menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec tarjoaa hallussaan olevia omia osakkeita valikoiduille kokeneille sijoittajille

03.12.2013

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3. JOULUKUUTA 2013, KLO 18.30

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.
 
Cargotec Oyj julkistaa aikomuksensa tarjota enintään 2 959 487 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta rajoitetulle määrälle valikoituja kansainvälisiä ja kotimaisia kokeneita institutionaalisia sijoittajia nopeutetussa tarjousmenettelyssä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeannissa tarjottavat osakkeet vastaavat noin 5,40 prosenttia yhtiön B-sarjan osakkeista, 4,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 1,97 prosenttia yhtiön kaikista äänistä välittömästi ennen osakeannin toteuttamista. Tarjottavat osakkeet vastaisivat kokonaisuudessaan noin 1,97 prosenttia yhtiön kaikista äänistä heti osakeannin toteuttamisen jälkeen.
 
Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää Cargotecin olemassa olevan velan jälleenrahoitukseen sekä taseen vahvistamiseen Cargotecin MacGregor-liiketoiminta-alueessa toteutetun ja vireillä olevan yritysoston seurauksena.
 
Osakeanti toteutetaan ns. nopeutetulla tarjousmenettelyllä, jossa erikseen valikoidut kokeneet institutionaaliset sijoittajat voivat antaa merkintätarjouksia osakkeista. Osakkeiden merkintähinta määräytyy nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen merkintätarjousten perusteella. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja sen odotetaan päättyvän viimeistään 4.12.2013. Cargotecin hallitus tekee päätöksen osakeannin toteuttamisesta, mukaan lukien uudelleen liikkeeseen laskettavien osakkeiden määrä sekä osakkeiden merkintähinta, viipymättä tarjousmenettelyn päätyttyä. Osakeannin tuloksesta tiedotetaan arviolta 4.12.2013.
 
Osakeanti perustuu yhtiökokouksen 19.3.2012 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Luovutettavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. 
 
Nordea Markets toimi pääjärjestäjänä osakeannissa.
 
Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin brändit MacGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2012 oli 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi
 
 
Tärkeä huomautus:
Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.
 
Tämä tiedote on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla ja (iii) korkean varallisuustason omaaville tahoille ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti antaa Määräyksen artiklan 49(2) nojalla (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Sijoitustoiminta, johon tässä tiedotteessa viitataan, on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään henkilön, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön nojalla tai nojautua siihen.
Mitä mieltä olet sivustosta?