menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010: Tilaukset vahvassa kasvussa

27.10.2010

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 27. LOKAKUUTA 2010 KLO 8.30

 

Katsauksen pääkohdat: heinä-syyskuu
·         Saadut tilaukset olivat 683 (437) miljoonaa euroa eli 56 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella.
·         Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 395 (31.12.2009: 2 149) miljoonaa euroa.
·         Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 635 (559) miljoonaan euroon.
·         Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 42,8 (11,6) miljoonaa euroa eli 6,7 (2,1) prosenttia liikevaihdosta.
·         Liikevoitto oli 42,2 (-3,3) miljoonaa euroa sisältäen 0,6 (14,9) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
·         Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 66,4 (91,9) miljoonaa euroa.
·         Katsauskauden tulos oli 23,2 (-0,1) miljoonaa euroa.

 

Katsauksen pääkohdat: tammi-syyskuu
·         Saadut tilaukset olivat 2 013 (1 364) miljoonaa euroa.
·         Liikevaihto oli 1 828 (1 912) miljoonaa euroa.
·         Liikevoitto oli 92,9 (-7,1) eli 5,1 (-0,4) prosenttia liikevaihdosta.
·         Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 193,4 (198,7) miljoonaa euroa.
·         Katsauskauden tulos oli 54,2 (-5,9) miljoonaa euroa.

 

Näkymät
18.10.2010 julkaistut näkymät ennallaan: Cargotec arvioi edelleen vuoden 2010 liikevaihdon olevan 2009 tasolla sekä Industrial & Terminal että Marine -segmentin osalta. Vuoden 2010 liikevoiton arvioidaan olevan 120-130 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut.

 

 

Cargotecin avainluvut

  7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 2009
Saadut tilaukset, MEUR 683 437 2 013 1 364 1 828
Liikevaihto, MEUR 635 559 1 828 1 912 2 581
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, MEUR 42,8 11,6 97,4 29,6 61,3
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 6,7 2,1 5,3 1,5 2,4
Liikevoitto, MEUR 42,2 -3,3 92,9 -7,1 0,3
Katsauskauden tulos, MEUR 23,2 -0,1 54,2 -5,9 7,1
Osakekohtainen tulos, EUR 0,38 -0,02 0,82 -0,13 0,05

 

 


 

 

Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
"Saimme kolmannella vuosineljänneksellä uusia tilauksia 56 prosenttia edellisvuotta enemmän, ja saavutimme 6,7 prosentin liikevoittotason, johon olen tyytyväinen. Markkinaympäristön positiivinen kehitys jatkui kaikissa liiketoiminnoissa. Myös hitaammin elpyneessä Terminal-liiketoiminnassa aktiviteetti on kehittynyt myönteisesti ensi vuotta ajatellen. Maailmantalouden kehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta. Syyskuussa täsmensimme strategisia painotuksiamme tuleville vuosille ja päätimme säilyttää taloudelliset tavoitteemme ennallaan. Vahvistaaksemme lähivuosina markkinajohtajuuttamme, suuntaamme toimintaamme ja resurssejamme valittuihin painotuksiin, jotka ovat asiakkaat ja asiakassegmentit, huoltoliiketoiminta, kehittyvät markkinat sekä sisäinen selkeys", toteaa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.   

 

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille:
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 11.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 11.00 mennessä.

 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon +44 20 7162 0025, tunnus Cargotec/877318. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

 

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa Cargotecin sivuilta myöhemmin samana päivänä.

 

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden päivän ajan 29.10.2010 klo 24.00 asti numerossa +44 20 7031 4064, koodi 877318.

 

 

Lisätiedot:
Mikael Mäkinen, toimitusjohtaja, puh. 0204 55 4262
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634

 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2009 oli 2,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 9 800 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.cargotec.fi


 

 

Toimintaympäristö
Kuormankäsittelylaitteiden markkinat ovat kehittyneet positiivisesti kuluneen vuoden ajan. Markkinoiden piristyminen vaihtelee kuitenkin maantieteittäin ja asiakassegmenteittäin. Maantieteellisesti voimakkainta elpyminen on ollut Amerikoissa kun taas laitepuolella erityisesti kuormausnostureiden, ajoneuvo- ja haarukkatrukkien sekä takalaitanostinten kysyntä on jatkanut piristymistä kolmannen vuosineljänneksen kausiluonteisuudesta huolimatta.

 

Satamissa käytettävien kontinkäsittelylaitteiden kysynnän elpyminen jatkui verkkaisena huolimatta satamissa käsiteltyjen konttien määrän kasvusta erityisesti Aasiassa ja parantuneista ennusteista konttiliikenteen kehityksestä koko vuodelle. Toisella vuosineljänneksellä saatiin ensimmäiset isojen laitteiden tilaukset usean hiljaisen vuosineljänneksen jälkeen ja positiivinen kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Projektien kysyntä oli vielä suhteellisen alhaista, mikä heijastui hintapaineena markkinoilla.

 

Laivojen lastikäsittelylaitteiden markkinat ovat jatkuneet hyvinä ja selvästi alkuvuonna ennakoitua vilkkaampina. Lisäksi telakat ovat onnistuneet myymään uudelleen peruutusten takia vapautunutta kapasiteettiaan, mikä on heijastunut myönteisesti laitevalmistajien saamiin tilauksiin. Kysyntä kasvoi erityisesti irtolastilaivoihin asennettavien laitteiden osalta. Offshore-laitteiden markkinat olivat aktiiviset, mutta asiakkaat olivat vielä varovaisia investointipäätöksissään. Konttilaivoihin asennettavien laitteiden kysyntä osoittaa elpymisen merkkejä parin hiljaisen vuoden jälkeen. Roro-laitteiden kysyntä tasaantui hyvän ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen.

 

Huoltopalveluiden markkinat paranivat selvästi alkuvuoden hiljaisen kauden jälkeen asiakkaiden kapasiteetin käyttöasteen paranemisen myötä. Varaosamyynnistä alkanut kysynnän elpyminen laajeni myös muille huollon osa-alueille katsauskauden kuluessa.

 

Saadut tilaukset ja tilauskanta
Saadut tilaukset kolmannella vuosineljänneksellä olivat 683 (437) miljoonaa euroa, mikä oli 56 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Marinen aikaisemmin saamia tilauksia peruuntui kolmannella vuosineljänneksellä 71 miljoonalla eurolla. Summa koostuu pääasiassa kahdesta isosta peruutuksesta. Nämä peruutetut tilaukset on vähennetty tilauskannasta.

 

Saadut tilaukset tammi-syyskuussa olivat 2 013 (1 364) miljoonaa euroa eli 48 prosenttia vertailukautta enemmän. Tammi-syyskuussa Marinen saamia tilauksia peruuntui 119 miljoonalla eurolla.

 

Tilauskanta kolmannen vuosineljänneksen lopussa oli 2 395 (31.12.2009: 2 149) miljoonaa euroa, mikä oli 11 prosenttia vuoden 2009 lopun tilauskantaa korkeampi.

 

Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin

MEUR 7-9/2010 7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 Muutos 1-12/2009
Industrial & Terminal 389 278  40 % 1 228 956 28 % 1 260
Marine 294 158  85 % 786 409 92 % 569
Sisäiset tilaukset 0 0   -1 0   -1
Yhteensä 683 437  56 % 2 013 1 364  48 % 1 828

 

 

Industrial & Terminalin saadut tilaukset kolmannella vuosineljänneksellä olivat 389 (278) miljoonaa euroa, mikä oli 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vertailtaessa tilausten arvoa edeltävään vuosineljännekseen, on huomioitava kolmannen vuosineljänneksen kausiluonteisuus. Industrial-liiketoiminnan saadut tilaukset koostuivat pääosin pienehköistä yksittäisistä tilauksista, kun taas Terminal-liiketoiminnassa saatiin tilauksia pienemmän kokoluokan laitteista, mutta isoimpien laitteiden kauppa oli edelleen hiljaista. Tammi-syyskuun saadut tilaukset olivat 1 228 (956) miljoonaa euroa.

 

Industrial & Terminal sai katsauskaudella 200 terminaalitraktorin tilaukset Yhdysvalloista sekä 14 ympäristöystävällisen konttilukin tilauksen ranskalaiselta terminaalioperaattorilta.

 

Toisella vuosineljänneksellä Industrial & Terminal sai kahden satamanosturin tilauksen Turkista sekä kuuden vähäpäästöisen E-One mobiilipukkinosturin tilauksen Vietnamista. Venäläinen satamaoperaattori tilaisi kuusi E-One mobiilipukkinosturia ja 10 terminaalitraktoria. Lisäksi saatiin reilun 10 miljoonan euron ajoneuvotrukkitilaus yhdysvaltalaiselta sisustus- ja rakennustarvikkeisiin keskittyneeltä yritykseltä.

 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Industrial & Terminal sai maastoajoon tarkoitettujen konttikurottajien tilauksia 110 miljoonan yhdysvaltain dollarin arvosta Yhdysvaltain puolustusministeriön alaiselta TACOMilta (Tank Automotive Armament Command). Tilaukset tehtiin Yhdysvaltain puolustusministeriön vuonna 2008 myöntämän viisivuotisen sopimuksen puitteissa. Yhteensä tilauksia on saatu jo noin 350 miljoonan yhdysvaltain dollarin arvosta.

 

Industrial & Terminalin tilauskanta syyskuun lopussa oli 710 (31.12.2009: 546) miljoonaa euroa eli 30 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa.

 

Marinen kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä oli jälleen vahva, 294 (158) miljoonaa euroa eli 85 prosenttia vertailukautta enemmän. Telakat ovat onnistuneet kuluvana vuonna myymään uudelleen peruutusten ja lykkäyksien takia vapautunutta kapasiteettiaan, jolla rakennetaan nopealla toimitusajalla uusia irtolastialuksia. Tilauksia saatiin erityisesti irtolastilaivoihin tarkoitetuista nostureista ja lastiluukuista. Tammi-syyskuussa saadut tilaukset olivat 786 (409) miljoonaa euroa.

 

Elokuussa Marine sai yli 80 miljoonan euron arvosta lastinkäsittelynostureiden tilauksia Kiinasta ja Etelä-Koreasta. Yhteensä 275 nosturia toimitetaan 64 irtolastialukseen ja kahdeksaan yleislastialukseen. Kolmannella vuosineljänneksellä saatiin myös itsepurkaimen tilaus Liettuasta ja offshore-laitteiden tilaus Brasiliasta. Lisäksi saatiin 13 miljoonan euron arvoinen lastiluukkutilaus norjalaisen varustamon kuuteen yleislastialukseen, joihin toimitetaan myös noin 20 miljoonan euron arvoiset sähkötoimiset nosturit toisella vuosineljänneksellä solmitun sopimuksen mukaisesti.  

 

Toisella vuosineljänneksellä Marine sai noin 20 miljoonan euron arvoisen offshore-laitteiden tilauksen Singaporesta sekä noin 20 miljoonan euron arvosta nosturi- ja lastiluukkutilauksia irtolastialuksiin kiinalaiselta telakalta. Tilaukset sisältävät 68 nosturia ja lastiluukkujen suunnittelun ja pääkomponenttien toimittamisen 26 alukseen. Lisäksi allekirjoitettiin sopimus sähköisten roro-laitteiden toimittamisesta kahteen autonkuljetusalukseen japanilaisen telakan kanssa.

 

Marine sai ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 12 miljoonan euron arvoisen kahden nivelpuominosturin tilauksen Singaporesta.  Nosturit varustetaan merenkäynnin kompensointijärjestelmällä ja toinen nostureista asennetaan syvänmeren toimintoihin tarkoitettuun alukseen ja toinen omalla käyttövoimalla liikkuvaan asuntoproomuun. Lisäksi Marine toimittaa merenkäynnin kompensointijärjestelmällä varustetun nivelpuominosturin Hollannissa rakenteilla olevaan offshore-alukseen.

 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myös lastinkiinnitysjärjestelmien, lastiluukkujen ja ro-ro-laitteiden tilauksia. Korealainen telakka tilasi lastinkiinnitysjärjestelmät 17 megakokoluokan konttilaivaan. Lastinkiinnitysjärjestelmiä toimitetaan myös 13 kanadalaisen varustamon konttilaivaan. Kuuteen korealaisella telakalla rakenteilla olevaan irtolastialukseen toimitetaan lastiluukut vuonna 2011. Sopimus on jatkoa joulukuussa 2009 solmittuun sopimukseen, jonka mukaan samoihin irtolastialuksiin toimitetaan 24 lastinkäsittelynosturia. Lisäksi allekirjoitettiin sopimus roro-laitteiden toimittamisesta kuuteen alukseen ja intialaiselta asiakkaalta saatiin itsepurkaimien ja -lastaimien tilaus kolmeen sementinkuljetusalukseen. Vuosineljänneksellä tehtiin myös sopimus polttoaineen vastaanottojärjestelmän toimittamisesta singaporelaiselle voimalaitokselle.

 

Marinen tilauskanta syyskuun lopussa oli 1 686 (31.12.2009: 1 604) miljoonaa euroa. Noin 70 prosenttia tilauskannasta liittyy irto- ja yleislastialuksiin sekä konttilaivoihin. Offshore-tilauksien osuus tilauskannasta oli reilu 10 prosenttia. Tammi-syyskuussa peruutetut tilaukset, 119 miljoonaa euroa, on vähennetty tilauskannasta.

 

Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset tammi-syyskuussa kasvoivat kaikilla huollon osa-alueilla. Huoltoliiketoiminnalle tyypillisiä pieniä sopimuksia solmittiin paljon, mutta asiakkaat lykkäsivät yhä päätöksentekoa isojen sopimusten osalta. Merkittävimmät tilaukset katsauskaudella olivat kymmenen satamanosturin uudistamis- ja kunnostamissopimukset malesialaisen satamaoperaattorin kanssa, 25 laivan roro-laitteiden kolmivuotiset täyshuoltosopimukset Grimaldi Groupin kanssa sekä sopimukset yhteensä viiden Ropax-aluksen laitteiden modernisoinnista ruotsalaisen Stena Line -varustamon kanssa. Lisäksi saatiin tilaus sementinkäsittelylaitteen kunnostustyöstä singaporelaiselta sementtiterminaalilta.

 

Liikevaihto
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta ja oli 635 (559) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli samalla tasolla kuin toisella vuosineljänneksellä.

 

Tammi-syyskuun liikevaihto laski 4 prosenttia vertailukaudesta 1 828 (1 912) miljoonaan euroon. Liikevaihdolla mitattuna suurin markkina-alue oli EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka), jonka osuus oli 41 (48) prosenttia koko liikevaihdosta. Amerikkojen osuus liikevaihdosta oli 18 (17) prosenttia ja Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus 41 (35) prosenttia.  

 

Liikevaihto raportointisegmenteittäin

MEUR 7-9/2010 7-9/2009 Muutos 1-9/2010 1-9/2009 Muutos 1-12/2009
Industrial & Terminal 379 331  15 % 1 055 1 209  -13 % 1 573
Marine 256 229  12 % 774 704  10 % 1 009
Sisäinen myynti 0 0   0 -1   -1
Yhteensä 635 559  14 % 1 828 1 912  -4 % 2 581

 

Industrial & Terminalin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 379 (331) miljoonaa euroa, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Industrial & Terminalin tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 055 (1 209) miljoonaa euroa eli 13 prosenttia vertailukautta alhaisempi. Piristyneen kysynnän ja tuotannon ylösajon ansiosta toimitusvolyymit kasvoivat selvästi toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Alkuvuoden liikevaihtoa rasitti vuoden vaihteen alhainen tilauskanta sekä kokoonpanotehtaiden välisten tuotannonsiirtojen keskeneräisyys.

 

Marinen liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi 12 prosenttia vertailukaudesta ja oli 256 (229) miljoonaa euroa. Marinen tammi-syyskuun liikevaihto oli 774 (704) miljoonaa eli 10 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Liikevaihdon kasvu oli vahvan tilauskannan ja onnistuneiden toimitusten ansiota.

 

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 176 (150) miljoonaa euroa alkaen vähitellen heijastaa huoltomarkkinoiden elpymistä. Industrial & Terminalin huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 129 (113) miljoonaa euroa ja Marinen 47 (38) miljoonaa euroa.

 

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 513 (491) miljoonaa euroa, mikä vastaa 28 (26) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Industrial & Terminalin huoltoliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 368 (346) miljoonaa euroa, eli 35 (29) prosenttia raportointisegmentin liikevaihdosta ja Marinen 145 (146) miljoonaa euroa, eli 19 (21) prosenttia sen liikevaihdosta.

 

Tulos
Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto parani selvästi vertailukauteen verrattuna ja oli 42,2 (-3,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 0,6 (14,9) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, joista 0,9 (12,6) miljoonaa euroa kohdistui Industrial & Terminaliin, -0,2 (0,0) miljoonaa euroa Marineen ja -0,1 (2,3) miljoonaa euroa konsernihallintoon. Konsernihallinnossa kirjattiin kolmannella vuosineljänneksellä uudelleenjärjestelykuluihin Ljungbyssä, Ruotsissa sijaitsevien kiinteistöjen myynnistä syntynyt pieni myyntivoitto, mikä käänsi vuosineljänneksen kulut positiiviseksi. Ljungbyn alueella toiminut tehdas ja varaosatoiminta suljettiin ja keskitettiin osana konsernin rakennejärjestelyohjelmaa.

 

Ilman uudelleenjärjestelykuluja kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 42,8 (11,6) miljoonaa euroa eli 6,7 (2,1) prosenttia liikevaihdosta. Industrial & Terminalin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 16,0 (-7,3) miljoonaa euroa ja Marinen 36,4 (22,9) miljoonaa euroa.

 

Konsernin tammi-syyskuun liikevoitto kääntyi vahvasti positiiviseksi ja oli 92,9 (-7,1) miljoonaa euroa, mikä vastaa 5,1 (-0,4) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 4,5 (36,7) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, joista 2,9 (33,1) miljoonaa euroa kohdistui Industrial & Terminaliin, 0,1 (0,0) miljoonaa euroa Marineen ja 1,5 (3,7) miljoonaa euroa konsernihallintoon. Ilman uudelleenjärjestelykuluja tammi-syyskuun liikevoitto oli 97,4 (29,6) miljoonaa euroa.  Industrial & Terminalin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 16,2 (-8,1) miljoonaa euroa ja Marinen 114,4 (64,7) miljoonaa euroa.

 

Industrial & Terminalin kannattavuus jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä selvää paranemista ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna elpyvän markkinaympäristön sekä kasvaneiden volyymien ansiosta. Vuoden alussa kannattavuutta rasittivat tuotannon ylösajon ongelmista aiheutuneet lisäkustannukset. Marinen kannattavuus oli kolmannella vuosineljänneksellä edelleen korkealla tasolla taittuen kuitenkin ennakoidulla tavalla, kun korkeasuhdanteen aikana saatujen erityisen hyväkatteisten toimitusten osuus kääntyi laskuun. Konsernin toteuttamat säästötoimet tukivat osaltaan kannattavuuden paranemista.

 

Nettorahoituskulut kolmannella vuosineljänneksellä olivat -7,1 (-6,1) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 21,6 (-20,1) miljoonaa euroa.

 

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 23,2 (-0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,38 (-0,02) euroa. Tammi-syyskuun tulos oli 54,2 (-5,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,82 (-0,13) euroa.

 

Tase, rahavirta ja rahoitus
Konsernin taseen loppusumma syyskuun lopussa oli 2 771 (31.12.2009: 2 687) miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 1 007 (871) miljoonaa euroa eli 16,41 (14,20) euroa osaketta kohden. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 289 (301) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 830 (784) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste nousi 42,8 (37,5) prosenttiin.

 

Oman pääoman tuotto (ROE) oli tammi-syyskuussa 7,6 (-0,9) prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 8,5 (-0,5) prosenttia. Osinkoja maksettiin tammi-syyskuussa 27,9 (37,4) miljoonaa euroa.

 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli tammi-syyskuussa 193,4 (198,7) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma laski ja oli syyskuun lopussa 89 (31.12.2009: 123) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste (gearing) laski syyskuun lopussa 26,1 (38,0) prosenttiin.

 

Cargotecin rahoitusrakenne ja likviditeettiasema ovat hyvät. Korollinen nettovelka oli syyskuun lopussa 264 (31.12.2009: 335) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 502 (612) miljoonaa euroa, josta 52 (83) miljoonaa euroa oli lyhytaikaisia ja 450 (529) miljoonaa euroa pitkäaikaisia velkoja. Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset saamiset olivat 238 (277) miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden lopussa nostamattomia pitkäaikaisia rahoituslimiittejä 585 miljoonaa euroa, jotka ovat käytettävissä vuosiin 2012-2013 asti.

 

Syyskuussa Cargotec osti osittain takaisin kesäkuussa 2012 erääntyvän joukkovelkakirjalainan osana aktiivista likviditeettiriskien ja lainojen jälleenrahoitusriskien hallintaa. Velkakirjanhaltijoilta ostettiin yhteensä 77,8 miljoonan euron nimellisarvosta velkakirjoja, mikä vastaa 77,8 prosenttia vuonna 2005 liikkeeseen lasketusta 100 miljoonasta eurosta. Takaisinoston jälkeen joukkovelkakirjalainasta on ulkona 22,2 miljoonaa euroa.

 

Uudet tuotteet ja tuotekehitys
Tutkimus- ja kehitysmenot tammi-syyskuussa olivat 27,8 (27,5) miljoonaa euroa, mikä oli 1,5 (1,4) prosenttia liikevaihdosta.

 

Automaattisen konttikenttänosturin integraatiotestaus asiakkaan terminaalijärjestelmän kanssa Hampurin CTB terminaalissa saatiin päätökseen katsauskaudella ja ensimmäiset kolme laitetta kahdeksasta luovutettiin asiakkaalle. Markkinoille tuotiin myös uusia laitteita, kuten tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettu laite, jossa on panostettu muun muassa energiatehokkuuteen ja ajomukavuuteen, sekä uusi ajoneuvotrukki, joka on varustettu teleskooppipuomilla lastinkäsittelyn helpottamiseksi. Cargotec jatkoi myös tuotekehityshankkeita, joilla vastataan EU:n Konedirektiivin 2006/42/EC uusiin turvallisuusvaatimuksiin. Lisäksi helmikuussa lanseeratun EcoService-konseptin myötä pyritään parantamaan satama-asiakkaiden toimintojen kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta. Jatkona viime vuoden tuotelanseerauksiin, vaihtolavatuoteperheeseen esiteltiin kolme uutta koukkulaitetta.

 

Maaliskuussa solmittiin yhteistyösopimus kansainvälisen Ros Roca Environmentin kanssa. Sopimuksen mukaan Cargotec toimii Dennis Eagle ja Ros Roca jätteenpuristimien edustajana Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhteistyösopimus käsittää laitteiden myynnin, markkinoinnin ja huollon.

 

Cargotec on suunnitellut uudenlaisen ajoneuvojen siirtoon tarkoitetun järjestelmän Yhdysvaltojen laivastolle. Järjestelmän avulla armeijan ajoneuvoja, mukaan lukien panssariajoneuvoja, voidaan siirtää aluksesta toiseen merellä. Meritestit saatiin onnistuneesti päätökseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Järjestelmän avulla voidaan tarjota Yhdysvaltojen armeijalle mahdollisuus laajamittaisiin logistiikkajärjestelyihin mereltä maalle ilman riippuvuutta muiden maiden satamista.

 

Investoinnit
Investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta olivat tammi-syyskuussa 35,2 (63,7) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 10,5 (16,2) miljoonaa euroa. Poistot olivat tammi-syyskuussa 43,9 (41,6) miljoonaa euroa.

 

Cargotecin uuden kokoonpanoyksikön avajaisia vietettiin syyskuussa Stargard Szczecinskissä Puolassa. Investointipäätös tehtiin vuoden 2009 huhtikuussa. Tuotanto alkoi väliaikaisissa vuokratiloissa, joista siirryttiin omiin tuotantotiloihin kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen lopulla. Tehtaassa valmistetaan tällä hetkellä kuormausnostureita, konttitarttujia sekä terminaalitraktoreita. Investoinnin kassavirtavaikutus tammi-syyskuussa oli 10 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointi vuosina 2009-2010 oli 28 miljoonaa euroa.

 

Yrityshankinnat ja -myynnit
Heinäkuussa Cargotec osti 10 prosentin vähemmistöosuuden MacGREGOR Hydramarine AS:stä. Kaupan jälkeen Cargotec omistaa yrityksen koko osakekannan.

 

Maaliskuussa Cargotec allekirjoitti aiesopimuksen, jonka mukaan 25 prosentin vähemmistöosuus japanilaisesta MacGREGOR-Kayaba Ltd:n osakekannasta siirtyy Cargotecin omistukseen. Yrityskauppa saatiin päätökseen toukokuussa, jonka jälkeen Cargotec omistaa yrityksen koko osakekannan.


Tammikuussa Cargotec myi Yhdysvalloissa hydraulisten sylintereiden valmistukseen erikoistuneen Waltco Hydraulicsin liiketoiminnan Ligon Industries, LLC:lle. Ohiossa sijaitseva Waltco Hydraulics työllisti 25 ihmistä ja oli osa Waltco Lift Corp. -yhtiötä, joka kuuluu Cargotecin Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueeseen.

 

Henkilöstö
Cargotecissa työskenteli syyskuun lopussa 9 824 (31.12.2009: 9 606) henkilöä. Industrial & Terminalissa työskenteli 7 210 (6 989), Marinessa 2 173 (2 286) ja konsernihallinnossa ja tukitoiminnoissa 441 (331) henkilöä. Tammi-syyskuun keskimääräinen henkilömäärä oli 9 588 (1-9/2009: 11 184).

 

Kolmannen vuosineljänneksen lopussa konsernin henkilöstöstä 20 (30.9.2009: 18) prosenttia työskenteli Ruotsissa, 11 (12) prosenttia Suomessa ja 31 (31) prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 11 (11) prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 25 (26) prosenttia ja muualla maailmassa 2 (2) prosenttia.

 

Kapasiteetin sopeuttaminen kysyntätilanteeseen ja muut uudelleenjärjestelytoimet
Vuonna 2008 aloitetut kapasiteetin sopeuttamistoimet sekä muut uudelleenjärjestelytoimet saatiin päätökseen vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toimien seurauksena henkilömäärä aleni reilulla 3 200 henkilöllä.

 

Edellä mainittujen kustannusrakenteen keventämistoimien arvioidaan tuovan vuositasolla yli 150 miljoonan euron säästöt mukaan lukien tuotantorakenteen sopeuttamistoimenpiteet. Säästöarvio sisältää kaikki vuoden 2008 alun jälkeen tiedotetut kustannusrakenteen keventämistoimenpiteet.

 

Kolmannella vuosineljänneksellä Cargotec edisti suunnitelmiaan muuttaa Tampereen yksikkönsä osaamis- ja teknologiakeskukseksi. Yksikön toiminnan painopisteen suunnitellaan muuttuvan perinteisestä tuotannosta uusien tuotteiden ja konseptien kehittämiseen, minkä vuoksi yhtiö aloitti yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista henkilövähennyksistä nykyiseen tuotanto-organisaatioon kuuluvan henkilöstön kanssa. Mahdollisten henkilövähennysten arvioidaan koskevan noin 95 henkilöä ja suunnitellun muutoksen arvioidaan kestävän noin kaksi vuotta.

 

Strategia ja taloudelliset tavoitteet
Cargotec täsmensi strategisia painotuksiaan syyskuussa. Yhtiö fokusoi toimintaansa eli suuntaa toimenpiteitä ja resursseja tarkoin valittuihin painotuksiin voidakseen vahvistaa lähivuosina markkinajohtajuuttaan. Aikomuksena on kasvaa toimialan keskiarvoa nopeammin. Liiketoiminnan kasvattaminen onnistuu asiakaslähtöisyyden avulla, ja asiakassegmentointi ohjaa liiketoiminnan kehitystä tulevaisuudessa. Liiketoiminnan kasvua tukee myös läsnäolon ja tarjonnan lisääminen erityisesti kasvavilla markkinoilla ja huoltoliiketoiminnassa. Yhtiö jatkaa myös työskentelytapojensa parantamista yhdenmukaistamalla prosesseja ja lisäämällä sisäistä selkeyttä.

 

Strategiset painotukset ovat:
-          Asiakaslähtöisyyden lisääminen globaalisti
-          Asiakastuen kehittäminen ja vahvistaminen: varaosien logistiikka ja huoltopalvelutarjonnan laajentaminen
-          Kasvavilla markkinoilla voittaminen
-          Sisäisen selkeyden lisääminen

 

Cargotec säilyttää taloudelliset tavoitteensa ennallaan täsmennettyyn strategiaan perustuen. Tavoitteet heijastavat yhtiön toimialan kasvuodotuksia sekä yhtiössä toteutettuja ja vielä toteutettavia toimenpiteitä.

 

Cargotecin taloudelliset tavoitteet ovat:
-          Liikevaihdon vuotuinen kasvu yli 10 prosenttia (mukaan lukien yritysostot)
-          Liikevoittomarginaalin nostaminen 10 prosenttiin
-          Nettovelkaantumisaste (gearing) alle 50 prosenttia (yli syklin)
-          Osinko 30-50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta

 

Muutokset organisaatiossa ja johdossa
Cargotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmän kehittämisen tuloksena kolmen johtoryhmän jäsenen vastuualueet muuttuivat 1.4.2010 alkaen. Pekka Vauramo nimitettiin operatiiviseksi johtajaksi (Chief Operating Officer) ja hän jatkaa toimitusjohtajan sijaisena. Uudessa tehtävässään Vauramo on vastuussa kolmesta liiketoiminta-alueesta ja kolmesta markkina-alueesta.

Cargotecin liiketoiminta järjestettiin 1.4.2010 alkaen kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Marine, Industrial & Terminal ja Services. Yhtiön taloudellinen raportointi perustuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti kahteen raportointisegmenttiin Marine ja Industrial & Terminal. Taloudellisessa raportoinnissa Services-liiketoiminta sisältyy näihin kahteen raportointisegmenttiin, mutta sen liikevaihto raportoidaan erikseen kuten aiemminkin.

 

Cargotecin yksi yhteinen Services-organisaatio edistää palveluiden kehittämistä sekä Marine- että Industrial & Terminal -liiketoiminnoissa. Stefan Gleuel, johtaja Services, nimitettiin johtamaan uutta liiketoiminta-aluetta. Unto Ahtola, johtaja Industrial & Terminal, nimitettiin Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueen johtajaksi.

 

Cargotecin johtoryhmän muut jäsenet ovat: Mikael Mäkinen, toimitusjohtaja; Olli Isotalo, Marine-liiketoiminta-alueen johtaja; Axel Leijonhufvud, tuotantojohtaja; Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja; Kirsi Nuotto, henkilöstö- ja viestintäjohtaja; Matti Sommarberg, teknologiajohtaja; Harald de Graaf, EMEA-markkina-alueen johtaja; Ken Loh, Aasian ja Tyynenmeren markkina-alueen johtaja sekä Lennart Brelin, Amerikat-markkina-alueen johtaja.

 

Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö ja Hiab-liiketoiminta-alueen johtaja Pekka Vartiainen jäivät pois johtoryhmästä tammikuussa.

 

Varsinainen yhtiökokous
Yhtiökokouksen päätökset
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2010 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

 

Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,39 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,40 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos ja Anja Silvennoinen. Uudeksi jäseneksi valittiin Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksettavan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkiona 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous ja että 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

 

Tilintarkastajina valittiin jatkamaan KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

 

Optio-oikeudet
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määräksi vahvistettiin yhteensä enintään 1 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000 Cargotecin uutta tai sen hallussa olevaa B-sarjan osaketta. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisenä kahtena täytenä viikkona vuosina 2010, 2011 ja 2012.

 

Lisää optio-oikeuksista myöhemmin kohdassa "Osakkeet ja kaupankäynti, Optiot".

 

Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainitusta enimmäismäärästä vähennetään yhtiön hallussa olleet, vuosina 2005-2008 hankitut omat B-sarjan osakkeet, joita oli yhtiökokouspäivänä 2 959 487 kappaletta.

 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 6 400 000 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutettiin myös päättämään muista osakeannin ehdoista.

 

Molemmat valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Tapio Hakakarin varapuheenjohtajana. Hallituksen sihteeriksi valittiin Cargotecin lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen.

 

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen, Anja Silvennoisen ja Teuvo Salmisen (puheenjohtaja). Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin (puheenjohtaja), Peter Immonen ja Antti Lagerroos.

 

Osakkeet ja kaupankäynti
Osakepääoma
Cargotecin osakepääoma 30.9.2010 oli 64 304 880 euroa. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tammi-syyskuussa. NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä katsauskauden lopussa oli 54 778 791 kappaletta ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä 9 526 089 kappaletta.

 

Omat osakkeet                                                                   
Cargotecin hallussa oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 959 487 yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeet on hankittu vuosina 2005-2008.

 

Hallitus päätti 5.3.2010 pitämässään kokouksessa käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Osakeostoja ei tehty tammi-syyskuussa.

 

Osakepohjainen kannustinohjelma
Hallitus päätti 5.3.2010 pitämässään kokouksessa uudesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta konsernin johtoryhmän jäsenille. Ohjelmassa on kolme kolmen kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, jotka alkavat vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä maksettavan palkkion enimmäismäärän. Ansaintajakson 2010-2012 ansaintakriteerit ovat Cargotec-konsernin tilikauden 2012 liikevoittoprosentti ja liikevaihto.

 

Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2013, 2014 ja 2015 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Ansaintajakson 2010-2012 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 yhtiön B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

 

Yhtiön aikaisemman osakepohjaisen kannustinohjelman 2007-2011 jäljellä olevia ansaintajaksoja 2010 ja 2011 ei aloitettu, vaan vuoden 2010 alusta siirryttiin sen korvaavaan uuteen ohjelmaan. Aiemman ohjelman perusteella maksettiin avainhenkilöille palkkioina yhteensä 31 356 B-sarjan osaketta ensimmäiseltä ansaintajaksolta 2007-2008. Toiselta ansaintajaksolta 2009 ei maksettu palkkioita, koska ansaintakriteereille asetetut tavoitteet eivät täyttyneet. Kaikkiaan ohjelmaan oli alun perin varattu enintään 387 500 B-sarjan osaketta.

 

Optiot
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-ohjelman kohderyhmä on noin 60 henkilöä sisältäen konsernin johtoryhmän jäsenet. Osakkeiden merkintäaika 2010A-optio-oikeudella on 1.4.2013-30.4.2015, 2010B-optio-oikeudella 1.4.2014-30.4.2016 ja 2010C-optio-oikeudella 1.4.2015-30.4.2017.

 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen vuosittain määrittämälle taloudelliselle kriteerille asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat. Hallitus on päättänyt, että jos tilikauden 2010 liikevoitto on alle 100 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika 2010A-optio-oikeuksilla ei ala; jos tilikauden 2010 liikevoitto on vähintään 100 miljoonaa euroa, mutta alle 120 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika alkaa puolella 2010A-optio-oikeuksista; ja jos tilikauden 2010 liikevoitto on 120 miljoonaa euroa tai sen yli, osakkeiden merkintäaika alkaa kaikilla 2010A-optio-oikeuksilla. Osakkeen merkintähinta 2010A-optio-oikeudella on 21,35 euroa/osake.

 

Markkina-arvo ja kaupankäynti
B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.9.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 643 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän keskikurssiin, oli katsauskauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 1 946 miljoonaa euroa.

 

B-sarjan osakkeen päätöskurssi 30.9.2010 oli 31,70 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Tammi-syyskuun vaihdolla painotettu keskikurssi oli 23,60 euroa. Ylin kurssi oli 32,43 euroa ja alin 19,16 euroa. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammi-syyskuun aikana noin 37 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 867 miljoonan euron vaihtoa.

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Maailmantalouden elpyminen on heijastunut myönteisesti Cargotecin toimintaympäristöön, mutta kehitykseen sisältyy epävarmuutta. Satamien kontinkäsittelylaitteiden investointien mahdollinen lykkääntyminen vaikuttaa Terminal-liiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden paranemiseen.

 

Osalla markkinoita joudutaan edelleen seuraamaan aktiivisesti asiakas- ja toimittajariskejä, joilla toteutuessaan voi luottotappioiden tai toimitusketjun ongelmien kautta olla kielteinen vaikutus yhtiöön. Toisaalta taas jo elpyneillä markkinoilla on riski toimitusketjun ajoittaisille ongelmille komponenttien saatavuuden osalta, kun ketjun kaikki osapuolet ajavat ylös tuotantoaan aiemmalta poikkeuksellisen alhaiselta tasolta.

 

Cargotec arvioi, että noin 250 miljoonaan euroon Marinen tilauskannasta sisältyy peruutusriski. Todennäköisyys peruutusten toteutumiselle on kuitenkin olennaisesti alentunut toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Laivojen ylikapasiteetti markkinoilla on vähentynyt selvästi vuoden aikana, mutta edelleen on olemassa riski, että varustamot uudelleenarvioivat tilattujen laivojen peruutustarvetta tai pyrkivät lykkäämään sovittuja toimituksia.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Lokakuussa Cargotec osti 10 prosentin vähemmistön MacGREGOR Plimsoll Pte Ltd:stä. Kaupan jälkeen Cargotec omistaa yhtiön koko osakekannan.

 

Näkymät
Cargotec arvioi edelleen vuoden 2010 liikevaihdon olevan 2009 tasolla sekä Industrial & Terminal että Marine -segmentin osalta. Vuoden 2010 liikevoiton arvioidaan olevan 120-130 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut.

 

Industrialin kasvua tukee markkinaympäristön elpyminen ja sen myötä toteutunut tilausten kasvu. Terminalin liikevaihto jää edellisvuodesta markkinoiden hitaamman elpymisen takia, koska loppuvuoden tilaukset eivät ehdi vaikuttaa kuluvan vuoden liikevaihtoon toimitusaikojen takia. Marinen liikevaihto saavuttaa vuoden 2009 tason tammi-syyskuun hyvän kehityksen, vahvan tilauskannan ja saatujen uusien, vielä kuluvana vuonna toimitettavien tilausten ansiosta.

 


 

 

Vuoden 2010 kalenteri
Tammi-joulukuun 2010 tilinpäätöstiedote julkaistaan torstaina 3.2.2011
  

 

Helsingissä 26.10.2010
Cargotec Oyj
Hallitus

 

 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Konsernin lyhennetty tuloslaskelma
         
MEUR 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
Liikevaihto 634,7 559,4 1 828,1 1 912,2 2 580,9
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -502,3 -467,8 -1 453,1 -1 612,1 -2 158,7
Bruttokate 132,5 91,6 375,0 300,1 422,2
Bruttokate, % 20,9 16,4 20,5 15,7 16,4
Kulut -89,8 -79,9 -278,0 -270,4 -361,6
Uudelleenjärjestelykulut -0,6 -14,9 -4,5 -36,7 -61,1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0,1 -0,1 0,4 -0,1 0,8
Liikevoitto 42,2 -3,3 92,9 -7,1 0,3
Liikevoitto, % 6,6 -0,6 5,1 -0,4 0,0
Rahoitustuotot ja -kulut -7,1 -6,1 -21,6 -20,1 -27,0
Voitto ennen veroja 35,1 -9,4 71,2 -27,2 -26,7
Voitto ennen veroja, % 5,5 -1,7 3,9 -1,4 -1,0
Verot -11,9 9,3 -17,1 21,4 33,9
Katsauskauden voitto 23,2 -0,1 54,2 -5,9 7,1
Katsauskauden voitto, % 3,6 0,0 3,0 -0,3 0,3
         
Katsauskauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 23,0 -1,3 50,5 -8,2 3,1
Määräysvallattomille omistajille 0,1 1,2 3,7 2,3 4,0
Yhteensä 23,2 -0,1 54,2 -5,9 7,1
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,38 -0,02 0,82 -0,13 0,05
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,38 -0,02 0,82 -0,13 0,05

 

Konsernin laaja tuloslaskelma  
MEUR 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
Katsauskauden voitto 23,2 -0,1 54,2 -5,9 7,1
Voitot/tappiot rahavirran suojauksista 74,0 51,8 83,0 17,4 6,9
Tulokseen siirretyt voitot/tappiot rahavirran suojauksista -15,9 -1,6 -19,9 35,1 36,2
Muuntoerot 0,1 24,4 94,9 13,6 20,5
Verot laajan tuloksen muista eristä -25,4 -14,4 -45,5 -15,3 -14,6
Katsauskauden laaja tulos 56,0 60,2 166,7 45,0 56,1
       
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 52,4 58,1 161,7 42,3 52,1
Määräysvallattomille omistajille 3,5 2,1 5,0 2,6 4,0
Yhteensä 56,0 60,2 166,7 45,0 56,1

 


 

 

Konsernin lyhennetty tase          
           
VARAT, MEUR     30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Pitkäaikaiset varat          
Aineettomat hyödykkeet     830,1 787,3 784,3
Aineelliset hyödykkeet     288,7 297,3 301,2
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1)     8,6 7,4 7,4
Sijoitukset ja osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä     10,7 8,5 9,0
Korottomat saamiset     122,3 139,5 131,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä     1 260,4 1 240,0 1 233,0
           
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus     654,1 710,5 609,3
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1)     5,4 2,1 2,9
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset     610,8 608,3 575,6
Rahavarat 1)     223,7 209,8 266,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä     1 494,0 1 530,6 1 454,5
           
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät     16,7 - -
           
Varat yhteensä     2 771,0 2 770,6 2 687,4
           
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT, MEUR     30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Oma pääoma          
Emoyhtiön omistajille kuuluva     1 006,5 861,2 870,8
Määräysvallattomien omistajien osuus     3,5 10,4 10,6
Oma pääoma yhteensä     1 010,0 871,6 881,5
           
Pitkäaikaiset velat          
Lainat 1)     443,6 509,5 511,2
Laskennalliset verovelat     44,6 46,6 29,7
Varaukset     27,9 19,0 19,0
Eläkevelvoitteet ja muut korottomat velat     75,3 103,0 94,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä     591,4 678,1 654,7
           
Lyhytaikaiset velat          
Lainat 1)     52,2 88,9 83,0
Varaukset     51,3 70,8 66,2
Saadut ennakot     411,7 388,7 339,0
Ostovelat ja muut korottomat velat     654,5 672,5 663,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä     1 169,7 1 220,9 1 151,3
           
Oma pääoma ja velat yhteensä     2 771,0 2 770,6 2 687,4
   
1) Sisältyvät korolliseen nettovelkaan. Nettovelka sisältää lisäksi 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement -joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen, joka 30.9.2010 oli 5,9 (30.9.2009: 20,9 ja 31.12.2009: 17,5) miljoonaa euroa.

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
MEUR Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muun-
to-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Kerty-
neet
voitto-
varat
Yh-
teensä
Mää-
räys-
val-
latto-
mien
omis-
tajien osuus
Oma
pää-
oma
yh-
teensä
Oma pääoma
1.1.2009
64,3 98,0 -20,4 -54,5 768,0 855,3 9,1 864,4
Katsaus-
kauden
laaja
tulos*
    13,6 36,9 -8,2 42,3 2,6 45,0
Osingon-
jako
        -36,7 -36,7 -0,7 -37,4
Optioilla
merkityt
osakkeet
0,0 0,0       0,0   0,0
Osake-
perusteisten
palkkioiden
kulukirjaus *
        0,3 0,3   0,3
Muut
muutokset
0,0 -0,7 -0,7
Oma
pääoma
30.9.2009
64,3 98,0 -6,8 -17,7 723,4 861,2 10,4 871,6
                 
Oma
pääoma
1.1.2010
64,3 98,0 -1,1 -24,9 734,6 870,9 10,6 881,5
Katsaus-
kauden
laaja
tulos*
    64,3 46,9 50,5 161,7 5,0 166,7
Osingon-
jako
        -24,4 -24,4 -2,0 -26,4
Osake-
perusteisten
palkkioiden
kulukirjaus *
        0,6 0,6   0,6
Muut
muutokset
        -2,2 -2,2 -10,2 -12,3
Oma
pääoma
30.9.2010
64,3 98,0 63,2 22,0 759,1 1 006,5 3,5 1010,0
                 
* Netto verojen jälkeen                

 

 

Tunnusluvut          
     
      1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
Oma pääoma/osake EUR   16,41 14,04 14,20
Korolliset nettovelat MEUR   264,0 400,0 334,8
Omavaraisuusaste %   42,8 36,6 37,5
Nettovelkaantumisaste %   26,1 45,9 38,0
Oman pääoman tuotto %   7,6 -0,9 0,8
Sijoitetun pääoman tuotto %   8,5 -0,5 0,2

 
 

 

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma          
     
MEUR     1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
Katsauskauden voitto     54,2 -5,9 7,1
Poistot ja arvonalentumiset     43,9 41,6 60,0
Muut oikaisuerät     38,3 -1,3 -7,6
Käyttöpääoman muutos     57,0 164,2 230,2
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja     193,4 198,7 289,7
         
Rahoituserien ja verojen rahavirta *     -38,0 -24,0 -25,5
Liiketoiminnan nettorahavirta     155,4 174,6 264,2
         
Yrityshankinnat -23,7 -4,8 -7,6
Investointien nettorahavirta, muut erät     -38,2 -60,5 -79,6
Investointien nettorahavirta     -61,9 -65,4 -87,2
           
Osakemerkinnöistä saadut maksut     - 0,0 0,0
Omien osakkeiden hankinta     - 0,0 0,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot     - 101,2 100,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -103,1 -1,1 -4,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot     2,3 12,0 16,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut     -8,7 -44,2 -46,9
Maksetut osingot     -27,9 -37,4 -37,4
Rahoituksen nettorahavirta     -137,3 30,6 28,6
           
Rahavarojen muutos     -43,8 139,8 205,6
           
Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden alussa     252,5 45,9 45,9
Valuuttakurssien muutosten vaikutus     3,8 0,4 0,9
Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden lopussa     212,5 186,1 252,5
           
Käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden lopussa     11,2 23,7 14,2
Rahavarat katsauskauden lopussa     223,7 209,8 266,6
           
* Rahoituserien ja verojen rahavirta sisältää katsauskaudella 0,2 (1-12/2009: 0,1) miljoonaa euroa pysyviin vastaaviin aktivoituja korkoja

 


 

 

Segmenttikohtaiset tiedot            
         
Liikevaihto, MEUR 1-9/2010   1-9/2009   1-12/2009  
Industrial & Terminal 1 055   1 209   1 573  
Marine 774   704   1 009  
Sisäinen liikevaihto 0   -1   -1  
Yhteensä 1 828   1 912   2 581  
             
Liikevoitto, MEUR 1-9/2010   1-9/2009   1-12/2009  
Industrial & Terminal 16,2   -8,1   -10,3  
Marine 114,4   64,7   105,2  
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -33,2   -27,0   -33,5  
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 97,4   29,6   61,3  
             
Uudelleenjärjestelykulut:            
Industrial & Terminal 2,9   33,1   43,2  
Marine 0,1   0,0   1,9  
Konsernihallinto ja tukitoiminnot 1,5   3,7   15,9  
Uudelleenjärjestelykulut yhteensä 4,5   36,7   61,1  
             
Liikevoitto yhteensä 92,9   -7,1   0,3  
             
Liikevoitto, % 1-9/2010   1-9/2009   1-12/2009  
Industrial & Terminal 1,5 * -0,7 * -0,7 *
Marine 14,8 * 9,2   10,4 *
Cargotec, liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 5,3 * 1,5 * 2,4 *
Cargotec 5,1   -0,4   0,0  
             
* Ilman uudelleenjärjestelykuluja.            
             
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR 1-9/2010   1-9/2009   1-12/2009  
EMEA 756   917   1 193  
Amerikat 330   327   457  
Aasia ja Tyynenmeren alue 742   668   931  
Yhteensä 1 828   1 912   2 581  
             
Liikevaihto markkina-alueittain, % 1-9/2010   1-9/2009   1-12/2009  
EMEA 41,4   48,0   46,2  
Amerikat 18,0   17,1   17,7  
Aasia ja Tyynenmeren alue 40,6   34,9   36,1  
Yhteensä 100,0   100,0   100,0  

 

Saadut tilaukset, MEUR 1-9/2010   1-9/2009   1-12/2009
Industrial & Terminal 1 228   956   1 260
Marine 786   409   569
Sisäiset tilaukset -1   0   -1
Yhteensä 2 013   1 364   1 828
           
           
Tilauskanta, MEUR 30.9.2010   30.9.2009   31.12.2009
Industrial & Terminal 710   586   546
Marine 1 686   1 785   1 604
Sisäinen tilauskanta 0   0   0
Yhteensä 2 395   2 371   2 149
           
         
Investoinnit, MEUR 1-9/2010   1-9/2009   1-12/2009
Käyttöomaisuuteen (ilman yritysostoja) 35,1   62,9   86,9
Vuokrasopimuksiin 0,1   0,8   0,9
Asiakasrahoitussopimuksiin 10,5   16,2   19,0
Yhteensä 45,7   79,9   106,8
           
         
Henkilöstö kauden lopussa 30.9.2010   30.9.2009   31.12.2009
Industrial & Terminal 7 210   7 615   6 989
Marine 2 173   2 490   2 286
Konsernihallinto ja tukitoiminnot 441   304   331
Yhteensä 9 824   10 409   9 606
           
         
Henkilöstö keskimäärin 1-9/2010   1-9/2009   1-12/2009
Industrial & Terminal 6 975   8 412   8 023
Marine 2 195   2 501   2 476
Konsernihallinto ja tukitoiminnot 419   271   285
Yhteensä 9 588   11 184   10 785

 
 

 

Liitetiedot        
         
Tuloslaskelman tuloverot        
MEUR   1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
Katsauskauden verot   27,1 16,1 20,9
Laskennallisten verosaatavien ja -velkojen muutos   -10,4 -32,7 -44,5
Verot edellisiltä tilikausilta   0,4 -4,7 -10,3
Yhteensä   17,1 -21,4 -33,9
         
         
Vastuut        
MEUR   30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Takaukset   0,5 0,2 0,5
Jälleenmyyjärahoitus   - 0,1 0,1
Loppuasiakasrahoitus   7,2 10,6 10,3
Muut vuokrasopimukset   49,6 54,6 49,1
Muut vastuut   3,5 3,8 3,7
Yhteensä   60,7 69,3 63,7
         
Cargotec Oyj on antanut takauksia konserniyhtiöiden normaaliin liiketoimintaan liittyvien sitoumusten vakuudeksi 513,6 (31.12.2009: 554,7) miljoonaa euroa.
       
Konserni vuokraa koneita ja kalustoa sekä kiinteistöjä ehdoiltaan vaihtelevilla muilla vuokrasopimuksilla. Asiakasrahoitusvastuista ei odoteta aiheutuvan oleellisia velvoitteita.

 


 

 

Johdannaissopimusten käyvät arvot          
  Positii-
vinen
Negatii-
vinen
Netto Netto Netto
  käypä
arvo
käypä
arvo
käypä
arvo
käypä
arvo
käypä
arvo
MEUR 30.9.2010 30.9.2010 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Valuutta-
termiinit,
rahavirran
suojaus
77,6 48,6 29,1 -27,7 -30,1
Valuutta-
termiinit,
suojaus-
laskennan
ulkopuolella
8,9 5,5 3,4 2,9 1,6
Koron-
ja valuutan-
vaihtosopimukset,
rahavirran suojaus
9,6 - 9,6 -9,8 -9,9
Yhteensä 96,2 54,0 42,1 -34,6 -38,5
           
Pitkäaikaisten
johdannais-
sopimusten
osuus:
         
Valuutta-
termiinit,
rahavirran
suojaus
11,6 6,4 5,1 -12,7 -9,4
Koron-
ja valuutan-
vaihtosopimukset,
rahavirran
suojaus
9,6 - 9,6 -9,8 -9,9
Pitkäaikaisten
johdannais-
sopimusten
osuus
21,2 6,4 14,7 -22,5 -19,3
           
Lyhytaikaisten
johdannaissopimusten
osuus
75,0 47,6 27,4 -12,1 -19,2
           
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset suojaavat helmikuussa 2007 liikkeellelaskettua US Private Placement -joukkovelkakirjalainaa.

 

 

Johdannaissopimusten
nimellisarvot
     
       
MEUR 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Valuuttatermiinit 2 752,8 2 493,5 2 386,5
Koron-
ja valuutan-
vaihtosopimukset
225,7 225,7 225,7
Yhteensä 2 978,6 2 719,2 2 612,3

 

 

Yrityshankinnat ja -myynnit
Cargotec hankki toukokuussa 25 prosentin osuuden japanilaisesta MacGREGOR-Kayaba Ltd:n osakekannasta ja heinäkuussa Cargotec osti 10 prosentin osuuden MacGREGOR Hydramarine AS:stä. Kauppojen jälkeen Cargotec omistaa yritysten koko osakekannat.

 

Tammikuussa Cargotec myi Yhdysvalloissa sijaitsevan Waltco Hydraulics'in sylinteriliiketoiminnan Ligon Industries, LLC:lle. Myynnillä ei ollut merkittävää tulos- tai rahavirtavaikutusta.

 

 

Laatimisperiaatteet
       
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2009
kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetyistä summaluvuista.

 
Uusien ja uudistettujen IFRS- standardimuutosten soveltaminen 1.1.2010 alkaen
Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 ja 2009 julkistamia muutettuja standardeja:
- IFRS 3R, Liiketoimintojen yhdistäminen (muutettu): Muutetun standardin käyttöönotto vaikuttaa mahdollisten yrityshankintojen kirjauskäsittelyyn.
- IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (muutettu):  Muutos vaikuttaa tytäryritysten omistusmuutoksien kirjaamiseen.
- IAS 39, Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät. Muutoksilla tarkennetaan suojauslaskentaohjeistusta.
Lisäksi on otettu käyttöön EU:ssa hyväksytyt IFRS:n 2008 ja 2009 Annual Improvements -projekteihin liittyvät muutokset useisiin eri standardeihin. Edellä mainituilla muutoksilla ei ole ollut oleellista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

 

Raportointisegmenttien vertailulukujen oikaisu
1.1.2010 alkaen Cargotecilla on kaksi raportointisegmenttiä, Industrial & Terminal ja Marine. Samassa yhteydessä huoltoliiketoiminnan määrittelyä on tarkennettu. Raportointisegmentteihin perustuva taloudellinen informaatio vertailukausilta on oikaistu vastaavasti.

 

Tunnuslukujen laskentakaavat      
    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma / osake =   ____________________________________
      Ulkona olevien osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
       
Korolliset nettovelat =   Korolliset velat* - korolliset varat
       
      Oma pääoma
Omavaraisuusaste (%) = 100 x ___________________________________
      Taseen loppusumma - saadut ennakot
       
      Korolliset velat* - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x ___________________________________
      Oma pääoma 
        
      Tilikauden voitto 
Oman pääoman tuotto (%) = 100 x ___________________________________
      Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana)
       
      Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = 100 x ________________________________________
      Taseen loppusumma - korottomat
velat (keskimäärin kauden aikana)
       
      Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden voitto
Osakekohtainen tulos =   _________________________________________
      Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun
lukumäärän painotettu
      keskiarvo kauden aikana
 * Sisältää 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement -joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen. 

 


 

 

Tunnusluvut vuosineljänneksittäin  
                       
Cargotec   Q3/2010   Q2/2010   Q1/2010   Q4/2009   Q3/2009    
Saadut tilaukset MEUR 683   732   598   464   437    
Tilauskanta MEUR 2 395   2 433   2 239   2 149   2 371    
Liikevaihto MEUR 635   638   555   669   559    
Liikevoitto MEUR 42,8 * 38,8 * 15,8 * 31,7 * 11,6 *  
Liikevoitto % 6,7 * 6,1 * 2,8 * 4,7 * 2,1 *  
Laimentamaton osake-kohtainen tulos EUR 0,38   0,32   0,13   0,18   -0,02    
                         
                         
Industrial & Terminal   Q3/2010   Q2/2010   Q1/2010   Q4/2009   Q3/2009    
Saadut tilaukset MEUR 389   423   415   304   278    
Tilauskanta MEUR 710   740   637   546   586    
Liikevaihto MEUR 379   362   314   364   331    
Liikevoitto MEUR 16,0 * 7,4 * -7,3 * -2,3 * -7,3 *  
Liikevoitto % 4,2 * 2,0 * -2,3 * -0,6 * -2,2 *  
                         
                         
Marine   Q3/2010   Q2/2010   Q1/2010   Q4/2009   Q3/2009    
Saadut tilaukset MEUR 294   309   183   160   158    
Tilauskanta MEUR 1 686   1 694   1 602   1 604   1 785    
Liikevaihto MEUR 256   277   241   305   229    
Liikevoitto MEUR 36,4 * 43,7 * 34,3 * 40,5 * 22,9    
Liikevoitto % 14,2 * 15,8 * 14,2 * 13,3 * 10,0    
                       
* Ilman uudelleenjärjestelykuluja 

 

 

 

 
 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?