menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsaus: Saadut tilaukset kasvoivat Hiabissa, MacGregorissa ja huoltoliiketoiminnassa

27.10.2017

CARGOTEC OYJ, Q3 2017 OSAVUOSIKATSAUS, 27.10.2017 KLO 9.00

Cargotecin tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsaus: Saadut tilaukset kasvoivat Hiabissa, MacGregorissa ja huoltoliiketoiminnassa

 • Hyvää kehitystä Kalmarin huoltoliiketoiminnassa

 • Hiabin saadut tilaukset nousivat vahvasti

 • MacGregorin saadut tilaukset nousivat

 • Vahva rahavirta

Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti: Vahva liiketoiminnan rahavirta

 • Saadut tilaukset kasvoivat 2 prosenttia ja olivat 749 (733) miljoonaa euroa.

 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 698 (31.12.2016: 1 783) miljoonaa euroa.

 • Liikevaihto aleni 13 prosenttia ja oli 740 (854) miljoonaa euroa.

 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 215 (210) miljoonaa euroa.

 • Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto aleni 10 prosenttia ja oli 31 (35) miljoonaa euroa.

 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (29) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski 13 prosenttia ja oli 57,4 (65,9) miljoonaa euroa eli 7,8 (7,7) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liikevoitto oli 52,7 (56,2) miljoonaa euroa eli 7,1 (6,6) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 88,5 (74,4) miljoonaa euroa.

 • Kauden tulos oli 32,6 (33,5) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,51 (0,52) euroa.

Tammi-syyskuu 2017 lyhyesti: Noin kolmannes liikevaihdosta huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnasta

 • Saadut tilaukset alenivat 2 prosenttia ja olivat 2 406 (2 461) miljoonaa euroa.

 • Liikevaihto aleni 8 prosenttia ja oli 2 378 (2 581) miljoonaa euroa.

 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 645 (641) miljoonaa euroa.

 • Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 111 (97) miljoonaa euroa.

 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 32 (29) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 188,6 (189,3) miljoonaa euroa eli 7,9 (7,3) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liikevoitto oli 169,4 (176,4) miljoonaa euroa eli 7,1 (6,8) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 141,1 (221,0) miljoonaa euroa.

 • Kauden tulos oli 106,6 (113,0) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 1,66 (1,75) euroa.

Vuoden 2017 näkymät ennallaan

Cargotec toistaa 8.2.2017 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2017 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2016 (250,2 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

MEUR Q3/17 Q3/16 Muutos Q1-Q3/17 Q1-Q3/16 Muutos 2016
Saadut tilaukset 749 733 2 % 2 406 2 461 -2 % 3 283
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 218 205 6 % 652 667 -2 % 889
Tilauskanta kauden lopussa 1 698 1 874 -9 % 1 698 1 874 -9 % 1 783
Liikevaihto 740 854 -13 % 2 378 2 581 -8 % 3 514
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 215 210 2 % 645 641 1 % 872
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto*
31
35 -10 % 111 97 14 % 148
Huolto- ja ohjelmisto- liiketoiminnan liikevaihto,
% Cargotecin liikevaihdosta
33 % 29 %   32 % 29 %   29 %
Liikevoitto** 57,4 65,9 -13 % 188,6 189,3 0 % 250,2
Liikevoitto, %** 7,8 % 7,7 %   7,9 % 7,3 %   7,1 %
Liikevoitto 52,7 56,2 -6 % 169,4 176,4 -4 % 197,7
Liikevoitto, % 7,1 % 6,6 %   7,1 % 6,8 %   5,6 %
Voitto ennen veroja 44,8 46,6 -4 % 144,2 154,9 -7 % 169,1
Liiketoiminnan rahavirta 88,5 74,4 19 % 141,1 221,0 -36 % 373,0
Kauden tulos 32,6 33,5 -3 % 106,6 113,0 -6 % 125,3
Osakekohtainen tulos, EUR 0,51 0,52 -2 % 1,66 1,75 -5 % 1,95
Nettovelka kauden lopussa 535 581 -8 % 535 581 -8 % 503
Nettovelkaantumisaste, % 37,6 % 41,6 %   37,6 % 41,6 %   36,0 %
Nettovelka / EBITDA*** 2,0 2,0   2,0 2,0   1,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE, vuositasolla), % 9,8 % 10,6 %   9,8 % 10,6 %   8,8 %
Henkilöstö kauden lopussa 11 133 11 226 -1 % 11 133 11 226 -1 % 11 184

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Ilman uudelleenjärjestelykuluja
***Viimeisen neljän vuosineljänneksen EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Hyvää kehitystä monella alueella, liikevaihto pettymys

Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen aikana saadut tilaukset kasvoivat Hiabissa, MacGregorissa ja huoltoliiketoiminnassa. Huoltoliiketoiminnan kasvu on meille erityisen tärkeää, ja yhdessä ohjelmistoliiketoiminnan kanssa se muodostaa jo kolmanneksen liikevaihdostamme. Hiabissa saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti Euroopassa. MacGregorin saadut tilaukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen, ja kauppalaivamarkkinoilla on positiivisia signaaleja.

Liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli odotuksiimme nähden pettymys ja vaikutti negatiivisesti liikevoittoomme. Liikevaihdon laskun taustalla olivat matalat toimitusvolyymit MacGregorissa, Kalmarin projektiliiketoiminnan toimitusten ajoitus sekä toimitusketjun haasteet Hiabissa ja Kalmarin pienemmissä kontinkäsittelylaitteissa.

Kalmarin tilauskertymä jäi odotuksistamme etenkin projektiliiketoiminnassa. Konttiliikenteen hyvä kehitys kuitenkin jatkui kolmannella vuosineljänneksellä, ja strategiamme kannalta keskeisen huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi Kalmarissa kahdeksan prosenttia. Lisäksi otimme tärkeitä askeleita digitaalisen yhteistyöalustamme XVELA:n siirtymisessä kaupalliseen käyttöön.

Saimme Hiabin osalta sovittua mielenkiintoisesta yritysostosta kehittyvillä markkinoilla. Argos on yksi Brasilian johtavista kuormausnosturivalmistajista, ja yrityskaupan myötä laajennamme toimintaamme Brasilian markkinoille. Rakentamisaktiviteetin on arvioitu säilyvän hyvällä tasolla päämarkkinoillamme, mikä tukee Hiabin mahdollisuuksia myös jatkossa.

Liikevaihdon laskusta huolimatta MacGregorin kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto säilyi edellisen vuoden tasolla kustannussäästöjen ansiosta. Huoltoliiketoiminnan osuus MacGregorin liikevaihdosta oli jo 40 prosenttia.

Liiketoimintamme rahavirta oli vahva kolmannella neljänneksellä. Hyvän rahavirran avulla kykenemme investoimaan tuotekehitykseen, kasvuun ja yritysostoihin.

Raportointisegmenttien avainluvut


Saadut tilaukset

MEUR Q3/17 Q3/16 Muutos Q1-Q3/17 Q1-Q3/16 Muutos 2016
Kalmar 351 389 -10 % 1 185 1 281 -8 % 1 721
Hiab 260 220 18 % 827 734 13 % 1 016
MacGregor 139 124 12 % 396 446 -11 % 546
Sisäiset tilaukset -1 0   -2 -1   -1
Yhteensä 749 733 2 % 2 406 2 461 -2 % 3 283

Tilauskanta

MEUR 30.9.2017 31.12.2016 Muutos
Kalmar 887 900 -1 %
Hiab 293 286 3 %
MacGregor 519 598 -13 %
Sisäiset tilaukset -1 -1  
Yhteensä 1 698 1 783 -5 %


Liikevaihto

MEUR Q3/17 Q3/16 Muutos Q1-Q3/17 Q1-Q3/16 Muutos 2016
Kalmar 377 436 -14 % 1 144 1 223 -6 % 1 700
Hiab 252 250 1 % 804 779 3 % 1 036
MacGregor 112 169 -34 % 432 580 -26 % 778
Sisäinen myynti -1 0   -2 0   -1
Yhteensä 740 854 -13 % 2 378 2 581 -8 % 3 514

Liikevoitto

MEUR Q3/17 Q3/16 Muutos Q1-Q3/17 Q1-Q3/16 Muutos 2016
Kalmar 29,3 27,5 7 % 88,5 83,7 6 % 115,6
Hiab 33,6 32,9 2 % 117,2 106,4 10 % 138,8
MacGregor 1,9 1,9 -2 % -0,1 15,2 -100 % -13,7
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -12,1 -6,1 -97 % -36,2 -29,0 -25 % -42,9
Yhteensä 52,7 56,2 -6 % 169,4 176,4 -4 % 197,7


Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja

MEUR Q3/17 Q3/16 Muutos Q1-Q3/17 Q1-Q3/16 Muutos 2016
Kalmar 30,9 36,3 -15 % 92,1 93,8 -2 % 135,3
Hiab 33,7 33,0 2 % 117,3 107,1 10 % 140,0
MacGregor 2,2 2,8 -23 % 9,5 17,4 -45 % 17,9
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -9,5 -6,1 -54 % -30,2 -29,0 -4 % -42,9
Yhteensä 57,4 65,9 -13 % 188,6 189,3 0 % 250,2


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki katsauksen julkaisupäivänä klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 10.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0404, tunnus Cargotec/1627222. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?