menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin tammi-maaliskuun 2012 osavuosikatsaus: Terminals-segmentissä haastava ensimmäinen vuosineljännes. Näkymät ennallaan.

26.04.2012

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 26.4.2012 KLO 12.00

Tammi-maaliskuu 2012 lyhyesti

  • Saadut tilaukset olivat 737 (819) miljoonaa euroa, 10 prosenttia alle vertailukauden.
  • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 342 (31.12.2011: 2 426) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi neljä prosenttia 793 (763) miljoonaan euroon.
  • Liikevoitto oli 37,6 (50,6) miljoonaa euroa eli 4,7 (6,6) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -2,2 (36,2) miljoonaa euroa.
  • Katsauskauden tulos oli 26,2 (36,2) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,59) euroa.


Cargotec pitää vuoden 2012 näkymät ennallaan
Marine-segmentin kannattavuuden arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla, vaikka koko vuoden liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman edellisvuodesta. Terminals- ja Load Handling -segmenttien liikevaihdon arvioidaan kasvavan tilauskannan ansiosta. Terminals-segmentin tilauskanta tukee arviota, että segmentin kannattavuus paranee selvästi ensimmäisen vuosineljänneksen tasosta.

Cargotec arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan ja liikevoittomarginaalin paranevan vuodesta 2011.


Cargotecin avainluvut

MEUR Q1/12 Q1/11 Muutos 2011
Saadut tilaukset 737 819 -10 % 3 233
Tilauskanta kauden lopussa 2 342 2 373 -1 % 2 426
Liikevaihto 793 763 4 % 3 139
Liikevoitto 37,6 50,6 -26 % 207,0
Liikevoitto, % 4,7 6,6 6,6
Voitto ennen veroja 34,7 46,4 191,9
Liiketoiminnan rahavirta -2,2 36,2 166,3
Katsauskauden tulos 26,2 36,2 149,3
Osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,59 2,42
Nettovelka kauden lopussa 389 335 299
Nettovelkaantumisaste, % 33,8 31,5 25,4
Henkilöstö kauden lopussa 10 486 10 433 10 928

Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
Markkina-aktiviteetti oli hyvä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, vaikka vuosineljänneksen tilaukset jäivät vertailukaudesta. Uusien laivatilausten alhainen taso näkyi Marinen saamissa tilauksissa, ja painopiste tilauksissa on odotustemme mukaisesti siirtymässä kaupallisista laivoista offshoreen. Load Handlingissa ensimmäisen vuosineljänneksen tilaukset kasvoivat 22 prosenttia. Liikevaihtomme kehittyi suotuisasti Terminalsin ja Load Handlingin vahvistuneiden tilauskantojen ja onnistuneiden toimitusten myötä. Kannattavuutemme jäi tavoittelemastamme. Vaikka Terminalsin kehitys ei vuosineljänneksellä edennyt suunnitelmiemme mukaisesti, olemme luottavaisia koko vuoden parannuksen suhteen. Maaliskuussa päätimme aloittaa arvioinnin Marinen listaamisesta Singaporen pörssiin kasvun jatkumisen turvaamiseksi. Asian valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Palaamme tähän työn edetessä kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 14.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelee toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon +44 20 7162 0125, tunnus Cargotec/914114. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden päivän ajan 28.4.2012 asti numerossa +44 20 7031 4064, tunnus 914114.


Lisätiedot:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084


Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2011 oli 3,1 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 500 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?