menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin hallitus on hyväksynyt johdon osakepohjaisen kannustinohjelman

10.02.2015

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 10 HELMIKUUTA 2015 KLO 9.00
 
Cargotecin hallitus on hyväksynyt johdon osakepohjaisen kannustinohjelman
 
Cargotecin hallitus on hyväksynyt uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman Cargotecin avainhenkilöille vuosille 2015 - 2018. Kannustinohjelma on samankaltainen kuin vuosi sitten hyväksytty ohjelma, joka kattaa vuodet 2014 - 2017. Ohjelman tarkoituksena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja tehokasta pääoman käyttöä sekä kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä houkuttelemalla ja sitouttamalla tarvittavia avainosaajia. Ohjelman piiriin kuuluu arviolta 85 henkilöä, mukaan lukien Cargotecin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.
 
Uusi ohjelma koostuu kahdesta vaiheesta kuten edellinenkin ohjelma. Ensimmäinen vaihe sisältää määritellyt taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 (liiketoiminta-alueen tai konsernin sijoitetun pääoman tuotto, ROCE). Toinen vaihe sisältää lisäansaintakertoimen, joka perustuu Cargotecin osakkeen kokonaistuottoon (TSR) kolmen vuoden tarkasteluajanjakson eli vuoden 2017 lopussa. Ohjelman toinen vaihe yhdistää avainhenkilöiden intressit osakkeenomistajien kanssa sekä sitouttaa heitä yhtiöön. Palkkioon oikeutettujen osallistujien tulee olla Cargotecin palveluksessa vuoden 2018 alussa.
 
Mahdollinen palkkio suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina vuoden 2018 alussa. Bruttopalkkio ennen verojen ja sivukulujen vähentämistä on 25 - 120 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta, kun suoriutuminen on ollut tavoitteiden mukaista (tavoitteiden ylärajojen mukaiselle suoriutumiselle vaihteluväli on 75 - 360 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta). Mikäli suoriutuminen on tavoitteiden mukaista koko osallistujajoukon osalta, ovat ohjelman kustannukset kolmen vuoden ajanjaksolta arviolta 6,5 miljoonaa euroa (tavoitteiden ylärajojen mukaisen suoriutumisen osalta arviolta 19 miljoonaa euroa). Ohjelman mukaisia kannustinpalkkioita ei makseta, mikäli taloudellisten tavoitteiden alarajoja ei saavuteta.
 
Ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta.
 
 
Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Vesa-Pekka Lankinen, johtaja, Performance and Rewards, puh. 020 777 4113
 
Cargotec muokkaa lastinkäsittelytoimialaa asiakkaidensa ja osakkeenomistajiensa eduksi. Cargotecin liiketoiminta-alueet MacGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman. Niiden maailmanlaajuiset verkostot toimivat lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Cargotecin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,4 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi
Mitä mieltä olet sivustosta?