menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec myy hallussaan olevia omia osakkeita ja kerää 74 miljoonaa euroa pääomaa

04.12.2013

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4.12.2013, KLO 9.30
 
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.
 
Cargotec Oyj julkisti 3.12.2013 aikomuksensa tarjota enintään 2 959 487 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta rajoitetulle määrälle valikoituja kansainvälisiä ja kotimaisia kokeneita institutionaalisia sijoittajia nopeutetussa tarjousmenettelyssä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
 
Nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen merkintäsitoumusten perusteella Cargotecin hallitus päätti laskea uudelleen liikkeelle 2 959 487 olemassa olevaa osaketta rajoitetulle määrälle valikoituja kansainvälisiä ja kotimaisia kokeneita institutionaalisia sijoittajia. Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Osakeannissa tarjotut osakkeet vastaavat noin 5,40 prosenttia yhtiön B-sarjan osakkeista, 4,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 1,97 prosenttia yhtiön kaikista äänistä ennen osakeannin toteuttamista ja noin 1,97 prosenttia yhtiön kaikista äänistä heti osakeannin toteuttamisen jälkeen, eli arviolta 10.12.2013. Osakeannin toteuttamisen jälkeen yhtiön B-sarjan osakkeiden lukumäärä, 54 787 091, säilyy muuttumattomana.
 
Osakkeen merkintähinta osakeannissa oli 25,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 74,0 miljoonaa euroa ennen myyntipalkkioita ja kuluja. Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää Cargotecin olemassa olevan velan jälleenrahoitukseen sekä taseen vahvistamiseen Cargotecin MacGregor-liiketoiminta-alueessa toteutetun ja vireillä olevan yritysoston seurauksena.
 
Nordea Markets toimii pääjärjestäjänä osakeannissa.
 
 
Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084
 
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin brändit MacGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2012 oli 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi
 
 
Tärkeä huomautus:
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.
 
Tämä tiedote on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla ja (iii) korkean varallisuustason omaaville tahoille ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti antaa Määräyksen artiklan 49(2) nojalla (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Sijoitustoiminta, johon tässä tiedotteessa viitataan, on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään henkilön, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön nojalla tai nojautua siihen.
 
 
SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT
 
Cargotec Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 4.12.2013 päättänyt toteuttaa 19.3.2012 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin, jossa tarjotaan enintään 2 959 487 Yhtiön hallussa olevaa B-sarjan osaketta ("Antiosake"). Antiosakkeet tarjotaan seuraavilla ehdoilla:
 
1. MERKINTÄOIKEUS
 
Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 2 959 487 Yhtiön hallussa olevaa Antiosaketta. Antiosakkeet tarjotaan suunnattuna antina institutionaalisille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
 
2. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN
 
Osakkeiden merkintähinta on 25,00 euroa Antiosakkeelta. Antiosakkeen merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-building) määriteltyyn hintaan, joka vastaa Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan Antiosakkeen markkinahintaa.
 
Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
3. MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA
 
Antiosakkeiden merkintäaika alkaa 4.12.2013 ja päättyy viimeistään 27.12.2013 kello 17.00. Antiosakkeiden merkintä tapahtuu Antiosakkeiden merkintähinnan maksamisella Yhtiön erikseen määräämälle pankkitilille tai vaihtoehtoisesti Yhtiön arvo-osuustiliin liittyvälle Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden pidentää Antiosakkeiden merkintäaikaa.
 
4. ANTIOSAKKEEN MAKSUAIKA
 
Antiosakkeiden merkintähinta maksetaan viimeistään Antiosakkeiden luovutusta vastaan. Antiosakkeiden luovutus tapahtuu maksua vastaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n kauppaselvityksessä. 
 
5. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET
 
Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Antiosakkeiden luovutuksesta lukien.
 
6. PERUSTEET MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE
 
Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannilla kerättävät varat käytetään Yhtiön olemassa olevan velan jälleenrahoitukseen sekä taseen vahvistamiseen ja Yhtiö saa osakeannilla oman pääoman ehtoista rahoitusta ehdoilla (mukaan lukien aikataulu ja hinta), jotka eivät Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan olisi muuten Yhtiön saatavilla. 
 
7. MUUT SEIKAT
 
Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.
Mitä mieltä olet sivustosta?