menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsaus: Kannattavuus kehittyi myönteisesti

20.07.2017

CARGOTEC OYJ, PUOLIVUOSIKATSAUS, 20.7.2017 KLO 12.00

Cargotecin tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsaus: Kannattavuus kehittyi myönteisesti

-    Kalmarin kannattavuus parani
-    Hiabilla kaikkien aikojen korkein liikevoittomarginaali ja vahvat tilaukset
-    Kustannussäästöt tukivat MacGregorin kannattavuuden kehitystä

Huhti-kesäkuu 2017 lyhyesti: Kannattavuus parantui

·    Saadut tilaukset alenivat 3 prosenttia ja olivat 800 (825) miljoonaa euroa.
·    Tilauskanta kauden lopussa oli 1 720 (31.12.2016: 1 783) miljoonaa euroa.
·    Liikevaihto aleni 6 prosenttia ja oli 845 (898) miljoonaa euroa.
·    Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 215 (220) miljoonaa euroa eli 25 (24) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
·    Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 26 prosenttia ja oli 44 (35) miljoonaa euroa.
·    Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 72,1 (64,8) miljoonaa euroa eli 8,5 (7,2) prosenttia liikevaihdosta.
·    Liikevoitto oli 60,4 (62,6) miljoonaa euroa eli 7,2 (7,0) prosenttia liikevaihdosta.
·    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 40,2 (55,8) miljoonaa euroa.
·    Kauden tulos oli 37,5 (40,4) miljoonaa euroa.
·    Osakekohtainen tulos oli 0,58 (0,63) euroa.

Tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti: Vahvaa kehitystä Hiabissa

·    Saadut tilaukset alenivat 4 prosenttia ja olivat 1 657 (1 728) miljoonaa euroa.
·    Liikevaihto aleni 5 prosenttia ja oli 1 638 (1 727) miljoonaa euroa.
·    Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 430 (431) miljoonaa euroa eli 26 (25) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
·    Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja oli 79 (63) miljoonaa euroa.
·    Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 131,3 (123,3) miljoonaa euroa eli 8,0 (7,1) prosenttia liikevaihdosta.
·    Liikevoitto oli 116,7 (120,2) miljoonaa euroa eli 7,1 (7,0) prosenttia liikevaihdosta.
·    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 52,6 (146,6) miljoonaa euroa.
·    Kauden tulos oli 74,0 (79,6) miljoonaa euroa.
·    Osakekohtainen tulos oli 1,15 (1,23) euroa.

Vuoden 2017 näkymät ennallaan
Cargotec toistaa 8.2.2017 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2017 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2016 (250,2 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

MEUR 4-6/2017 4-6/2016 Muutos 1-6/2017 1-6/2016 Muutos 2016
Saadut tilaukset 800 825 -3 % 1 657 1 728 -4 % 3 283
Huoltoliike-
toiminnan saadut tilaukset
208 236 -12 % 434 462 -6 % 889
Tilauskanta kauden lopussa 1 720 2 033 -15 % 1 720 2 033 -15 % 1 783
Liikevaihto 845 898 -6 % 1 638 1 727 -5 % 3 514
Huoltoliike-
toiminnan liikevaihto
215 220 -2 % 430 431 0 % 872
Ohjelmistoliike-
toiminnan liikevaihto*
44 35 26 % 79 63 27 % 148
Huolto- ja ohjelmisto-liiketoiminnan
liikevaihto, % Cargotecin liikevaihdosta
31 28   31 29   29
Liikevoitto** 72,1 64,8 11 % 131,3 123,3 6 % 250,2
Liikevoitto, %** 8,5 7,2   8,0 7,1   7,1
Liikevoitto 60,4 62,6 -3 % 116,7 120,2 -3 % 197,7
Liikevoitto, % 7,2 7,0   7,1 7,0   5,6
Voitto ennen veroja 51,4 57,5 -11 % 99,4 108,3 -8 % 169,1
Liiketoiminnan rahavirta 40,2 55,8 -28 % 52,6 146,6 -64 % 373,0
Kauden tulos 37,5 40,4 -7 % 74,0 79,6 -7 % 125,3
Osakekohtainen tulos, EUR 0,58 0,63 -7 % 1,15 1,23 -7 % 1,95
Nettovelka kauden lopussa 599 619 -3 % 599 619 -3 % 503
Nettovelkaantu-
misaste, %
42,7 45,5   42,7 45,5   36,0
Nettovelka / EBITDA*** 2,2 2,1   2,2 2,1   1,8
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROCE, vuositasolla), %
10,2 11,0   10,2 11,0   8,8
Henkilöstö kauden
lopussa
11 147 11 422 -2 % 11 147 11 422 -2 % 11 184

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Ilman uudelleenjärjestelykuluja
***Viimeisen neljän vuosineljänneksen EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Hiabin erinomainen kehitys jatkui

Liiketoimintamme kehitys jatkui vuoden 2017 toisella neljänneksellä myönteisenä. Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli Cargotecin historian korkein. Liiketoiminta kehittyi suotuisimmin Hiabissa, jonka saadut tilaukset kasvoivat 17 prosenttia ja kannattavuus nousi ennätyksellisen korkealle tasolle. Kalmarin saadut tilaukset laskivat viime vuoteen verrattuna, mutta asiakkaiden kiinnostus satamien automaatioratkaisuja kohtaan jatkui korkeana. Konttiliikenteen positiivisesta kehityksestä huolimatta asiakkaat kuitenkin harkitsevat suurempia investointejaan huolellisesti. Kalmarin liikevoitto jatkoi paranemistaan. MacGregorin markkinatilanne on edelleen vaikea, joskin saadut tilaukset kasvoivat ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Saimme pidettyä MacGregorin liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja positiivisena myös toisella vuosineljänneksellä.

Toisen vuosineljänneksen osalta olemme erityisen tyytyväisiä ohjelmistoliiketoimintamme kehitykseen. Ohjelmistojemme liikevaihto kasvoi neljänneksen aikana voimakkaasti. Lisäksi määrittelimme Kalmariin kuuluvan Naviksen laajemman ohjelmistostrategian alkuvuoden aikana. Strategia tarjoaa kattavampia ratkaisumalleja terminaalien ja laivayhtiöiden toiminnan optimoimiseksi. Pilvipohjainen yhteistyömallimme lisää läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja kannattavuutta valtamerialusten, terminaalioperaattoreiden ja logistiikkayhtiöiden verkostoon.

Jatkamme suunnitellusti toimintamme tehostamista. Tähän liittyen kerroimme toisen neljänneksen aikana tähtäävämme 50 miljoonan euron suuruisiin säästöihin vuodesta 2020 eteenpäin vähentämällä epäsuoria hankintoja, tehostamalla liiketoimintaa tukevia prosesseja ja perustamalla Cargotec Business Services -toiminnon.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR 4-6/2017 4-6/2016 Muutos 1-6/2017 1-6/2016 Muutos 2016
Kalmar 386 438 -12 % 834 892 -7 % 1 721
Hiab 279 239 17 % 567 514 10 % 1 016
MacGregor 136 149 -9 % 257 322 -20 % 546
Sisäiset tilaukset -1 0   -1 -1   -1
Yhteensä 800 825 -3 % 1 657 1 728 -4 % 3 283

Tilauskanta

MEUR 30.6.2017 31.12.2016 Muutos
Kalmar 926 900 3 %
Hiab 290 286 1 %
MacGregor 507 598 -15 %
Sisäiset tilaukset -3 -1  
Yhteensä 1 720 1 783 -4 %

Liikevaihto

MEUR 4-6/2017 4-6/2016 Muutos 1-6/2017 1-6/2016 Muutos 2016
Kalmar 403 420 -4 % 767 787 -2 % 1 700
Hiab 282 283 0 % 552 529 4 % 1 036
MacGregor 160 196 -18 % 320 411 -22 % 778
Sisäinen myynti 0 0   -1 0   -1
Yhteensä 845 898 -6 % 1 638 1 727 -5 % 3 514

Liikevoitto

MEUR 4-6/2017 4-6/2016 Muutos 1-6/2017 1-6/2016 Muutos 2016
Kalmar 32,5 31,1 5 % 59,2 56,3 5 % 115,6
Hiab 44,0 41,3 7 % 83,6 73,5 14 % 138,8
MacGregor -3,8 4,3 -188 % -2,0 13,3 -115 % -13,7
Konsernihallinto ja
tukitoiminnot
-12,4 -14,1   -24,1 -22,8   -42,9
Yhteensä 60,4 62,6 -3 % 116,7 120,2 -3 % 197,7

Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja

MEUR 4-6/2017 4-6/2016 Muutos 1-6/2017 1-6/2016 Muutos 2016
Kalmar 33,2 31,9 4 % 61,1 57,5 6 % 135,3
Hiab 44,1 41,7 6 % 83,6 74,2 13 % 140,0
MacGregor 4,9 5,3 -9 % 7,3 14,5 -50 % 17,9
Konsernihallinto ja
tukitoiminnot
-10,0 -14,1   -20,8 -22,8   -42,9
Yhteensä 72,1 64,8 11 % 131,3 123,3 6 % 250,2

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki katsauksen julkaisupäivänä klo 13.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 12.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0361, tunnus Cargotec/6252467. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?