menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin uusien laatimisperiaatteiden mukaiset oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 ja vertailuluku vuoden 2018 näkymiin

28.03.2018

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 28. MAALISKUUTA 2018 KLO 15.00

Cargotecin uusien laatimisperiaatteiden mukaiset oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 ja vertailuluku vuoden 2018 näkymiin

Cargotec soveltaa uusia IFRS 15- ja IFRS 9 -laskentastandardeja sekä IFRS 2 -standardin muutoksia 1.1.2018 lähtien. Cargotec tiedottaa siirtymäoikaisujen taloudellisista vaikutuksista liittyen IFRS 15:n, IFRS 9:n sekä muuttuneen IFRS 2:n käyttöönottoon ja julkaisee vertailukauden 2017 oikaistut luvut IFRS 15:n takautuvan käyttöönoton johdosta. Cargotec on myös yhdenmukaistanut laite-, huolto-, ja ohjelmistoliiketoimintojen määritelmiä vuoden 2018 alusta ja antaa oikaistut vertailukauden 2017 luvut raportointisegmenteille.

IFRS 15:n käyttöönotto alensi vuoden 2017 liikevaihtoa 30,3 miljoonaa euroa, josta Kalmarin osuus oli 25,2 miljoonaa euroa, Hiabin 0,1 miljoonaa euroa ja MacGregorin 5,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja aleni 4,6 miljoonaa euroa, josta Kalmarin osuus oli 3,6 miljoonaa euroa, Hiabin 0,1 miljoonaa euroa ja MacGregorin 1,0 miljoonaa euroa.

Cargotec vahvistaa 8.2.2018 julkistetut näkymät vuodelle 2018: liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15 -oikaistu). Aiempi vuoden 2017 vertailuluku liikevoitolle ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 263,2 miljoonaa euroa.

Uusien laatimisperiaatteiden käyttöönotto kasvatti Cargotecin avaavan taseen 2018 omaa pääomaa 3,5 miljoonaa euroa sisältäen seuraavat oikaisut:

  • IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista, otettiin käyttöön takautuvasti standardin sallimia siirtymähelpotuksia soveltaen. IFRS 15:n käyttöönotto aiheutti muutoksia myyntituottojen kirjaamisajankohdassa tiettyjen tuotteiden osalta. Näiden muutosten takautuvaan käyttöönottoon liittyvät oikaisut kasvattivat Cargotecin avaavan taseen 2017 omaa pääomaa 1,3 miljoonalla eurolla ja alensivat tilikauden 2017 voittoa 3,7 miljoonalla eurolla.

  • IFRS 9, Rahoitusinstrumentit, otettiin käyttöön ei-takautuvasti standardin sallimia siirtymähelpotuksia soveltaen. IFRS 9:n käyttöönotto kasvatti luottotappiovarausta alle 90 päivää yliaikaisten saatavien osalta, joista Cargotec ei aiemmin kirjannut yleistä luottotappiovarausta. Lisäksi tiettyihin lainasaataviin tehtiin luottotappiovaraus IFRS 9:n käyttöönoton yhteydessä. Nämä siirtymäoikaisut vähensivät Cargotecin avaavan taseen 2018 omaa pääomaa 1,6 miljoonalla eurolla.

  • Muutokset IFRS 2 -standardiin, liittyen osakeperusteisten maksujen luokitteluun ja arvostamiseen, otettiin käyttöön ei-takautuvasti. Muutosten käyttöönoton johdosta osakepalkkiojärjestelyt, jotka maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen nettomääräisesti osakkeina, kirjataan kokonaisuudessaan osakkeina selvitettävinä järjestelyinä huolimatta siitä, että Cargotec maksaa verot rahana palkkionsaajien puolesta. IFRS 2 -muutosten käyttöönotto kasvatti Cargotecin avaavan taseen 2018 omaa pääomaa 7,5 miljoonalla eurolla.

Yllä esitetyistä siirtymäoikaisuista annetaan lisätietoa Cargotecin vuoden 2017 Taloudellisen katsauksen osiossa Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet.

Yhdenmukaistettujen laite-, huolto- ja ohjelmistoliiketoimintojen määritelmien johdosta vuoden 2017 laiteliiketoiminnan liikevaihdosta oikaistiin huoltoliiketoiminnan liikevaihtoon 32,8 miljoonaa euroa, josta Hiabin osuus oli 16,2 miljoonaa euroa ja MacGregorin 16,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 ensimmäinen, 24. huhtikuuta julkaistava osavuosikatsaus laaditaan uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Oikaistut taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut vuosineljänneksittäin

Cargotec   Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 2017
Saadut tilaukset MEUR 857 800 749 784 3 190
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset MEUR 235 214 225 221 896
Tilauskanta MEUR 1 821 1 717 1 699 1 566 1 566
Liikevaihto MEUR 792 836 736 886 3 250
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 224 223 223 238 907
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 35 42 30 45 152
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta % 33 % 32 % 34 % 32 % 33 %
Liikevoitto MEUR 56,0 58,9 52,5 54,7 222,1
Liikevoitto % 7,1 % 7,0 % 7,1 % 6,2 % 6,8 %
Liikevoitto* MEUR 58,9 70,6 57,2 71,9 258,6
Liikevoitto* % 7,4 % 8,4 % 7,8 % 8,1 % 8,0 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos EUR 0,56 0,56 0,50 0,42 2,05
             
Kalmar   Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 2017
Saadut tilaukset MEUR 448 386 351 369 1 555
Tilauskanta MEUR 973 929 895 786 786
Liikevaihto MEUR 364 397 371 465 1 598
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 107 106 111 121 445
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 35 42 30 45 153
Liikevoitto* MEUR 27,9 32,3 30,0 42,8 133,1
Liikevoitto* % 7,7 % 8,1 % 8,1 % 9,2 % 8,3 %
             
Hiab   Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 2017
Saadut tilaukset MEUR 288 279 260 289 1 116
Tilauskanta MEUR 302 290 294 300 300
Liikevaihto MEUR 270 282 252 280 1 084
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 65 65 64 65 258
Liikevoitto* MEUR 39,5 44,0 33,7 39,9 157,2
Liikevoitto* % 14,6 % 15,6 % 13,4 % 14,3 % 14,5 %
             
MacGregor   Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 2017
Saadut tilaukset MEUR 121 136 139 126 521
Tilauskanta MEUR 547 501 511 481 481
Liikevaihto MEUR 158 157 114 141 571
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 52 52 48 53 205
Liikevoitto* MEUR 2,2 4,3 2,9 1,2 10,6
Liikevoitto* % 1,4 % 2,7 % 2,5 % 0,8 % 1,9 %
             
*Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja


Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?