menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote Cargotec

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2009 - Toiminnan tehostamisen ja rakenteellisten muutosten vuosi vaikeassa markkinatilanteessa

03.02.2010

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3. HELMIKUUTA 2010 KLO 12.30

 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

 

Katsauksen pääkohdat - vuosi 2009

·         Saadut tilaukset olivat 1 828 (3 769) miljoonaa euroa.

·         Tilauskanta tilikauden lopussa oli 2 149 (3 054) miljoonaa euroa. Laskua edellisvuodesta oli 30 prosenttia.

·         Liikevaihto oli 2 581 (3 399) miljoonaa euroa, mikä on 24 prosenttia vertailukautta vähemmän.

·         Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 61,3 (192,8) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittomarginaali 2,4 (5,7) prosenttia liikevaihdosta.

·         Liikevoitto oli 0,3 (173,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 61,1 (19,1) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

·         Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 289,7 (133,8) miljoonaa euroa.

·         Tilikauden tulos oli 7,1 (120,8) miljoonaa euroa.

·         Osakekohtainen tulos oli 0,05 (1,91) euroa.

·         Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,39 euroa kutakin A-sarjan osaketta ja 0,40 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

 

Katsauksen pääkohdat - neljäs vuosineljännes

·         Saadut tilaukset olivat 464 (633) miljoonaa euroa.

·         Liikevaihto oli 669 (924) miljoonaa euroa.

·         Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 31,7 (35,9) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittomarginaali 4,7 (3,9) prosenttia liikevaihdosta.

·         Liikevoitto oli 7,4 (16,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 24,3 (19,1) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

 

Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:

"Vuoteen 2009 mahtui paljon hyvää vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Onnistuneiden laivojen lastinkäsittelylaitteiden toimitusten ansiosta saavutimme Marine-liiketoiminnassa erinomaisen tuloksen. Rahavirtamme vahvistui läpi vuoden. Lisäksi toiminnan tehostaminen ja tuotantorakenteen kehittäminen etenivät suunnitellusti. Olen tyytyväinen neljännellä vuosineljänneksellä saavuttamaamme 32 miljoonan euron operatiiviseen liikevoittoon. Kun samaan aikaan uudelleenjärjestelykulut jäivät ennakoimaamme pienemmiksi, kääntyi vuoden liikevoitto positiiviseksi", toteaa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.

 


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille:

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 14.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.00 mennessä.

 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon +44 20 3023 4412, tunnus Cargotec Corporation. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

 

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin sivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa 5.2.2010 klo 15.00 asti numerossa +44 20 8196 1998, koodi 136498#.

 

Lisätiedot:

Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281

Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634

 

 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2009 oli 2,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 9 500 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.cargotec.fi

 


Toimintaympäristö

Kuormankäsittelylaitteiden kysyntä oli heikkoa. Rakentamisen ja uusien kuorma-autojen myynnin voimakas pudotus vähensi merkittävästi kuormankäsittelylaitteiden kysyntää. Asiakkaiden kalusto oli vajaakäytössä ja he siirsivät investointipäätöksiään. Alhainen kysyntä näkyi osalla markkinoista hintakilpailuna laitevalmistajien kesken. Vuoden lopulla kysyntä muissa kuin rakentamiseen liittyvissä asiakassegmenteissä osoitti varovaisia elpymisen merkkejä.

 

Maailman satamissa käsiteltyjen konttien määrä laski selvästi vuonna 2009. Kontinkäsittelylaitteiden alentuneet käyttöasteet vähensivät korvausinvestointeja ja konttiliikenteen yleinen epävarmuus lykkäsi asiakkaiden investointipäätöksiä. Markkina-alueista Aasiassa ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti oli muuta maailmaa vilkkaampaa julkisilla varoilla käynnistettyjen infrastruktuurihankkeiden ansiosta. Haarukkatrukkien ja terminaalitraktoreiden kysyntä oli edellisvuotta alhaisempi teollisuustuotannon laskun ja jakelukeskusten toiminnan hiljenemisen seurauksena.

 

Laivojen lastinkäsittelylaitteiden markkinat putosivat muutaman edellisen vuoden ennätyksellisten laivatilausmäärien jälkeen, joskin vuoden loppua kohden näkyi lievää positiivista virettä offshore-laitteiden markkinoilla. Laivojen ylikapasiteetti on johtanut laivojen seisottamisiin, laivojen käyttöön varastointitarkoituksiin sekä lisääntyneeseen romuttamiseen. Laivojen lastinkäsittelylaitteiden tilausten peruutusten määrä on kuitenkin toistaiseksi ollut kohtuullinen.

 

Huoltopalvelujen kysyntää alensi osittain käyttämättömänä seisova laitekanta. Alentunut lastinkäsittelylaitteiden käyttöaste vaikutti myös varaosamyyntiin. Huoltopalvelujen markkinat olivat kuitenkin laitemarkkinoita paremmat.

 

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Konsernin vuoden 2009 saadut tilaukset olivat 1 828 (3 769) miljoonaa euroa eli 51 prosenttia edellistä tilikautta vähemmän. On huomioitava, että vertailukauden tilauskertymä oli ennätyksellinen sekä Kalmarissa että MacGregorissa. MacGregorissa saatuja tilauksia peruuntui vuoden 2009 aikana 175 miljoonaa euroa. Nämä tilausten peruuntumiset on vähennetty tilauskannasta. Saatujen tilausten määrä neljännellä vuosineljänneksellä oli 464 (633) miljoonaa euroa.

 

Tilauskanta vuoden 2009 lopussa oli 2 149 (3 054) miljoonaa euroa, mikä on 30 prosenttia vuoden 2008 lopun tilauskantaa pienempi. Vuoden lopun tilauskannassa on noin 300 miljoonan euron arvosta MacGregorin saamia tilauksia, joihin johto arvioi sisältyvän peruutusriskin.

 

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain

MEUR 1-12/2009 % 1-12/2008 % Muutos % 10-12/2009 10-12/2008 Muutos %
Hiab 525 29 818 22 -36 143 157 -9
Kalmar 738 40 1 566 41 -53 162 348 -53
MacGregor 569 31 1 393 37 -59 160 129 24
Sisäiset tilaukset -3   -9     -1 -2  
Yhteensä 1 828   3 769   -51 464 633 -27

 

Hiabin saadut tilaukset vuonna 2009 olivat 525 (818) miljoonaa euroa, mikä oli 36 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Neljännen vuosineljänneksen osuus saaduista tilauksista oli 143 (157) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset olivat pääosin liiketoiminnalle tyypillisiä pienehköjä yksittäisiä tilauksia. Suurin yksittäinen tilaus saatiin helmikuussa, kun Hiab sopi 292 kuormausnosturin toimituksesta yhdysvaltalaiselle BAE Systemsille. Hiabin tilauskanta vuoden 2009 lopussa, 119 (164) miljoonaa euroa, oli 27 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 lopussa.

 

Kalmarin saadut tilaukset vuonna 2009 olivat 738 (1 566) miljoonaa euroa, mikä oli 53 prosenttia vertailukautta vähemmän. Maailman satamissa käsiteltyjen konttien määrän selvä väheneminen sekä hiljentynyt teollisuustuotanto alensivat kysyntää. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 162 (348) miljoonaa euroa. Merkittävimpiä kauppoja olivat E-One mobiilipukkinosturien tilaukset Namibiasta, Portugalista, Puolasta, Turkista ja Vietnamista, kahden satamanosturin tilaukset Latinalaisesta Amerikasta, 20 kuljetuslukin tilaus Espanjasta sekä terminaalitraktoritilaukset Kiinasta, Tunisiasta ja Venäjältä. Lisäksi Yhdysvaltojen puolustusministeriön alaisen TACOMin (Tank Automotive Armament Command) kanssa sovittiin yli sadan maastoajoon tarkoitetun konttikurottajan toimittamisesta. Kalmariin kuuluva Cargotec Port Security sai ensimmäisen kaupallisen tilauksensa konttitarttujiin asennettavasta säteilyarvoja mittaavasta teknologiasta yhdysvaltalaiselta Lockheed Martinilta. Kalmarin vuoden 2009 lopun tilauskanta, 427 (704) miljoonaa euroa, oli 39 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 lopussa.

 

MacGregorin saadut tilaukset vuonna 2009 olivat 569 (1 393) miljoonaa euroa eli 59 prosenttia vuotta 2008 alhaisemmat. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 160 (129) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten määrän pudotus vertailukaudesta on seurausta muutaman viime vuoden ennätyksellisten laivatilausmäärien voimakkaasta hiljentymisestä. Muiden laitetoimittajien toimitusvaikeuksilla oli myönteistä vaikutusta, kun telakat halusivat varmistaa MacGregorin avulla projektiensa pysymisen aikataulussa.

 

MacGregor sai vuoden aikana useita tärkeitä tilauksia. Eteläkorealaiselta telakalta saatiin lastiluukkutilaus 10 irtolastialukseen. Japanissa ja Etelä-Koreassa rakenteilla oleviin 32 konttilaivaan toimitetaan lastiluukut vuosina 2010-2012 ja kiinalaisella telakalla rakenteilla oleviin kuuteen konttilaivaan toimitetaan 30 lastinkäsittelynosturia ja lastiluukut. Lisäksi sovittiin 120 nosturin toimittamisesta Kiinassa ja Intiassa rakenteilla oleviin 32 irtolastialukseen, kahden kaksipuomisen lastinkäsittelynosturin toimittamisesta Yhdysvaltain laivastolle sekä vaativien lastinkäsittelyratkaisujen toimittamisesta kahteen tukialukseen Australian laivastolle. MacGregor teki myös sopimukset kuuden nosturin toimittamisesta STX Europelle, ja lastiluukkujen toimittamisesta saksalaiselle varustamolle kahteen uuden sukupolven raskaslastialukseen.

 

Merkittäviä roro-laitteiden tilauksia saatiin Irlannista, Japanista, Jordaniasta, Marokosta, Ranskasta, sekä Saksasta. Japaniin toimitetaan sähkötoimisia roro-laitteita kahteen autonkuljetusalukseen ja Saksasta saatu tilaus sisältää roro-laitteet seitsemään alukseen.

 

MacGregor sai myös 28 letkunkäsittely- ja muonanosturitilauksen korealaiselta Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co -telakalta sekä itsepurkavien sementinkäsittelylaitteiden tilauksen kahteen sementinkuljetusalukseen japanilaiselta asiakkaalta.

 

Joulukuussa solmittiin merkittävä sopimus offshore-ratkaisujen ja vedenalaisten kuormankäsittelyjärjestelmien toimittamisesta japanilaisella telakalla rakennettavaan syvänmeren tutkimusalukseen. Aktiivisella aallonkorkeuden kompensointijärjestelmällä varustettu offshore-nosturi toimitetaan yhdysvaltalaiselle asiakkaalle vuoden 2010 alkupuolella. Kaksi nivelpuominosturia toimitetaan ja asennetaan venäläisellä telakalla rakenteilla olevaan tutkimusalukseen vuonna 2010 ja yksi laivanosturi toimitetaan Kanadassa rakenteilla olevaan offshore-tukialukseen 2010 alkuvuoden aikana. Lisäksi heinäkuussa allekirjoitettiin sopimus kivihiilen käsittelyyn tarkoitetun lastinpurkaimen toimittamisesta Brasiliaan.

 

MacGregorin tilauskanta vuoden 2009 lopussa oli 1 604 (2 187) miljoonaa euroa, mikä oli 27 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Reilu 60 prosenttia tilauskannasta liittyy irto- ja yleislastialuksiin sekä konttilaivoihin. Offshore-tilauksien osuus oli reilu 10 prosenttia tilauskannasta. Tilikauden aikana toteutuneet tilausten peruuntumiset, 175 miljoonaa euroa, on vähennetty tilauskannasta.

 

Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset alenivat vertailukauteen verrattuna, mutta vaikutus oli pienempi kuin laitemarkkinoilla. Huoltoliiketoiminnalle tyypillisiä pieniä sopimuksia solmittiin paljon, mutta asiakkaat lykkäsivät päätöksentekoa isojen sopimusten osalta. Vuoden aikana saadut merkittävimmät tilaukset olivat 27 aluksen roro-laitteiden huoltosopimuksen jatkaminen Grimaldin kanssa kolmeksi vuodeksi, 13 konttilukin kunnostustyö tunisialaiselle satamaoperaattorille sekä viisivuotinen huoltosopimus albanialaisen satamaoperaattorin kanssa.

 

Liikevaihto

Vuoden 2009 liikevaihto laski 24 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 581 (3 399) miljoonaa euroa. Ainoastaan laivojen lastinkäsittelylaitteiden toimitukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdolla mitattuna suurin markkina-alue oli EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka), jonka osuus laski 46 (56) prosenttiin koko liikevaihdosta. Amerikkojen osuus liikevaihdosta oli 18 (16) prosenttia ja Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus 36 (28) prosenttia. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 669 (924) miljoonaa euroa.

 

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

MEUR 1-12/2009 % 1-12/2008 % Muutos % 10-12/2009 10-12/2008 Muutos %
Hiab 568 22 907 27 -37 152 216 -29
Kalmar 1 008 39 1 515 44 -34 213 413 -48
MacGregor 1 009 39 985 29 2 305 298 2
Sisäinen myynti -4   -8     -1 -3  
Yhteensä 2 581   3 399   -24 669 924 -28

 

 

Hiabin vuoden 2009 liikevaihto oli 568 (907) miljoonaa euroa, mikä oli 37 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.  Liikevaihto oli koko vuoden alhaisella tasolla johtuen kuormankäsittelylaitteiden kysynnän heikkoudesta. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 152 (216) miljoonaa euroa.

 

Kalmarin vuoden 2009 liikevaihto oli 1 008 (1 515) miljoonaa euroa. Laskua edellisestä tilikaudesta oli 34 prosenttia. Toimitusvolyymit alenivat selvästi toisella vuosipuoliskolla koko vuoden jatkuneen alhaisen tilauskertymän seurauksena. Neljännen vuosineljänneksen osuus oli 213 (413) miljoonaa euroa.

 

MacGregorin liikevaihto vuonna 2009 oli 1 009 (985) miljoonaa euroa. Kasvua oli 2 prosenttia vuodesta 2008. Liikevaihdon kasvu on viime vuosien vahvan tilauskertymän ja onnistuneiden projektitoimitusten ansiota. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 305 (298) miljoonaa euroa.

 

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 690 (871) miljoonaan euroon, mikä vastaa 27 (26) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto laski 21 prosenttia edellisvuodesta. Lasku oli seurausta alhaisemmasta kysynnästä huoltoliiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Hiabissa huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 30 (23) prosenttia, Kalmarissa 33 (29) prosenttia ja MacGregorissa 19 (23) prosenttia.

 

Tulos

Vuoden 2009 liikevoitto heikkeni vuoteen 2008 verrattuna ja oli 0,3 (173,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 61,1 (19,1) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. Kuluista 26,8 (14,1) miljoonaa euroa kohdistui Hiabiin, 16,4 (4,5) miljoonaa euroa Kalmariin ja 1,9 (-) miljoonaa euroa MacGregoriin, minkä lisäksi konsernitasolla kirjattiin alaskirjauksia ja henkilöstöön liittyviä uudelleenjärjestelykuluja yhteensä 15,9 (0,3) miljoonaa euroa.

 

Ilman uudelleenjärjestelykuluja vuoden 2009 liikevoitto oli 61,3 (192,8) miljoonaa euroa eli 2,4 (5,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää lisäksi 4,8 (8,3) miljoonan euron kustannusvaikutuksen yritysostojen hankintamenolaskelmista ja 12,2 (9,4) miljoonaa euroa On the Move -muutosohjelman toteutuneita kuluja. Hiabin liikevoitto vuonna 2009 ilman uudelleenjärjestelykuluja oli -35,0 (49,4) miljoonaa euroa, Kalmarin 24,6 (89,6) miljoonaa euroa ja MacGregorin 105,2 (83,6) miljoonaa euroa.

 

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 7,4 (16,8) miljoonaa euroa ja kaudelle kirjattiin 24,3 (19,1) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. Ilman uudelleenjärjestelykuluja neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 31,7 (35,9) miljoonaa euroa eli 4,7 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. Hiabin neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli -5,7 (3,7) miljoonaa euroa, Kalmarin 3,5 (12,1) miljoonaa euroa ja MacGregorin 40,5 (30,7) miljoonaa euroa.

 

MacGregorin kannattavuus parani jokaisella vuosineljänneksellä. Liikevoittoa rasitti Hiabissa ja Kalmarissa tuotantokapasiteetin alhainen käyttöaste. Alkuvuonna tuotekannattavuutta heikensivät toimitukset, joiden materiaalikustannukset olivat vielä osin aiemman korkeasuhdanteen hintatasolla. Tilikauden loppua kohden materiaalikustannusten hinnanlasku alkoi vaikuttaa positiivisesti. Lisäksi merkittävistä uudelleenjärjestelytoimista toteutui vuoden aikana 90 miljoonaa euroa kustannussäästöjä.

 

Nettorahoituskulut vuonna 2009 olivat 27,0 (61,9) miljoonaa euroa.

 

Tilikauden tulos oli 7,1 (120,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,05 (1,91) euroa.

 

Tase, rahavirta ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma laski tilikauden aikana 352 miljoonalla eurolla 2 687 miljoonaan euroon. Oma pääoma vuoden 2009 lopussa oli 871 (855) miljoonaa euroa eli 14,20 (13,95) euroa osaketta kohden. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 0,8 (13,7) prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 0,2 (12,7) prosenttia ja omavaraisuusaste 37,5 (33,0) prosenttia. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 301 (284) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 784 (754) miljoonaa euroa.

 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vuonna 2009 oli 290 (134) miljoonaa euroa. Rahavirtaan vaikutti myönteisesti liiketoiminnan nettokäyttöpääoman aleneminen 201 miljoonalla eurolla vuoden aikana. Vuoden 2009 lopussa nettokäyttöpääoma oli 123 (324) miljoonaa euroa. Aleneminen johtuu komponentti- ja materiaalivarastojen sekä saatavien määrän pienenemisestä. Lisäksi vuoden alun taseessa oli huomattava määrä keskeneräistä tuotantoa, joka alentui vuoden aikana Kalmarin ja MacGregorin toimitusten myötä.

 

Cargotecin likviditeetti on hyvä. Osinkoja maksettiin 37,4 (66,0) miljoonaa euroa.

 

Nettovelka oli vuoden 2009 lopussa 335 (478) miljoonaa euroa, johon sisältyy 612 (565) miljoonaa euroa korollista velkaa. Nettovelkaantumisaste oli 38,0 (55,3) prosenttia.

 

Cargotecin rahoitusrakenne on hyvä. Korolliset nettovelat koostuvat pääasiassa pitkäaikaisista lainoista, jotka erääntyvät vuodesta 2012 alkaen. Vahvistaakseen rahoitusasemaansa yhtiö nosti maalis- ja kesäkuussa yhteensä 100 miljoonaa euroa viisivuotista TyEL-lainaa. Lisäksi yhtiöllä oli tilikauden lopussa käyttämättömiä pitkäaikaisia rahoituslimiittejä 585 miljoonaa euroa.

 

Uudet tuotteet ja tuotekehitys

Tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2009 olivat 36,5 (47,0) miljoonaa euroa, mikä on 1,4 (1,4) prosenttia liikevaihdosta. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta Cargotec jatkaa panostamista tuotekehitykseen.

 

Hiab esitteli tilikaudella uuden keskiraskaan kokoluokan kuormausnosturin, joka on suunnittelu erityisesti rakennusteollisuuden tarpeisiin, sekä useamman uuden tuotteen pienten kuormausnosturien tuoteperheeseen. Kiinan markkinoille lanseerattiin uuden sukupolven ensimmäinen jäykkäpuominosturi. Myös vaihtolavatuoteperhe kasvoi uudella 30 tonnin vaihtolavalaitteella ja kolmella uudella koukkulaitteella. Nostureiden turvallisuutta parannettiin edelleen vuodenvaihteessa voimaan astuneen EU:n uuden konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.

 

Tilikauden aikana Kalmar jatkoi tuotteidensa kehittämistä ja esitteli useita erityisesti energiatehokkuutta parantavia uusia laitteita. Uusi perustason konttikurottaja tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan tavan kontinkäsittelyyn keskikokoisille satamille. Sähkökäyttöisissä kuljetuslukeissa käyttöönotetun uuden teknologian ansiosta kuljetuslukin polttoainekulutus on alhaisempi ja hiilidioksidipäästöt vähäisemmät. Sähkökäyttöistä mobiilipukkinosturia kehitettiin aikaisempaa turvallisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Lisäksi Long Beachin satamaan, Yhdysvaltoihin, toimitettiin kolme uutta hybriditerminaalitraktoria teknisiin testeihin. Kalmar esitteli myös uuden kontinkäsittelylaitteiden automaatioalustan satamille ja terminaaleille sekä toi markkinoille uuden konttisatamien lo-lo-toimintoihin (lift-on, lift-off) tarkoitetun raskaan kokoluokan terminaalitraktorin. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa suunnitellussa laitteessa on panostettu erityisesti ergonomiaan ja ajomukavuuteen, energiatehokkuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen.

 

Kalmarin automaattisen konttikenttänosturin testaukset saatiin päätökseen Hampurin CTB terminaalissa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Automaattinen konttivarasto saavutti turvajärjestelmien osalta Saksan viranomaishyväksynnän. Integraatiotestaus asiakkaan terminaalijärjestelmän kanssa jatkuu vuonna 2010.

 

Lisäksi Kalmar valmisteli satamanostureiden valmistuksen aloittamista Aasiassa. Samalla nosturimallia kehitettiin siten, että loppuasennus on helpompi tehdä satamassa, johon nosturi sijoitetaan. Tämän ansiosta nosturin kuljetus helpottuu ja kuljetuskustannukset alenevat. Uudet toimitettavat satamanosturit varustetaan Kalmarin uudella nostureiden ohjausjärjestelmällä, joka sisältää nosturin hallinnan ja vianetsinnän.

 

Marraskuussa markkinoille esiteltiin sähkökäyttöinen järjestelmä MacRack, jonka avulla voidaan yksinkertaistaa sivulle avautuvien lastiluukkujen toimintaa.

 

Toukokuussa MacGregor esitteli uuden erittäin syviin vesiin tarkoitetun nostojärjestelmän, joka sisältää sivulle asennettavan kehysrakenteen kuorman siirtämiseksi teräsvaijerivinssillä varustetulta standardinosturilta pystysuorasti laskettaviin kuituvaijereihin. Kehitys on jatkoa tammikuussa toimitetulle ensimmäiselle syvänmeren nivelpuominosturille, joka sisältää mahdollisuuden käyttää kuituvaijeria. Teknologialla, joka mahdollistaa kevyen kuituvaijerin käytön perinteisen teräsvaijerin sijaan, on monia etuja: painavampia lasteja voidaan käsitellä rajoittamattomissa syvyyksissä rasittamatta nosturia ja näin ollen kokonaisturvallisuutta voidaan parantaa kevyemmän laitteen ansiosta, joka kuitenkin pystyy raskaisiin työtehtäviin.

 

Investoinnit

Investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta tilikaudella olivat 87,8 (76,8) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 19,0 (35,9) miljoonaa euroa. Poistot vuonna 2009 olivat 58,7 (57,4) miljoonaa euroa.

 

Cargotec päätti edetä suunnitelmassaan perustaa kokoonpanoyksikkö Pohjois-Puolaan, Stargard Szczecinskin kaupunkiin. Investoinnin tavoitteena on kehittää Cargotecin globaalia tuotantorakennetta. Stargard Szczecinskissa sijaitsevan uuden kokoonpanoyksikön on tarkoitus tukea laajalti Cargotecin tuotevalikoiman tuotantoa. Tuotanto alkoi vuokratiloissa kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Omissa tuotantotiloissa tapahtuva kokoonpano on suunniteltu alkavaksi vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä. Investoinnin kassavirtavaikutus vuonna 2009 oli 19,1 miljoonaa euroa.

 

Kapasiteetin laajennukset konttitarttujatehtaassa Malesiassa saatiin päätökseen neljännellä vuosineljänneksellä. Maastoajoon tarkoitettujen konttikurottajien uusi tuotantolaitos Teksasissa, Yhdysvalloissa, otettiin käyttöön tilikaudella. Lisäksi Narvassa, Virossa sijaitsevan komponenttien tuotantoyksikön kapasiteetin laajennusinvestointi ja Shanghaissa, Kiinassa sijaitsevan tehtaan kapasiteetin kaksinkertaistaminen saatiin päätökseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

 

On the Move -muutosohjelma

Cargotec ilmoitti tammikuussa 2008 aloittavansa mittavan On the Move -muutosohjelman. Muutosohjelman tavoitteena oli toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta lisäämällä luoda pohja kannattavalle kasvulle. On the Move -muutosohjelman arvioidusta 80-100 miljoonan euron säästötavoitteesta noin puolet liittyy kustannusrakenteen keventämiseen ja tuotantorakenteen muutokseen, ja ne on sisällytetty konsernin yli 150 miljoonan euron vuotuiseen volyymista riippumattomaan kokonaissäästöarvioon. Alkuperäisestä On the Move -säästötavoitteesta puolet taas on volyymista riippuvaista, jonka toteutuminen edellyttää markkinatilanteen paranemista. Erillinen muutosohjelma päättyi vuoden lopussa ja vielä kesken olevat asiat siirrettiin osaksi operatiivisia vastuualueita.

 

On the Move -muutosohjelman alkuvaiheen projektit keskittyivät tukitoimintojen ja yhtiörakenteen yksinkertaistamiseen ja tehokkuutta parantavien tietojärjestelmähankkeiden käynnistämiseen. Pääosa yhtiörakenteen muutoksesta saatiin valmiiksi vuonna 2009. Tietojärjestelmähankkeet jatkuvat vuonna 2010.

 

Vuoden 2009 alussa muodostettu Cargotecin ostoista ja tehdaskapasiteetista vastaava tuotanto-organisaatio kehittää globaalia toimitusketjua sekä lähemmäs asiakkaita että kohti alemman kustannustason toimintaympäristöä. Vuoden 2009 aikana toteutettiin merkittävä tuotantorakenteen muutos. Vuonna 2008 päätettiin sulkea tehdas Yhdysvalloissa ja Suomessa. Näiden lisäksi vuoden 2009 aikana suljettiin tehtaat Hollannissa, Indonesiassa ja Ruotsissa. Tehtaiden sulkemisen seurauksena ja tehokkuuden lisäämiseksi kehitetään jäljelle jäävien tehtaiden toimintaa ja kapasiteetin käyttöä.

 

Osana On the Move -muutosohjelmaa, Cargotec yhdisti Hiabin ja Kalmarin liiketoiminta-alueet maailmanlaajuisesti. Yhdistymisen seurauksena uusi liiketoiminta-alue Industrial and Terminal, joka sisältää Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueet, aloitti lokakuun alussa, mutta talousraportointi jatkui vuoden loppuun aiemmalla rakenteella. Uuteen Industrial and Terminal -organisaatioon kuuluvat Product Solutions, joka vastaa tuotteiden globaalista kilpailukyvystä, Service Solutions, joka vastaa palveluiden globaalista kilpailukyvystä ja kolme markkina-aluetta, EMEA, Amerikat ja Aasian ja Tyynenmeren alue, jotka vastaavat myynnistä ja palveluista.

 

Yrityshankinnat ja -myynnit

Cargotec teki tilikauden aikana kaksi yrityskauppaa. Joulukuussa ostettiin satamien huoltoliiketoimintaan ja laitteisiin liittyvä osa marokkolaisen Société Maghrepic S.A.:n liiketoiminnasta. Maghrepic on ollut Cargotecin laitteiden jälleenmyyjä Marokossa, ja yhtiöllä on pitkä kokemus huoltopalvelujen ja varaosien tarjoajana. Sopimuksen mukaisesti Cargotec työllisti 44 henkilöä, joista suurin osa on huoltoteknikkoja. Elokuussa ostettiin tanskalaisen myynti- ja huoltoyhtiön Arne Holst & Co. A/S:n varat. Kauppa kattoi yhtiön liikeomaisuuden ja asiakaskontaktit. Kaupan myötä yhtiön neljä työntekijää siirtyivät Cargoteciin. Lisäksi Cargotec osti 18 prosentin vähemmistön Kalmar España S.A.:sta sekä 20 prosentin vähemmistöt italialaisista Officine Cargotec Ferrari Genova S.r.l.:stä ja Officine Cargotec Ferrari Prato S.r.l.:stä sekä australialaisesta Hiab Australia Pty Ltd:stä. Kauppojen jälkeen Cargotec omistaa edellä mainittujen yhtiöiden koko osakekannat.

 

Marraskuussa Cargotec sopi kiinalaisen Goodwayn kanssa vuonna 2006 solmitun yhteistyösopimuksen päättämisestä vuoden 2010 alkupuolella.

 

Lokakuussa Cargotec sopi off-road-metsänostureiden liiketoiminnan siirtämisestä suomalaiselle Mesera Salo Oy:lle. Sopimus kattoi myös off-road-pohjaiset kiinteästi asennettavat nosturit. Osana sopimusta avainhenkilöstöä siirtyi Meseran palvelukseen. Liiketoimintaan liittyvät Salossa sijaitsevat kiinteistöt myytiin joulukuussa Rakennus-Järvi Oy:lle.

 

Henkilöstö

Cargotecissa työskenteli vuoden lopussa 9 606 (11 826) henkilöä, mikä on 2 220 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Henkilömäärä väheni eniten Ruotsissa ja Suomessa uudelleenjärjestelytoimien seurauksena. Hiabissa työskenteli 3 127 (4 308), Kalmarissa 3 862 (4 766) ja MacGregorissa 2 286 (2 577) henkilöä. Vuoden 2009 keskimääräinen henkilömäärä oli 10 785 (11 777). Osa-aikaisesti työskenteli 3 (3) prosenttia henkilöstöstä. Naispuolisen henkilöstön osuus oli 16 (15) prosenttia ja miespuolisen 84 (85) prosenttia. Yhteisissä tukitoiminnoissa työskentelevien henkilöiden määrä kasvoi tilikauden aikana taloushallinnon palvelukeskuksen käyttöönoton sekä yhteisen tuotanto-organisaation ja maayhtiöiden perustamisen myötä.

 

Vuoden 2009 lopussa Cargotecin henkilöstöstä 19 (20) prosenttia työskenteli Ruotsissa, 11 (13) prosenttia Suomessa ja 30 (30) prosenttia muualla Euroopassa. Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 11 (11) prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 26 (24) prosenttia ja muualla maailmassa 2 (2) prosenttia.

 

Henkilöstön palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli tilikaudella 351 (387) miljoonaa euroa.

 

Vuoden aikana uudistettiin Cargotecin kaikki henkilöstöpolitiikat. Ne sääntelevät henkilöstöhallinnon toimintaperiaatteita ja työkäytäntöjä sekä rekrytointia, sisäisiä siirtoja, koulutusta, suorituksenjohtamista, ulkomaankomennuksia, johdon sopimuksia, palkkausta ja palkitsemista, titteleitä ja työntekijän kunnioittamista työssä. Henkilöstöpolitiikat päivitetään vuosittain, ja ne otetaan Cargotecin toimintamaissa käyttöön henkilöstöhallinnon globaalin asiantuntijaverkoston kautta.

 

Vuotta 2009 leimasi Cargotecin toimintamallin voimakas muutos. Henkilöstöhallinnon painopistealueita jouduttiin mukauttamaan nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Keskeisenä tehtävänä oli muutosjohtamisen ja muutoksen hallinnan vahva tukeminen maailmanlaajuisesti.

 

Kapasiteetin sopeuttaminen kysyntätilanteeseen ja muut uudelleenjärjestelytoimet

Kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteet aloitettiin kysynnän ja kannattavuuden alenemisen takia syyskuussa 2008 pääosin Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuoden 2009 aikana sopeuttamistoimenpiteet laajenivat koskemaan Cargotecin yksiköitä kaikkialla maailmassa. Toimenpiteiden tavoitteena oli parantaa yhtiön kannattavuutta ja turvata kilpailukyky.

 

Sopeuttaminen aloitettiin vähentämällä tilapäisen henkilöstön ja alihankkijoiden määrää. Osana pitkän aikavälin suunnitelmaa Cargotec toteutti vuoden 2009 aikana merkittävän tuotantorakenteen muutoksen. Vuonna 2008 päätettiin sulkea tehdas Yhdysvalloissa ja Suomessa ja vuonna 2009 suljettiin lisäksi tehtaat Hollannissa, Indonesiassa sekä Ruotsissa. Tehtaiden sulkemispäätöksistä seuranneiden irtisanomisten lisäksi pysyviä henkilöstövähennyksiä tehtiin myös muissa yksiköissä. Lisäksi useissa tuotantoyksiköissä oli henkilöstön lomautuksia tai lyhennettyjä työviikkoja maiden työlainsäädäntöjen tarjoamien joustomahdollisuuksien mukaan.

 

Osana On the Move -muutosohjelmaa, Cargotec päätti yhdistää Hiab- ja Kalmar -liiketoiminta-alueet maailmanlaajuisesti. Päällekkäisten toimintojen karsiminen johti henkilöstön vähentämiseen useissa yksiköissä.

 

Cargotec alkoi myös suunnitella Tampereen yksikön muuttamista osaamis- ja teknologiakeskukseksi, joka vahvistaa yrityksen tuotteiden kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Toiminnan painopisteen suunnitellaan muuttuvan perinteisestä tuotannosta uusien tuotteiden ja konseptien kehittäjäksi ja sarjatuotantovalmiuksien tekijäksi. Noin kolme vuotta kestävän muutosprosessin jälkeen Tampereen yksikössä arvioidaan työskentelevän noin 250 henkilöä nykyisten 550 sijaan.

 

Kapasiteetin sopeuttamistoimien ja muiden uudelleenjärjestelyjen seurauksena henkilömäärä aleni vuoden 2009 loppuun mennessä 2 867 henkilöllä: Hiabissa 1 497, Kalmarissa 1 079, MacGregorissa 281 ja konsernihallinnossa 10 henkilöllä. Ruotsissa henkilöstö väheni 595 henkilöllä, Suomessa 550 ja muissa maissa yhteensä 1 722 henkilöllä. Henkilömäärän arvioidaan vähenevän edelleen noin 400 henkilöllä vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, kun kaikki käynnissä olevat sopeuttamistoimet ja uudelleenjärjestelyt saadaan päätökseen.

 

Jo toteutettujen ja käynnissä olevien kustannusrakenteen keventämistoimien arvioidaan tuovan vuositasolla yli 150 miljoonan euron säästöt mukaan lukien tuotantorakenteen sopeuttamistoimenpiteet. Säästöarvio sisältää kaikki vuoden 2008 alun jälkeen tiedotetut kustannusrakenteen keventämistoimenpiteet. Vuoden vaihteeseen mennessä saavutettu säästövauhti oli 140 miljoonaa euroa.

 

Ympäristö

Cargotecin ympäristöpolitiikassa määritellään konsernin ympäristöasioiden toimintaperiaatteet. Cargotecin omien toimintojen, eli kokoonpanotehtaiden, huoltoyksiköiden sekä toimistojen vaikutukset näkyvät enimmäkseen paikallisella tasolla, kun taas globaalisti merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät Cargotecin tuotteiden käytöstä. Lisäksi ympäristövaikutuksia aiheuttavat Cargotecin toimintoihin liittyvät materiaalin kuljetukset sekä liikematkustaminen.

 

Cargotec on ottanut käyttöön ympäristötunnuslukujen seurantajärjestelmän koko konsernissa. Seurantajärjestelmä on rakennettu kansainvälisten standardien pohjalta. Tällä hetkellä tunnuslukujärjestelmän seurannan piiriin kuuluu 16 kokoonpanolaitosta sekä yhdeksän muuta yksikköä. Omien toimintojen tunnusluvut julkaistaan Cargotecin internetsivuilla vuosittain.

 

Ympäristövaikutusten arviointi suoritetaan vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti aina kun toiminnoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, kuten yritysostojen yhteydessä tai aloitettaessa kokonaan uusia toimintoja. Ympäristövaikutusten arvioinnissa analysoidaan yksiköiden operatiivisten toimintojen vaikutuksia paikallisella tasolla maaperään, vesistöihin, luonnonympäristöön ja ilmakehään. Vuonna 2009 merkittävin ympäristövaikutusten arviointi tehtiin Puolaan rakenteilla olevan tehtaan ympäristössä.

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta keskittyy varmistamaan, että johdon päätökset toteutuvat organisaatiossa, toiminnot ovat tehokkaita ja että liiketoimintaan liittyvä päätöksenteko on tarkoituksenmukaista. Lisäksi sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että riskienhallinta on riittävällä tasolla ja että henkilöstö noudattaa yhtiön politiikkoja sekä ulkoisia säädöksiä ja lakeja.

 

Cargotecin hallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan, jossa keskeisenä periaatteena on toiminta riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuessa niiden tehokas hoito. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatavoista, toimeenpanosta sekä valvonnasta ja raportoivat edelleen hallitukselle. Riskienhallinta on hajautettu liiketoiminta-alueille ja yksiköihin. Kukin yksikkö vastaa osaltaan riskienhallinnan vastuutuksesta, riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista. Konsernin riskienhallintatoiminnon vastuulla on kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehitys, jonka tueksi luodaan konserninlaajuisia riskienhallintaperiaatteita, toimintatapoja ja riskiraportteja. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernirahoitukseen.

 

Strategiset ja liiketoimintariskit liittyvät maailmantalouden ja Cargotecin asiakastoimialojen suhdannevaihteluihin, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen ja hintojen kehitykseen, yritysostoihin sekä jälleenmyyjien ja alihankkijoiden toimintaan. Riskeihin varaudutaan tekemällä pitkäaikaisia toimitussopimuksia ja selvittämällä vaihtoehtoisia toimittajia. Toimitusketjunsa yrityksiltä Cargotec edellyttää riskienhallintaperiaatteiden ja käytäntöjen tuntemista sekä vastaavien periaatteiden noudattamista. Toimittajille ja alihankkijoille on laadittu riskienhallintaa koskevat ohjeistukset sekä ohjeet itsearvioinnista.

 

Toiminnalliset riskit liittyvät henkilöihin, omaisuuteen, prosesseihin, tuotteisiin, tietotekniikkaan sekä toimintatapoihin. Toiminnallisten riskien toteutuminen voi johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin, liiketoiminnan keskeytymiseen tai tuotevastuisiin. Näiden riskien hallinnassa keskeiset toimenpiteet liittyvät ennen kaikkea tuoteturvallisuuden lisäämiseen ja liiketoimintaprosesseihin liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Avainhenkilöriskien osalta päivitetään vuosittain johto- ja avaintehtävien seuraajasuunnitelmat osana toiminnan jatkuvuuden varmistamista.

 

Merkittävimpiä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen sekä logistiikkaan liittyvät riskit. Niitä vastaan suojautumisessa käytetään ennakoivien riskienkäsittelytoimenpiteiden lisäksi kaikki yksiköt kattavia maailmanlaajuisia vakuutusohjelmia.

 

Riskienhallinnan kehitystä jatketaan konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

 

Muutokset organisaatiossa ja johdossa

Cargotec ilmoitti kesäkuussa 2009 Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueiden toimintojen yhdistämisestä. Yhdistymisen seurauksena Cargotecissa muodostettiin kaksi liiketoiminta-aluetta: Marine, joka sisältää aikaisemman MacGregor-liiketoiminta-alueen, ja Industrial and Terminal, joka sisältää aikaisemmat Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueet. Olli Isotalo jatkaa Marine-liiketoiminnan johtajana ja Pekka Vauramo johtaa Industrial and Terminal -liiketoimintaa. Pekka Vauramo jatkaa myös toimitusjohtajan sijaisena. Nämä muutokset eivät vaikuttaneet yhtiön vuoden 2009 ulkoiseen taloudelliseen raportointiin. 1.1.2010 alkaen Cargotecin raportoinnissa on kaksi raportoitavaa segmenttiä: Industrial and Terminal ja Marine.

 

Uuteen Industrial and Terminal -organisaatioon kuuluvat Product Solutions, joka vastaa tuotteiden globaalista kilpailukyvystä, Service Solutions, joka vastaa palveluiden globaalista kilpailukyvystä ja kolme markkina-aluetta, EMEA, Amerikat, Aasian ja Tyynenmeren alue, jotka vastaavat myynnistä ja palveluista.

 

Unto Ahtola nimitettiin Product Solutions -toiminnan johtajaksi ja Cargotecin johtoryhmän jäseneksi. Ahtola aloitti Cargotecissa 2.11.2009. Stefan Gleuel nimitettiin 1.10.2009 alkaen Service Solutions -toiminnan johtajaksi ja Cargotecin johtoryhmän jäseneksi. Gleuel on työskennellyt aikaisemmin MacGregor

Service -divisioonasta vastaavana johtajana.

 

Cargotecin johtoryhmän jäsen Harald de Graaf nimitettiin 1.7.2009 alkaen EMEA-markkina-alueen johtajaksi. Ken Loh nimitettiin 1.10.2009 alkaen Aasian ja Tyynenmeren markkina-alueen johtajaksi ja Cargotecin johtoryhmän jäseneksi. Loh on työskennellyt aikaisemmin Kalmarin Aasian johtajana. Amerikan markkina-alueen johtajaksi ja Cargotecin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.10.2009 alkaen Lennart Brelin. Brelin on työskennellyt Hiabin Amerikan johtajana.

 

Lisäksi Cargotecin johtoryhmän jäsen Kirsi Nuotto nimitettiin henkilöstöhallinnosta ja viestinnästä vastaavaksi johtajaksi 1.7.2009 alkaen.

 

Uusi brändistrategia

Cargotec määritteli uuden konserninlaajuisen brändistrategian ja lanseerasi yhtiön uuden visuaalisen ilmeen. Tavoitteena on vahvistaa sekä Cargotecin että sen strategisesti tärkeimpien tuotemerkkien Hiabin, Kalmarin ja MacGregorin asemaa. Uusi brändistrategia tukee Cargotecin One Company -toimintatapaa ja perustuu Hiabin, Kalmarin ja MacGregorin vahvaan maineeseen. Hiab, Kalmar ja MacGregor ovat toimialojensa johtavia brändejä.

 

Uudessa, kaikille näille tuotemerkeille yhteisessä, visuaalisessa ilmeessä Cargotec on aiempaa näkyvämmin esillä. Kaikkia tuotemerkkejä yhdistää jatkossa yhteinen elefantti-symboli. Cargotec-elefantti on näkyvissä suurimmassa osaa materiaaleja Hiab, Kalmar ja MacGregor -tuotemerkkien kanssa, jotka tunnetaan kattavasti asiakkaiden keskuudessa, ja joiden mukaan tuotteet nimetään myös jatkossa.

 

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokouksen päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2009 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.

 

Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,59 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos. Uudeksi jäseneksi valittiin Anja Silvennoinen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksettavan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkiona 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous ja että 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

 

Tilintarkastajina valittiin jatkamaan KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

 

Yhtiökokouksen antamat valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainitusta enimmäismäärästä vähennetään yhtiön hallussa olleet, vuosina 2005-2008 hankitut omat B-sarjan osakkeet, joita oli yhtiökokouspäivänä 2 990 725 kappaletta.

 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen.

 

Molemmat valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Hakakari. Hallituksen sihteerinä jatkaa Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö.

 

Hallitus päätti, että sen työtä avustavat tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen (puheenjohtaja) ja Anja Silvennoisen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin (puheenjohtaja), Peter Immonen ja Antti Lagerroos.

 

Osakkeet ja kaupankäynti

Osakepääoma

Cargotecin osakepääoma 31.12.2009 oli 64 304 880 euroa. Osakepääoma nousi 600 eurolla tilikauden aikana, kun Cargotecin osakkeita merkittiin yhtiön 2005B-optio-oikeuksilla. NASDAQ OMX Helsingissä noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä tilikauden lopussa oli 54 778 791 kappaletta ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä 9 526 089 kappaletta. B-sarjan osakkeiden osuus osakkeiden kokonaismäärästä oli 85,2 (85,2) prosenttia ja äänimäärästä 36,5 (36,5) prosenttia. A-sarjan osakkeiden osuus osakkeiden kokonaismäärästä oli 14,8 (14,8) prosenttia ja äänimäärästä 63,5 (63,5) prosenttia. Kaikkien osakkeiden tuottama yhteenlaskettu äänimäärä vuoden lopussa oli 15 002 624 (15 002 744).

 

Omat osakkeet                                                                   

Cargotecin hallussa oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 2 959 487 yhtiön B-sarjan osaketta, mikä vastaa 4,60 prosenttia kaikkien osakkeiden määrästä ja 1,97 prosenttia äänimäärästä. Osakkeet on hankittu vuosina 2005-2008.

 

Hallitus päätti 5.3.2009 pitämässään kokouksessa käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakeostoja ei tehty vuonna 2009.

 

Osakepohjainen kannustinohjelma - omien osakkeiden luovutus

Hallitus päätti 5.3.2009 luovuttaa maksutta yhteensä 31 356 yhtiön hallussa ollutta B-sarjan osaketta konsernin osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajaksolta 2007-2008 maksettavan palkkion osakeosuutena ohjelman piirissä olleille 61 avainhenkilölle. Luovutetuista osakkeista 118 palautui yhtiölle eli yhteensä luovutettiin 31 238 osaketta. Omien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2009 antamaan valtuutukseen. Osakkeina maksettavan osuuden kokonaismäärä kannustinohjelmasta vuosina 2007-2011 on korkeintaan 387 500 B-sarjan osaketta.

 

Optiot

Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa. Osakemerkintäaika 2005B-optio-oikeuksilla päättyi 31.3.2009. Merkintäaikana 2005B-optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 333 570 Cargotecin B-sarjan osaketta. Osakemerkintäajan päätyttyä käyttämättä jääneet optio-oikeudet ovat rauenneet ja ne on poistettu haltijoiden arvo-osuustileiltä.

 

Markkina-arvo ja kaupankäynti

B-sarjan osakkeiden markkina-arvo vuoden 2009 lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 001 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeiden vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän keskikurssiin, oli vuoden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 1 183 miljoonaa euroa.

 

B-sarjan osakkeen vuoden 2009 päätöskurssi oli 19,31 euroa. Vuoden 2009 keskikurssi oli 11,55 euroa. Ylin kurssi vuonna 2009 oli 19,31 euroa ja alin 6,37 euroa. Osakkeen arvo nousi 139 prosenttia vuoden aikana. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2009 noin 55 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 630 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeen keskimääräinen päivävaihto oli 218 255 kappaletta eli 2 509 293 euroa.

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Vaikka maailmantalous ja finanssimarkkinat osoittivat elpymisen merkkejä, sisältyy talouskehitykseen edelleen epävarmuutta. Epävarmuus liittyy Cargotecin tuotteiden ja huoltopalveluiden kysynnän kehitykseen ja Cargotecin asiakkaiden investointihalukkuuteen vuonna 2010.

 

Epävarma markkinatilanne saattaa edelleen siirtää investointipäätöksiä tai johtaa tilausten lykkääntymisiin ja peruutuksiin. Lisäksi asiakkaiden rahoitustilanteella on vaikutusta saamisten perintään ja luottotappioiden määrään. Markkinatilanne rasittaa myös toimittajia ja alihankkijoita, joiden ongelmilla voi olla vaikutusta Cargotecin toimitusketjuun.

 

Cargotec arvioi, että noin 300 miljoonaan euroon MacGregorin vuoden 2010 alun tilauskannasta sisältyy peruutusriski. Laivojen ylikapasiteettitilanteen jatkuminen voi johtaa siihen, että varustamot uudelleenarvioivat tilattujen laivojen peruutustarvetta.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa 2010 Cargotec myi Yhdysvalloissa hydraulisten sylintereiden valmistukseen erikoistuneen Waltco Hydraulicsin liiketoiminnan Ligon Industries, LLC:lle. Ohiossa sijaitseva Waltco Hydraulics työllisti 25 ihmistä ja oli osa Waltco Lift Corp. -yhtiötä, joka kuuluu Cargotecin Industrial and Terminal -liiketoiminta-alueeseen.

 

Tammikuussa 2010 yhtiö ilmoitti, että sen johtoryhmä uudistuu. Johtoryhmän muodostavat seuraavat henkilöt: Mikael Mäkinen, toimitusjohtaja; Pekka Vauramo, toimitusjohtajan sijainen ja varatoimitusjohtaja ja Industrial and Terminal -liiketoiminta-alueen johtaja; Olli Isotalo, Marine-liiketoiminta-alueen johtaja; Axel Leijonhufvud, tuotantojohtaja; Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja; Kirsi Nuotto, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Matti Sommarberg, teknologiajohtaja; Harald de Graaf, EMEA-markkina-alueen johtaja; Ken Loh, Aasian ja Tyynenmeren markkina-alueen johtaja; Lennart Brelin, Amerikat-markkina-alueen johtaja, Unto Ahtola, Product Solutions, I&T ja Stefan Gleuel, Service Solutions, I&T.

Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö ja Hiab-liiketoiminta-alueen johtaja Pekka Vartiainen jäävät pois johtoryhmästä. Kari Heinistö siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.4.2010 alkaen. Pekka Vartiainen vastaa yhtenäisen toimintamallin kehittämisestä Cargotecin puolustusteollisuuden asiakkaille.

 

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2009 oli 875 129 857,79 euroa, johon sisältyy tilikauden tappio -48 369 672,04 euroa. Hallitus ehdottaa 5.3.2010 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,39 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan ja 0,40 euroa kutakin 51 819 304 ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden, eli yhteensä 24 442 896,31 euroa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 850 686 961,48 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

Näkymät

Industrial-liiketoiminnan tilauksissa on nähtävissä varovaisia elpymisen merkkejä, kun taas satamissa terminaalioperaattori-liiketoiminnan epävarmuus jatkuu. Vahvan tilauskannan ansiosta laivojen lastinkäsittely -liiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2010. Cargotecin vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan 2009 tasolla, ja liikevoiton ylittävän 100 miljoonaa euroa. Alkuvuodelle arvioidaan kirjattavan vielä muutama miljoona euroa uudelleenjärjestelykuluja käynnissä olevien uudelleenjärjestelytoimien seurauksena.

 

Varsinainen yhtiökokous 2010

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 5.3.2010 klo 11.00 alkaen Marina Congress Centerissä Helsingissä.

 

Vuoden 2010 kalenteri

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2010 torstaina 29.4.2010

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 keskiviikkona 21.7.2010

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010 keskiviikkona 27.10.2010

 

 

Cargotec Oyj julkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2009 viikolla 6 vuosikertomuksen julkistamisen yhteydessä. Selvitys annetaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja se on julkistamisen jälkeen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi

 

 

Helsingissä 3.2.2010

Cargotec Oyj

Hallitus

 

Konsernituloslaskelma                
                     
MEUR   10-12/2009   10-12/2008   1-12/2009   1-12/2008    
Liikevaihto   668,6   923,5   2 580,9   3 399,2    
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut   -546,6   -763,8   -2 158,7   -2 762,5    
Bruttokate   122,1   159,7   422,2   636,7    
Bruttokate, % 18,3 % 17,3 % 16,4 % 18,7 %  
Liiketoiminnan muut tuotot   12,5   15,0   42,7   39,1    
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -32,5   -49,4   -144,5   -189,9    
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut   -9,2   -13,2   -34,4   -43,6    
Hallinnon kulut   -42,2   -58,7   -179,0   -212,0    
Uudelleenjärjestelykulut   -24,3   -19,1   -61,1   -19,1    
Liiketoiminnan muut kulut   -19,8   -18,1   -46,5   -38,0    
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta   0,9   0,5   0,8   0,6    
Liikevoitto   7,4   16,8   0,3   173,7    
Liikevoitto, %   1,1 % 1,8 % 0,0 % 5,1 %  
Rahoitustuotot   3,4   1,8   14,5   16,0    
Rahoituskulut   -10,4   -15,2   -41,6   -44,5    
Voitto ennen veroja   0,5   3,4   -26,7   145,2    
Voitto ennen veroja, %   0,1 % 0,4 % -1,0 % 4,3 %  
Verot   12,5   5,6   33,9   -24,4    
Tilikauden voitto   13,0   9,0   7,1   120,8    
Tilikauden voitto, %   1,9 % 1,0 % 0,3 % 3,6 %  
                     
Tilikauden voiton jakautuminen:                    
Emoyhtiön omistajille   11,3   8,5   3,1   118,4    
Vähemmistölle   1,7   0,4   4,0   2,4    
Yhteensä   13,0   9,0   7,1   120,8    
                     
 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR   0,18   0,14   0,05   1,91  
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR   0,18   0,14   0,05   1,91  

 


 

 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma
MEUR   10-12/2009   10-12/2008   1-12/2009   1-12/2008
Tilikauden voitto   13,0   9,0   7,1   120,8
Voitot/tappiot rahavirran suojauksista   -10,5   -67,8   6,9   -131,1
Tulokseen siirretyt voitot/tappiot rahavirran suojauksista   1,1   30,6   36,2   29,2
Muuntoerot   6,9   0,7   20,5   9,8
Verot laajan tuloksen eristä   0,6   10,8   -14,6   27,9
Tilikauden laaja tulos   11,1   -16,8   56,1   56,6
                 
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille   9,8   -18,2   52,1   53,2
Vähemmistölle   1,4   1,4   4,0   3,4
Yhteensä   11,1   -16,8   56,1   56,6

 

 


 

 

 

Konsernitase        
         
MEUR   31.12.2009   31.12.2008
VARAT        
         
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo   689,6   669,2
Muut aineettomat hyödykkeet   94,7   85,0
Aineelliset hyödykkeet   301,2   283,5
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä   7,5   7,0
Myytävissä olevat sijoitukset   1,5   2,0
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1)   7,4   7,7
Laskennalliset verosaamiset   113,9   97,2
Johdannaisvarat   9,1   55,0
Muut korottomat saamiset   8,0   8,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä   1 223,0   1 214,6
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus   609,3   881,9
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1)   2,9   0,2
Tuloverosaamiset   30,6   18,5
Johdannaisvarat   38,8   130,4
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset   506,1   714,0
Rahavarat 1)   266,6   79,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä   1 454,5   1 824,3
         
Varat yhteensä   2 687,4   3 038,9
         
1) Sisältyvät korolliseen nettovelkaan        

 


 

 

 

MEUR   31.12.2009   31.12.2008
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        
Osakepääoma   64,3   64,3
Ylikurssirahasto   98,0   98,0
Muuntoerot   -1,1   -20,4
Arvonmuutosrahasto   -24,9   -54,5
Kertyneet voittovarat   734,6   768,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   870,8   855,3
         
Vähemmistön osuus   10,6   9,1
Oma pääoma yhteensä   881,5   864,4
         
Pitkäaikaiset velat        
Lainat 1)   511,2   440,2
Laskennalliset verovelat   29,7   43,0
Eläkevelvoitteet   37,8   33,5
Varaukset   19,0   34,6
Johdannaisvelat   28,4   84,5
Muut velvoitteet ja korottomat velat   28,6   26,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä   654,7   662,5
         
Lyhytaikaiset velat        
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 1)   23,0   4,0
Muut korolliset velat 1)   60,1   110,6
Varaukset   66,2   70,4
Saadut ennakot   339,0   420,4
Tuloverovelat   40,1   53,2
Johdannaisvelat   58,0   129,3
Ostovelat ja muut korottomat velat   564,8   724,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä   1 151,3   1 512,0
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   2 687,4   3 038,9
         
1) Sisältyvät korolliseen nettovelkaan. Nettovelka sisältää lisäksi 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement -joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen, joka oli 31.12.2009 17,5 (31.12.2008: 10,2) miljoonaa euroa. 

 


 

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
  
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
MEUR Osa-

ke-
pää-

oma
Yli-

kurssi-

rahasto
Muun-

to-

erot
Arvon-

muutos-

rahasto
Kerty-

neet

voitto-

varat
Yh-

teensä
Vähem-

mistön

 osuus
Oma

 pää-

oma

yh-

teensä
Oma pääoma 1.1.2008 64,2 97,4 -29,6 19,9 738,7 890,6 6,1 896,7
Tilikauden

laaja

tulos*
    9,2 -74,5 118,4 53,2 3,4 56,6
Osingon-

jako
        -65,3 -65,3 -0,6 -66,0
Optioilla

merkityt

osakkeet
0,1 0,6       0,7   0,7
Omien

osakkeiden

hankinta
        -23,6 -23,6   -23,6
Osake-

perusteisten

palkkioiden

kulukirjaus*
        -0,2 -0,2   -0,2
Muut

muutokset
0,2 0,2
Oma

pääoma

31.12.2008
64,3 98,0 -20,4 -54,6 768,0 855,3 9,1 864,4
                 
Oma

pääoma

1.1.2009
64,3 98,0 -20,4 -54,6 768,0 855,3 9,1 864,4
Tilikauden

laaja

tulos*
    19,3 29,6 3,1 52,1 4,0 56,1
Osingon-

jako
        -36,7 -36,7 -1,5 -38,2
Optioilla

merkityt

osakkeet
0,0 0,0 0,0 0,0
Osake-

perusteisten

palkkioiden

kulukirjaus*
        0,1 0,1   0,1
Muut

muutokset
            -1,0 -1,0
Oma

pääoma

31.12.2009
64,3 98,0 -1,1 -24,9 734,6 870,9 10,6 881,5
* Netto

 verojen

jälkeen

 

 

 

 

 

Tunnusluvut        
    1-12/2009   1-12/2008
Oma pääoma/osake EUR 14,20   13,95
Korolliset nettovelat MEUR 334,8   477,8
Omavaraisuusaste % 37,5   33,0
Nettovelkaantumisaste % 38,0   55,3
Oman pääoman tuotto % 0,8   13,7
Sijoitetun pääoman tuotto % 0,2   12,7


 

 

Konsernin rahavirtalaskelma      
         
MEUR   1-12/2009   1-12/2008
Tilikauden voitto   7,1   120,8
Poistot ja arvonalentumiset   60,0   60,1
Rahoituserät ja verot   -6,9   52,9
Saamisten muutos   243,9   -171,2
Velkojen muutos   -301,6   309,3
Vaihto-omaisuuden muutos   287,9   -237,5
Muut oikaisut   -0,8   -0,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   289,7   133,8
         
Saadut korot   1,8   4,9
Maksetut korot   -25,3  * -25,5
Saadut osingot   0,0   0,0
Muut rahoituserät   36,6   11,2
Maksetut verot   -38,6   -30,7
Liiketoiminnan nettorahavirta   264,2   93,7
         
Käyttöomaisuushankinnat   -106,8   -113,2
Käyttöomaisuusmyynnit   29,7   15,0
Yrityshankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla   -7,6   -46,5
Investointien nettorahavirta, muut erät   -2,5   -10,5
Investointien nettorahavirta   -87,2   -155,1
         
Osakemerkinnöistä saadut maksut   0,0   0,7
Omien osakkeiden hankinta   0,0   -23,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot   100,6   0,7
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -4,2   -2,4
Lyhytaikaisten lainojen nostot   16,5   61,3
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -46,9   -32,0
Maksetut osingot   -37,4   -66,6
Rahoituksen nettorahavirta   28,6   -61,9
         
Rahavarojen muutos   205,6   -123,3
         
Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit 1.1.   45,9   167,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   0,9   1,7
Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit 31.12.   252,5   45,9
         
Käytetyt pankkitililimiitit tilikauden 31.12.   14,2   33,3
Rahavarat 31.12.   266,6   79,2
* Maksetut korot sisältävät 0,1 miljoonaa euroa pysyviin vastaaviin aktivoituja korkoja.

 


 

 

 

Segmenttikohtaiset tiedot          
            
Liikevaihto, MEUR   1-12/2009   1-12/2008
Hiab   568   907
Kalmar   1 008   1 515  
MacGregor   1 009   985  
Sisäinen liikevaihto   -4   -8  
Yhteensä   2 581   3 399  
           
           
Liikevoitto, MEUR   1-12/2009   1-12/2008  
Hiab   -35,0 * 49,4
Kalmar   24,6 * 89,6
MacGregor   105,2 * 83,6  
Konsernihallinto ja muut   -33,5 * -29,8 *
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja   61,3 * 192,8
Uudelleenjärjestelykulut   -61,1   -19,1  
Yhteensä   0,3   173,7  
           
Liikevoitto, %   1-12/2009   1-12/2008  
Hiab   -6,2 %* 5,4 %*
Kalmar   2,4 %* 5,9 %*
MacGregor   10,4 %* 8,5 %
Cargotec, liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja   2,4 %* 5,7  %*
Cargotec   0,0 % 5,1 %
           
* Ilman uudelleenjärjestelykuluja, jotka jakautuivat seuraavasti: Hiab 26,8 (2008: 14,1), Kalmar 16,4 (4,5), MacGregor 1,9 (-) ja konsernihallinto 15,9 (0,3) miljoonaa euroa. 
           
           
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR   1-12/2009   1-12/2008  
EMEA   1 193   1 901   
Amerikat   457   556  
Aasia ja Tyynenmeren alue   931   942   
Yhteensä   2 581   3 399  
           
           
Liikevaihto markkina-alueittain, %   1-12/2009   1-12/2008   
EMEA   46,2 % 55,9 %
Amerikat   17,7 % 16,4 %
Aasia ja Tyynenmeren alue   36,1 % 27,7 %
Yhteensä   100,0 % 100,0

 


 

 

 

Saadut tilaukset, MEUR   1-12/2009   1-12/2008
Hiab   525   818
Kalmar   738   1 566
MacGregor   569   1 393
Sisäiset tilaukset   -3   -9
Yhteensä   1 828   3 769
         
         
Tilauskanta, MEUR   31.12.2009   31.12.2008
Hiab   119   164
Kalmar   427   704
MacGregor   1 604   2 187
Sisäinen tilauskanta   0   -1
Yhteensä   2 149   3 054
         
         
Investoinnit, MEUR   1-12/2009   1-12/2008
Käyttöomaisuuteen (ilman yritysostoja)   86,9   75,7
Vuokrasopimuksiin   0,9   1,1
Asiakasrahoitussopimuksiin   19,0   35,9
Yhteensä   106,8   112,8
         
         
Henkilöstö vuoden lopussa   31.12.2009   31.12.2008
Hiab   3 127   4 308
Kalmar   3 862   4 766
MacGregor   2 286   2 577
Konsernihallinto ja tukitoiminnot   331   175
Yhteensä   9 606   11 826
         
         
Henkilöstö keskimäärin   1-12/2009   1-12/2008
Hiab   3 746   4 509
Kalmar   4 277   4 680
MacGregor   2 476   2 449
Konsernihallinto ja tukitoiminnot   285   139
Yhteensä   10 785   11 777

 

 


 

 

 

Liitetiedot    
       
Tuloslaskelman tuloverot      
       
MEUR   1-12/2009 1-12/2008
Tilikauden verot   20,9 46,3
Laskennallisten verosaatavien ja -velkojen muutos   -44,0 -8,9
Verot edellisiltä tilikausilta   -10,8 -13,0
Yhteensä   -33,9 24,4
       
       
Vastuut      
     
MEUR   31.12.2009 31.12.2008
Takaukset   0,5 0,2
Jälleenmyyjärahoitus   0,1 0,2
Loppuasiakasrahoitus   10,3 11,5
Muut vuokrasopimukset   49,1 48,0
Muut vastuut   3,7 4,0
Yhteensä   63,7 63,9
       
Cargotec Oyj on antanut takauksia konserniyhtiöiden normaaliin liiketoimintaan liittyvien sitoumusten

vakuudeksi 554,7 (31.12.2008: 599,3) miljoonaa euroa.
       
Konserni vuokraa koneita ja kalustoa sekä kiinteistöjä ehdoiltaan vaihtelevilla muilla vuokrasopimuksilla.

Asiakasrahoitusvastuista ei odoteta aiheutuvan oleellisia velvoitteita.

 

 

 

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat  

MEUR
31.12.2009 31.12.2008
Yhden vuoden kuluessa 13,1 14,9
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 23,0 26,5
Yli viiden vuoden kuluttua 13,1 6,7
Yhteensä 49,1 48,0
     
Tilikauden tulokseen sisältyy 14,7 (2008: 15,6) miljoonaa euroa vuokrakuluja.


 

 

Johdannaissopimusten käyvät arvot
  Positii-

vinen
Negatii-

vinen
Netto Netto
    käypä

arvo
käypä

arvo
käypä

arvo
käypä

arvo
MEUR   31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008
Valuutta-

termiinit,

rahavirran

suojaus
  42,0 72,2 -30,1 -119,4
Valuutta-

termiinit,

 suojaus-

laskennan

ulkopuolella
  5,9 4,3 1,6 67,2
Koron-

ja valuutan-

vaihtosopimukset,

rahavirran

 suojaus
- 9,9 -9,9 23,7
Yhteensä   47,9 86,4 -38,5 -28,4
           
Pitkäaikaisten

 johdannais-

sopimusten

 osuus:
         
Valuutta-

termiinit,

rahavirran

 suojaus
  9,1 18,4 -9,4 -53,2
Koron-

ja valuutan-

vaihtosopimukset,

 rahavirran

 suojaus
  - 9,9 -9,9 23,7
Pitkäaikaisten

johdannais-

sopimusten

osuus
9,1 28,4 -19,3 -29,5
           
Lyhytaikaisten

johdannaissopimusten

osuus
38,8 58,0 -19,2 1,1
           
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset suojaavat helmikuussa 2007 liikkeellelaskettua US Private Placement -joukkovelkakirjalainaa. 

 

 

 

Johdannaissopimusten

nimellisarvot
     
       
MEUR   31.12.2009 31.12.2008
Valuuttatermiinit   2 386,5 3 617,5
Koron-

ja valuutan-

vaihtosopimukset
  225,7 225,7
Yhteensä   2 612,3 3 843,3

 


 

 

Yrityshankinnat ja -myynnit

 

Yrityshankinnat 2009

 

Vuonna 2009 Cargotec teki kaksi yritysostoa.

 

Joulukuussa ostettiin satamien huoltoliiketoimintaan ja laitteisiin liittyvä osa marokkolaisen Société Maghrebic, SA:n liiketoiminnasta. Maghrepic on ollut Cargotecin laitteiden jälleenmyyjä Marokossa, ja yhtiöllä on pitkä kokemus huoltopalvelujen ja varaosien tarjoajana. Sopimuksen mukaisesti Cargotec työllisti 44 henkilöä, joista suurin osa on huoltoteknikkoja.

 

Elokuussa ostettiin tanskalaisen myynti- ja huoltoyhtiön Arne Holst & Co. A/S:n varat. Kauppa kattoi yhtiön liikeomaisuuden ja asiakaskontaktit. Kaupan myötä yhtiön neljä työntekijää siirtyivät Cargoteciin.

 

Lisäksi Cargotec osti 18 prosentin vähemmistön espanjalaisesta Kalmar España, S.A.:sta sekä 20 prosentin vähemmistöt italialaisista Officine Cargotec Ferrari Genova S.r.l:stä ja ja Officine Cargotec Ferrari Prato S.r.l:stä sekä australialaisesta Hiab Australia Pty. Ltd:stä. Kauppojen jälkeen Cargotec omistaa edellä mainittujen yhtiöiden koko osakekannat.

 

Hiab on perustajaosakkaana pienessä kiinalaisessa ympäristöteknologiaan keskittyvässä yhteisyrityksessä.

 

Yrityshankinnoista maksettu kauppahinta oli yhteensä 7,2 miljoonaa euroa ja niistä taseeseen kirjattu liikearvo 3,1 miljoonaa euroa. Liikearvosta 2,2 miljoonaa euroa kertyi vähemmistöosuuksien hankinnasta.

 

Yhtiön johto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2009 olisi ollut 2 588 miljoonaa euroa, jos yrityskaupat olisi toteutettu 1.1.2009.

 

Liiketoimintojen yhdistely on tehty alustavana Société Maghrepic S.A.:n ja Arne Holst & Co A/S:n osalta, koska hankinnan kohteiden nettovarojen käypien arvojen määrittäminen on vielä kesken.

 

Equipos y Servicios Terminales y Puertos SRL:n, CVS Technoports S.r.l.:n sekä CVS Service S.r.l.:n liiketoimintojen yhdistely esitettiin vuoden 2008 tilinpäätöksessä alustavana, koska käypien arvojen määrittely oli kesken. Niiden laskenta saatiin päätökseen vuonna 2009. Laskennalla ei ole vaikutusta vuoden 2008 vertailulukuihin.

 

Yritysmyynnit 2009

 

Marraskuussa Cargotec sopi kiinalaisen Goodwayn kanssa vuonna 2006 solmitun yhteistyösopimuksen päättämisestä vuoden 2010 alkupuolella. Lokakuussa Cargotec sopi off-road-metsänostureiden liiketoiminnan siirtämisestä suomalaiselle Mesera Salo Oy:lle. Sopimus kattoi myös off-road-pohjaiset kiinteästi asennettavat nosturit. Osana sopimusta avainhenkilöstöä siirtyi Meseran palvelukseen. Liiketoimintaan liittyvät Salossa sijaitsevat kiinteistöt myyntiin joulukuussa Rakennus-Järvi Oy:lle. Myynneillä ei ollut merkittävää tulos- tai rahavirtavaikutusta.


 

Laatimisperiaatteet

 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2009 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

 

Uuden IFRS-standardin ja standardimuutoksen soveltaminen 1.1.2009 alkaen

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 julkistamia uusia ja muutettuja standardeja:

 

- IFRS 8, Toimintasegmentit: Uuden standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin segmenteistä esitettävään informaatioon, koska konsernin segmenttiraportointi on jo aikaisemminkin ollut yhteneväinen johdon raportoinnin kanssa eikä ulkoisen ja sisäisen raportoinnin laatimisperiaatteiden välillä ole eroja.

- IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen: Muutokset vaikuttavat lähinnä laajan tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman esitystapaan.

- IAS 23, Vieraan pääoman menot: Muutettu standardi edellyttää, että tiettyjen hyödykkeiden hankintamenoon sisällytetään kyseisen hyödykkeen hankkimisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Cargotec on aiemmin kirjannut vieraan pääoman menot kuluksi sillä tilikaudella jonka aikana ne ovat syntyneet. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta tilikauden tulokseen.

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat      
      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma / osake =   ____________________________________________
      Ulkona olevien osakkeiden

osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
       
Korolliset nettovelat =   Korolliset velat* - korolliset varat
       
      Oma pääoma
Omavaraisuusaste (%) = 100 x _____________________________________________
      Taseen loppusumma - saadut ennakot
       
      Korolliset velat*  - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x _____________________________________________
      Oma pääoma 
        
      Tilikauden voitto 
Oman pääoman tuotto (%) = 100 x _____________________________________________
      Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana)
       
      Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = 100 x ______________________________________________
      Taseen loppusumma - korottomat

velat (keskimäärin kauden aikana)
       
      Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden voitto
Osakekohtainen tulos =   ______________________________________________
      Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun

lukumäärän painotettu
      keskiarvo kauden aikana
 * Sisältää 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement -joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen. 

 

 

Tunnusluvut vuosineljänneksittäin
                       
Cargotec   Q4/2009   Q3/2009   Q2/2009   Q1/2009   Q4/2008  
Saadut tilaukset MEUR 464   437   471   456   633  
Tilauskanta MEUR 2 149   2 371   2 555   2 772   3 054  
Liikevaihto MEUR 669   559   678   675   924  
Liikevoitto MEUR 31,7 * 11,6 * 3,0 * 15,0 * 35,9 *
Liikevoitto % 4,7 * 2,1 * 0,4 * 2,2 * 3,9 *
Laimentamaton osake-kohtainen tulos EUR 0,18   -0,02 -0,12 0,01   0,14  
                       
                       
Hiab   Q4/2009   Q3/2009   Q2/2009   Q1/2009   Q4/2008  
Saadut tilaukset MEUR 143   114   130   138   157  
Tilauskanta MEUR 119   127   138   148   164  
Liikevaihto MEUR 152   124   139   153   216  
Liikevoitto MEUR -5,7 * -9,2 * -11,9 * -8,1 * 3,7 *
Liikevoitto % -3,8 * -7,4 * -8,5 * -5,3 * 1,7 *
                       
                       
Kalmar   Q4/2009   Q3/2009   Q2/2009   Q1/2009   Q4/2008  
Saadut tilaukset MEUR 162   164   187   224   348  
Tilauskanta MEUR 427   459   514   611   704  
Liikevaihto MEUR 213   207   282   306   413  
Liikevoitto MEUR 3,5 * 1,9 * 5,6 * 13,6 * 12,1 *
Liikevoitto % 1,6 * 0,9 * 2,0 * 4,5 * 2,9 *
                       
                       
MacGregor   Q4/2009   Q3/2009   Q2/2009   Q1/2009   Q4/2008  
Saadut tilaukset MEUR 160   158   155   96   129  
Tilauskanta MEUR 1 604   1 785   1 903   2 013   2 187  
Liikevaihto MEUR 305   229   257   218   298  
Liikevoitto MEUR 40,5 * 22,9   23,3   18,4   30,7  
Liikevoitto % 13,3 * 10,0   9,1   8,5   10,3  
                       
* Ilman uudelleenjärjestelykuluja

 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?