menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinohjelmasta

08.02.2017

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 8. HELMIKUUTA 2017 KLO 8.40
 
Cargotec Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinohjelmasta
 
Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Cargotecin strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva kannustinohjelma. 
 
Osakepalkkio-ohjelmassa on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020. Kukin ansaintajakso sisältää kaksi yhden kalenterivuoden mittaista mittausjaksoa. Hallitus päättää vuosittain mittausjaksoille ansaintakriteerit ja niille tavoitteet. 
 
Ohjelman kohderyhmään ansaintajaksolla 2017-2018 kuuluu noin 100 konsernin avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Kannustinohjelma tukee huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan kasvun vauhdittamista Cargotecin strategian mukaisesti. Ohjelman mahdollinen palkkio mittausjaksolta 2017 perustuu liiketoiminta-alueiden Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin avainhenkilöillä liiketoiminta-alueiden huoltotoiminnan bruttokatteeseen ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin (ilman uudelleenjärjestelykuluja), ja Navis-ohjelmistodivisioonan avainhenkilöillä Navisin liikevaihtoon ja Xvela-liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin. Konsernin avainhenkilöille ansaintakriteerit ovat Cargotec-konsernin huoltotoiminnan bruttokate ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ilman uudelleenjärjestelykuluja). Ansaintajaksolta 2017-2018 maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 200 000 Cargotec Oyj:n B-sarjan osaketta. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.  
 
Ansaintajakson päättymisen jälkeen hallitus vahvistaa mittausjaksoilta 2017 ja 2018 ansaittujen palkkioiden kumulatiivisen yhteismäärän, ja mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017-2018 maksetaan vuonna 2019 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun noin yhden vuoden mittaisen omistus- ja arvonluontijakson aikana.
 
Cargotec Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084
Vesa-Pekka Lankinen, johtaja, Performance and Rewards, puh. 020 777 4113
 
Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi
Mitä mieltä olet sivustosta?