menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

08.03.2011

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 8. MAALISKUUTA 2011 KLO 14.20

 

 

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 8.3.2011 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,60 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,61 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 11.3.2011 on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.3.2011.

 

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2010.

 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän varsinaista jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen. Yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous. 30 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta päätettiin suorittaa Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

 

Yhtiökokous valitsi KHT Johan Kronbergin ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n jatkamaan Cargotecin tilintarkastajina. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Luovutettavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseen tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään myös muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Yhtiökokous päätti muuttaa Cargotecin yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa pykälää siten, että kutsu julkistetaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

 

Lisätietoja:
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri, puh. 0204 55 4249
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Anne Westersund, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. 0204 55 4460

 

 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2010 oli 2,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

Mitä mieltä olet sivustosta?