menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

22.03.2016

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 22.3.2016 KLO 14.45
 
Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset
 
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 22.3.2016 Helsingissä.
 
Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,79 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,80 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2016.
 
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Teuvo Salminen. Uusiksi jäseniksi valittiin Kimmo Alkio, Kaisa Olkkonen ja Heikki Soljama.  Yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 40 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana, ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista.
 
Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KHT Tomi Hyryläisen Cargotecin tilintarkastajiksi. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.
 
Yhtiökokous päätti 600 000 euron lahjoituksesta Tampereen Teknilliselle Yliopistolle.
 
Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020
 
Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää lähes 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi
Mitä mieltä olet sivustosta?