menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus: liiketoiminta kehittyi myönteisesti

20.07.2016

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 20.7.2016 KLO 12.00
Cargotecin tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus: liiketoiminta kehittyi myönteisesti
 
- Kannattavuus parani Kalmarissa ja Hiabissa
- MacGregorin kannattavuus markkinatilanteeseen nähden tyydyttävällä tasolla
- Strategian toteutus etenee suunnitellusti
 
Huhti-kesäkuu 2016 lyhyesti
 • Saadut tilaukset alenivat 7 prosenttia ja olivat 825 (887) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 033 (31.12.2015: 2 064) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto aleni 4 prosenttia ja oli 898 (936) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja kasvoi 12 prosenttia ja oli 64,8 (58,0) miljoonaa euroa eli 7,2 (6,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 62,6 (54,9) miljoonaa euroa eli 7,0 (5,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 55,8 (101,3) miljoonaa euroa.
 • Katsauskauden tulos oli 40,4 (27,4) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,63 (0,43) euroa.
Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti
 • Saadut tilaukset alenivat 5 prosenttia ja olivat 1 728 (1 826) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto aleni 5 prosenttia 1 727 (1 825) miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja kasvoi 12 prosenttia ja oli 123,3 (110,3) miljoonaa euroa eli 7,1 (6,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 120,2 (106,2) miljoonaa euroa eli 7,0 (5,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 146,6 (152,8) miljoonaa euroa.
 • Katsauskauden tulos oli 79,6 (63,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,23 (0,99) euroa.
 
Vuoden 2016 näkymät ennallaan
Cargotecin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2015 liikevaihdon (3 729 miljoonaa euroa) tasolla tai jäävän hieman sen alle. Vuoden 2016 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2015 (230,7 miljoonaa euroa).
 
Cargotecin avainluvut
 
MEUR 4-6/2016 4-6/2015 Muutos 1-6/2016 1-6/2015 Muutos 2015
Saadut tilaukset 825 887 -7 % 1 728 1 826 -5 % 3 557
Tilauskanta kauden lopussa 2 033 2 342 -13 % 2 033 2 342 -13 % 2 064
Liikevaihto 898 936 -4 % 1 727 1 825 -5 % 3 729
Liikevoitto* 64,8 58,0 12 % 123,3 110,3 12 % 230,7
Liikevoitto, %* 7,2 6,2   7,1 6,0   6,2
Liikevoitto 62,6 54,9 14 % 120,2 106,2 13 % 213,1
Liikevoitto, % 7,0 5,9   7,0 5,8   5,7
Voitto ennen veroja 57,5 46,3   108,3 93,8   186,2
Liiketoiminnan rahavirta 55,8 101,3   146,6 152,8   314,6
Katsauskauden tulos 40,4 27,4   79,6 63,9   142,9
Osakekohtainen tulos, EUR 0,63 0,43   1,23 0,99   2,21
Nettovelka kauden lopussa 619 735   619 735   622
Nettovelkaantumisaste, % 45,5 56,9   45,5 56,9   46,4
Henkilöstö kauden lopussa 11 422 10 730   11 422 10 730   10 837

 *ilman uudelleenjärjestelykuluja

 
 
Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen:
Liiketoimintamme kehittyi myönteisesti toisella vuosineljänneksellä. Kalmarin toisen vuosineljänneksen tilaukset alenivat hieman vertailukaudesta, kun Hiabin tilaukset vastaavaan ajanjaksoon nähden kasvoivat kahdeksan prosenttia. Ilahduttavaa oli, että huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 12 prosenttia vertailukauteen nähden. Kannattavuus parani edelleen Kalmarissa ja Hiabissa edellisvuoteen verrattuna, toisaalta MacGregorin markkinatilanne jatkui haasteellisena. MacGregorissa olemme jo käynnistäneet uusia tehostamistoimia alentaaksemme kustannustasoamme, lähinnä Norjassa sekä yhdistämällä kaksi liiketoimintadivisioonaa.
 
Vuoden 2015 lopussa julkistamamme strategian toteutus etenee kaikkien kolmen painopistealueen - huoltoliiketoiminnan, digitalisaation ja johtamisen kehittämisen osalta. Vuosineljänneksen aikana liiketoiminta-alueet ovat jatkaneet huoltoliiketoiminnan kehittämistä. Kasvatimme edelleen panostuksiamme digitalisaation edistämiseen. Lanseerasimme esimerkiksi ensimmäiset tuotteemme, jotka perustuvat yhteiseen digitaaliseen Cargotec IoT Cloud -alustaan, jonka kautta voimme tuottaa asiakkaillemme entistä tehokkaampaa analytiikkaa laitteistamme. INTERSCHALT-yritysoston integrointi etenee, ja olemme jo saaneet positiivista asiakaspalautetta XVELA-merikuljetusalan ohjelmistojen ja INTERSCHALT-ohjelmistojen yhdistetystä tarjoomasta. Sisäinen johtamisen kehitysohjelmamme käynnistyi viime vuosineljänneksellä ja on jatkunut suunnitelman mukaisesti.
 
Cargotecin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista (Vaihtoehtoinen tunnusluku = taloudellinen
tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku) tulivat voimaan 3.7.2016. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta Cargotecin käyttämien tunnuslukujen laskentaan, mutta ohjeen mukaisesti Cargotec julkaisee selostuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä, käytettyjen tunnuslukujen määritelmät sekä niiden täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin.
 
Cargotec käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.
 
Cargotecin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat: 
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja = Liikevoitto + uudelleenjärjestelykulut
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, % liikevaihdosta = (Liikevoitto + uudelleenjärjestelykulut) / Liikevaihto * 100
 • Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat +/- joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus
Uudelleenjärjestelykulut sisältävät uudelleenjärjestelyvaraukset, omaisuuden arvonalentumiset ja myynnit, tyhjien toimitilojen kustannukset sekä muut toiminnan sopeuttamiseen liittyvät kustannukset, kun kyseessä on merkittävä Cargotecin tai sen liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelyohjelma. Osavuosikatsauksessa liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja täsmäytys tuloslaskelman liikevoittoon on esitetty liitetiedossa 3, ja korollisen nettovelan täsmäytys taseen korollisiin velkoihin ja varoihin on esitetty liitetiedossa 6.
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 14.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.00 mennessä.
 
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 6937 9590, tunnus Cargotec/101647. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.
 
Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.
 
Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
 
Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?