sementinkäsittelylaitteen kunnostustyöstä singaporelaiselta sementtiterminaalilta.

 

Liikevaihto
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 638 (678) miljoonaa euroa. Kasvu ensimmäisestä vuosineljänneksestä oli 15 prosenttia.

 

Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 12 prosenttia vertailukaudesta 1 193 (1 353) miljoonaan euroon. Liikevaihdolla mitattuna suurin markkina-alue oli EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka), jonka osuus oli 42 (50) prosenttia koko liikevaihdosta. Amerikkojen osuus liikevaihdosta oli 18 (16) prosenttia ja Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus 40 (33) prosenttia.  

 

Liikevaihto raportointisegmenteittäin

MEUR 4-6/2010 4-6/2009 Muutos 1-6/2010 1-6/2009 Muutos 1-12/2009
Industrial & Terminal 362 421 -14 % 676 878 -23 % 1 573
Marine 277 257 8 % 518 475 9 % 1 009
Sisäinen myynti 0 0   0 0   -1
Yhteensä 638 678 -6 % 1 193 1 353 -12 % 2 581

 

Industrial & Terminalin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 362 (421) miljoonaa euroa, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu ensimmäisestä vuosineljänneksestä oli 15 prosenttia.

 

Industrial & Terminalin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 676 (878) miljoonaa euroa eli 23 prosenttia vertailukautta alhaisempi. Alkuvuoden liikevaihtoa rasitti alhainen tilauskanta. Lisäksi EU:n Konedirektiivin edellyttämät muutokset jouduttiin toteuttamaan alkuvuonna samanaikaisesti kokoonpanotehtaiden välisten tuotannonsiirtojen kanssa. Toimitusvolyymit kasvoivat toisella vuosineljänneksellä, kun tuotantoa saatiin lisättyä.

 

Marinen liikevaihto toisella vuosineljänneksellä kasvoi 8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 277 (257) miljoonaa euroa. Kasvu ensimmäisestä vuosineljänneksestä oli 15 prosenttia. Marinen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 518 (475) miljoonaa eli 9 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Liikevaihdon kasvu oli vahvan tilauskannan ja onnistuneiden toimitusten ansiota.

 

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 179 (166) miljoonaa euroa alkaen vähitellen heijastaa huoltomarkkinoiden elpymistä. Industrial & Terminalin huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 125 (113) miljoonaa euroa ja Marinen 54 (53) miljoonaa euroa.

 

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 337 (341) miljoonaa euroa, mikä vastaa 28 (25) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Industrial & Terminalin huoltoliiketoiminnan liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 238 (233) miljoonaa euroa, eli 35 (27) prosenttia raportointisegmentin liikevaihdosta ja Marinen 98 (108) miljoonaa euroa, eli 19 (23) prosenttia sen liikevaihdosta.

 

Tulos
Toisen vuosineljänneksen liikevoitto parani selvästi vertailukauteen verrattuna ja oli 37,2 (-10,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 1,6 (13,1) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, joista 0,4 (12,2) miljoonaa euroa kohdistui Industrial & Terminaliin, 0,2 (-) miljoonaa euroa Marineen ja 1,0 (0,9) miljoonaa euroa konsernihallintoon.

 

Ilman uudelleenjärjestelykuluja toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 38,8 (3,0) miljoonaa euroa eli 6,1 (0,4) prosenttia liikevaihdosta. Industrial & Terminalin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 7,4 (-6,3) miljoonaa euroa ja Marinen 43,7 (23,3) miljoonaa euroa.

 

Konsernin tammi-kesäkuun liikevoitto oli 50,7 (-3,9) miljoonaa euroa, mikä vastaa 4,2 (-0,3) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 3,9 (21,9) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, joista 2,0 (20,5) miljoonaa euroa kohdistui Industrial & Terminaliin, 0,3 (-) miljoonaa euroa Marineen ja 1,6 (1,4) miljoonaa euroa konsernihallintoon. Ilman uudelleenjärjestelykuluja tammi-kesäkuun liikevoitto kolminkertaistui vertailukauteen verrattuna ja oli 54,6 (18,0) miljoonaa euroa.  Industrial & Terminalin liikevoitto oli 0,1 (-0,7) miljoonaa euroa ja Marinen 78,0 (41,7) miljoonaa euroa.

 

Industrial & Terminalin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittoa rasitti alhainen volyymi. Lisäksi kannattavuutta painoivat tuotannon ylösajon ongelmista aiheutuneet lisäkustannukset. Industrial & Terminalin kannattavuus parani vuosipuoliskon loppua kohden kasvaneiden volyymien ansiosta. Marinen ensimmäisen vuosipuoliskon toimitukset olivat edelleen korkeasuhdanteen aikana saatuja erityisen hyväkatteisia tilauksia. Toteutetut säästötoimet paransivat osaltaan kannattavuutta.

 

Nettorahoituskulut toisella vuosineljänneksellä olivat -7,9 (-8,7) miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuussa -14,6 (-14,0) miljoonaa euroa.

 

Toisen vuosineljänneksen tulos oli 21,2 (-7,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,32 (-0,12) euroa. Tammi-kesäkuun tulos oli 31,0 (-5,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,45 (0,11) euroa.

 

Tase, rahavirta ja rahoitus
Konsernin taseen loppusumma ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa oli 2 913 (31.12.2009: 2 687) miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 950 (871) miljoonaa euroa eli 15,49 (14,20) euroa osaketta kohden. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 310 (301) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 830 (784) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste nousi 38,0 (37,5) prosenttiin.

 

Oman pääoman tuotto (ROE) oli tammi-kesäkuussa 6,8 (-1,4) prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 6,8 (-0,4) prosenttia.

 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 127,0 (106,8) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma laski ja oli kesäkuun lopussa 96 (31.12.2009: 123) miljoonaa euroa.

 

Cargotecin likviditeetti on hyvä. Osinkoja maksettiin tammi-kesäkuussa 27,7 (37,1) miljoonaa euroa.

 

Nettovelka 30.6.2010 oli 308 (31.12.2009: 335) miljoonaa euroa, johon sisältyy 613 (612) miljoonaa euroa korollista velkaa. Nettovelkaantumisaste laski 32,3 (38,0) prosenttiin.

 

Cargotecin rahoitusrakenne on hyvä. Korolliset nettovelat koostuvat pääasiassa pitkäaikaisista lainoista, jotka erääntyvät vuodesta 2012 alkaen. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä pitkäaikaisia rahoituslimiittejä 585 miljoonaa euroa.

 

Uudet tuotteet ja tuotekehitys
Tutkimus- ja kehitysmenot tammi-kesäkuussa olivat 19,7 (19,3) miljoonaa euroa, mikä oli 1,7 (1,4) prosenttia liikevaihdosta.

 

Automaattisen konttikenttänosturin integraatiotestaus asiakkaan terminaalijärjestelmän kanssa Hampurin CTB terminaalissa saatiin päätökseen katsauskaudella ja ensimmäiset kolme laitetta kahdeksasta luovutettiin asiakkaalle. Markkinoille tuotiin myös uusia laitteita, kuten tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettu laite, jossa on panostettu muun muassa energiatehokkuuteen ja ajomukavuuteen, sekä uusi ajoneuvotrukki, joka on varustettu teleskooppipuomilla lastinkäsittelyn helpottamiseksi. Cargotec jatkoi myös tuotekehityshankkeita, joilla vastataan EU:n Konedirektiivin 2006/42/EC uusiin turvallisuusvaatimuksiin. Lisäksi helmikuussa lanseeratun EcoService-konseptin myötä pyritään parantamaan satama-asiakkaiden toimintojen kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta. Jatkona viime vuoden tuotelanseerauksiin, vaihtolavatuoteperheeseen esiteltiin kolme uutta koukkulaitetta.

 

Maaliskuussa solmittiin yhteistyösopimus kansainvälisen Ros Roca Environmentin kanssa. Sopimuksen mukaan Cargotec toimii Dennis Eagle ja Ros Roca jätteenpuristimien edustajana Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhteistyösopimus käsittää laitteiden myynnin, markkinoinnin ja huollon.

 

Cargotec on suunnitellut uudenlaisen ajoneuvojen siirtoon tarkoitetun järjestelmän Yhdysvaltojen laivastolle. Järjestelmän avulla armeijan ajoneuvoja, mukaan lukien panssariajoneuvoja, voidaan siirtää aluksesta toiseen merellä. Meritestit saatiin onnistuneesti päätökseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Järjestelmän avulla voidaan tarjota Yhdysvaltojen armeijalle mahdollisuus laajamittaisiin logistiikkajärjestelyihin mereltä maalle ilman riippuvuutta muiden maiden satamista.

 

Investoinnit
Investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta olivat tammi-kesäkuussa 28,0 (41,9) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 5,9 (13,7) miljoonaa euroa. Poistot olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 29,1 (27,5) miljoonaa euroa.

 

Cargotec päätti vuonna 2009 perustaa kokoonpanoyksikön Pohjois-Puolaan, Stargard Szczecinskin kaupunkiin. Tuotanto alkoi vuokratiloissa vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Siirtyminen vuokratiloista omiin tuotantotiloihin käynnistyi kuluvan vuoden toisen neljänneksen lopulla ja investoinnin viimeistely jatkuu kolmannella vuosineljänneksellä. Investoinnin kassavirtavaikutus ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 9 miljoonaa euroa.

 

Yrityshankinnat ja -myynnit
Maaliskuussa Cargotec allekirjoitti aiesopimuksen, jonka mukaan 25 prosentin vähemmistöosuus japanilaisesta MacGREGOR-Kayaba Ltd:n osakekannasta siirtyy Cargotecin omistukseen. Yrityskauppa saatiin päätökseen toukokuussa, jonka jälkeen Cargotec omistaa yrityksen koko osakekannan.


Tammikuussa Cargotec myi Yhdysvalloissa hydraulisten sylintereiden valmistukseen erikoistuneen Waltco Hydraulicsin liiketoiminnan Ligon Industries, LLC:lle. Ohiossa sijaitseva Waltco Hydraulics työllisti 25 ihmistä ja oli osa Waltco Lift Corp. -yhtiötä, joka kuuluu Cargotecin Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueeseen.

 

Henkilöstö
Cargotecissa työskenteli toisen vuosineljänneksen lopussa 9 607 (31.12.2009: 9 606) henkilöä. Industrial & Terminalissa työskenteli 7 009 (6 989), Marinessa 2 173 (2 286) ja konsernihallinnossa ja tukitoiminnoissa 425 (331) henkilöä. Tammi-kesäkuun keskimääräinen henkilömäärä oli 9 509 (11 308).

 

Toisen vuosineljänneksen lopussa konsernin henkilöstöstä 19 (19) prosenttia työskenteli Ruotsissa, 11 (12) prosenttia Suomessa ja 31 (31) prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 11 (11) prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 25 (26) prosenttia ja muualla maailmassa 3 (2) prosenttia.

 

Kapasiteetin sopeuttaminen kysyntätilanteeseen ja muut uudelleenjärjestelytoimet
Vuonna 2008 aloitetut kapasiteetin sopeuttamistoimet sekä muut uudelleenjärjestelytoimet saatiin päätökseen vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toimien seurauksena henkilömäärä aleni reilulla 3 200 henkilöllä: Industrial & Terminalissa noin 2 860, Marinessa 350 ja konsernihallinnossa 10 henkilöllä.

 

Kustannusrakenteen keventämistoimien arvioidaan tuovan vuositasolla yli 150 miljoonan euron säästöt mukaan lukien tuotantorakenteen sopeuttamistoimenpiteet. Säästöarvio sisältää kaikki vuoden 2008 alun jälkeen tiedotetut kustannusrakenteen keventämistoimenpiteet. Ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä saavutettiin 150 miljoonan euron vuotuinen säästövauhti.

 

Muutokset organisaatiossa ja johdossa
Cargotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmän kehittämisen tuloksena kolmen johtoryhmän jäsenen vastuualueet muuttuivat 1.4.2010 alkaen. Pekka Vauramo nimitettiin operatiiviseksi johtajaksi (Chief Operating Officer) ja hän jatkaa toimitusjohtajan sijaisena. Uudessa tehtävässään Vauramo on vastuussa kolmesta liiketoiminta-alueesta ja kolmesta markkina-alueesta.

Cargotecin liiketoiminta järjestettiin 1.4.2010 alkaen kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Marine, Industrial & Terminal ja Services. Yhtiön taloudellinen raportointi perustuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti kahteen raportointisegmenttiin Marine ja Industrial & Terminal. Taloudellisessa raportoinnissa Services-liiketoiminta sisältyy näihin kahteen raportointisegmenttiin, mutta sen liikevaihto raportoidaan erikseen kuten aiemminkin.

 

Cargotecin yksi yhteinen Services-organisaatio edistää palveluiden kehittämistä sekä Marine- että Industrial & Terminal -liiketoiminnoissa. Stefan Gleuel, johtaja Services, nimitettiin johtamaan uutta liiketoiminta-aluetta. Unto Ahtola, johtaja Industrial & Terminal, nimitettiin Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueen johtajaksi.

 

Cargotecin johtoryhmän muut jäsenet ovat: Mikael Mäkinen, toimitusjohtaja; Olli Isotalo, Marine-liiketoiminta-alueen johtaja; Axel Leijonhufvud, tuotantojohtaja; Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja; Kirsi Nuotto, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Matti Sommarberg, teknologiajohtaja; Harald de Graaf, EMEA-markkina-alueen johtaja; Ken Loh, Aasian ja Tyynenmeren markkina-alueen johtaja sekä Lennart Brelin, Amerikat-markkina-alueen johtaja.

 

Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö ja Hiab-liiketoiminta-alueen johtaja Pekka Vartiainen jäivät pois johtoryhmästä tammikuussa.

 

Varsinainen yhtiökokous
Yhtiökokouksen päätökset
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2010 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

 

Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,39 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,40 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos ja Anja Silvennoinen. Uudeksi jäseneksi valittiin Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksettavan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkiona 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous ja että 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

 

Tilintarkastajina valittiin jatkamaan KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

 

Optio-oikeudet
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määräksi vahvistettiin yhteensä enintään 1 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000 Cargotecin uutta tai sen hallussa olevaa B-sarjan osaketta. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisenä kahtena täytenä viikkona vuosina 2010, 2011 ja 2012.

 

Lisää optio-oikeuksista myöhemmin kohdassa "Osakkeet ja kaupankäynti, Optiot".

 

Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainitusta enimmäismäärästä vähennetään yhtiön hallussa olleet, vuosina 2005-2008 hankitut omat B-sarjan osakkeet, joita oli yhtiökokouspäivänä 2 959 487 kappaletta.

 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 6 400 000 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutettiin myös päättämään muista osakeannin ehdoista.

 

Molemmat valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Tapio Hakakarin varapuheenjohtajana. Hallituksen sihteeriksi valittiin Cargotecin lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen.

 

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen, Anja Silvennoisen ja Teuvo Salmisen (puheenjohtaja). Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin (puheenjohtaja), Peter Immonen ja Antti Lagerroos.

 

Osakkeet ja kaupankäynti
Osakepääoma
Cargotecin osakepääoma 30.6.2010 oli 64 304 880 euroa. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tammi-kesäkuussa. NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä katsauskauden lopussa oli 54 778 791 kappaletta ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä 9 526 089 kappaletta.

 

Omat osakkeet                                                                   
Cargotecin hallussa oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 959 487 yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeet on hankittu vuosina 2005-2008.

 

Hallitus päätti 5.3.2010 pitämässään kokouksessa käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Osakeostoja ei tehty ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

 

 

 

Osakepohjainen kannustinohjelma
Hallitus päätti 5.3.2010 pitämässään kokouksessa uudesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta konsernin johtoryhmän jäsenille. Ohjelmassa on kolme kolmen kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, jotka alkavat vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä maksettavan palkkion enimmäismäärän. Ansaintajakson 2010-2012 ansaintakriteerit ovat Cargotec-konsernin tilikauden 2012 liikevoittoprosentti ja liikevaihto.

 

Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2013, 2014 ja 2015 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Ansaintajakson 2010-2012 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 yhtiön B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

 

Yhtiön aikaisemman osakepohjaisen kannustinohjelman 2007-2011 jäljellä olevia ansaintajaksoja 2010 ja 2011 ei aloitettu, vaan vuoden 2010 alusta siirryttiin sen korvaavaan uuteen ohjelmaan. Aiemman ohjelman perusteella maksettiin avainhenkilöille palkkioina yhteensä 31 356 B-sarjan osaketta ensimmäiseltä ansaintajaksolta 2007-2008. Toiselta ansaintajaksolta 2009 ei maksettu palkkioita, koska ansaintakriteereille asetetut tavoitteet eivät täyttyneet. Kaikkiaan ohjelmaan oli alun perin varattu enintään 387 500 B-sarjan osaketta.

 

Optiot
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-ohjelman kohderyhmä on noin 60 henkilöä sisältäen konsernin johtoryhmän jäsenet. Osakkeiden merkintäaika 2010A-optio-oikeudella on 1.4.2013-30.4.2015, 2010B-optio-oikeudella 1.4.2014-30.4.2016 ja 2010C-optio-oikeudella 1.4.2015-30.4.2017.

 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen vuosittain määrittämälle taloudelliselle kriteerille asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat. Hallitus on päättänyt, että jos tilikauden 2010 liikevoitto on alle 100 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika 2010A-optio-oikeuksilla ei ala; jos tilikauden 2010 liikevoitto on vähintään 100 miljoonaa euroa, mutta alle 120 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika alkaa puolella 2010A-optio-oikeuksista; ja jos tilikauden 2010 liikevoitto on 120 miljoonaa euroa tai sen yli, osakkeiden merkintäaika alkaa kaikilla 2010A-optio-oikeuksilla. Osakkeen merkintähinta 2010A-optio-oikeudella on 21,35 euroa/osake.

 

Markkina-arvo ja kaupankäynti
B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.6.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 117 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän keskikurssiin, oli katsauskauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 1 324 miljoonaa euroa.

 

B-sarjan osakkeen tammi-kesäkuun päätöskurssi oli 21,55 euroa. Tammi-kesäkuun vaihdolla painotettu keskikurssi oli 21,78 euroa. Ylin kurssi oli 26,27 euroa ja alin 19,16 euroa. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammi-kesäkuun aikana noin 24 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 529 miljoonan euron vaihtoa.

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Vaikka maailmantalous on alkanut elpyä, sisältyy kehitykseen edelleen epävarmuutta. Erityisesti satamien kontinkäsittelylaitteiden investointien piristymisen vauhtiin liittyy epävarmuutta. Investointien mahdollinen lykkääntyminen vaikuttaa Terminal-liiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden paranemiseen. Lisäksi asiakkaiden kapasiteetin käyttöasteen kehitys vaikuttaa huollon kysyntään ja kehitykseen kuluvana vuonna.

 

Epävarmuudesta johtuen Cargotec seuraa ja pyrkii edelleen aktiivisesti hallitsemaan sekä asiakas- että toimittajariskejä, joilla toteutuessaan voi luottotappioiden tai toimitusketjun ongelmien kautta olla kielteinen vaikutus yhtiöön.

 

Cargotec arvioi edelleen, että noin 300 miljoonaan euroon Marinen tilauskannasta sisältyy peruutusriski. Todennäköisyys peruutusten toteutumiselle aleni kuitenkin olennaisesti toisella vuosineljänneksellä, ja riski kohdistuu pääasiassa vasta tulevien vuosien toimituksiin. Laivojen ylikapasiteetti markkinoilla väheni ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta edelleen on olemassa riski, että varustamot uudelleenarvioivat tilattujen laivojen peruutustarvetta tai pyrkivät lykkäämään sovittuja toimituksia.

 

Näkymät
Cargotec arvioi edelleen konsernin vuoden 2010 liikevaihdon olevan 2009 tasolla sekä Industrial & Terminal että Marine -segmentin osalta ja konsernin liikevoiton ylittävän 100 miljoonaa euroa. Industrialin kasvua tukee markkinaympäristön elpyminen ja sen myötä toteutunut tilausten kasvu. Terminalin liikevaihto jää edellisvuodesta markkinoiden hitaamman elpymisen takia, koska loppuvuoden tilaukset eivät ehdi juurikaan vaikuttaa kuluvan vuoden liikevaihtoon toimitusaikojen takia. Marinen liikevaihto saavuttaa vuoden 2009 tason alkuvuoden hyvän kehityksen, vahvan tilauskannan ja saatujen uusien, vielä kuluvana vuonna toimitettavien tilausten ansiosta.
                                                  

 

Vuoden 2010 kalenteri
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010 keskiviikkona 27.10.2010

 

 

 

Helsingissä 21.7.2010
Cargotec Oyj
Hallitus

 

 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

Konsernin lyhennetty tuloslaskelma

 
MEUR   4-6/2010   4-6/2009   1-6/2010   1-6/2009   1-12/2009
Liikevaihto   638,3   677,9   1 193,4   1 352,8   2 580,9
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut   -502,4   -578,7   -950,9   -1 144,3   -2 158,7
Bruttokate 135,8 99,2 242,5   208,5   422,2
Bruttokate, % 21,3 14,6 20,3   15,4   16,4
Kulut   -97,3   -96,1   -188,2   -190,5   -361,6
Uudelleenjärjestelykulut   -1,6   -13,1   -3,9   -21,9   -61,1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta   0,2   -0,1   0,3   0,0   0,8
Liikevoitto   37,2   -10,0   50,7   -3,9   0,3
Liikevoitto, %   5,8   -1,5   4,2   -0,3   0,0
Rahoitustuotot ja -kulut   -7,9   -8,7   -14,6   -14,0   -27,0
Voitto ennen veroja   29,3   -18,8   36,2   -17,9   -26,7
Voitto ennen veroja, %   4,6   -2,8   3,0   -1,3   -1,0
Verot   -8,2   11,5   -5,1   12,1   33,9
Katsauskauden voitto   21,2   -7,3   31,0   -5,8   7,1
Katsauskauden voitto, %   3,3   -1,1   2,6   -0,4   0,3
                   
Katsauskauden voiton jakautuminen:                  
Emoyhtiön omistajille   19,7   -7,6   27,5   -6,9   3,1
Määräysvallattomille omistajille   1,5   0,4   3,5   1,1   4,0
Yhteensä   21,2   -7,3   31,0   -5,8   7,1
               
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,32 -0,12 0,45   -0,11   0,05
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,32 -0,12 0,45   -0,11   0,05

 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma
       
MEUR   4-6/2010   4-6/2009   1-6/2010   1-6/2009   1-12/2009
Katsauskauden voitto   21,2   -7,3   31,0 -5,8   7,1
Voitot/tappiot rahavirran suojauksista   1,4   21,1   9,0 -34,4 6,9
Tulokseen siirretyt voitot/tappiot rahavirran suojauksista   -5,2   14,0   -4,0 36,6   36,2
Muuntoerot   46,4   -17,4   94,9 -13,7   20,5
Verot laajan tuloksen muista eristä   -3,6   -5,8   -20,1 2,1   -14,6
Katsauskauden laaja tulos   60,1   4,7   110,8   -15,2   56,1
           
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: 
Emoyhtiön omistajille   57,5   4,1   105,7   -15,8   52,1
Määräysvallattomille omistajille   2,6   0,6   5,0   0,6   4,0
Yhteensä   60,1   4,7   110,8   -15,2   56,1

 


 

Konsernin lyhennetty tase
                   
                     
VARAT, MEUR           30.6.2010   30.6.2009   31.12.2009
Pitkäaikaiset varat                    
Aineettomat hyödykkeet           830,1   765,1   784,3
Aineelliset hyödykkeet           309,8   296,7   301,2
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1)           8,6   7,4   7,4
Sijoitukset ja osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä           10,6   8,5   9,0
Korottomat saamiset           164,0   119,8   131,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä           1 323,1   1 197,5   1 233,0
                     
Lyhytaikaiset varat                    
Vaihto-omaisuus           665,9   744,3   609,3
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1)           4,2 1,5   2,9
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset           623,4   651,7   575,6
Rahavarat 1)           291,5   148,1   266,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä           1 584,9   1 545,6   1 454,5
                     
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät           4,9   -   -
                     
Varat yhteensä           2 912,9   2 743,1   2 687,4
                     
OMA PÄÄOMA JA VELAT, MEUR           30.6.2010   30.6.2009   31.12.2009
Oma pääoma                    
Emoyhtiön omistajille kuuluva           950,1   803,0   870,8
Määräysvallattomien omistajien osuus           3,6   8,7   10,6
Oma pääoma yhteensä           953,8   811,8   881,5
                     
Pitkäaikaiset velat                    
Lainat 1)           546,1   536,6   511,2
Laskennalliset verovelat           29,3   36,5   29,7
Varaukset           25,1   21,6   19,0
Eläkevelvoitteet ja muut korottomat velat           81,6   119,7   94,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä           682,0   714,4   654,7
                     
Lyhytaikaiset velat                    
Lainat 1)           85,2   73,8   83,0
Varaukset           47,4   71,9   66,2
Saadut ennakot           401,9   396,6   339,0
Ostovelat ja muut korottomat velat           742,6   674,6   663,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä           1 277,1   1 216,9   1 151,3
                     
Oma pääoma ja velat yhteensä           2 912,9   2 743,1   2 687,4
     
1) Sisältyvät korolliseen nettovelkaan. Nettovelka sisältää lisäksi 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement -joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen, joka 30.6.2010 oli -18,7 (30.6.2009: 13,5 ja 31.12.2009: 17,5) miljoonaa euroa.

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
                 
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
MEUR Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muun-
to-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Kerty-
neet
voitto-
varat
Yh-
teensä
Mää-
räys-
val-
latto-
mien
omis-
tajien
osuus
Oma
pää-
oma
yh-
teensä
Oma pääoma
1.1.2009
64,3 98,0 -20,4 -54,6 768,0 855,3 9,1 864,4
Katsaus-
kauden
laaja
tulos*
    -10,5 1,6 -6,9 -15,7 0,6 -15,2
Osingon-
jako
        -36,7 -36,7 -0,4 -37,1
Optioilla
merkityt
osakkeet
0,0 0,0       0,0   0,0
Osake-
perusteisten
palkkioiden
kulukirjaus *
        0,1 0,1   0,1
Muut
muutokset
-0,5 -0,5
Oma
pääoma
30.6.2009
64,3 98,0 -30,9 -52,9 724,5 803,0 8,7 811,8
                 
Oma
pääoma
1.1.2010
64,3 98,0 -1,1 -24,9 734,6 870,9 10,6 881,5
Katsaus-
kauden
laaja
tulos*
    75,4 2,8 27,5 105,7 5,0 110,8
Osingon-
jako
        -24,4 -24,4 -1,8 -26,3
Osake-
perusteisten
palkkioiden
kulukirjaus *
        0,2 0,2   0,2
Muut
muutokset
        -2,2 -2,2 -10,2 -12,3
Oma
pääoma
30.6.2010
64,3 98,0 74,3 -22,1 735,6 950,1 3,6 953,8
                 
* Netto
verojen
jälkeen
               

 

 

 

 

Tunnusluvut                
       
        1-6/2010 1-6/2009   1-12/2009
Oma pääoma/osake EUR     15,49   13,09   14,20
Korolliset nettovelat MEUR     308,3   466,8   334,8
Omavaraisuusaste %     38,0   34,6   37,5
Nettovelkaantumisaste %     32,3   57,5   38,0
Oman pääoman tuotto %     6,8   -1,4   0,8
Sijoitetun pääoman tuotto %     6,8   -0,4   0,2

 


 

 

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma            
   
MEUR   1-6/2010   1-6/2009   1-12/2009
Katsauskauden voitto   31,0   -5,8   7,1
Poistot ja arvonalentumiset   29,1 27,5   60,0
Muut oikaisuerät   19,7 1,9   -7,6
Käyttöpääoman muutos   47,2   83,2   230,2
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   127,0   106,8   289,7
           
Rahoituserien ja verojen rahavirta *   -32,0   -12,7   -25,5
Liiketoiminnan nettorahavirta   95,0 94,1   264,2
           
Yrityshankinnat -11,3   -2,9   -7,6
Investointien nettorahavirta, muut erät   -23,5   -43,1   -79,6
Investointien nettorahavirta   -34,9 -46,0   -87,2
           
Osakemerkinnöistä saadut maksut   0,0 -   0,0
Omien osakkeiden hankinta   0,0 0,0   0,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot   0,0 96,8   100,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -3,2 -0,7   -4,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot   1,2 3,8   16,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -15,9 -42,3   -46,9
Maksetut osingot   -27,7   -37,1   -37,4
Rahoituksen nettorahavirta   -45,6 20,3   28,6
             
Rahavarojen muutos   14,6 68,5   205,6
           
Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden alussa   252,5 45,9   45,9
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   0,0 0,6   0,9
Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden lopussa   267,0   115,0   252,5
           
Käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden lopussa   24,5 33,1   14,2
Rahavarat katsauskauden lopussa   291,5   148,1   266,6
           

* Rahoituserien ja verojen rahavirta sisältää katsauskaudella 0,2 (1-12/2009: 0,1) miljoonaa euroa pysyviin
vastaaviin aktivoituja korkoja

 


 

 

Segmenttikohtaiset tiedot                      
             
Liikevaihto, MEUR           1-6/2010   1-6/2009   1-12/2009  
Industrial & Terminal           676   878   1 573  
Marine           518   475   1 009  
Sisäinen liikevaihto           0   0   -1  
Yhteensä           1 193   1 353   2 581  
                       
             
Liikevoitto, MEUR           1-6/2010   1-6/2009   1-12/2009  
Industrial & Terminal           0,1   -0,7   -10,3  
Marine           78,0   41,7   105,2  
Konsernihallinto ja tukitoiminnot           -23,6   -23,0   -33,5  
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja           54,6   18,0   61,3  
                       
Uudelleenjärjestelykulut:                      
Industrial & Terminal           2,0   20,5   43,2  
Marine           0,3   -   1,9  
Konsernihallinto ja tukitoiminnot           1,6   1,4   15,9  
Uudelleenjärjestelykulut yhteensä           3,9   21,9   61,1  
Liikevoitto yhteensä           50,7   -3,9   0,3  
                       
             
Liikevoitto, %           1-6/2010   1-6/2009   1-12/2009  
Industrial & Terminal           0,0 * -0,1 * -0,7 *
Marine           15,1 * 8,8   10,4 *
Cargotec, liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja           4,6 * 1,3 * 2,4 *
Cargotec           4,2   -0,3   0,0  
                       
* Ilman uudelleenjärjestelykuluja.                      
                       
             
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR           1-6/2010   1-6/2009   1-12/2009  
EMEA           498   680   1 193  
Amerikat           213   223   457  
Aasia ja Tyynenmeren alue           482   450   931  
Yhteensä           1 193   1 353   2 581  
                       
             
Liikevaihto markkina-alueittain, %           1-6/2010   1-6/2009   1-12/2009  
EMEA           41,7   50,3   46,2  
Amerikat           17,8   16,5   17,7  
Aasia ja Tyynenmeren alue           40,4   33,2   36,1  
Yhteensä           100,0   100,0   100,0  

 


 

 

Saadut tilaukset, MEUR           1-6/2010   1-6/2009   1-12/2009
Industrial & Terminal           839   677   1 260
Marine           492   251   569
Sisäiset tilaukset           0   0   -1
Yhteensä           1 330   928   1 828
                     
                     
Tilauskanta, MEUR           30.6.2010   30.6.2009   31.12.2009
Industrial & Terminal           740   652   546
Marine           1 694   1 903   1 604
Sisäinen tilauskanta           -   0   0
Yhteensä           2 433   2 555   2 149
                     
           
Investoinnit, MEUR           1-6/2010   1-6/2009   1-12/2009
Käyttöomaisuuteen (ilman yritysostoja)           28,0   41,6   86,9
Vuokrasopimuksiin           0,0   0,3   0,9
Asiakasrahoitussopimuksiin           5,9   13,7   19,0
Yhteensä           34,0   55,6   106,8
                     
           
Henkilöstö kauden lopussa           30.6.2010   30.6.2009   31.12.2009
Industrial & Terminal           7 009   7 971   6 989
Marine           2 173   2 492   2 286
Konsernihallinto ja tukitoiminnot           425   312   331
Yhteensä           9 607   10 775   9 606
                   
           
Henkilöstö keskimäärin           1-6/2010   1-6/2009   1-12/2009
Industrial & Terminal           6 897   8 540   8 023
Marine           2 203   2 503   2 476
Konsernihallinto ja tukitoiminnot           408   265   285
Yhteensä           9 509   11 308   10 785

 


 

 

Liitetiedot        
         
Tuloslaskelman tuloverot        
         
MEUR   1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009
Katsauskauden verot   22,2 1,6 20,9
Laskennallisten verosaatavien ja -velkojen muutos   -15,9 -8,7 -44,5
Verot edellisiltä tilikausilta   -1,2 -5,0 -10,3
Yhteensä   5,1 -12,1 -33,9
         
         
Vastuut        
         
MEUR   30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
Takaukset   0,5 0,2 0,5
Jälleenmyyjärahoitus   0,0 0,1 0,1
Loppuasiakasrahoitus   7,4 10,1 10,3
Muut vuokrasopimukset   49,2 57,0 49,1
Muut vastuut   3,6 3,9 3,7
Yhteensä   60,7 71,3 63,7
         
Cargotec Oyj on antanut takauksia konserniyhtiöiden normaaliin liiketoimintaan liittyvien sitoumusten vakuudeksi 538,6 (31.12.2009: 554,7) miljoonaa euroa.
         
Konserni vuokraa koneita ja kalustoa sekä kiinteistöjä ehdoiltaan vaihtelevilla muilla vuokrasopimuksilla. Asiakasrahoitusvastuista ei odoteta aiheutuvan oleellisia velvoitteita.

 


 

 

Johdannaissopimusten käyvät arvot

  Positii-
vinen
Negatii-vinen Netto Netto Netto
    käypä
arvo
käypä
 arvo
käypä
arvo
käypä
arvo
käypä
arvo
MEUR   30.6.2010 30.6.2010 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
Valuutta-
termiinit,
rahavirran
suojaus
  51,3 86,4 -35,1 -81,5 -30,1
Valuutta-
termiinit,
suojaus-
laskennan
ulkopuolella
  6,9 9,9 -2,9 0,7 1,6
Koron-
ja valuutan-
vaihtosopimukset,
rahavirran suojaus
34,5 - 34,5 -2,1 -9,9
Yhteensä   92,7 96,2 -3,5 -82,8 -38,5
             
Pitkäaikaisten
johdannais-
sopimusten
osuus: 
Valuutta-
termiinit,
rahavirran
suojaus
  9,3 15,1 -5,7 -35,9 -9,4
Koron-
ja valuutan-
vaihtosopimukset,
rahavirran
suojaus
  34,5 - 34,5 -2,1 -9,9
Pitkäaikaisten
johdannais-
sopimusten
osuus
  43,9 15,1 28,8 -38,0 -19,3
             
Lyhytaikaisten
johdannaissopimusten
osuus
  48,9 81,2 -32,3 -44,8 -19,2
             
 

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset suojaavat helmikuussa 2007 liikkeellelaskettua US Private Placement -joukkovelkakirjalainaa.

 

 

 

Johdannaissopimusten
nimellisarvot
       
         
MEUR   30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
Valuuttatermiinit   2 625,4 2 687,8 2 386,5
Koron-
ja valuutan-
vaihtosopimukset
  225,7 225,7 225,7
Yhteensä   2 851,2 2 913,5 2 612,3

 

 

Yrityshankinnat ja -myynnit
Cargotec hankki toukokuussa 25 prosentin osuuden japanilaisesta MacGREGOR-Kayaba Ltd:n osakekannasta. Kaupan jälkeen Cargotec omistaa yrityksen koko osakekannan.
Tammikuussa Cargotec myi Yhdysvalloissa sijaitsevan Waltco Hydraulics'in sylinteriliiketoiminnan Ligon Industries, LLC:lle. Myynnillä ei ollut merkittävää tulos- tai rahavirtavaikutusta.

 

 

Laatimisperiaatteet        
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2009
kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetyistä summaluvuista.

 
Uusien ja uudistettujen IFRS- standardimuutosten soveltaminen 1.1.2010 alkaen
Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 ja 2009 julkistamia muutettuja standardeja:
- IFRS 3R, Liiketoimintojen yhdistäminen (muutettu): Muutetun standardin käyttöönotto vaikuttaa mahdollisten yrityshankintojen kirjauskäsittelyyn.
- IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (muutettu):  Muutos vaikuttaa tytäryritysten omistusmuutoksien kirjaamiseen.
- IAS 39, Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät. Muutoksilla tarkennetaan suojauslaskentaohjeistusta.
Lisäksi on otettu käyttöön EU:ssa hyväksytyt IFRS:n 2008 ja 2009 Annual Improvements -projekteihin liittyvät muutokset useisiin eri standardeihin. Edellä mainituilla muutoksilla ei ole ollut oleellista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

 

Raportointisegmenttien vertailulukujen oikaisu
1.1.2010 alkaen Cargotecilla on kaksi raportointisegmenttiä, Industrial & Terminal ja Marine. Samassa yhteydessä huoltoliiketoiminnan määrittelyä on tarkennettu. Raportointisegmentteihin perustuva taloudellinen informaatio vertailukausilta on oikaistu vastaavasti.

 

Tunnuslukujen laskentakaavat      
    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma / osake =   _____________________________________
      Ulkona olevien osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
       
Korolliset nettovelat =   Korolliset velat* - korolliset varat
       
      Oma pääoma
Omavaraisuusaste (%) = 100 x ______________________________________
      Taseen loppusumma - saadut ennakot
       
      Korolliset velat* - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x ______________________________________
      Oma pääoma 
        
      Tilikauden voitto 
Oman pääoman tuotto (%) = 100 x ______________________________________
      Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana)
       
      Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = 100 x _______________________________________
      Taseen loppusumma - korottomat
velat (keskimäärin kauden aikana)
       
      Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden voitto
Osakekohtainen tulos =   ________________________________________
      Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun
lukumäärän painotettu
      keskiarvo kauden aikana
 * Sisältää 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement -joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen. 

 

Tunnusluvut vuosineljänneksittäin              
                       
Cargotec   Q2/2010   Q1/2010   Q4/2009   Q3/2009   Q2/2009  
Saadut tilaukset MEUR 732   598   464   437   471  
Tilauskanta MEUR 2 433   2 239   2 149   2 371   2 555  
Liikevaihto MEUR 638   555   669   559   678  
Liikevoitto MEUR 38,8 * 15,8 * 31,7 * 11,6 * 3,0 *
Liikevoitto % 6,1 * 2,8 * 4,7 * 2,1 * 0,4 *
Laimentamaton osake-kohtainen tulos EUR 0,32   0,13   0,18   -0,02   -0,12  
                       
                       
Industrial & Terminal   Q2/2010   Q1/2010   Q4/2009   Q3/2009   Q2/2009  
Saadut tilaukset MEUR 423   415   304   278   317  
Tilauskanta MEUR 740   637   546   586   652  
Liikevaihto MEUR 362   314   364   331   421  
Liikevoitto MEUR 7,4 * -7,3 * -2,3 * -7,3 * -6,3 *
Liikevoitto % 2,0 * -2,3 * -0,6 * -2,2 * -1,5 *
                       
                       
Marine   Q2/2010   Q1/2010   Q4/2009   Q3/2009   Q2/2009  
Saadut tilaukset MEUR 309   183   160   158   155  
Tilauskanta MEUR 1 694   1 602   1 604   1 785   1 903  
Liikevaihto MEUR 277   241   305   229   257  
Liikevoitto MEUR 43,7 * 34,3 * 40,5 * 22,9   23,3  
Liikevoitto % 15,8 * 14,2 * 13,3 * 10,0   9,1  
                       
* Ilman uudelleenjärjestelykuluja                      

 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?