menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin vuosien 2010-2011 vertailuluvut uusien raportointisegmenttien mukaisesti

26.03.2012

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 26. MAALISKUUTA 2012 KLO 13.00

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Cargotecin taloudellisessa raportoinnissa on 1.1.2012 alkaen kolme raportointisegmenttiä: Marine, Terminals ja Load Handling. Näistä raportointisegmenteistä Cargotec julkistaa tiedot vuosineljänneksittäin saaduista tilauksista, tilauskannasta, liikevaihdosta, liikevoitosta sekä henkilömäärästä.

Segmenttiraportoinnin lisäksi Cargotec julkistaa edelleen vuosineljänneksittäin liikevaihdon ja henkilömäärän maantieteellisten alueiden mukaisesti, jotka ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Aasian ja Tyynenmeren alue sekä Amerikat.

Cargotecin vuoden 2012 ensimmäinen, 26.4.2012 julkaistava osavuosikatsaus, laaditaan uusien raportointisegmenttien mukaisesti. Raportointisegmentteihin perustuva taloudellinen raportointi vuosilta 2010-2011 on muutettu uudistusta vastaavaksi. Alla esitettävät vertailuluvut ovat myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.cargotec.fi/sijoittajat/taloustieto/muutokset raportoinnissa.

Saadut tilaukset, MEUR Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 2011 2010
Marine 216 246 248 286 997 1 040
Terminals 425 389 318 332 1 464 993
Load Handling 202 177 195 202 776 699
Sisäiset tilaukset -1 -1 0 0 -3 -3
Yhteensä 842 811 761 819 3 233 2 729
Tilauskanta, MEUR Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 2011 2010
Marine 1 375 1 407 1 487 1 595 1 375 1 675
Terminals 865 755 635 588 865 507
Load Handling 189 189 184 189 189 173
Sisäinen tilauskanta -3 -1 0 0 -3 0
Yhteensä 2 426 2 349 2 306 2 373 2 426 2 356
Liikevaihto, MEUR Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 2011 2010
Marine 284 297 310 322 1 213 1 050
Terminals 337 278 284 260 1 159 913
Load Handling 208 178 202 181 769 615
Sisäinen liikevaihto -1 -1 -1 0 -2 -3
Yhteensä 828 753 795 763 3 139 2 575
Liikevoitto, MEUR Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 2011 2010
Marine 42,9 44,0 45,9 43,3 176,2 147,6
Terminals 10,3 17,3 13,3 15,0 55,9 32,3
Load Handling 5,2 3,3 8,5 3,6 20,6 4,6
Konsernihallinto ja muut -10,5 -10,2 -13,6 -11,4 -45,7 -42,6
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 48,0 54,4 54,0 50,6 207,0 141,9
Uudelleenjärjestelykulut:
Marine 0,1
Terminals 6,2
Load Handling 2,1
Konsernihallinto ja muut 2,1
Liikevoitto 48,0 54,4 54,0 50,6 207,0 131,4
Liikevoitto, % Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 2011 2010
Marine 15,1 14,8 14,8 13,4 14,5 14,1
Terminals 3,1 6,2 4,7 5,8 4,8 3,5
Load Handling 2,5 1,9 4,2 2,0 2,7 0,8
Cargotec, liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 5,8 7,2 6,8 6,6 6,6 5,5
Cargotec 5,8 7,2 6,8 6,6 6,6 5,1

Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2011 oli 3,1 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä tunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

Mitä mieltä olet sivustosta?