menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2017: Vahva vuosi Hiabissa

08.02.2018

CARGOTEC OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017, 8.2.2018 KLO 8.30

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2017: Vahva vuosi Hiabissa

 • Kalmarin projektiliiketoiminnan saadut tilaukset matalat

 • Ennätyksellinen vuosi Hiabissa

 • MacGregorin saadut tilaukset paranivat vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2017.

Loka-joulukuu 2017 lyhyesti: Tulos kasvoi

 • Saadut tilaukset laskivat 5 prosenttia ja olivat 784 (822) miljoonaa euroa.

 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 550 (31.12.2016: 1 783) miljoonaa euroa.

 • Liikevaihto aleni 3 prosenttia ja oli 902 (933) miljoonaa euroa.

 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 229 (231) miljoonaa euroa.

 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 31 (30) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

 • Liikevoitto oli 57,3 (21,3) miljoonaa euroa eli 6,4 (2,3) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja kasvoi 22 prosenttia ja oli 74,6 (61,0) miljoonaa euroa eli 8,3 (6,5) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 112,4 (152,0) miljoonaa euroa.

 • Kauden tulos oli 29,7 (12,2) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,20) euroa.

Tammi-joulukuu 2017 lyhyesti: Kannattavuus parani

 • Saadut tilaukset alenivat 3 prosenttia ja olivat 3 190 (3 283) miljoonaa euroa.

 • Liikevaihto aleni 7 prosenttia ja oli 3 280 (3 514) miljoonaa euroa.

 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 874 (872) miljoonaa euroa.

 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 31 (29) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

 • Liikevoitto oli 226,7 (197,7) miljoonaa euroa eli 6,9 (5,6) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 263,2 (250,2) miljoonaa euroa eli 8,0 (7,1) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 253,5 (373,0) miljoonaa euroa.

 • Kauden tulos oli 136,3 (125,3) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 2,11 (1,95) euroa.

 • Hallitus ehdottaa 20.3.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,04 euroa kutakin A-sarjan ja 1,05 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Lisäksi hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä, maaliskuussa ja syyskuussa 2018. A-sarjan osakkeille osinko maksettaisiin kahdessa 0,52 euron erässä. Ulkona oleville B-sarjan osakkeille osinko maksettaisiin 0,53 euron ja 0,52 euron erissä.

Vuoden 2018 näkymät

Cargotecin vuoden 2018 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2017 (263,2 miljoonaa euroa).

1.1.2018 voimaan astuvan IFRS 15 -standardin käyttöönoton seurauksena Cargotecin tuloutus muuttuu tiettyjen tuotteiden ja asiakassopimusten osalta vuonna 2018. IFRS 15:n mukaiset vertailutiedot julkaistaan viimeistään maaliskuussa 2018. Laatimisperiaatteiden muutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta vuositason liikevoittoon.

Cargotecin avainluvut

MEUR Q4/17 Q4/16 Muutos 2017 2016 Muutos
Saadut tilaukset 784 822 -5 % 3 190 3 283 -3 %
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 212 222 -4 % 864 889 -3 %
Tilauskanta kauden lopussa 1 550 1 783 -13 % 1 550 1 783 -13 %
Liikevaihto 902 933 -3 % 3 280 3 514 -7 %
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 229 231 -1 % 874 872 0 %
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 48 51 -5 % 159 148 7 %
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto,
% Cargotecin liikevaihdosta
31 % 30 %   31 % 29 %  
Liikevoitto 57,3 21,3 169 % 226,7 197,7 15 %
Liikevoitto, % 6,4 % 2,3 %   6,9 % 5,6 %  
Liikevoitto** 74,6 61,0 22 % 263,2 250,2 5 %
Liikevoitto**, % 8,3 % 6,5 %   8,0 % 7,1 %  
Voitto ennen veroja 49,6 14,2 250 % 193,8 169,1 15 %
Liiketoiminnan rahavirta 112,4 152,0 -26 % 253,5 373,0 -32 %
Kauden tulos 29,7 12,2 143 % 136,3 125,3 9 %
Osakekohtainen tulos, EUR 0,45 0,20 129 % 2,11 1,95 8 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa 472 503 -6 % 472 503 -6 %
Nettovelkaantumisaste, % 33,0 % 36,0 %   33,0 % 36,0 %  
Korollinen nettovelka / EBITDA*** 1,6 1,8   1,6 1,8  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE, vuositasolla), % 9,8 % 8,8 %   9,8 % 8,8 %  
Henkilöstö kauden lopussa 11 251 11 184 1 % 11 251 11 184 1 %

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Ilman uudelleenjärjestelykuluja
***Viimeisen neljän vuosineljänneksen EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Muutosten ja kehityksen vuosi

Vuosi 2017 oli toimialallamme muutosten vuosi. Laajamittainen konsolidoitumiskehitys jatkui, kun laivayhtiöt muodostivat liittoutumia ja järjestelivät lastinkäsittelyreittejä uudelleen. Merikuljetusmarkkinoiden elpyminen vakavasta ylikapasiteetista jatkui. Kuormankäsittelylaitteiden markkinat olivat vahvat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Saatujen tilausten valossa vuosi oli meille kaksijakoinen: Kalmarin ja MacGregorin saadut tilaukset laskivat, mutta Hiabin vahva kehitys jatkui. Kalmarissa kehitys jäi odotuksistamme projektiliiketoiminnan osalta. MacGregorin tilaukset kasvoivat toisen vuosipuoliskon aikana. Kauppalaivamarkkinoilla aktiviteetti parantui, mutta pysyi edelleen selvästi historiallisen keskiarvon alapuolella. Hiabin saadut tilaukset kasvoivat kaikilla päämarkkina-alueillamme hyvän rakentamisaktiviteetin siivittämänä, ja kehitys oli vahvaa etenkin Euroopassa.

Myös liikevaihto laski Kalmarissa ja MacGregorissa, mutta kasvoi Hiabissa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä toimitusvolyymit olivat odotustemme mukaiset. Olemme tyytyväisiä siihen, että pystyimme kasvattamaan liikevoittoamme edellisvuotta matalammasta liikevaihdosta huolimatta. Odotamme liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan myös vuonna 2018.

Strategian toteuttaminen eteni hyvin sen kulmakivien - digitalisaation, huoltoliiketoiminnan, ja hyvän johtajuuden - osalta. Toimme vuoden aikana markkinoille useita digitaalisia tuotteita. Suhtaudumme kunnianhimoisesti kehitystyöhön ja haluamme olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja vuoteen 2020 mennessä. Tuote- ja järjestelmädigitalisaatiohankkeiden lisäksi käynnistimme vuonna 2017 useita robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäviä hankkeita sekä sisäisesti että kaupallisessa tarjonnassamme.

Huoltoliiketoiminnassa otimme määrätietoisia askelia parantaaksemme ja lisätäksemme tarjontaamme asiakkaiden elinkaarikumppanina. Kalmarissa huoltoliiketoiminta kehittyi pääosin hyvin, joskin projektiperusteisessa huoltoliiketoiminnassa oli joitakin haasteita. Hiab toi markkinoille uusia huoltokonsepteja, joiden ansiosta sen huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi neljä prosenttia. Heikko markkinatilanne vaikutti MacGregorin huoltopalveluihin erityisesti offshore-liiketoiminnassa.

Johtajuuden kehittäminen mahdollistaa muutosten toteuttamisen koko yhtiössä. Olemme panostaneet tähän osa-alueeseen kolmen vuoden ajan, ja mittaamme esimiesten toimintaa ja tehokkuutta säännöllisesti. Tämä on selvästi parantanut työilmapiiriä sekä henkilöstön työtyytyväisyyttä ja suorituskykyä.

Saimme vuoden aikana sovittua myös kolmesta mielenkiintoisesta yrityskaupasta. Argos on yksi Brasilian johtavista kuormausnosturivalmistajista, ja kaupan myötä Hiab laajentaa toimintaansa Brasilian markkinoille. MacGregor sopi ostavansa Rapp Marine Groupin vahvistaakseen tarjontaansa kalastus- ja tutkimusalussegmentillä. Lisäksi Kalmar osti Inver Engineeringin satamahuoltoliiketoiminnan Australiassa. Taseemme on vahva, ja se mahdollistaa yrityskauppojen jatkamisen.

Raportointisegmenttien avainluvut


Saadut tilaukset

MEUR Q4/17 Q4/16 Muutos 2017 2016 Muutos
Kalmar 369 440 -16 % 1 555 1 721 -10 %
Hiab 289 282 2 % 1 116 1 016 10 %
MacGregor 126 100 25 % 521 546 -5 %
Sisäiset tilaukset 0 0   -2 -1  
Yhteensä 784 822 -5 % 3 190 3 283 -3 %

Tilauskanta

MEUR 31.12.2017 31.12.2016 Muutos
Kalmar 765 900 -15 %
Hiab 299 286 5 %
MacGregor 487 598 -19 %
Sisäiset tilaukset -1 -1  
Yhteensä 1 550 1 783 -13 %


Liikevaihto

MEUR Q4/17 Q4/16 Muutos 2017 2016 Muutos
Kalmar 479 477 0 % 1 623 1 700 -5 %
Hiab 280 257 9 % 1 084 1 036 5 %
MacGregor 144 199 -28 % 576 778 -26 %
Sisäinen myynti -1 0   -2 -1  
Yhteensä 902 933 -3 % 3 280 3 514 -7 %


Liikevoitto

MEUR Q4/17 Q4/16 Muutos 2017 2016 Muutos
Kalmar 41,7 31,8 31 % 130,2 115,6 13 %
Hiab 39,9 32,4 23 % 157,1 138,8 13 %
MacGregor -4,2 -28,9 85 % -4,3 -13,7 69 %
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -20,1 -14,0 -44 % -56,3 -42,9 -31 %
Yhteensä 57,3 21,3 169 % 226,7 197,7 15 %


Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja

MEUR Q4/17 Q4/16 Muutos 2017 2016 Muutos
Kalmar 44,6 41,5 7 % 136,6 135,3 1 %
Hiab 39,9 32,9 21 % 157,3 140,0 12 %
MacGregor 2,1 0,5 308 % 11,5 17,9 -35 %
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -12,0 -14,0 14 % -42,2 -42,9 2 %
Yhteensä 74,6 61,0 22 % 263,2 250,2 5 %


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki, katsauksen julkaisupäivänä klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0360, tunnus 686095. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?