menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

19.03.2012

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 19. MAALISKUUTA 2012 KLO 14.25

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19.3.2012 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,99 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 22.3.2012 on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2012.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän varsinaista jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen. Yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta päätettiin suorittaa 30 prosenttia Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Yhtiökokous valitsi KHT Jouko Malisen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n Cargotecin tilintarkastajiksi. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Luovutettavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Lisätietoja:

Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri, puh. 020 777 4020
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Anne Westersund, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. 020 777 4460 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2011 oli 3,1 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

Mitä mieltä olet sivustosta?