menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsaus: Vahva alku vuodelle 2017 Hiabissa

26.04.2017

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 26.4.2017 KLO 9.00

Cargotecin tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsaus: Vahva alku vuodelle 2017 Hiabissa

-    Kalmarin kannattavuus parantui
-    Hiabin saadut tilaukset ja liikevoittomarginaali kaikkien aikojen korkeimmat
-    MacGregorin liikevoitto säilyi positiivisena kustannussäästöjen ansiosta

Tammi-maaliskuu 2017 lyhyesti: Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan osuus kasvoi

  • Saadut tilaukset alenivat 5 prosenttia ja olivat 857 (903) miljoonaa euroa.
  • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 834 (31.12.2016: 1 783) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto aleni 4 prosenttia ja oli 793 (828) miljoonaa euroa.
  • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 215 (211) miljoonaa euroa eli 27 (25) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
  • Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 28 % ja oli 35 (28) miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 59,2 (58,5) miljoonaa euroa eli 7,5 (7,1) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto oli 56,3 (57,7) miljoonaa euroa eli 7,1 (7,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 12,5 (90,8) miljoonaa euroa.
  • Kauden tulos oli 36,5 (39,1) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,57 (0,61) euroa.

Vuoden 2017 näkymät ennallaan

Cargotec toistaa 8.2.2017 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2017 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2016 (250,2 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

MEUR Q1/17 Q1/16 Muutos 2016
Saadut tilaukset 857 903 -5 % 3 283
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 226 227 0 % 889
Tilauskanta kauden lopussa 1 834 2 095 -12 % 1 783
Liikevaihto 793 828 -4 % 3 514
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 215 211 2 % 872
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 35 28 28 % 148
Huolto- ja ohjelmisto-liiketoiminnan liikevaihto,
% Cargotecin liikevaihdosta
32 29   29
Liikevoitto** 59,2 58,5 1 % 250,2
Liikevoitto, %** 7,5 7,1   7,1
Liikevoitto 56,3 57,7 -2 % 197,7
Liikevoitto, % 7,1 7,0   5,6
Voitto ennen veroja 47,9 50,9 -6 % 169,1
Liiketoiminnan rahavirta 12,5 90,8 -86 % 373,0
Kauden tulos 36,5 39,1 -7 % 125,3
Osakekohtainen tulos, EUR 0,57 0,61 -6 % 1,95
Nettovelka kauden lopussa 631 603 5 % 503
Nettovelkaantumisaste, % 45,4 45,3   36,0
Nettovelka / EBITDA 2,2 2,1   1,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE, vuositasolla), % 9,5 10,8   8,8
Henkilöstö kauden lopussa 11 055 11 203 -1 % 11 184

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Ilman uudelleenjärjestelykuluja

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Ennätyksellinen neljännes Hiabissa

Vuosi 2017 alkoi vahvasti etenkin Hiabissa, jonka ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevoittomarginaali olivat kaikkien aikojen korkeimmat. Kalmarin kehitys oli kokonaisuutena tyydyttävällä tasolla. Kalmarin kannattavuus parani, ja kysyntä oli hyvää etenkin pienemmissä lastinkäsittelylaitteissa. MacGregorin markkinatilanne jatkui viime vuoden tapaan haasteellisena. Olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että saimme pidettyä MacGregorin edelleen kannattavana ja saadut tilaukset kasvoivat verrattuna vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen.

Tavoitteenamme on kasvattaa huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan osuus 40 prosenttiin Cargotecin liikevaihdosta vuoteen 2020 mennessä. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi Hiabissa ja Kalmarissa, mutta laski MacGregorissa vaikean markkinatilanteen seurauksena. Viimeisten vuosien aikana tekemämme panostukset näkyivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä ohjelmistoliiketoiminnan hyvänä kehityksenä. Ensimmäisellä neljänneksellä jo 32 prosenttia liikevaihdostamme syntyi huoltopalveluista ja ohjelmistoista.

Lastinkäsittelyn arvoketjussa on paljon tehostettavaa, ja haluamme auttaa asiakkaitamme toimimaan tehokkaammin ratkaisujemme ja osaamisemme avulla. Mielestäni etenemme hyvin tavoitteessamme matkalla kohti älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajuutta.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q1/17 Q1/16 Muutos 2016
Kalmar 448 454 -1 % 1 721
Hiab 288 275 5 % 1 016
MacGregor 121 173 -30 % 546
Sisäiset tilaukset 0 0   -1
Yhteensä 857 903 -5 % 3 283

Tilauskanta

MEUR 31.3.2017 31.12.2016 Muutos
Kalmar 977 900 9 %
Hiab 302 286 6 %
MacGregor 556 598 -7 %
Sisäiset tilaukset -1 -1  
Yhteensä 1 834 1 783 3 %

Liikevaihto

MEUR Q1/17 Q1/16 Muutos 2016
Kalmar 364 367 -1 % 1 700
Hiab 270 246 10 % 1 036
MacGregor 160 216 -26 % 778
Sisäinen myynti 0 0   -1
Yhteensä 793 828 -4 % 3 514

Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja

MEUR Q1/17 Q1/16 Muutos 2016
Kalmar 27,9 25,6 9 % 135,3
Hiab 39,6 32,4 22 % 140,0
MacGregor 2,4 9,2 -74 % 17,9
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -10,7 -8,7   -42,9
Yhteensä 59,2 58,5 1 % 250,2

Liikevoitto

MEUR Q1/17 Q1/16 Muutos 2016
Kalmar 26,6 25,2 6 % 115,6
Hiab 39,5 32,2 23 % 138,8
MacGregor 1,8 9,0 -80 % -13,7
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -11,7 -8,7   -42,9
Yhteensä 56,3 57,7 -2 % 197,7

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki katsauksen julkaisupäivänä klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0404, tunnus Cargotec/7125297. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi


Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?