menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsaus: liikevoittomarginaali parani

25.10.2016

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 25.10.2016 KLO 12.00
 
Cargotecin tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsaus: liikevoittomarginaali parani
- Kannattavuus jatkoi paranemistaan Hiabissa
- Kalmarissa ei isoja projektitilauksia, pitkän aikavälin markkinapotentiaali edelleen vahva
- Haastava markkinatilanne jatkui MacGregorissa 
 
Heinä-syyskuu 2016 lyhyesti
 • Saadut tilaukset alenivat 19 prosenttia ja olivat 733 (907) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 874 (31.12.2015: 2 064) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto aleni 8 prosenttia ja oli 854 (928) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 210 (216) miljoonaa euroa eli 25 (23) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski 3 prosenttia ja oli 65,9 (68,3) miljoonaa euroa eli 7,7 (7,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 56,2 (61,9) miljoonaa euroa eli 6,6 (6,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 74,4 (74,5) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 33,5 (43,6) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,52 (0,67) euroa.
Tammi-syyskuu 2016 lyhyesti
 • Saadut tilaukset alenivat 10 prosenttia ja olivat 2 461 (2 733) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto aleni 6 prosenttia 2 581 (2 753) miljoonaan euroon.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 641 (653) miljoonaa euroa eli 25 (24) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja kasvoi 6 prosenttia ja oli 189,3 (178,6) miljoonaa euroa eli 7,3 (6,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 176,4 (168,1) miljoonaa euroa eli 6,8 (6,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 221,0 (227,3) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 113,0 (107,4) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,75 (1,67) euroa.
Vuoden 2016 näkymät ennallaan
Cargotecin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2015 liikevaihdon (3 729 miljoonaa euroa) tasolla tai jäävän hieman sen alle. Vuoden 2016 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2015 (230,7 miljoonaa euroa).
 
Cargotecin avainluvut
 
MEUR 7-9/2016 7-9/2015 Muutos 1-9/2016 1-9/2015 Muutos 2015
Saadut tilaukset 733 907 -19 % 2 461 2 733 -10 % 3 557
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 205 226 -9 % 667 665 0 % 880
Tilauskanta kauden lopussa 1 874 2 233 -16 % 1 874 2 233 -16 % 2 064
Liikevaihto 854 928 -8 % 2 581 2 753 -6 % 3 729
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 210 216 -3 % 641 653 -2 % 883
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % Cargotecin liikevaihdosta 25 23   25 24   24
Liikevoitto* 65,9 68,3 -3 % 189,3 178,6 6 % 230,7
Liikevoitto, %* 7,7 7,4   7,3 6,5   6,2
Liikevoitto 56,2 61,9 -9 % 176,4 168,1 5 % 213,1
Liikevoitto, % 6,6 6,7   6,8 6,1   5,7
Voitto ennen veroja 46,6 55,4   154,9 149,2   186,2
Liiketoiminnan rahavirta 74,4 74,5   221,0 227,3   314,6
Kauden tulos 33,5 43,6   113,0 107,4   142,9
Osakekohtainen tulos, EUR 0,52 0,67   1,75 1,67   2,21
Nettovelka kauden lopussa 581 678   581 678   622
Nettovelkaantumisaste, % 41,6 52,5   41,6 52,5   46,4
Henkilöstö kauden lopussa 11 226 10 876   11 226 10 876   10 837

*ilman uudelleenjärjestelykuluja

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen:

Hiabin vahva kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä, ja kannattavuus parani verrattuna edelliseen vuoteen. Hiabin perusliiketoiminnan tilaukset olivat hyvällä tasolla, mutta emme saaneet isoja puolustusteollisuuden tilauksia samalla tavalla kuin vertailukaudella.

Kalmarinkin tulos oli tyydyttävä, mutta asiakkaiden hidastunut päätöksenteko näkyi laskevina tilauslukuina. Kalmarin pitkän aikavälin markkinapotentiaali on edelleen vahva: isommat laivakoot sekä tarve satamien kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen edellyttävät investointeja satamateknologiaan ja -automaatioon. Mahdollisten projektien määrä on edelleen suuri, mutta asiakkaiden päätöksenteko on viivästynyt.

Haastava markkinatilanne jatkui MacGregorissa. Globaaleilla kauppalaivamarkkinoilla on ylikapasiteettia, ja uusien laivojen tilaukset ovat poikkeuksellisen matalalla tasolla. Toimialan keskittyminen, allianssit ja mahdolliset uudet laivareitit luovat alalle epävarmuutta. Tehostamistoimemme jatkuvat, jotta voimme alentaa MacGregorin kustannustasoa. 

Strategiamme painopistealueet ovat huoltoliiketoiminta, digitalisaatio ja johtamisen kehittäminen. Huoltoliiketoiminnassa näemme erinomaista liiketoimintapotentiaalia, johon meidän täytyy tarttua entistä tarmokkaammin. Olemme lisänneet panostuksiamme tällä alueella, esimerkiksi Hiab avasi syyskuussa varaosien verkkokaupan, MacGregor vahvisti yhteistyösuhteitaan varaosien toimituksissa Aasiassa ja Kalmar on käynnistänyt uusia toimenpiteitä nopeuttamaan huoltoliiketoiminnan kasvua. Digitalisaation osalta kehitämme Cargotec IoT Cloud -alustaan perustuvia ratkaisuja asiakkaidemme kanssa esimerkiksi automaation tehokkuuteen ja ennakoivaan huoltoon liittyen. Sisäinen johtamisen kehitysohjelmamme laajenee seuraavaan vaiheeseen, kun ensimmäinen 200 johtajan ryhmä on käynyt läpi tiiviin koulutusohjelman.

Kohdistamme panostuksiamme kilpailukykyä, tuotteiden kustannustehokkuutta ja digitalisaatiota parantaviin hankkeisiin. Lisäksi investoimme globaaleihin järjestelmiin ja toimintamalleihin, joilla voidaan jatkossa tehostaa sekä operatiivista liiketoimintaa että tukitoimintoja.

Cargotecin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista (Vaihtoehtoinen tunnusluku = taloudellinen

tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku) tulivat voimaan 3.7.2016. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta Cargotecin käyttämien tunnuslukujen laskentaan, mutta ohjeiden mukaisesti Cargotec julkaisee selostuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä, käytettyjen tunnuslukujen määritelmät sekä niiden täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin.

Cargotec käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.

Cargotecin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat:

 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja = Liikevoitto + uudelleenjärjestelykulut
 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, % liikevaihdosta = (Liikevoitto + uudelleenjärjestelykulut) / Liikevaihto * 100
 • Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat +/- joukkovelkakirjalainan valuuttasuojaus

Uudelleenjärjestelykulut sisältävät uudelleenjärjestelyvaraukset, omaisuuden arvonalentumiset ja myynnit, tyhjien toimitilojen kustannukset sekä muut toiminnan sopeuttamiseen liittyvät kustannukset, kun kyseessä on merkittävä Cargotecin tai sen liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelyohjelma. Osavuosikatsauksessa liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja täsmäytys tuloslaskelman liikevoittoon on esitetty liitetiedossa 3, ja korollisen nettovelan täsmäytys taseen korollisiin velkoihin ja varoihin on esitetty liitetiedossa 6.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 14.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0361, tunnus Cargotec/3575778. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?