menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotec Oyj: Cargotecin tilinpäätöstiedote 2015: Osakekohtainen tulos kaksinkertaistui

10.02.2016

 
CARGOTEC OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 10.2.2016 KLO 8.30
 
Cargotecin tilinpäätöstiedote 2015: Osakekohtainen tulos kaksinkertaistui
 • Kalmarin ja Hiabin hyvä tuloskehitys jatkui Q4:llä
 • MacGregoria rasittivat Q4:llä välilliset kustannukset
 • Tavoitteena älykkään lastinkäsittelyn johtajuus
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2015.
 
Loka-joulukuu 2015 lyhyesti
 • Saadut tilaukset alenivat 10 prosenttia ja olivat 824 (914) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta aleni 6 prosenttia vuoden 2014 lopusta ja tilikauden lopussa se oli 2 064 (31.12.2014: 2 200) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 977 (963) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 52,1 (71,5) miljoonaa euroa eli 5,3 (7,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 45,0 (63,0) miljoonaa euroa eli 4,6 (6,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 87,3 (84,0) miljoonaa euroa.
 • Katsauskauden tulos oli 35,4 (40,6) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,55 (0,63) euroa.
 
Tammi-joulukuu 2015 lyhyesti
 • Saadut tilaukset olivat 3 557 (3 599) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 3 729 (3 358) miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 230,7 (149,3) miljoonaa euroa eli 6,2 (4,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 213,1 (126,6) miljoonaa euroa eli 5,7 (3,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 314,6 (204,3) miljoonaa euroa.
 • Katsauskauden tulos oli 142,9 (72,0) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 2,21 (1,11) euroa.
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,79 euroa kutakin A-sarjan ja 0,80 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.
Vuoden 2016 näkymät
Cargotecin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2015 liikevaihdon (3 729 miljoonaa euroa) tasolla tai jäävän hieman sen alle. Vuoden 2016 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2015 (230,7 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

MEUR Q4/15 Q4/14   Muutos Q1-Q4/15 Q1-Q4/14 Muutos
Saadut tilaukset 824 914 -10 % 3 557 3 599 -1 %
Tilauskanta kauden lopussa 2 064 2 200 -6 % 2 064 2 200 -6 %
Liikevaihto 977 963 1 % 3 729 3 358 11 %
Liikevoitto* 52,1 71,5 -27 % 230,7 149,3 55 %
Liikevoitto, %* 5,3 7,4   6,2 4,4  
Liikevoitto 45,0 63,0 -29 % 213,1 126,6 68 %
Liikevoitto, % 4,6 6,5   5,7 3,8  
Voitto ennen veroja 36,9 53,4   186,2 98,2  
Liiketoiminnan rahavirta 87,3 84,0   314,6 204,3  
Katsauskauden tulos 35,4 40,6   142,9 72,0  
Osakekohtainen tulos, EUR 0,55 0,63   2,21 1,11  
Nettovelka kauden lopussa 622 719   622 719  
Nettovelkaantumisaste, % 46,4 59,2   46,4 59,2  
Henkilöstö kauden lopussa 10 837 10 703   10 837 10 703  

*ilman uudelleenjärjestelykuluja

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen:

Vuosi 2015 oli Cargotecille virstanpylväs asetettujen tavoitteiden suhteen. Kaksi vuotta aiemmin Kalmarissa ja Hiabissa aloitetut kannattavuuden parannustavoitteet saavutettiin etuajassa toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. MacGregorin markkinatilanne on haastava, mutta olemme luottavaisia, että teemme liiketoiminta-alueella oikeita toimenpiteitä sopeutuaksemme tilanteeseen. Saadut tilaukset olivat myös neljännellä vuosineljänneksellä vahvat Kalmarissa ja Hiabissa ja siten koko vuoden 2015 tilaukset Cargotecissa ylsivät viime vuoden tasolle MacGregorin selvästi alhaisemmasta tilauskertymästä huolimatta. Vuoden 2015 liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja parani 6,2 prosenttiin. Myös kassavirtamme oli vuonna 2015 vahva. Osakekohtaisen tuloksen kaksinkertaistuminen mahdollistaa osingon 45 prosentin kasvun. Näemme hyvät mahdollisuudet strategiamme toteuttamiseen investoimalla yhä enemmän liiketoimintojemme kasvuun, minkä arvioimme parhaiten kasvattavan omistaja-arvoa. 

 

Loppuvuonna täsmensimme strategiaamme, jonka päämääränä on nostaa Cargotec älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi huoltoliiketoiminnan, digitalisaation ja hyvän johtamisen avulla. Investoimme tutkimukseen ja tuotekehitykseen pitääksemme tuotteemme markkinajohtajan asemassa ja edellä kilpailijoita. Kehitämme portfoliotamme investoimalla korkean kasvun liiketoimintoihin sekä täydentämällä teknologista osaamista ja maantieteellistä kattavuutta. Panostamme erityisesti osaamisen kehittämiseen nopeuttaaksemme muutosprosessia. Täsmensimme myös taloudellisia tavoitteitamme: uusina tavoitteina on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali (EBIT) yli syklin ja kasvaa markkinaa nopeammin kullakin liiketoiminta-alueella ja konsernissa 15 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle (ROCE ennen veroja) yli syklin. Nämä tavoitteet kuvastavat kasvuhakuista strategiaamme sekä korkeita investointeihin liittyviä tuotto-odotuksia.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 10.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 6937 9543, tunnus Cargotec/7650465. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Lisätietoja:

Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104

Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

 

Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää lähes 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?