menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsaus: Tilaukset kasvoivat, mutta liikevoittoa rasittivat Kalmarin projektien kustannusylitykset

18.07.2014

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 18.7.2014 KLO 12.00

Cargotecin tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsaus: Tilaukset kasvoivat, mutta liikevoittoa rasittivat Kalmarin projektien kustannusylitykset

Huhti-kesäkuu 2014 lyhyesti

 • Saadut tilaukset kasvoivat 19 prosenttia ja olivat 993 (833) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 285 (31.12.2013: 1 980) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto aleni 4 prosenttia 804 (836) miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 4,7 (37,5) miljoonaa euroa eli 0,6 (4,5) prosenttia liikevaihdosta, sisältäen 39 (10) miljoonaa euroa Kalmarin projektien kustannusylityksiä.
 • Liikevoitto oli -6,0 (32,9) miljoonaa euroa eli -0,7 (3,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 24,4 (-12,4) miljoonaa euroa.
 • Katsauskauden tulos oli -9,3 (21,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,15 (0,36) euroa.

Tammi-kesäkuu 2014 lyhyesti

 • Saadut tilaukset kasvoivat 14 prosenttia ja olivat 1 856 (1 624) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 1 555 (1 515) miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 29,3 (52,5) miljoonaa euroa eli 1,9 (3,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 17,8 (46,1) miljoonaa euroa eli 1,1 (3,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 56,9 (8,8) miljoonaa euroa.
 • Katsauskauden tulos oli 3,6 (28,4) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,46) euroa.

Vuoden 2014 näkymät ennallaan
Cargotecin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2014 paranevan vuodesta 2013.


Cargotecin avainluvut

MEUR Q2/14 Q2/13 Muutos Q1-Q2/14 Q1-Q2/13 Muutos 2013
Saadut tilaukset 993 833 19 % 1 856 1 624 14 % 3 307
Tilauskanta kauden lopussa 2 285 2 147 6 % 2 285 2 147 6 % 1 980
Liikevaihto 804 836 -4 % 1 555 1 515 3 % 3 181
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 4,7 37,5 -87 % 29,3 52,5 -44 % 126,5
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 0,6 4,5 1,9 3,5 4,0
Liikevoitto/-tappio -6,0 32,9 -118 % 17,8 46,1 -61 % 92,5
Liikevoitto/-tappio, % -0,7 3,9 1,1 3,0 2,9
Voitto ennen veroja -12,9 29,6 5,4 40,4 78,7
Liiketoiminnan rahavirta 24,4 -12,4 56,9 8,8 180,9
Katsauskauden tulos -9,3 21,9 3,6 28,4 55,4
Osakekohtainen tulos, EUR -0,15 0,36 0,05 0,46 0,89
Nettovelka kauden lopussa 847 567 847 567 578
Nettovelkaantumisaste, % 71,9 48,9 71,9 48,9 46,7
Henkilöstö kauden lopussa 10 879 10 302 10 879 10 302 10 610

Tulosluvut sisältävät Kalmarin projektien kustannusylitykset

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen:
Markkina-aktiviteetti jatkui hyvänä ja toisen vuosineljänneksen tilauksemme kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla. Sekä Kalmarissa että Hiabissa tilauskertymä oli vahva edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna. MacGregorissa tilausten kasvua vertailukaudesta tukivat viimeaikaiset yritysostot.

Aiemmin tiedotetun Kalmarin projektien kustannusylityksen takia toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli epätyydyttävä. MacGregorissa ja Hiabissa tuloskehitys oli ennakoidun mukaisesti myönteinen.

Kalmarissa ja Hiabissa käynnissä oleva 40 miljoonaan euron tulosparannusohjelma etenee suunnitellusti ja Hiabissa etuajassa. Kalmarissa tulosparannusohjelman vaikutukset eivät valitettavasti näy liikevoittoluvussa projektien kustannusylitysten takia. Jatkamme määrätietoista työtämme ohjelman läpiviemiseksi.

Olemme päättäneet perua aiemman suunnitelmamme MacGregorin listaamisesta. Keskitymme aikaansaamaan kannattavaa kasvua uudessa MacGregorissa osana Cargotecin portfoliota.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 13.30 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 13.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon 09 2313 9202, tunnus Cargotec/945648. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden päivän ajan 20.7.2014 asti numerossa +44 20 7031 4064, tunnus 945648.

Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotec muokkaa lastinkäsittelytoimialaa asiakkaidensa ja osakkeenomistajiensa eduksi. Cargotecin liiketoiminta-alueet MacGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman. Niiden maailmanlaajuiset verkostot toimivat lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Cargotecin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 3,2 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?