menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin hallitus on hyväksynyt johdon osakepohjaisen kannustinohjelman

10.02.2016

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 10. HELMIKUUTA 2016 KLO 9.10
 
Cargotecin hallitus on hyväksynyt johdon osakepohjaisen kannustinohjelman
 
Cargotecin hallitus on hyväksynyt uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman Cargotecin avainhenkilöille vuosille 2016 - 2019. Kannustinohjelma on samankaltainen kuin vuosi sitten hyväksytty ohjelma, joka kattaa vuodet 2015 - 2018. Ohjelman tarkoituksena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja tehokasta pääoman käyttöä sekä kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä houkuttelemalla ja sitouttamalla tarvittavia avainosaajia. Ohjelman piiriin kuuluu arviolta 90 henkilöä, mukaan lukien Cargotecin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.
 
Uusi ohjelma koostuu kahdesta vaiheesta kuten edellinenkin ohjelma. Ensimmäinen vaihe sisältää määritellyt taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 (liiketoiminta-alueen tai konsernin sijoitetun pääoman tuotto, ROCE). Toinen vaihe sisältää lisäansaintakertoimen, joka perustuu Cargotecin osakkeen kokonaistuottoon (TSR) kolmen vuoden tarkasteluajanjakson lopussa eli maaliskuussa 2019. Ohjelman toinen vaihe yhdistää avainhenkilöiden intressit osakkeenomistajien kanssa sekä sitouttaa heitä yhtiöön. Palkkioon oikeutettujen osallistujien tulee olla Cargotecin palveluksessa kun ohjelman toinen vaihe on päättynyt keväällä 2019.
 
Mahdollinen palkkio suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina vuonna 2019. Bruttopalkkio ennen verojen ja sivukulujen vähentämistä on 25 - 120 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta, kun suoriutuminen on ollut tavoitteiden mukaista (tavoitteiden ylärajojen mukaiselle suoriutumiselle vaihteluväli on 75 - 360 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta). Mikäli suoriutuminen on tavoitteiden mukaista koko osallistujajoukon osalta, ovat ohjelman kustannukset kolmen vuoden ajanjaksolta arviolta 7,3 miljoonaa euroa (tavoitteiden ylärajojen mukaisen suoriutumisen osalta arviolta 21,8 miljoonaa euroa). Ohjelman mukaisia kannustinpalkkioita ei makseta, mikäli taloudellisten tavoitteiden alarajoja ei saavuteta.
 
Kokonaispalkitsemisen osana voidaan osalle avainhenkilöistä myöntää lisäksi niin sanottuja rajoitettuja osakkeita vuosina 2016-2018. Bruttopalkkio ennen verojen ja sivukulujen vähentämistä on 25-100 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Mikäli tavoitteiden alaraja saavutetaan, ovat ohjelman kustannukset arviolta 1,75 miljoonaa euroa vuodessa. Ohjelman mukaisia kannustinpalkkioita ei makseta, mikäli taloudellisten tavoitteiden alarajoja ei saavuteta.
 
Ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta.
 
 
Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Vesa-Pekka Lankinen, johtaja, Performance and Rewards, puh. 020 777 4113
 
Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää lähes 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi
Mitä mieltä olet sivustosta?