menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsaus: Tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla

25.04.2019

CARGOTEC OYJ, Q1 2019 OSAVUOSIKATSAUS, 25.4.2019 KLO 14.00

Cargotecin tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsaus: Tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla

 • Kalmarilla vahva neljännes kaikilla tunnusluvuilla

 • Saatujen tilausten kehitys jatkui hyvänä Hiabissa

 • MacGregorin saadut tilaukset kasvoivat

Tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti: Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat

 • Saadut tilaukset kasvoivat 18 prosenttia ja olivat 1 022 (863) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla.

 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 145 (31.12.2018: 1 995) miljoonaa euroa.

 • Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 856 (773) miljoonaa euroa.

 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 249 (237) miljoonaa euroa.

 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

 • Liikevoitto oli 51,0 (53,2) miljoonaa euroa eli 6,0 (6,9) prosenttia liikevaihdosta.

 • Vertailukelpoinen liikevoitto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 57,4 (57,5) miljoonaa euroa eli 6,7 (7,4) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 31,0 (-3,7) miljoonaa euroa.

 • Kauden tulos oli 31,0 (33,7) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,48 (0,52) euroa.

Vuoden 2019 näkymät

Cargotec toistaa 8.2.2019 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

Cargotec soveltaa uutta IFRS 16, Vuokrasopimukset -laskentastandardia sekä uutta IFRIC 23, Epävarmuus tuloverojen käsittelyssä -tulkintaa 1.1.2019 lähtien. Uudet laatimisperiaatteet on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 2, Laatimisperusta ja uudet laskentastandardit. Cargotec on myös täsmentänyt huoltoliiketoiminnan määritelmää Hiabin ja MacGregorin osalta vuoden 2019 alusta. Huoltoliiketoiminnan osalta vertailukauden 2018 luvut on oikaistu vastaavasti. Muutoksista on tiedotettu pörssitiedotteella 4.4.2019.

MEUR Q1/19 Q1/18 Muutos 2018
Saadut tilaukset 1 022 863 18 % 3 756
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 261 256 2 % 1 031
Tilauskanta kauden lopussa 2 145 1 684 27 % 1 995
Liikevaihto 856 773 11 % 3 304
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 249 237 5 % 980
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 38 32 18 % 147
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % Cargotecin liikevaihdosta 33 % 35 %   34 %
Liikevoitto 51,0 53,2 -4 % 190,0
Liikevoitto, % 6,0 % 6,9 %   5,8 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 57,4 57,5 0 % 242,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 6,7 % 7,4 %   7,3 %
Tulos ennen veroja 42,8 46,4 -8 % 161,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 31,0 -3,7 > 100 % 125,8
Kauden tulos 31,0 33,7 -8 % 108,0
Osakekohtainen tulos, EUR 0,48 0,52 -8 % 1,66
Korollinen nettovelka kauden lopussa 877 575 53 % 625
Nettovelkaantumisaste, % 63,0 % 41,5 %   43,8 %
Korollinen nettovelka / EBITDA** 3,2 2,0   2,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 7,8 % 9,4 %   8,0 %
Henkilöstö kauden lopussa 12 194 11 498 6 % 11 987

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Vahva kehitys saaduissa tilauksissa jatkui

Cargotecin lastinkäsittelyratkaisujen kysyntä jatkui vahvana vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat yhteensä 18 prosenttia vertailukauteen nähden, ja kasvu jakaantui tasaisesti kaikkien liiketoiminta-alueidemme kesken. Myös liikevaihto kehittyi suotuisasti ja kasvoi 11 prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoittomme säilyi vertailukauden tasolla. Kalmarin kannattavuus parani liikevaihdon kasvun myötä. Myös Hiabin liikevaihto kasvoi, mutta erityisesti toimitusketjuun liittyvien haasteiden vuoksi vertailukelpoinen liikevoitto laski vuoden 2018 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Jatkoimme työskentelyä näiden ongelmien ratkaisemiseksi, ja uskomme Hiabin suorituskyvyn paranevan vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla. Vaikka MacGregorin tilaukset kasvoivat, on markkinatilanne edelleen vaikea. MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto säilyi kuitenkin positiivisena.

Huolto- ja ohjelmistoliiketoimintamme kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvin. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi viisi prosenttia ja ohjelmistojen liikevaihto 18 prosenttia. Neljänneksen aikana vahvistimme ohjelmistotarjoomaamme hankkimalla yhdysvaltalaisen Cetus Labs, Inc. -yhtiön ja sen pilvipohjaisen, pienille kontti- ja sekarahtiterminaaleille tarkoitetun Octopi-toiminnanohjausjärjestelmän. Yritysoston myötä Navis pystyy paremmin tukemaan tuhansia pienempiä terminaaleja ympäri maailman, jotka haluavat modernisoida toimintojaan, mutta joilla ei ole tarvittavaa teknologiaa, infrastruktuuria tai teknistä asiantuntemusta täysimittaisen Navis N4-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. Huolto- ja ohjelmistoliiketoimintamme muodosti noin kolmanneksen liikevaihdostamme. Tavoitteenamme on kasvattaa huolto- ja ohjelmistoliiketoimintamme vuotuinen liikevaihto puoleentoista miljardiin euroon.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q1/19 Q1/18 Muutos 2018
Kalmar 516 432 19 % 1 919
Hiab 341 307 11 % 1 259
MacGregor 165 124 33 % 580
Sisäiset tilaukset 0 0   -1
Yhteensä 1 022 863 18 % 3 756


Tilauskanta

MEUR 31.3.2019 31.12.2018 Muutos
Kalmar 1 127 1 012 11 %
Hiab 483 453 7 %
MacGregor 536 530 1 %
Sisäiset tilaukset -1 -1  
Yhteensä 2 145 1 995 8 %


Liikevaihto

MEUR Q1/19 Q1/18 Muutos 2018
Kalmar 401 371 8 % 1 618
Hiab 316 276 14 % 1 149
MacGregor 139 126 10 % 538
Sisäinen myynti 0 0   -2
Yhteensä 856 773 11 % 3 304


Liikevoitto

MEUR Q1/19 Q1/18 Muutos 2018
Kalmar 31,2 27,9 12 % 138,1
Hiab 33,4 36,1 -7 % 133,8
MacGregor -0,7 0,1 < -100 % -4,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -12,9 -10,9 -18 % -77,7
Yhteensä 51,0 53,2 -4 % 190,0


Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q1/19 Q1/18 Muutos 2018
Kalmar 32,3 28,7 13 % 143,6
Hiab 33,7 36,1 -7 % 134,5
MacGregor 1,2 0,7 64 % -1,6
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -9,8 -8,0 -22 % -34,4
Yhteensä 57,4 57,5 0 % 242,1

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki, 25.4.2019 klo 15.30. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 15.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0360, tunnus 558247. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin
12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?