menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsaus: Hyvä kysyntä jatkui Hiabissa

24.04.2018

CARGOTEC OYJ, Q1 2018 OSAVUOSIKATSAUS, 24.4.2018 KLO 14.00

Cargotecin tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsaus: Hyvä kysyntä jatkui Hiabissa

 • Kalmarin liikevoitto kasvoi

 • Hiabin ratkaisujen kysyntä jatkui hyvänä

 • MacGregorin liiketoiminta elpymässä hitaasti

Cargotec soveltaa vuoden 2018 alusta uusia IFRS 15- ja IFRS 9 -laskentastandardeja sekä IFRS 2 -standardin muutoksia. Uudet laskentastandardit on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 2, Laatimisperusta ja uudet laskentastandardit. Cargotec on myös yhdenmukaistanut laite-, huolto-, ja ohjelmistoliiketoimintojen määritelmiä vuoden 2018 alusta. Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu vastaavasti. Muutoksesta on tiedotettu pörssitiedotteella 28.3.2018.

Tammi-maaliskuu 2018 lyhyesti: Saadut tilaukset edellisen vuoden tasolla

 • Saadut tilaukset kasvoivat 1 prosentin ja olivat 863 (857) miljoonaa euroa.

 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 684 (31.12.2017: 1 566) miljoonaa euroa.

 • Liikevaihto aleni 2 prosenttia ja oli 773 (792) miljoonaa euroa.

 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 226 (224) miljoonaa euroa.

 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

 • Liikevoitto oli 53,2 (56,0) miljoonaa euroa eli 6,9 (7,1) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski 3 prosenttia ja oli 57,0 (58,9) miljoonaa euroa eli 7,4 (7,4) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -3,7 (12,5) miljoonaa euroa.

 • Kauden tulos oli 33,7 (36,2) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,52 (0,56) euroa.


Vuoden 2018 näkymät ennallaan

Cargotec toistaa 8.2.2018 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2018 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15-oikaistu).

Cargotecin avainluvut

MEUR Q1/18 Q1/17 Muutos 2017
Saadut tilaukset 863 857 1 % 3 190
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 239 235 2 % 896
Tilauskanta kauden lopussa 1 684 1 821 -8 % 1 566
Liikevaihto 773 792 -2 % 3 250
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 226 224 1 % 907
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 32 35 -10 % 152
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto,
% Cargotecin liikevaihdosta
33 % 33 %   33 %
Liikevoitto 53,2 56,0 -5 % 222,1
Liikevoitto, % 6,9 % 7,1 %   6,8 %
Liikevoitto** 57,0 58,9 -3 % 258,6
Liikevoitto**, % 7,4 % 7,4 %   8,0 %
Tulos ennen veroja 46,4 47,7 -3 % 189,2
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -3,7 12,5 -130 % 253,5
Kauden tulos 33,7 36,2 -7 % 132,7
Osakekohtainen tulos, EUR 0,52 0,56 -7 % 2,05
Korollinen nettovelka kauden lopussa 575 631 -9 % 472
Nettovelkaantumisaste, % 41,5 % 45,3 %   33,1 %
Korollinen nettovelka / EBITDA*** 2,0 2,2   1,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE, vuositasolla), % 9,4 % 9,4 %   9,6 %
Henkilöstö kauden lopussa 11 498 11 055 4 % 11 251

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Ilman uudelleenjärjestelykuluja
***Viimeisen neljän vuosineljänneksen EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Kysyntä jatkui hyvänä Hiabissa, hyvää kehitystä huoltoliiketoiminnassa

Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset olivat kokonaisuutena edellisvuoden tasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein saadut tilaukset kasvoivat seitsemän prosenttia. Merkittävimmin tähän eroon vaikutti Yhdysvaltain dollarin heikentyminen euroon nähden. Saadut tilaukset kasvoivat Hiabissa ja MacGregorissa, ja olivat lähes edellisvuoden tasolla Kalmarissa.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoittomme laski hieman vertailukauteen verrattuna. Kalmarin liikevoitto kasvoi. Hiabin liikevoitto laski, joskin suurin osa tästä johtui Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä. MacGregorin liikevoitto heikkeni vaikeasta markkinatilanteesta johtuneen liikevaihdon laskun seurauksena.

Ohjelmistoliiketoimintamme kehitys jatkui strategisesta näkökulmasta ensimmäisen neljänneksen aikana myönteisenä, vaikka liikevaihto jäikin vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisvuoden tasolle. Olemme viimeisten vuosien aikana panostaneet kontinkäsittelyketjua merkittävästi tehostavan XVELA-ohjelmiston kehittämiseen. XVELA on digitaalinen yhteistyöalusta, jonka avulla ketjun eri osapuolet voivat tehostaa meriliikenteen yhä monimutkaisempaa toimitusketjua, parantaa yhteistyötä sekä tavaroiden tehokkaampaa toimitusta. XVELAn kaupallistaminen etenee hyvin, ja se on tällä hetkellä käytössä jo kuudella varustamolla. Hyvänä esimerkkinä ohjelmistoliiketoiminnan kehityksestä oli Cosco Shipping Ports Ltd:n kanssa solmittu sopimus Navis N4 -terminaalioperaatiojärjestelmän käyttöönotosta. Etenimme hyvin myös huoltoliiketoiminnassa, jonka liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein seitsemän prosenttia.

Raportointisegmenttien avainluvut


Saadut tilaukset

MEUR Q1/18 Q1/17 Muutos 2017
Kalmar 432 448 -3 % 1 555
Hiab 307 288 7 % 1 116
MacGregor 124 121 2 % 521
Sisäiset tilaukset 0 0   -2
Yhteensä 863 857 1 % 3 190

Tilauskanta

MEUR 31.3.2018 31.12.2017 Muutos
Kalmar 837 786 6 % %
Hiab 329 300 10 % %
MacGregor 519 481 8 %
Sisäiset tilaukset -1 -1  
Yhteensä 1 684 1 566 8 %


Liikevaihto

MEUR Q1/18 Q1/17 Muutos 2017
Kalmar 371 364 2 % 1 598
Hiab 276 270 2 % 1 084
MacGregor 126 158 -20 % 571
Sisäinen myynti 0 0   -2
Yhteensä 773 792 -2 % 3 250


Liikevoitto

MEUR Q1/18 Q1/17 Muutos 2017
Kalmar 27,9 26,6 5 % 126,6
Hiab 36,1 39,5 -9 % 157,0
MacGregor 0,1 1,6 -92 % -5,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -10,9 -11,7 7 % -56,3
Yhteensä 53,2 56,0 -5 % 222,1


Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja

MEUR Q1/18 Q1/17 Muutos 2017
Kalmar 28,7 27,9 3 % 133,1
Hiab 36,1 39,5 -9 % 157,2
MacGregor 0,2 2,2 -91 % 10,6
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -8,0 -10,7 25 % -42,2
Yhteensä 57,0 58,9 -3 % 258,6

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki, 24.4.2018 klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0360, tunnus 247024 sekä PIN-koodi 000000. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?