menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019: Kannattavuus parani

22.10.2019

CARGOTEC OYJ, Q3 2019 OSAVUOSIKATSAUS, 22.10.2019 KLO 14.00

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019: Kannattavuus parani

 • Liikevaihto kasvoi
 • Liikevoiton kasvu jatkui Kalmarissa ja Hiabissa
 • MacGregorin tulos edelleen heikko. TTS Groupin osto saatettiin päätökseen 

Heinä–syyskuu 2019 lyhyesti: Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi

 • Saadut tilaukset laskivat 7 prosenttia ja olivat 858 (921) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 251 (31.12.2018: 1 995) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 901 (805) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 269 (239) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 35 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 57,9 (54,5) miljoonaa euroa eli 6,4 (6,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 18 prosenttia ja oli 68,3 (57,8) miljoonaa euroa eli 7,6 (7,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 80,8 (17,0) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 29,7 (37,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,46 (0,58) euroa.

Tammi–syyskuu 2019 lyhyesti: Liikevaihto kasvoi

 • Saadut tilaukset olivat 2 752 (2 766) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 2 669 (2 394) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja oli 777 (722) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 34 (34) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 162,0 (129,1) miljoonaa euroa eli 6,1 (5,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 10 prosenttia ja oli 190,0 (172,5) miljoonaa euroa eli 7,1 (7,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 153,1 (39,8) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 89,7 (73,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,39 (1,13) euroa.

Vuoden 2019 näkymät
Cargotec toistaa 8.2.2019 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut
Cargotec soveltaa IFRS 16, Vuokrasopimukset -laskentastandardia sekä IFRIC 23, Epävarmuus tuloverojen käsittelyssä -tulkintaa 1.1.2019 lähtien. Laatimisperiaatteet on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 2, Laatimisperusta ja uudet laskentastandardit. Cargotec on myös täsmentänyt huoltoliiketoiminnan määritelmää Hiabin ja MacGregorin osalta vuoden 2019 alusta. Huoltoliiketoiminnan osalta vertailukauden 2018 luvut on oikaistu vastaavasti. Muutoksista on tiedotettu pörssitiedotteella 4.4.2019.

 

MEUR Q3/19 Q3/18 Muutos Q1-Q3/19 Q1-Q3/18 Muutos 2018
Saadut tilaukset 858 921 -7 % 2 752 2 766 0 % 3 756
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 262 251 4 % 803 766 5 % 1 031
Tilauskanta kauden lopussa 2 251 1 887 19 % 2 251 1 887 19 % 1 995
Liikevaihto 901 805 12 % 2 669 2 394 11 % 3 304
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 269 239 13 % 777 722 8 % 980
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 44 39 11 % 122 100 22 % 147
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % Cargotecin liikevaihdosta 35 % 35 %   34 % 34 %   34 %
Liikevoitto 57,9 54,5 6 % 162,0 129,1 26 % 190,0
Liikevoitto, % 6,4 % 6,8 %   6,1 % 5,4 %   5,8 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 68,3 57,8 18 % 190,0 172,5 10 % 242,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 7,6 % 7,2 %   7,1 % 7,2 %   7,3 %
Tulos ennen veroja 50,0 47,0 7 % 137,7 108,9 26 % 161,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 80,8 17,0 > 100 % 153,1 39,8 > 100 % 125,8
Kauden tulos 29,7 37,9 -22 % 89,7 73,9 21 % 108,0
Osakekohtainen tulos, EUR 0,46 0,58 -21 % 1,39 1,13 23 % 1,66
Korollinen nettovelka kauden lopussa 927 639 45 % 927 639 45 % 625
Nettovelkaantumisaste, % 64,5 % 45,3 %   64,5 % 45,3 %   43,8 %
Korollinen nettovelka / EBITDA** 2,8 2,5   2,8 2,5   2,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 8,6 % 7,9 %   8,6 % 7,9 %   8,0 %
Henkilöstö kauden lopussa 12 742 11 652 9 % 12 742 11 652 9 % 11 987

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät strateginen liiketoimintayksikkö Navis ja automaatio-ohjelmistot

**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Liikevoiton kasvu jatkui Kalmarissa ja Hiabissa
Olen tyytyväinen Kalmarissa ja Hiabissa hyvänä jatkuneeseen kehitykseen kolmannella vuosineljänneksellä. Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 24 prosenttia ja Hiabin 41 prosenttia. Myös alkuvuonna hyvin edistyneet toimenpiteemme Hiabin toimitusketjun haasteiden ratkaisemiseksi etenivät.

MacGregorin markkinatilanne jatkui edelleen haastavana, ja sen vertailukelpoinen liikevoitto oli negatiivinen. Jatkamme MacGregorin toiminnan sopeuttamista myös vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä Hiabin saadut tilaukset kasvoivat neljä prosenttia ja MacGregorin tilaukset 10 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Kalmarin tilaukset laskivat 19 prosenttia. Asiakkaiden kiinnostus satamien automaatioratkaisuja kohtaan vahvistui, mutta päätöksenteko on varovaista, ja investoinnit kohdistuvat enimmäkseen jo toiminnassa olevien satamien vaiheittaisiin uudistamisiin.

Huolto- ja ohjelmistoliiketoimintamme kehitys eteni suunnitelmiemme mukaisesti. Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat neljä prosenttia, ja sen liikevaihto kasvoi 13 prosenttia. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia. Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan kokonaisliikevaihto viimeisiltä 12 kuukaudelta oli noin 1,2 miljardia euroa, eli etenemme kohti strategista 1,5 miljardin euron tavoitettamme.

Kolmannella vuosineljänneksellä saatoimme päätökseen TTS Group ASA:n marine- ja offshore-liiketoimintojen oston. Ostetut liiketoiminnot on konsolidoitu MacGregorin tulokseen 1.8.2019 alkaen, ja yhtiöiden integraatioprosessi on käynnissä. Yritysoston tuomat skaalaedut mahdollistavat MacGregorin toiminnan tuottavuuden parantamisen ja globaalin aseman vahvistamisen. Kahden alallaan johtavan yhtiön yhdistyminen tarjoaa meille erinomaiset edellytykset palvella asiakkaitamme entistä paremmin, vahvistaa kilpailukykyämme sekä jatkaa tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q3/19 Q3/18 Muutos Q1-Q3/19 Q1-Q3/18 Muutos 2018
Kalmar 396 486 -19 % 1 329 1 469 -9 % 1 919
Hiab 307 294 4 % 988 902 9 % 1 259
MacGregor 156 141 10 % 437 396 10 % 580
Sisäiset tilaukset 0 0   -1 -1   -1
Yhteensä 858 921 -7 % 2 752 2 766 0 % 3 756

Tilauskanta

MEUR 30.9.2019 31.12.2018 Muutos
Kalmar 1 083 1 012 7 %
Hiab 458 453 1 %
MacGregor 712 530 34 %
Sisäiset tilaukset -1 -1  
Yhteensä 2 251 1 995 13 %

Liikevaihto

MEUR Q3/19 Q3/18 Muutos Q1-Q3/19 Q1-Q3/18 Muutos 2018
Kalmar 424 415 2 % 1 252 1 174 7 % 1 618
Hiab 307 260 18 % 982 831 18 % 1 149
MacGregor 170 130 31 % 436 389 12 % 538
Sisäinen myynti 0 0   0 -1   -2
Yhteensä 901 805 12 % 2 669 2 394 11 % 3 304

Liikevoitto

MEUR Q3/19 Q3/18 Muutos Q1-Q3/19 Q1-Q3/18 Muutos 2018
Kalmar 47,5 38,6 23 % 113,3 91,0 24 % 138,1
Hiab 30,3 23,9 27 % 111,0 99,4 12 % 133,8
MacGregor -9,8 0,2 < -100 % -23,4 3,1 < -100 % -4,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -10,1 -8,2 -23 % -38,9 -64,5 40 % -77,7
Yhteensä 57,9 54,5 6 % 162,0 129,1 26 % 190,0

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q3/19 Q3/18 Muutos Q1-Q3/19 Q1-Q3/18 Muutos 2018
Kalmar 47,8 38,6 24 % 117,8 92,5 27 % 143,6
Hiab 34,1 24,2 41 % 118,4 99,6 19 % 134,5
MacGregor -5,8 1,0 < -100 % -15,6 5,2 < -100 % -1,6
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -7,7 -6,0 -29 % -30,5 -24,9 -22 % -34,4
Yhteensä 68,3 57,8 18 % 190,0 172,5 10 % 242,1

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 15.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa https://bit.ly/2lSD6zm. Rekisteröityminen avautuu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinkonferenssijärjestelmä soittaa tietonsa rekisteröineelle osallistujalle annettuun puhelinnumeroon ja lisää osallistujan tilaisuuteen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös ilman ennakkorekisteröitymistä soittamalla numeroon 09 7479 0360 ja esittämällä tunnuksen 965922. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, puh. 020 777 4000

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin
13 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?