menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2010: Tilaukset kasvoivat voimakkaasti ja rahavirta säilyi erittäin vahvana

03.02.2011

CARGOTEC OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 3.2.2011, KLO 12.30

 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2010.

 

Katsauksen pääkohdat: loka-joulukuu 2010

·         Saadut tilaukset olivat 716 (464) miljoonaa euroa eli 54 prosenttia vertailukautta enemmän.

·         Tilauskanta tilikauden lopussa oli 2 356 (31.12.2009: 2 149) miljoonaa euroa, kasvua 10 prosenttia.

·         Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 747 (669) miljoonaan euroon.

·         Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 44,5 (31,7) miljoonaa euroa eli 6,0 (4,7) prosenttia liikevaihdosta.

·         Liikevoitto oli 38,5 (7,4) miljoonaa euroa sisältäen 6,0 (24,3) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

·         Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 99,5 (91,0) miljoonaa euroa.

·         Katsauskauden tulos oli 23,8 (13,0) miljoonaa euroa.

 

Katsauksen pääkohdat: tammi-joulukuu 2010

·         Saadut tilaukset olivat 2 729 (1 828) miljoonaa euroa.

·         Liikevaihto oli 2 575 (2 581) miljoonaa euroa.

·         Liikevoitto oli 131,4 (0,3) miljoonaa euroa eli 5,1 (0,0) prosenttia liikevaihdosta.

·         Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 292,9 (289,7) miljoonaa euroa.

·         Tilikauden tulos oli 78,0 (7,1) miljoonaa euroa.

·         Osakekohtainen tulos oli 1,21 (0,05) euroa.

·         Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa kutakin A-sarjan osaketta ja 0,61 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohden.

 

Cargotecin avainluvut

 

  10-12

2010
10-12

2009
1-12

2010
1-12

2009
Saadut tilaukset, MEUR 716 464 2 729 1 828
Liikevaihto, MEUR 747 669 2 575 2 581
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, MEUR 44,5 31,7 141,9 61,3
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 6,0 4,7 5,5 2,4
Liikevoitto, MEUR 38,5 7,4 131,4 0,3
Katsauskauden tulos, MEUR 23,8 13,0 78,0 7,1
Osakekohtainen tulos, EUR 0,39 0,18 1,21 0,05

 

Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:

"Cargotecille vuosi 2010 oli uusien alkujen vuosi. Organisaatiomme yhtenäistämiseen tähtäävät toimenpiteet alkoivat tuottaa tulosta. Markkinaympäristön positiivinen kehitys jatkui neljännellä vuosineljänneksellä, ja erityisen ilahduttavaa oli, että myös Terminal-asiakkaat alkoivat tehdä päätöksiä isommista projekteista. Saamamme tilaukset, liikevaihtomme ja liikevoittomme kasvoivat selvästi kuluneella vuosineljänneksellä vertailukaudesta. Vuoden 2010 liikevoittomarginaalin nouseminen 5,5 prosenttiin ennen uudelleenjärjestelykuluja on osoitus tehostamistoimien onnistumisesta, ja tästä on hyvä jatkaa kohti 10 prosentin strategista tavoitettamme. Aloitimme syksyllä toimintamme kehittämisen asiakassegmenttien näkökulmasta täsmennetyn strategiamme mukaisesti. Nyt olemme ottaneet ensimmäiset askeleet julkistamalla aikomuksemme ostaa Navis, jonka kanssa voimme tarjota asiakkaillemme uudentyyppisiä kokonaisratkaisuja", toteaa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.

 

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille:

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 14.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelee toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.00 mennessä.

 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon +44 20 7162 0025, tunnus Cargotec Corporation/884543. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

 

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin sivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden päivän ajan 5.2.2011 asti numerossa +44 20 7031 4064, koodi 884543.

 

 

Lisätiedot:

Mikael Mäkinen, toimitusjohtaja, puh. 0204 55 4262

Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634

 

 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2010 oli 2,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi


 

 

Toimintaympäristö

Kuormankäsittelylaitteiden markkinat kehittyivät positiivisesti vuoden 2010 aikana. Markkinoiden piristyminen vaihteli kuitenkin markkina-alueittain ja asiakassegmenteittäin. Kysyntä oli edelleen alhaista rakentamiseen liittyvissä asiakassegmenteissä. Maantieteellisesti voimakkainta elpyminen oli Amerikoissa kun taas laitepuolella erityisesti kuormausnostureiden, ajoneuvo- ja haarukkatrukkien sekä takalaitanostinten kysynnän piristyminen jatkui.

 

Satamissa käsiteltyjen konttien määrä kasvoi maailmanlaajuisesti yli 13 prosenttia, mikä oli alkuvuonna ennustettua enemmän. Satamissa käytettävien kontinkäsittelylaitteiden kysynnän elpyminen alkoi pienemmistä laitteista. Cargotec sai toisella vuosineljänneksellä ensimmäiset isojen laitteiden tilaukset ja positiivinen kehitys jatkui toisella vuosipuoliskolla.

 

Laivojen lastikäsittelylaitteiden markkinat olivat hyvät ja selvästi alkuvuonna ennakoitua vilkkaammat. Telakat onnistuivat myymään uudelleen peruutusten takia vapautunutta kapasiteettiaan, mikä heijastui myönteisesti laitevalmistajien saamiin tilauksiin. Laivojen lastinkäsittelylaitteiden kysyntä oli voimakasta erityisesti irtolastilaivoihin asennettavien laitteiden osalta. Offshore-laitteiden markkinat olivat aktiiviset, mutta asiakkaat olivat yhä varovaisia investointipäätöksissään. Konttilaivoihin asennettavien laitteiden kysyntä osoitti elpymisen merkkejä parin hiljaisen vuoden jälkeen.

 

Huoltopalveluiden markkinat paranivat selvästi alkuvuoden hiljaisen kauden jälkeen asiakkaiden kapasiteetin käyttöasteen paranemisen myötä. Huoltomarkkinat kasvoivat tasaisesti läpi vuoden Amerikoissa, kun taas EMEA:ssa (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) kasvu oli loppuvuosipainotteista.

 

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Saadut tilaukset neljännellä vuosineljänneksellä olivat 716 (464) miljoonaa euroa, mikä oli 54 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella.

 

Saadut tilaukset vuonna 2010 kasvoivat 49 prosenttia edellisestä tilikaudesta 2 729 (1 828) miljoonaan euroon. Tilauksista 62 prosenttia saatiin Industrial & Terminalissa ja 38 prosenttia Marinessa. Maantieteellisesti tilauksia saatiin yhtä paljon EMEA:ssa (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.  EMEA:n osuus kaikista tilauksista oli 40 (49) prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueen 40 (28) prosenttia, ja Amerikkojen 20 (23) prosenttia.

 

Tilauskanta vuoden 2010 lopussa oli 2 356 (31.12.2009: 2 149) miljoonaa euroa, mikä oli 10 prosenttia vuoden 2009 lopun tilauskantaa korkeampi.

 

Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin

 

MEUR 10-12/2010 10-12/2009 Muutos 1-12/2010 1-12/2009 Muutos
Industrial & Terminal 462 304  52 % 1 690 1 260 34 %
Marine 254 160  59 % 1 040 569 83 %
Sisäiset tilaukset 0 0   -1 -1  
Yhteensä 716 464  54 % 2 729 1 828  49 %

 

 

Industrial & Terminalin saadut tilaukset neljännellä vuosineljänneksellä olivat 462 (304) miljoonaa euroa, mikä oli 52 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2010 saadut tilaukset nousivat 1 690 (1 260) miljoonaan euroon, mikä oli 34 prosenttia vertailukautta enemmän. Tilausten voimakas kasvu kuvastaa markkinoiden elpymistä loppuvuotta kohti. Industrial-liiketoiminnan saadut tilaukset koostuivat pääosin pienehköistä yksittäisistä tilauksista, kun taas Terminal-liiketoiminnassa saatiin tilauksia pienemmän kokoluokan laitteista. Vuoden lopulla solmittiin kahden satamanosturin ja 24 E-One mobiilipukkinosturin, kokonaisarvoltaan noin 40 miljoonaa euroa, tilaus Kolumbiasta.

 

Industrial & Terminalin tilikaudella saamia muita merkittäviä tilauksia olivat 350 terminaalitraktorin tilaukset Yhdysvalloista sekä 14 ympäristöystävällisen konttilukin tilaus ranskalaiselta terminaalioperaattorilta. Turkista saatiin kahden satamanosturin tilaus sekä Vietnamista kuuden vähäpäästöisen mobiilipukkinosturin tilaus. Venäläinen satamaoperaattori tilaisi kuusi mobiilipukkinosturia ja 10 terminaalitraktoria. Lisäksi saatiin reilun 10 miljoonan euron ajoneuvotrukkitilaus yhdysvaltalaiselta sisustus- ja rakennustarvikkeisiin keskittyneeltä yritykseltä. Vuoden alkupuolella Industrial & Terminal sai maastoajoon tarkoitettujen konttikurottajien tilauksia 110 miljoonan yhdysvaltain dollarin arvosta Yhdysvaltain puolustusministeriön alaiselta TACOMilta (Tank Automotive Armament Command). Tilaukset tehtiin Yhdysvaltain puolustusministeriön vuonna 2008 myöntämän viisivuotisen sopimuksen puitteissa. Yhteensä tilauksia on saatu jo noin 350 miljoonan yhdysvaltain dollarin arvosta.

 

Industrial & Terminalin tilauskanta tilikauden lopussa oli 680 (31.12.2009: 546) miljoonaa euroa eli 25 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa.

 

Marinen neljännen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 254 (160) miljoonaa euroa eli 59 prosenttia vertailukautta enemmän. Vuonna 2010 saadut tilaukset kasvoivat 83 prosenttia edellisestä vuodesta 1 040 (569) miljoonaan euroon. Laivojen lastinkäsittelylaitteiden kysyntä ja siitä seuranneet tilaukset ylittivät selvästi alkuvuoden odotukset.  Telakat onnistuivat vuoden aikana myymään uudelleen peruutusten ja lykkäyksien takia vapautunutta kapasiteettiaan, jolla rakennettiin nopealla toimitusajalla uusia irtolastialuksia. Irtolastilaivoihin tarkoitettujen nostureiden ja lastiluukkujen kysyntä oli erityisen vilkasta alkuvuonna, mutta tasaantui loppuvuotta kohti.

 

Marine sai vuoden aikana useita tärkeitä tilauksia. Kiinasta ja Etelä-Koreasta saatiin yli 80 miljoonan euron arvosta 275 lastinkäsittelynosturin tilaukset 64 irtolastialukseen ja kahdeksaan yleislastialukseen. Kiinalaisen telakan kanssa sovittiin myös 68 nosturin toimittamisesta 17 irtolastialukseen sekä lastiluukkujen suunnittelun ja pääkomponenttien toimittamisesta 26 irtolastialukseen. Lisäksi kuuteen korealaisella telakalla rakenteilla olevaan irtolastialukseen toimitetaan lastiluukut vuonna 2011. Sopimus on jatkoa joulukuussa 2009 solmittuun sopimukseen, jonka mukaan samoihin aluksiin toimitetaan 24 lastinkäsittelynosturia. Norjalaisen varustamon kymmeneen yleislastialukseen toimitetaan lastiluukut ja sähkötoimiset nosturit.

 

Marine sai vuoden aikana myös lastinkiinnitysjärjestelmien tilaukset 17 megakokoluokan konttilaivaan Etelä-Koreasta sekä 13 konttilaivaan kanadalaiselta varustamolta. Roro-laitteita toimitetaan neljään Puolassa rakenteilla olevaan alukseen, kahteen Japanissa rakenteilla olevaan autonkuljetusalukseen sekä neljään Etelä-Koreassa rakennettavaan valtamerikelpoiseen roro-alukseen ja kahteen autonkuljetusalukseen.

 

Vuonna 2010 Marine sai offshore-ratkaisujen tilauksia muun muassa Brasiliasta, Hollannista, Kiinasta ja Singaporesta. Hallin Marine -yhtiön offshore-alukseen toimitetaan kokonaisratkaisuna laitteita noin 20 miljoonan euron arvosta. Lisäksi toimitetaan kaksi merenkäynnin kompensointijärjestelmällä varustettua nivelpuominosturia Singaporessa rakennettaviin offshore-aluksiin ja yksi nivelpuominosturi Hollannissa rakenteilla olevaan offshore-alukseen. Kiinasta saatiin ankkurinkäsittelyjärjestelmien tilaukset 20 alukseen ja Brasiliaan toimitetaan offshore-laitteita kahteen alukseen.

 

Marine sai 2010 aikana itsepurkaimen tilauksen Liettuasta ja Intiaan toimitetaan rautamalmin käsittelyyn soveltuva ratkaisu Goan uuteen terminaaliin.

 

Marinen tilauskanta tilikauden lopussa oli 1 675 (31.12.2009: 1 604) miljoonaa euroa. Reilu 70 prosenttia tilauskannasta liittyy irto- ja yleislastialuksiin sekä konttilaivoihin. Offshore-tilauksien osuus tilauskannasta oli reilu 10 prosenttia. Vuonna 2010 peruutetut tilaukset olivat 145 miljoonaa euroa, josta viimeisen vuosineljänneksen osuus oli 25 miljoonaa euroa. Peruutetut tilaukset on vähennetty tilauskannasta.

 

Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset vuonna 2010 kasvoivat kaikilla huollon osa-alueilla. Huoltoliiketoiminnalle tyypillisiä pieniä sopimuksia solmittiin paljon. Merkittävimmät tilaukset tilikaudella olivat kymmenen satamanosturin uudistamis- ja kunnostamissopimukset malesialaisen satamaoperaattorin kanssa, 25 laivan roro-laitteiden kolmivuotiset täyshuoltosopimukset Grimaldi Groupin kanssa sekä sopimukset yhteensä viiden Ropax-aluksen laitteiden modernisoinnista ruotsalaisen Stena Line -varustamon kanssa. Lisäksi saatiin tilaus sementinkäsittelylaitteen kunnostustyöstä singaporelaiselta sementtiterminaalilta.

 

Liikevaihto

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vertailukaudesta ja oli 747 (669) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli vuoden 2010 vuosineljänneksistä korkein, 18 prosenttia korkeampi kuin kolmannella vuosineljänneksellä.

 

Vuoden 2010 liikevaihto saavutti edellisen vuoden tason ja oli 2 575 (2 581) miljoonaa euroa.  Valuuttakurssivaihteluilla oli vuonna 2010 positiivinen vaikutus liikevaihtoon verrattuna vuoteen 2009. Raportoitu liikevaihto olisi ollut noin kuusi prosenttia alempi vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna. Liikevaihdolla mitattuna suurin markkina-alue oli EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka), jonka osuus oli 42 (46) prosenttia koko liikevaihdosta. Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus liikevaihdosta oli 40 (36) prosenttia ja Amerikkojen 18 (18) prosenttia. Cargotecin strategisena tavoitteena on liikevaihdon yli 10 prosentin vuotuinen kasvu.

 

Liikevaihto raportointisegmenteittäin

 

MEUR 10-12/2010 10-12/2009 Muutos 1-12/2010 1-12/2009 Muutos
Industrial & Terminal 471 364  29 % 1 526 1 573  -3 %
Marine 276 305  -9 % 1 050 1 009  4 %
Sisäinen myynti 0 0   -1 -1  
Yhteensä 747 669  12 % 2 575 2 581  0 %

 

Industrial & Terminalin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 29 prosenttia vertailukaudesta 471 (364) miljoonaan euroon. Vuoden aikana vahvistuneen tilauskannan ansiosta toimitusvolyymit kasvoivat erityisesti Industrialissa. Vertailtaessa liikevaihtoa edeltävään vuosineljännekseen, on toisaalta huomioitava myös kolmannen vuosineljänneksen kausiluonteisuus. Vertailukauden liikevaihto oli puolestaan alhainen vähäisten toimitusten takia sekä Industrialissa että Terminalissa. Industrial & Terminalin vuoden 2010 liikevaihto oli 1 526 (1 573) miljoonaa euroa eli 3 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2009. Piristyneen kysynnän ja tuotannon ylösajon ansiosta toimitusvolyymit kasvoivat selvästi loppuvuonna, kun vielä alkuvuoden liikevaihtoa rasitti vuoden vaihteen alhainen tilauskanta sekä kokoonpanotehtaiden välisten tuotannonsiirtojen keskeneräisyys.

 

Marinen liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä aleni 9 prosenttia vertailukaudesta ja oli 276 (305) miljoonaa euroa. Laskusta huolimatta toimitukset olivat neljännellä vuosineljänneksellä hyvällä tasolla. Marinen vuoden 2010 liikevaihto kasvoi 4 prosenttia vertailukaudesta 1 050 (1 009) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu oli vahvan tilauskannan, onnistuneiden toimitusten ja vuoden aikana saatujen uusien, nopealla aikataululla toimitettujen tilausten ansiota.

 

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä kasvoi 193 (160) miljoonaan euroon. Industrial & Terminalin huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 137 (116) miljoonaa euroa ja Marinen 56 (44) miljoonaa euroa.

 

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2010 kasvoi 706 (652) miljoonaan euroon, mikä vastaa 27 (25) prosenttia konsernin liikevaihdosta heijastaen huoltomarkkinoiden elpymistä. Huoltomarkkinoiden piristyminen ja siitä seurannut liikevaihdon kasvu alkoi varaosamyynnistä ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja laajeni muille huollon osa-aluille. Industrial & Terminalin huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 505 (462) miljoonaa euroa, eli 33 (29) prosenttia raportointisegmentin liikevaihdosta ja Marinen 201 (190) miljoonaa euroa, eli 19 (19) prosenttia sen liikevaihdosta.

 

Tulos

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto parani selvästi vertailukauteen verrattuna ja oli 38,5 (7,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 6,0 (24,3) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, joista 5,4 (10,2) miljoonaa euroa kohdistui Industrial & Terminaliin, 0,0 (1,9) miljoonaa euroa Marineen ja 0,6 (12,2) miljoonaa euroa konsernihallintoon ja tukitoimintoihin.

 

Ilman uudelleenjärjestelykuluja neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 44,5 (31,7) miljoonaa euroa eli 6,0 (4,7) prosenttia liikevaihdosta. Industrial & Terminalin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 20,9 (-2,3) miljoonaa euroa ja Marinen 33,2 (40,5) miljoonaa euroa.

 

Konsernin vuoden 2010 liikevoitto nousi vahvasti positiiviseksi ja oli 131,4 (0,3) miljoonaa euroa, mikä vastaa 5,1 (0,0) prosenttia konsernin liikevaihdosta. Industrial & Terminalin liikevoiton käänne positiiviseksi vaikutti merkittävästi tulosparannukseen. Liikevoitto sisältää 10,5 (61,1) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, joista 8,3 (43,2) miljoonaa euroa kohdistui Industrial & Terminaliin, 0,1 (1,9) miljoonaa euroa Marineen ja 2,1 (15,9) miljoonaa euroa konsernihallintoon ja tukitoimintoihin. Industrial & Terminalin tulokseen kirjatut uudelleenjärjestelykulut sisältävät Tampereen maa-alueen ja kiinteistöjen myynnistä syntyneen myyntivoiton. Hallintokulujen kasvu johtuu toimintamallin muutoksesta, toimintojen tehostamisesta sekä panostuksesta globaalien prosessien ja ERP järjestelmän rakentamiseen.

 

Ilman uudelleenjärjestelykuluja vuoden 2010 liikevoitto oli 141,9 (61,3) miljoonaa euroa.  Industrial & Terminalin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 37,1 (-10,3) miljoonaa euroa eli 2,4 (-0,7) prosenttia raportointisegmentin liikevaihdosta ja Marinen 147,6 (105,2) miljoonaa euroa eli 14,1 (10,4) prosenttia sen liikevaihdosta. Cargotecin strateginen tavoite on liikevoittomarginaalin nostaminen 10 prosenttiin.

 

Industrial & Terminalin kannattavuuden paraneminen jatkui läpi vuoden elpyvän markkinaympäristön sekä kasvaneiden volyymien ansiosta. Tuotekannattavuutta paransi saneerattu ja kilpailukykyisempi tuotantorakenne sekä hankintatoimen kehittäminen. Vuoden alussa kannattavuutta rasittivat tuotannon ylösajon ongelmista aiheutuneet lisäkustannukset. Marinen kannattavuus oli korkealla tasolla taittuen kuitenkin ennakoidulla tavalla toisella vuosipuoliskolla, kun korkeasuhdanteen aikana saatujen erityisen hyväkatteisten toimitusten osuus kääntyi laskuun.

 

Nettorahoituskulut neljännellä vuosineljänneksellä olivat -8,3 (-6,9) miljoonaa euroa ja tilikaudella -29,9

(-27,0) miljoonaa euroa.

 

Neljännen vuosineljänneksen tulos oli 23,8 (13,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,39 (0,18) euroa. Tilikauden tulos oli 78,0 (7,1) miljoonaa euroa ja verot 23,4 (-33,9) miljoonaa euroa, mikä vastaa 23,1 (126,7) prosentin efektiivistä veroastetta. Vuoden 2010 osakekohtainen tulos nousi 1,21 (0,05) euroon.

 

Tase, rahavirta ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 2 916 (2 687) miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 1 065 (871) miljoonaa euroa eli 17,37 (14,20) euroa osaketta kohden. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 292 (301) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 839 (784) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste nousi 42,7 (37,5) prosenttiin.

 

Oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2010 oli 8,0 (0,8) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 8,6 (0,2) prosenttia. Vuonna 2010 Cargotec maksoi osinkoja 27,9 (37,4) miljoonaa euroa.

 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vuonna 2010 säilyi edellisvuoden tapaan erittäin vahvana ja oli 292,9 (289,7) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma laski ja oli tilikauden lopussa 43 (123) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste (gearing) laski vuoden lopussa 16,0 (38,0) prosenttiin. Cargotecin strategisena tavoitteena on alle 50 prosentin nettovelkaantumisaste yli syklin.

 

Cargotecin rahoitusrakenne ja likviditeettiasema ovat hyvät. Korollinen nettovelka oli vuoden 2010 lopussa 171 (335) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 502 (612) miljoonaa euroa, josta 97 (83) miljoonaa euroa oli lyhytaikaisia ja 405 (529) miljoonaa euroa pitkäaikaisia velkoja. Korollisten velkojen keskimääräinen korko oli 3,5 (3,4) prosenttia. Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset saamiset olivat 330 (277) miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä oli tilikauden lopussa nostamattomia pitkäaikaisia rahoituslimiittejä 585 miljoonaa euroa, jotka ovat käytettävissä vuosiin 2012-2013 asti.

 

Syyskuussa Cargotec osti osittain takaisin kesäkuussa 2012 erääntyvän joukkovelkakirjalainan osana aktiivista likviditeettiriskien ja lainojen jälleenrahoitusriskien hallintaa. Velkakirjanhaltijoilta ostettiin yhteensä 77,8 miljoonan euron nimellisarvosta velkakirjoja, mikä vastaa 77,8 prosenttia vuonna 2005 liikkeeseen lasketusta 100 miljoonasta eurosta. Takaisinoston jälkeen joukkovelkakirjalainasta on ulkona 22,2 miljoonaa euroa.

 

Uudet tuotteet ja tuotekehitys

Vuonna 2010 tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 37,1 (36,5) miljoonaa euroa eli 1,4 (1,4) prosenttia liikevaihdosta ja 1,5 (1,4) prosenttia kaikista liiketoiminnan kuluista ilman uudelleenjärjestelykuluja.

 

Cargotec valmistautui Euroopassa ja Yhdysvalloissa vuonna 2011 voimaan tuleviin uusiin moottoreiden päästömääräyksiin. Uusien Kalmar-laitteiden moottoreiden päästöt ovat huomattavasti aikaisempia alemmat vaikuttamatta kuitenkaan moottorien tehoon.  Automaattisen konttikenttänosturin integraatiotestaus asiakkaan terminaalijärjestelmän kanssa Hampurin CTB terminaalissa saatiin päätökseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja ensimmäiset kolme laitetta kahdeksasta luovutettiin asiakkaalle. Markkinoille tuotiin myös uusia laitteita, kuten tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettu laite, jossa on panostettu muun muassa energiatehokkuuteen ja ajomukavuuteen, sekä uusi ajoneuvotrukki, joka on varustettu teleskooppipuomilla lastinkäsittelyn helpottamiseksi. Cargotec jatkoi myös tuotekehityshankkeita, joilla vastataan EU:n Konedirektiivin 2006/42/EC uusiin turvallisuusvaatimuksiin. Lisäksi helmikuussa lanseeratun EcoService-konseptin myötä pyritään parantamaan satama-asiakkaiden toimintojen kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta. Vaihtolavatuoteperheeseen esiteltiin kolme uutta koukkulaitetta.

 

Cargotec panosti vuonna 2010 jäte- ja kierrätyslogistiikan ratkaisujen kehittämiseen. Yhtiö allekirjoitti sopimuksen jäteautoissa käytettävien puristimien jälleenmyynnistä ja lisäsi valikoimaansa myös jäteastiapesurit sekä niihin liittyvät huoltopalvelut.

 

Cargotec on suunnitellut uudenlaisen ajoneuvojen siirtoon tarkoitetun järjestelmän Yhdysvaltojen laivastolle. Järjestelmän avulla armeijan ajoneuvoja, mukaan lukien panssariajoneuvoja, voidaan siirtää aluksesta toiseen merellä. Meritestit saatiin onnistuneesti päätökseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Järjestelmän avulla voidaan tarjota Yhdysvaltojen armeijalle mahdollisuus laajamittaisiin logistiikkajärjestelyihin mereltä maalle ilman riippuvuutta muiden maiden satamista.

 

Investoinnit ja käyttöomaisuusmyynnit

Investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta vuonna 2010 olivat 43,9 (87,8) miljoonaa euroa. Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 16,4 (19,0) miljoonaa euroa. Poistot vuonna 2010 olivat 60,4 (58,7) miljoonaa euroa.

 

Cargotecin uuden kokoonpanoyksikön avajaisia vietettiin syyskuussa Stargard Szczecinskissä Puolassa. Investointipäätös tehtiin vuoden 2009 huhtikuussa. Tuotanto alkoi väliaikaisissa vuokratiloissa, joista siirryttiin omiin tuotantotiloihin vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen lopulla. Tehtaassa valmistetaan tällä hetkellä kuormausnostureita, konttitarttujia sekä terminaalitraktoreita. Investoinnin kassavirtavaikutus vuonna 2010 oli 11 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointi vuosina 2009-2010 oli 29 miljoonaa euroa.

 

Vuonna 2010 Cargotec myi toteutettujen rakennemuutosten myötä vapautuneita kiinteistöjä ja maa-alueita Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Itävallassa ja Tampereella, Suomessa. Myyntien kassavirtavaikutus oli yhteensä 26 miljoonaa euroa.

 

Yrityshankinnat ja -myynnit

Lokakuussa Cargotec osti 10 prosentin vähemmistön singaporelaisesta MacGREGOR Plimsoll (Tianjin) Pte Ltd:stä. Kaupan jälkeen Cargotec omistaa yhtiön koko osakekannan.

 

Heinäkuussa Cargotec osti 10 prosentin vähemmistöosuuden norjalaisesta MacGREGOR Hydramarine AS:stä. Kaupan jälkeen Cargotec omistaa yrityksen koko osakekannan.

 

Maaliskuussa Cargotec allekirjoitti aiesopimuksen, jonka mukaan 25 prosentin vähemmistöosuus japanilaisesta MacGREGOR-Kayaba Ltd:n osakekannasta siirtyy Cargotecin omistukseen. Yrityskauppa saatiin päätökseen toukokuussa, jonka jälkeen Cargotec omistaa yrityksen koko osakekannan.

Tammikuussa Cargotec myi Yhdysvalloissa hydraulisten sylintereiden valmistukseen erikoistuneen Waltco Hydraulicsin liiketoiminnan Ligon Industries, LLC:lle. Ohiossa sijaitseva Waltco Hydraulics työllisti 25 ihmistä ja oli osa Waltco Lift Corp. -yhtiötä, joka kuuluu Cargotecin Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueeseen.

 

Henkilöstö

Cargotecin henkilömäärä vuoden 2010 lopussa oli 9 954 (9 606) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi loppuvuotta kohti toiminnan volyymin kasvaessa. Industrial & Terminalissa työskenteli 7 310 (6 989), Marinessa 2 191 (2 286) ja konsernihallinnossa ja tukitoiminnoissa 453 (331) henkilöä. Vuoden 2010 keskimääräinen henkilömäärä oli 9 673 (10 785). Osa-aikaisesti työskenteli 2 (3) prosenttia henkilöstöstä. Naisia henkilöstöstä oli 16 (16) prosenttia ja miehiä 84 (84) prosenttia.

 

Vuoden lopussa henkilöstöstä 20 (19) prosenttia työskenteli Ruotsissa, 10 (11) prosenttia Suomessa ja 30 (30) prosenttia muualla Euroopassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella konsernin henkilöstöstä työskenteli 25 (26) prosenttia, Amerikoissa 11 (11) prosenttia ja muualla maailmassa 2 (2) prosenttia.

 

Henkilöstön palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli tilikaudella 364 (351) miljoonaa euroa.

 

Vuoden aikana tarkennettiin Cargotecin täsmennettyä liiketoimintastrategiaa tukeva henkilöstöstrategia. Henkilöstöstrategian painopistealueiksi tunnistettiin johtajuus, osaamisen johtaminen, osaamisen kehittäminen ja toteutuksen varmistaminen. Lisäksi edistettiin koko yhtiölle yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja.

 

Vuonna 2010 toteutettiin Cargotecin historian ensimmäinen globaali henkilöstökysely, Cargotec Compass. Sähköiseen kyselyyn vastaamaan kutsuttiin koko henkilöstö. Vastausprosentti oli korkea: 75 prosenttia henkilöstöstä osallistui kyselyyn. Kokonaisuudessaan henkilöstön työtyytyväisyys osoittautui kyselyn perusteella verrattain korkeaksi, vaikkakin yhtiön läpikäymät muutokset heijastuivat tuloksiin. Kehitysalueiksi nousivat sisäisen tiedonkulun tehostaminen, muutoksista viestiminen ja yhteistyön lisääminen. Yhdessä työskenteleminen nostettiin Cargotec Compassin jatkotoimenpiteiden kantavaksi teemaksi.

 

Kapasiteetin sopeuttaminen kysyntätilanteeseen ja muut uudelleenjärjestelytoimet

Vuonna 2008 aloitetut kapasiteetin sopeuttamistoimet sekä muut uudelleenjärjestelytoimet saatiin päätökseen vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toimien seurauksena henkilömäärä aleni reilulla 3 200 henkilöllä.

 

Edellä mainittujen kustannusrakenteen keventämistoimien tuloksena saavutettiin noin 150 miljoonan euron vuotuiset säästöt mukaan lukien tuotantorakenteen sopeuttamistoimenpiteet. Säästöt sisältävät kaikki vuoden 2008 alun jälkeen tiedotetut kustannusrakenteen keventämistoimenpiteet.

 

Cargotec edisti loppuvuonna suunnitelmiaan muuttaa Tampereen yksikkönsä osaamis- ja teknologiakeskukseksi. Yksikön toiminnan painopisteen suunnitellaan muuttuvan perinteisestä tuotannosta uusien tuotteiden ja konseptien kehittämiseen, minkä vuoksi yhtiö aloitti yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista henkilövähennyksistä nykyiseen tuotanto-organisaatioon kuuluvan henkilöstön kanssa. Marraskuussa päättyneiden neuvottelujen tuloksena Tampereella vähennetään tuotanto-organisaatiosta 90 henkilöä. Vähennykset toteutetaan vaiheittain seuraavan 1,5 vuoden kuluessa. Lisäksi päätettiin tuotannon työntekijöiden lomautusten jatkumisesta Tampereella edelleen.

 

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Cargotec täsmensi strategisia painotuksiaan syyskuussa. Yhtiö fokusoi toimintaansa ja suuntaa toimenpiteitä ja resursseja tarkoin valittuihin painotuksiin voidakseen vahvistaa lähivuosina markkinajohtajuuttaan. Aikomuksena on kasvaa toimialan keskiarvoa nopeammin. Liiketoiminnan kasvattaminen onnistuu asiakaslähtöisyyden avulla, ja asiakassegmentointi ohjaa liiketoiminnan kehitystä tulevaisuudessa. Liiketoiminnan kasvua tukee myös läsnäolon ja tarjonnan lisääminen erityisesti kasvavilla markkinoilla ja huoltoliiketoiminnassa. Yhtiö jatkaa myös työskentelytapojensa parantamista yhdenmukaistamalla prosesseja ja lisäämällä sisäistä selkeyttä.

 

Strategiset painotukset ovat:

-          Asiakkaat: Täsmennetyn strategian ytimessä on asiakasnäkökulma, joka näkyy muun muassa valittuihin segmentteihin keskittymisenä ja yhtiön joustavana uudistamisena kohti asiakaslähtöisempää toimintatapaa.

-          Huoltopalvelut: Palvelua korostetaan ja kehitetään asiakkaan arvoketjun mukaisesti. Lisäksi kasvua haetaan, kun asiakkaat ulkoistavat huoltotoimintojaan.

-          Kasvavat markkinat: Kypsien markkinoiden kasvu on hidastunut. Menestyvän yrityksen on oltava vahva erityisesti nousevilla talousalueilla.

-         Sisäinen selkeys: Kehittämällä prosesseja edesautetaan toiminnan tehostamista ja yhtenäistämistä.

Cargotec säilyttää taloudelliset tavoitteensa ennallaan täsmennettyyn strategiaan perustuen. Tavoitteet heijastavat yhtiön toimialan kasvuodotuksia sekä yhtiössä toteutettuja ja vielä toteutettavia toimenpiteitä.

 

Cargotecin taloudelliset tavoitteet ovat:

-          Liikevaihdon vuotuinen kasvu yli 10 prosenttia (mukaan lukien yritysostot)

-          Liikevoittomarginaalin nostaminen 10 prosenttiin

-          Nettovelkaantumisaste (gearing) alle 50 prosenttia (yli syklin)

-          Osinko 30-50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta

 

Prosessien kehittäminen

Vuonna 2010 Cargotecissa alkoi mittava prosessikehityshanke, joka on osa strategiseksi painotukseksi nostettua sisäisen selkeyden lisäämistä. Hankkeessa määritellään liiketoiminnan ydinprosessit, joita ovat tuotetarjonnan kehittäminen, asiakassuhteiden kehittäminen sekä laite-, projekti- ja palveluratkaisujen toimittaminen, sekä johtamisprosessit ja keskeiset tukiprosessit. Yhteisten prosessien tuella myös tehostetaan ja parannetaan tiedonkulkua sekä selkeytetään vastuita, jotka nousivat henkilöstökyselyssä kehitysalueiksi.

 

Ympäristö

Cargotecin ympäristöohjesäännössä määritellään konsernin ympäristöasioiden toimintaperiaatteet. Cargotecin toiminnot, eli kokoonpanotehtaat, huoltoyksiköt ja toimistot, synnyttävät ympäristövaikutuksia pääasiassa paikallisella tasolla. Ympäristövaikutuksia syntyy myös liikematkustamisesta ja materiaalikuljetuksista. Globaaleihin ympäristöongelmiin näiden Cargotecin omien toimintojen vaikutus on kuitenkin varsin pieni. Suurimmat yhtiöön välillisesti liittyvät ympäristövaikutukset syntyvät Cargotecin tuotteiden käytöstä ja hankintaketjun toiminnasta. Alan johtavana ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen tutkijana ja kehittäjänä Cargotec pyrkii vähentämään näitä vaikutuksia.

 

Vuonna 2010 Cargotec jatkoi Pro Future -ympäristökriteereiden kehittämistä tähdäten kaikkien tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin. Tähän liittyen laadittiin tutkimus lastiluukkujen kestävän kehityksen kriteereistä. Hanke tehtiin yhdessä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kanssa. Hankkeesta saatua tietoa hyödynnetään muiden tuotteiden arvioinnissa sekä Pro Future -kriteeristön kehittämisessä.

 

Cargotecin omien toimintojen ympäristövaikutusten sekä laadun, työterveyden ja turvallisuuden hallinta perustuvat sertifioituihin ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmiin. Lisäksi käytössä on konserninlaajuinen ympäristö- ja työterveystunnuslukujen seurantajärjestelmä. Viimeisimpänä saavutuksena Cargotecin uusi Puolan kokoonpanotehdas sertifioitiin sekä ympäristö-, työterveys- että laatujärjestelmien osalta.  Cargotecin prosessikehityshankkeeseen liittyen aloitettiin ympäristö- sekä työterveysturvallisuusprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen One Company -toimintamallin mukaisesti. Prosessihankkeessa hyödynnetään olemassa olevaa osaamista Cargotecin eri organisaatioista ja asetetaan yhteisiä tavoitteita.

 

Ympäristö- ja työterveysturvallisuustunnuslukujen seurantajärjestelmä on käytössä lähes kaikissa kokoonpanoyksiköissä. Ympäristötunnusluvut kuvaavat Cargotecin omien toimintojen ympäristövaikutuksia ja ne julkaistaan Cargotecin verkkosivuilla vuosittain. Työterveysturvallisuustunnuslukuja käytetään sisäiseen kehittämiseen.

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Cargotecin sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että johdon päätökset toteutuvat, päätöksenteko on tehokasta ja tavoitteellista ja että henkilöstö noudattaa niin sisäisiä ohjeita kuin säädöksiä ja lakeja. Sisäinen valvonta pohjautuu yhtiön arvoihin ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of conduct).

 

Riskienhallinta on Cargotecissa osa sisäistä valvontaa. Syksyllä 2010 uudistettu riskienhallinnan ohjesääntö (Risk management policy) jäsentää riskien kokonaisuuden ja hallinnan. Yhtiön arvoihin pohjautuvan uudistuksen tavoitteena on ollut kytkeä riskienhallinta entistä vahvemmin liiketoiminnan ydin- ja tukiprosesseihin ja johtamisen järjestelmiin sekä kehittää ennakoivia, systemaattisia toimintatapoja riskien hallintaan.

 

Riskienhallinnan vastuut on jaettu Cargotecissa seuraavasti: Hallituksen vastuulla on varmistaa riittävä riskienhallinta ja valvonta. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan ohjesäännön toimeenpanosta ja Cargotecin riskienhallintaprosessista kokonaisuutena. Riskienhallintaa toteutetaan osana liiketoimintayksikköjen ja tukitoimintojen päivittäistä työtä niin pitkälle kuin mahdollista ja käytännöllistä. Riskien tunnistaminen, arviointi, käsittelyn suunnittelu ja raportointi ovat osa suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseja. Yhtiön riskienhallintatoiminnon tehtävänä on kehittää ja koordinoida riskienhallinnan kokonaisuutta ja prosessia. Riskienhallintatoiminto avustaa myös lopullisten riskiarvioiden tekemisessä ja riskiraporttien konsolidoinnissa vuosisuunnitteluun sekä budjetointi- ja strategiaprosessiin. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernirahoitukseen.

 

Strategiset ja liiketoimintariskit liittyvät maailmantalouden ja Cargotecin asiakastoimialojen suhdannevaihteluihin, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen ja hintojen kehitykseen, yritysostoihin sekä jälleenmyyjien ja alihankkijoiden toimintaan. Lisäksi liiketoiminnan painopisteen siirtyminen yhä selvemmin kehittyville markkinoille edellyttää paitsi siirtymän myös näillä markkina-alueilla toimimiseen liittyvien riskien hallintaa.

 

Toiminnalliset riskit liittyvät henkilöihin, omaisuuteen, prosesseihin, tuotteisiin, tietotekniikkaan sekä toimintatapoihin. Toiminnallisten riskien toteutuminen voi johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin, liiketoiminnan keskeytymiseen tai tuotevastuisiin. Näiden riskien hallinnassa keskeiset toimenpiteet liittyvät ennen kaikkea tuoteturvallisuuden lisäämiseen ja liiketoimintaprosesseihin liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Avainhenkilöriskien osalta päivitetään vuosittain johto- ja avaintehtävien seuraajasuunnitelmat osana toiminnan jatkuvuuden varmistamista.

 

Merkittävimpiä turvallisuus- ja vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen sekä logistiikkaan liittyvät riskit. Konsernilla on kaikki yksiköt kattavat maailmanlaajuiset vakuutukset.

 

Muutokset organisaatiossa ja johdossa

Cargotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmän kehittämisen tuloksena kolmen johtoryhmän jäsenen vastuualueet muuttuivat 1.4.2010 alkaen. Pekka Vauramo nimitettiin operatiiviseksi johtajaksi (Chief Operating Officer) ja hän jatkaa toimitusjohtajan sijaisena. Uudessa tehtävässään Vauramo on vastuussa kolmesta liiketoiminta-alueesta ja kolmesta markkina-alueesta. Vuoden 2011 alussa Pekka Vauramo siirtyi Hong Kongiin edistämään Aasian ja Tyynenmeren alueen kehityshankkeita.


Cargotecin liiketoiminta järjestettiin 1.4.2010 alkaen kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Marine, Industrial & Terminal ja Services. Yhtiön taloudellinen raportointi perustuu kahteen raportointisegmenttiin Marine ja Industrial & Terminal. Taloudellisessa raportoinnissa Services-liiketoiminta sisältyy näihin kahteen raportointisegmenttiin, mutta sen liikevaihto raportoidaan erikseen kuten aiemminkin.

 

Cargotecin yksi yhteinen Services-organisaatio edistää palveluiden kehittämistä sekä Marine- että Industrial & Terminal -liiketoiminnoissa. Stefan Gleuel, johtaja Services, nimitettiin johtamaan uutta liiketoiminta-aluetta. Unto Ahtola, johtaja Industrial & Terminal, nimitettiin Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueen johtajaksi.

 

Cargotecin johtoryhmän muut jäsenet ovat: Mikael Mäkinen, toimitusjohtaja; Olli Isotalo, Marine-liiketoiminta-alueen johtaja; Axel Leijonhufvud, tuotantojohtaja; Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja; Kirsi Nuotto, henkilöstö- ja viestintäjohtaja; Matti Sommarberg, teknologiajohtaja; Harald de Graaf, EMEA-markkina-alueen johtaja; Ken Loh, Aasian ja Tyynenmeren markkina-alueen johtaja sekä Lennart Brelin, Amerikat-markkina-alueen johtaja.

 

Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö ja Hiab-liiketoiminta-alueen johtaja Pekka Vartiainen jäivät pois johtoryhmästä tammikuussa.

 

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokouksen päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2010 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

 

Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,39 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,40 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos ja Anja Silvennoinen. Uudeksi jäseneksi valittiin Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksettavan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous ja että 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

 

Tilintarkastajina valittiin jatkamaan KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

 

Optio-ohjelma

Yhtiökokous päätti 2010A-, 2010B ja 2010C-optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määräksi vahvistettiin yhteensä enintään 1 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000 Cargotecin uutta tai sen hallussa olevaa B-sarjan osaketta. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisenä kahtena täytenä viikkona vuosina 2010, 2011 ja 2012.

 

Lisää optio-oikeuksista myöhemmin kohdassa "Osakkeet ja kaupankäynti, Optio-ohjelma 2010".

 

Yhtiökokouksen antamat valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainitusta enimmäismäärästä vähennetään yhtiön hallussa olleet, vuosina 2005-2008 hankitut omat B-sarjan osakkeet, joita oli yhtiökokouspäivänä 2 959 487 kappaletta.

 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 6 400 000 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutettiin myös päättämään muista osakeannin ehdoista.

 

Molemmat valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Tapio Hakakarin varapuheenjohtajana. Hallituksen sihteeriksi valittiin Cargotecin lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen.

 

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen, Anja Silvennoisen ja Teuvo Salmisen (puheenjohtaja). Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin (puheenjohtaja), Peter Immonen ja Antti Lagerroos.

 

Osakkeet ja kaupankäynti

Osakepääoma

Cargotec Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2010. Osakepääoma 31.12.2010 oli 64 304 880 euroa. NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä vuoden 2010 lopussa oli 54 778 791 kappaletta ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä 9 526 089 kappaletta. Yhtiökokouksessa jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni ja kymmenellä B-sarjan osakkeella yksi ääni kuitenkin niin, että jokaisella osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni. B-sarjan osakkeiden osuus osakkeiden kokonaismäärästä 31.12.2010 oli 85,2 (85,2) prosenttia ja äänimäärästä 36,5 (36,5) prosenttia. A-sarjan osakkeiden osuus osakkeiden kokonaismäärästä oli 14,8 (14,8) prosenttia ja äänimäärästä 63,5 (63,5) prosenttia. Kaikkien osakkeiden tuottama yhteenlaskettu äänimäärä tilikauden lopussa oli 15 002 570 (15 002 624). Vuoden 2010 päättyessä Cargotec Oyj:llä oli 16 982 (18 010) rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden lukumäärä oli 12 831 581 (11 286 140), joiden osuus kaikista osakkeista oli 19,95 (17,55) prosenttia ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä 8,55 (7,52) prosenttia.

 

Omat osakkeet                                                                   

Cargotecin hallussa oli tilikauden lopussa yhteensä 2 959 487 yhtiön B-sarjan osaketta, mikä vastaa 4,60 prosenttia osakepääomasta ja 1,97 prosenttia kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Osakkeet on hankittu vuosina 2005-2008.

 

Hallitus päätti 5.3.2010 pitämässään kokouksessa käyttää varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Osakeostoja ei kuitenkaan tehty vuonna 2010.

 

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010

Hallitus päätti maaliskuussa 2010 uuden osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa omistajien ja johdon tavoitteiden yhteneväisyys Cargotecin arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön omistukseen perustuva kannustinohjelma.

 

Ohjelmassa on kolme kolmen kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, jotka alkavat vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä maksettavan palkkion enimmäismäärän. Ensimmäisen ansaintajakson kohderyhmä on konsernin johtoryhmän jäsenet ja ansaintakriteerit ovat Cargotec-konsernin tilikauden 2012 liikevoittoprosentti ja liikevaihto.

 

Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2013, 2014 ja 2015 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Ansaintajakson 2010-2012 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 yhtiön B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

 

Yhtiön aikaisemman osakepohjaisen kannustinohjelman 2007-2011 jäljellä olevia ansaintajaksoja 2010 ja 2011 ei aloitettu, vaan vuoden 2010 alusta siirryttiin sen korvaavaan uuteen ohjelmaan. Aiemman ohjelman perusteella maksettiin avainhenkilöille palkkioina yhteensä 31 356 B-sarjan osaketta ensimmäiseltä ansaintajaksolta 2007-2008. Toiselta ansaintajaksolta 2009 ei maksettu palkkioita, koska ansaintakriteereille asetetut tavoitteet eivät täyttyneet. Kaikkiaan ohjelmaan oli alun perin varattu enintään 387 500 B-sarjan osaketta.

 

Optio-ohjelma 2010

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-ohjelman kohderyhmä on noin 60 henkilöä sisältäen konsernin johtoryhmän jäsenet. Osakkeiden merkintäaika 2010A-optio-oikeudella on 1.4.2013-30.4.2015, 2010B-optio-oikeudella 1.4.2014-30.4.2016 ja 2010C-optio-oikeudella 1.4.2015-30.4.2017.

 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen vuosittain määrittämälle taloudelliselle kriteerille asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat. Hallitus päätti, että jos tilikauden 2010 liikevoitto on alle 100 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika 2010A-optio-oikeuksilla ei ala; jos tilikauden 2010 liikevoitto on vähintään 100 miljoonaa euroa, mutta alle 120 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika alkaa puolella 2010A-optio-oikeuksista; ja jos tilikauden 2010 liikevoitto on 120 miljoonaa euroa tai sen yli, osakkeiden merkintäaika alkaa kaikilla 2010A-optio-oikeuksilla.

 

Vuodelle 2010 asetettu liikevoittotavoite täyttyi täysimääräisesti eli osakemerkintä alkaa kaikilla jaetuilla 2010A-optio-oikeuksilla huhtikuussa 2013 ohjelman ehtojen mukaisesti. Osakkeen merkintähinta 2010A-optio-oikeudella on 21,35 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot.

 

Hallitus määrittelee tavoitteet 2010B- ja 2010C-optio-oikeuksille vuosina 2011 ja 2012 ja merkintähinnat 2010B- ja 2010C-optio-oikeuksille määräytyvät vuosien 2011 ja 2012 varsinaisten yhtiökokousten jälkeen.

 

Markkina-arvo ja kaupankäynti

B-sarjan osakkeiden markkina-arvo vuoden 2010 lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 023 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeen tilikauden viimeisen kaupankäyntipäivän keskikurssiin, oli tilikauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 2 390 miljoonaa euroa.

 

B-sarjan osakkeen arvo kaksinkertaistui vuoden 2010 aikana 19,31 eurosta 39,03 euroon NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2010 vaihdolla painotettu keskikurssi oli 26,08 euroa. Ylin kurssi oli 39,37 euroa ja alin 19,16 euroa. Osakkeita vaihdettiin vuonna 2010 NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuonna 47 (55) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 1 226 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeen keskimääräinen päivävaihto oli 186 891 kappaletta eli 4 864 852 euroa.

 

Vuonna 2010 B-sarjan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n lisäksi useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla yhteensä 35 (13) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 886 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeita vaihdettiin eniten Chi-X:ssä ja BATS Europessa.

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Maailmantalouden ja tavaravirtojen kehityksellä on suora vaikutus Cargotecin toimintaympäristöön ja asiakkaiden investointihalukkuuteen. Globaali elpyminen on heijastunut myönteisesti Cargotecin toimintaympäristöön, mutta kehitykseen sisältyy epävarmuutta eivätkä äkkinäiset muutokset ole poissuljettuja. Näillä voi toteutuessaan olla negatiivinen vaikutus Cargotecin lähiajan näkymiin, mikäli yhtiö ei pysty sopeuttamaan toimintaansa riittävän nopeasti uuteen tilanteeseen.  

 

Cargotecin laaja asiakas- ja toimittajajoukko edellyttää yhtiöltä jatkuvaa aktiivista seurantaa luottotappioiden tai toimitusketjun ongelmista aiheutuvien riskien minimoimiseksi.  Luottotappioriskit alenevat tyypillisesti markkinoiden elpyessä. Toisaalta paranevilla markkinoilla voi esiintyä ajoittaisia ongelmia komponenttien saatavuudessa, kun toimitusketjussa kaikki ajavat ylös tuotantoaan, mikä voi tuotanto-ongelmien kautta heikentää liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä.

 

Cargotec arvioi, että laivanrakennusmarkkinan elpyminen on alkanut ja tilauskantaan sisältyvä peruutusriski on alentunut. Toisaalta peruutusten arvioidaan voivan realisoitua toimitusten siirtyminä, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti lähiajan liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen. Arviolta 200 miljoonaan euroon Marinen tilauskannasta sisältyy peruutusriski.

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuun 2011 lopussa Cargotec julkisti aikomuksensa ostaa yhdysvaltalaisen terminaalioperaattorijärjestelmiä toimittavan Naviksen. Kaupan arvon on noin 190 miljoonaa dollaria (noin 140 miljoonaa euroa). Ostamalla Naviksen, joka on johtava terminaalioperaattorijärjestelmiä (terminal operator system, TOS) toimittava yritys, Cargotec vahvistaa kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarjontaansa terminaaliasiakkaille. Yhtiö työllistää yli 300 henkeä, ja suurin osa henkilöstöstä on Yhdysvalloissa ja Intiassa. Naviksen vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa dollaria, josta noin 40 prosenttia on toistuvaa. Yrityskauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, joka arvioidaan saatavan vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

 

Tammikuussa Cargotec allekirjoitti viisivuotisen 300 miljoonan euron valmiusluottosopimuksen. Luotto korvaa toukokuussa 2012 erääntyvän nostamatta olevan 300 miljoonan euron valmiusluoton. Uudelleenrahoituksella ja laina-ajan pidentämisellä yhtiö vahvistaa pitkän aikavälin likviditeettiasemaansa sekä hyödyntää vallitsevia markkinaolosuhteita.

 

Joulukuussa Cargotec päätti kasvattaa omistusosuuttaan Kalmar (Malaysia) Sdn. Bhd. -yhteisyrityksessä 50,0 prosentista 69,9 prosenttiin. Kauppa saatiin päätökseen tammikuun 2011 alussa.

 

Marraskuussa 2010 Cargotec osti ruotsalaisen asennus- ja huoltoyhtiö Hallberg-Ivarsson Hydraulik & Påbyggnad AB:n liiketoiminnan. Göteborgissa toimiva yhtiö on erikoistunut raskaiden ajoneuvojen ja kuormankäsittelylaitteiden asennukseen ja huoltoon. Kauppa saatiin päätökseen tammikuun 2011 alussa.

 

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2010 oli 900 630 347,75 euroa, johon sisältyy tilikauden voitto 49 943 386,27 euroa. Hallitus ehdottaa 8.3.2011 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,60 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan ja 0,61 euroa kutakin 51 819 304 ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden, eli yhteensä 37 325 428,84 euroa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 863 304 918,91 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä.

 

Näkymät

Cargotecin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 prosenttia perustuen ennakoituun vahvaan kasvuun sekä Industrial & Terminal että Marine -segmenteissä. Industrial & Terminalin liikevaihdon arvioidaan kasvavan elpyneen markkinatilanteen ja tilauskertymän myötä, kun taas alkuvuoden vahvan tilauskannan arvioidaan kasvattavan Marinen liikevaihtoa. Cargotecin liikevoittomarginaalin vuonna 2011 arvioidaan jatkavan paranemista kasvun ja yhtiössä viime vuosina toteutetun mittavan tehostamisohjelman johdosta.

 

Varsinainen yhtiökokous 2011

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 8.3.2011 klo 13.00 alkaen Marina Congress Centerissä Helsingissä.

 

Vuoden 2011 kalenteri

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011 torstaina 28.4.2011

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 torstaina 21.7.2011

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011 torstaina 27.10.2011

 

Cargotec Oyj julkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 viikolla 6 osana verkkovuosikertomusta. Selvitys annetaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja se on julkistamisen jälkeen luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi

 

 

 

Helsingissä 3.2.2011

Cargotec Oyj

Hallitus

 

 

Konsernin tuloslaskelma        
       
MEUR 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009
Liikevaihto 746,9 668,6 2 575,0 2 580,9
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -599,1 -546,6 -2 052,2 -2 158,7
Bruttokate 147,8 122,1 522,8 422,2
Bruttokate, % 19,8 18,3 20,3 16,4
Liiketoiminnan muut tuotot 15,3 12,5 43,2 42,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut -43,0 -32,5 -146,0 -144,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -9,2 -9,2 -34,7 -34,4
Hallinnon kulut -51,2 -42,2 -197,9 -179,0
Uudelleenjärjestelykulut -6,0 -24,3 -10,5 -61,1
Liiketoiminnan muut kulut -15,7 -19,8 -46,3 -46,5
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0,5 0,9 0,8 0,8
Liikevoitto 38,5 7,4 131,4 0,3
Liikevoitto, % 5,2 1,1 5,1 0,0
Rahoitustuotot 4,5 3,4 16,2 14,5
Rahoituskulut -12,8 -10,4 -46,1 -41,6
Voitto ennen veroja 30,2 0,5 101,4 -26,7
Voitto ennen veroja, % 4,0 0,1 3,9 -1,0
Verot -6,3 12,5 -23,4 33,9
Katsauskauden voitto 23,8 13,0 78,0 7,1
Katsauskauden voitto, % 3,2 1,9 3,0 0,3
       
Katsauskauden voiton jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 23,7 11,3 74,2 3,1
Määräysvallattomille omistajille 0,2 1,7 3,8 4,0
Yhteensä 23,8 13,0 78,0 7,1
   
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,39 0,18 1,21 0,05
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,39 0,18 1,21 0,05

 


 

 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma  
   
MEUR 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009
Katsauskauden voitto 23,8 13,0 78,0 7,1
Voitot/tappiot rahavirran suojauksista 19,5 -10,5 102,5 6,9
Tulokseen siirretyt voitot/tappiot rahavirran suojauksista -5,7 1,1 -25,6 36,2
Muuntoerot 29,3 6,9 124,3 20,5
Verot laajan tuloksen muista eristä -8,2 0,6 -53,7 -14,6
Katsauskauden laaja tulos 58,8 11,1 225,5 56,1
     
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 58,6 9,8 220,3 52,1
Määräysvallattomille omistajille 0,2 1,4 5,2 4,0
Yhteensä 58,8 11,1 225,5 56,1

 


 

 

 

Konsernitase        
         
VARAT, MEUR     31.12.2010 31.12.2009
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo     748,9 689,6
Muut aineettomat hyödykkeet     89,7 94,7
Aineelliset hyödykkeet     292,4 301,2
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä     6,5 7,5
Myytävissä olevat sijoitukset     4,3 1,5
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1)     7,7 7,4
Laskennalliset verosaamiset     103,6 113,9
Johdannaisvarat     20,0 9,1
Muut korottomat saamiset     5,1 8,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä     1 278,2 1 233,0
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus     678,8 609,3
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1)     4,9 2,9
Tuloverosaamiset     16,0 30,6
Johdannaisvarat     73,5 38,8
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset     546,3 506,1
Rahavarat 1)     317,7 266,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä     1 637,4 1 454,5
         
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät     0,4 -
         
Varat yhteensä     2 916,0 2 687,4

 


 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT, MEUR     31.12.2010 31.12.2009
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        
Osakepääoma     64,3 64,3
Ylikurssirahasto     98,0 98,0
Muuntoerot     86,8 -1,1
Arvonmuutosrahasto     33,3 -24,9
Kertyneet voittovarat     783,0 734,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä     1 065,4 870,8
       
Määräysvallattomien omistajien osuus     3,7 10,6
Oma pääoma yhteensä     1 069,0 881,5
         
Pitkäaikaiset velat        
Lainat 1)     403,8 511,2
Laskennalliset verovelat     58,7 29,7
Eläkevelvoitteet     45,2 37,8
Varaukset     24,9 19,0
Johdannaisvelat     3,9 28,4
Muut velvoitteet ja korottomat velat     33,7 28,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä     570,1 654,7
         
Lyhytaikaiset velat        
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 1)     41,1 23,0
Muut korolliset velat 1)     55,4 60,1
Varaukset     65,0 66,2
Saadut ennakot     411,3 339,0
Tuloverovelat     22,4 40,1
Johdannaisvelat     38,6 58,0
Ostovelat ja muut korottomat velat     642,8 564,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä     1 276,8 1 151,3
         
Oma pääoma ja velat yhteensä     2 916,0 2 687,4
 
1) Sisältyvät korolliseen nettovelkaan. Nettovelka sisältää lisäksi 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement -joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen, joka 31.12.2010 oli 1,2 (31.12.2009: 17,5) miljoonaa euroa.

 


 

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

 
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
MEUR Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-kurssi-
rahasto
Muun-to-
erot
Arvon-muutos-
rahasto
Kerty-neet voitto-varat Yh-
teensä
Mää-räys-
val-
latto-mien omis-tajien osuus
Oma pää-oma yh-teensä
Oma pääoma

1.1.2009
64,3 98,0 -20,4 -54,5 768,0 855,3 9,1 864,4
Tili-

Kauden

 tulos
        3,1 3,1 4,0 7,1
Muut

Laajan

Tuloksen

 erät *
               
   Rahavirran

   suojaukset
      29,6   29,6 0,0 29,6
   Muuntoerot     19,3     19,3   19,3
Osingonjako         -36,7 -36,7 -1,5 -38,2
Optioilla

Merkityt

osakkeet
0,0 0,0       0,0   0,0
Osake-

Perusteisten

Palkkioiden

kulukirjaus *
        0,1 0,1   0,1
Muut

muutokset
  -1,0 -1,0
Oma

Pääoma

31.12.2009
64,3 98,0 -1,1 -24,9 734,6 870,9 10,6 881,5
                 
Oma

Pääoma

1.1.2010
64,3 98,0 -1,1 -24,9 734,6 870,9 10,6 881,5
Tilikauden

tulos
        74,2 74,2 3,8 78,0
Muut laajan

tuloksen erät *
               
   Rahavirran

   suojaukset
      58,2   58,2 -0,4 57,8
   Muuntoerot     87,9     87,9 1,8 89,6
Osingonjako         -24,4 -24,4 -2,0 -26,4
Osake-

Perusteisten

Palkkioiden

kulukirjaus *
        0,8 0,8   0,8
Muut

muutokset
        -2,2 -2,2 -10,2 -12,3
Oma

Pääoma

31.12.2010
64,3 98,0 86,8 33,3 783,0 1 065,4 3,7 1 069,0
                 
* Netto verojen jälkeen                

 

 

Tunnusluvut        
      1-12/2010 1-12/2009
Oma pääoma/osake EUR   17,37 14,20
Korolliset nettovelat MEUR   171,2 334,8
Omavaraisuusaste %   42,7 37,5
Nettovelkaantumisaste %   16,0 38,0
Oman pääoman tuotto %   8,0 0,8
Sijoitetun pääoman tuotto %   8,6 0,2

 

 

Konsernin rahavirtalaskelma          
     
MEUR     1-12/2010 1-12/2009  
Tilikauden voitto     78,0 7,1  
Poistot ja arvonalentumiset     60,5 60,0  
Rahoituserät ja verot     53,3 -6,9  
Saamisten muutos     21,1 243,9  
Velkojen muutos     91,4 -301,6  
Vaihto-omaisuuden muutos     -4,5 287,9  
Muut oikaisut     -7,0 -0,8  
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja     292,9 289,7  
         
Saadut korot     3,3 1,8  
Maksetut korot*     -27,0 -25,3
Saadut osingot     0,0 0,0  
Muut rahoituserät     19,5 36,6  
Maksetut verot     -29,4 -38,6  
Liiketoiminnan nettorahavirta     259,3 264,2  
         
Käyttöomaisuushankinnat -63,2 -106,8  
Käyttöomaisuusmyynnit 36,7 29,7  
Yrityshankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -40,1 -7,6  
Investointien nettorahavirta, muut erät     -1,8 -2,5  
Investointien nettorahavirta     -68,3 -87,2  
           
Osakemerkinnöistä saadut maksut     0,0 0,0  
Omien osakkeiden hankinta     0,0 0,0  
Pitkäaikaisten lainojen nostot     0,0 100,6  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -106,3 -4,2  
Lyhytaikaisten lainojen nostot     1,9 16,5  
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut     -13,0 -46,9  
Maksetut osingot     -27,9 -37,4  
Rahoituksen nettorahavirta     -145,2 28,6  
           
Rahavarojen muutos     45,8 205,6  
           
Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden alussa     252,5 45,9  
Valuuttakurssien muutosten vaikutus     5,4 0,9  
Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden lopussa     303,6 252,5  
           
Käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden lopussa     14,1 14,2  
Rahavarat katsauskauden lopussa     317,7 266,6  
           
* Maksetut korot sisältävät 0,2 (1-12/2009: 0,1) miljoonaa euroa pysyviin vastaaviin aktivoituja korkoja

  

 


 

 

 

Segmenttikohtaiset tiedot        
         
Liikevaihto, MEUR   1-12/2010 1-12/2009  
Industrial & Terminal   1 526 1 573  
Marine   1 050 1 009  
Sisäinen liikevaihto   -1 -1  
Yhteensä   2 575 2 581  
         
Liikevoitto, MEUR   1-12/2010 1-12/2009  
Industrial & Terminal   37,1 -10,3  
Marine   147,6 105,2  
Konsernihallinto ja tukitoiminnot   -42,8 -33,5  
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja   141,9 61,3  
         
Uudelleenjärjestelykulut:        
Industrial & Terminal   8,3 43,2  
Marine   0,1 1,9  
Konsernihallinto ja tukitoiminnot   2,1 15,9  
Uudelleenjärjestelykulut yhteensä   10,5 61,1  
         
Liikevoitto yhteensä   131,4 0,3  
         
Liikevoitto, %   1-12/2010 1-12/2009  
Industrial & Terminal*   2,4 -0,7
Marine*   14,1 10,4
Cargotec, liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja   5,5 2,4
Cargotec   5,1 0,0  
         
* Ilman uudelleenjärjestelykuluja.        
         
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR   1-12/2010 1-12/2009  
EMEA   1 087 1 193  
Aasia ja Tyynenmeren alue   1 022 931  
Amerikat   466 457  
Yhteensä   2 575 2 581  
         
Liikevaihto markkina-alueittain, %   1-12/2010 1-12/2009  
EMEA   42,2 46,2  
Aasia ja Tyynenmeren alue   39,7 36,1  
Amerikat   18,1 17,7  
Yhteensä   100,0 100,0  

 


 

 

 

Saadut tilaukset, MEUR   1-12/2010 1-12/2009
Industrial & Terminal   1 690 1 260
Marine   1 040 569
Sisäiset tilaukset   -1 -1
Yhteensä   2 729 1 828
       
       
Tilauskanta, MEUR   31.12.2010 31.12.2009
Industrial & Terminal   680 546
Marine   1 675 1 604
Sisäinen tilauskanta   0 0
Yhteensä   2 356 2 149
       
       
Investoinnit, MEUR   1-12/2010 1-12/2009
Käyttöomaisuuteen (ilman yritysostoja)   43,5 86,9
Vuokrasopimuksiin   0,5 0,9
Asiakasrahoitussopimuksiin   16,4 19,0
Yhteensä   60,3 106,8
       
       
Henkilöstö kauden lopussa   31.12.2010 31.12.2009
Industrial & Terminal   7 310 6 989
Marine   2 191 2 286
Konsernihallinto ja tukitoiminnot   453 331
Yhteensä   9 954 9 606
       
       
Henkilöstö keskimäärin   1-12/2010 1-12/2009
Industrial & Terminal   7 055 8 023
Marine   2 190 2 476
Konsernihallinto ja tukitoiminnot   428 285
Yhteensä   9 673 10 785

 


 

 

 

Liitetiedot        
         
Tuloslaskelman tuloverot        
MEUR     1-12/2010 1-12/2009
Katsauskauden verot   36,9 20,9
Laskennallisten verosaatavien ja -velkojen muutos   -10,0 -44,5
Verot edellisiltä tilikausilta   -3,4 -10,3
Yhteensä     23,4 -33,9
         
         
Vastuut        
MEUR     31.12.2010 31.12.2009
Takaukset     0,5 0,5
Jälleenmyyjärahoitus     0,0 0,1
Loppuasiakasrahoitus     8,9 10,3
Muut vuokrasopimukset     69,5 49,1
Muut vastuut     3,5 3,7
Yhteensä     82,3 63,7

 

 

Cargotec Oyj on antanut takauksia konserniyhtiöiden normaaliin liiketoimintaan liittyvien sitoumusten vakuudeksi 474,4 (31.12.2009: 554,7) miljoonaa euroa.  
           
Konserni vuokraa koneita ja kalustoa sekä kiinteistöjä ehdoiltaan vaihtelevilla muilla vuokrasopimuksilla. Asiakasrahoitusvastuista ei odoteta aiheutuvan oleellisia velvoitteita.

 


 

 

 

Johdannaissopimusten käyvät arvot
Positiivi-

nen
Negatii-

vinen
Netto Netto
  käypä arvo Käypä

arvo
Käypä

arvo
Käypä

arvo
MEUR 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009
Valuutta-

termiinit
80,1 42,6 37,5 -28,6
Koron-

ja valuutan-

vaihtosopimukset
13,4 - 13,4 -9,9
Yhteensä 93,5 42,6 50,9 -38,5
         
Pitkäaikaisten

Johdannais-

Sopimusten

osuus:
       
Valuutta-

termiinit
6,6 3,9 2,7 -9,4
Koron-

ja valuutan-

vaihtosopimukset
13,4   13,4 -9,9
Pitkäaikaisten

Johdannais-

Sopimusten

osuus
20,0 3,9 16,1 -19,3
         
Lyhytaikaisten

Johdannaissopimusten

osuus
73,5 38,7 34,8 -19,2
         
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset suojaavat helmikuussa 2007 liikkeellelaskettua US Private Placement -joukkovelkakirjalainaa.

 

 

 

Johdannaissopimusten

nimellisarvot
   
     
MEUR 31.12.2010 31.12.2009
Valuuttatermiinit 3 017,3 2 386,5
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 225,7 225,7
Yhteensä 3 243,1 2 612,3

 

 

 

Yrityshankinnat ja -myynnit

Lokakuussa Cargotec osti 10 prosentin vähemmistön singaporelaisesta MacGREGOR Plimsoll (Tianjin) Pte Ltd:stä, heinäkuussa Cargotec osti 10 prosentin vähemmistöosuuden norjalaisesta MacGREGOR Hydramarine AS:stä ja toukokuussa Cargotec osti 25 prosentin vähemmistöosuuden japanilaisesta MacGREGOR-Kayaba Ltd:stä. Kauppojen jälkeen Cargotec omistaa yritysten koko osakekannat.

 

Tammikuussa Cargotec myi Yhdysvalloissa sijaitsevan Waltco Hydraulics'in sylinteriliiketoiminnan Ligon Industries, LLC:lle. Myynnillä ei ollut merkittävää tulos- tai rahavirtavaikutusta.

 

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2009 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.


 

Uusien ja uudistettujen IFRS- standardimuutosten soveltaminen 1.1.2010 alkaen

Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 ja 2009 julkistamia muutettuja standardeja:

- IFRS 3R, Liiketoimintojen yhdistäminen (muutettu): Muutetun standardin käyttöönotto vaikuttaa mahdollisten yrityshankintojen kirjauskäsittelyyn.

- IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (muutettu): Muutos vaikuttaa tytäryritysten omistusmuutoksien kirjaamiseen.

- IAS 39, Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät. Muutoksilla tarkennetaan suojauslaskentaohjeistusta.

Lisäksi on otettu käyttöön EU:ssa hyväksytyt IFRS:n 2008 ja 2009 Annual Improvements -projekteihin liittyvät muutokset useisiin eri standardeihin. Edellä mainituilla muutoksilla ei ole ollut oleellista vaikutusta tilinpäätökseen.

 

Raportointisegmenttien vertailulukujen oikaisu

1.1.2010 alkaen Cargotecilla on kaksi raportointisegmenttiä, Industrial & Terminal ja Marine. Samassa yhteydessä huoltoliiketoiminnan määrittelyä on tarkennettu. Raportointisegmentteihin perustuva taloudellinen informaatio vertailukausilta on oikaistu vastaavasti.

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat      
    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma / osake =   ___________________________________
      Ulkona olevien osakkeiden

osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
       
Korolliset nettovelat =   Korolliset velat* - korolliset varat
       
      Oma pääoma
Omavaraisuusaste (%) = 100 x ____________________________________
      Taseen loppusumma - saadut ennakot
       
      Korolliset velat* - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x ____________________________________
      Oma pääoma 
        
      Tilikauden voitto 
Oman pääoman tuotto (%) = 100 x ____________________________________
      Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana)
       
      Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = 100 x _____________________________________
      Taseen loppusumma - korottomat

velat (keskimäärin kauden aikana)
       
      Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden voitto
Osakekohtainen tulos =   ______________________________________
      Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun

lukumäärän painotettu
      keskiarvo kauden aikana
 * Sisältää 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement -joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen. 

 


 

 

 

Tunnusluvut vuosineljänneksittäin                
                       
Cargotec   Q4/2010   Q3/2010   Q2/2010   Q1/2010   Q4/2009  
Saadut tilaukset MEUR 716   683   732   598   464  
Tilauskanta MEUR 2 356   2 395   2 433   2 239   2 149  
Liikevaihto MEUR 747   635   638   555   669  
Liikevoitto* MEUR 44,5   42,8 38,8 15,8 31,7
Liikevoitto* % 6,0   6,7 6,1 2,8 4,7
Laimentamaton osake-kohtainen tulos EUR 0,39   0,38   0,32   0,13   0,18  
                       
                       
Industrial & Terminal   Q4/2010   Q3/2010   Q2/2010   Q1/2010   Q4/2009  
Saadut tilaukset MEUR 462   389   423   415   304  
Tilauskanta MEUR 680   710   740   637   546  
Liikevaihto MEUR 471   379   362   314   364  
Liikevoitto* MEUR 20,9 16,0 7,4 -7,3 -2,3
Liikevoitto* % 4,4 4,2 2,0 -2,3 -0,6
                       
                       
Marine   Q4/2010   Q3/2010   Q2/2010   Q1/2010   Q4/2009  
Saadut tilaukset MEUR 254   294   309   183   160  
Tilauskanta MEUR 1 675   1 686   1 694   1 602   1 604  
Liikevaihto MEUR 276   256   277   241   305  
Liikevoitto MEUR 33,2 36,4 * 43,7 * 34,3 * 40,5 *
Liikevoitto % 12,0 14,2 * 15,8 * 14,2 * 13,3 *
                       
* Ilman uudelleenjärjestelykuluja

 

 

 

 

 

 

 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?