menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin hallitus on hyväksynyt johdon osakepohjaisen kannustinohjelman

04.02.2014

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4. HELMIKUUTA 2014, KLO 9.00
 
Cargotecin hallitus on hyväksynyt johdon osakepohjaisen kannustinohjelman
 
Cargotecin hallitus on hyväksynyt uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman Cargotecin avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä houkuttelemalla sekä sitouttamalla tarvittavia avainosaajia. Ohjelman piiriin kuuluu arviolta 75 henkilöä, mukaan lukien Cargotecin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.
 
Ohjelma koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe sisältää määritellyt taloudelliset tavoitteet vuodelle 2014 (liiketoiminta-alueen tai konsernin liikevoitto ja käyttöpääoma). Toinen vaihe sisältää lisäansaintakertoimen, joka perustuu Cargotecin markkina-arvoon (sisältäen sekä A- ja B-sarjan osakkeet) kolmen vuoden tarkasteluajanjakson eli vuoden 2016 lopussa. Ohjelman toinen vaihe yhdistää avainhenkilöiden intressit osakkeenomistajien kanssa sekä sitouttaa heitä yhtiöön (palkkioon oikeutettujen osallistujien tulee olla Cargotecin palveluksessa vuoden 2017 alussa).
 
Mahdollinen palkkio suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina vuoden 2017 alussa. Bruttopalkkio ennen verojen ja sivukulujen vähentämistä on 25-120 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta, kun suoriutuminen on ollut tavoitteiden mukaista. Mikäli tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti koko osallistujajoukon osalta, ovat ohjelman kustannukset kolmen vuoden ajanjaksolta arviolta 12 miljoonaa euroa. Ohjelman mukaisia kannustinpalkkioita ei makseta, mikäli taloudellisten tavoitteiden alarajoja ei saavuteta.
 
Kokonaispalkitsemisen osana voidaan osalle avainhenkilöistä myöntää lisäksi niin sanottuja rajoitettuja osakkeita vuosina 2014-2016. Bruttopalkkio ennen verojen ja sivukulujen vähentämistä on 50-60 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Mikäli tavoitteiden alaraja saavutetaan koko osallistujajoukon osalta, ovat ohjelman kustannukset kolmen vuoden ajanjaksolta arviolta 2,9 miljoonaa euroa. Ohjelman mukaisia kannustinpalkkioita ei makseta, mikäli taloudellisten tavoitteiden alarajoja ei saavuteta.
 
Ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita, ja ohjelmalla ei siten ole laimentavaa vaikutusta.
 
 
Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084
 
Cargotec muokkaa lastinkäsittelytoimialaa asiakkaidensa ja osakkeenomistajiensa eduksi. Cargotecin liiketoiminta-alueet MacGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman. Niiden maailmanlaajuiset verkostot toimivat lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Cargotecin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 3,2 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi
Mitä mieltä olet sivustosta?