menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tammi–kesäkuun 2019 puolivuosikatsaus: Hyvää kehitystä Hiabissa ja Kalmarissa

18.07.2019

CARGOTEC OYJ, 2019 PUOLIVUOSIKATSAUS, 18.7.2019 KLO 14.00

Cargotecin tammi–kesäkuun 2019 puolivuosikatsaus: Hyvää kehitystä Hiabissa ja Kalmarissa

 • Kalmarin tulos oli vahva
 • Hiabin liikevoitto ennätyskorkea
 • MacGregorin tulos heikko

Huhti–kesäkuu 2019 lyhyesti: Liikevoitto kasvoi 

 • Saadut tilaukset laskivat 11 prosenttia ja olivat 872 (981) miljoonaa euroa. Vertailukauden tilauksiin sisältyi noin 80 miljoonan euron suuruinen tilaus Kalmarissa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 072 (31.12.2018: 1 995) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 911 (816) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 259 (247) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (34) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 53,0 (21,3) miljoonaa euroa eli 5,8 (2,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 12 prosenttia ja oli 64,3 (57,2) miljoonaa euroa eli 7,1 (7,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 41,4 (26,5) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 29,0 (2,3) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,03) euroa.

Tammi–kesäkuu 2019 lyhyesti: Saadut tilaukset kasvoivat 

 • Saadut tilaukset kasvoivat 3 prosenttia ja olivat 1 894 (1 844) miljoonaa euroa. 
 • Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 1 767 (1 589) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 508 (484) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (34) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 104,1 (74,5) miljoonaa euroa eli 5,9 (4,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6 prosenttia ja oli 121,7 (114,7) miljoonaa euroa eli 6,9 (7,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 72,3 (22,8) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 60,0 (36,0) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,93 (0,55) euroa.

Vuoden 2019 näkymät

Cargotec toistaa 8.2.2019 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

Cargotec soveltaa IFRS 16, Vuokrasopimukset -laskentastandardia sekä IFRIC 23, Epävarmuus tuloverojen käsittelyssä -tulkintaa 1.1.2019 lähtien. Laatimisperiaatteet on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 2, Laatimisperusta ja uudet laskentastandardit. Cargotec on myös täsmentänyt huoltoliiketoiminnan määritelmää Hiabin ja MacGregorin osalta vuoden 2019 alusta. Huoltoliiketoiminnan osalta vertailukauden 2018 luvut on oikaistu vastaavasti. Muutoksista on tiedotettu pörssitiedotteella 4.4.2019.

MEUR Q2/19 Q2/18 Muutos Q1-Q2/19 Q1-Q2/18 Muutos 2018
Saadut tilaukset 872 981 -11 % 1 894 1 844 3 % 3 756
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 279 258 8 % 540 514 5 % 1 031
Tilauskanta kauden lopussa 2 072 1 786 16 % 2 072 1 786 16 % 1 995
Liikevaihto 911 816 12 % 1 767 1 589 11 % 3 304
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 259 247 5 % 508 484 5 % 980
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 41 29 42 % 79 61 30 % 147
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % Cargotecin liikevaihdosta 33 % 34 %   33 % 34 %   34 %
Liikevoitto 53,0 21,3 > 100 % 104,1 74,5 40 % 190,0
Liikevoitto, % 5,8 % 2,6 %   5,9 % 4,7 %   5,8 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 64,3 57,2 12 % 121,7 114,7 6 % 242,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 7,1 % 7,0 %   6,9 % 7,2 %   7,3 %
Tulos ennen veroja 44,9 15,5 > 100 % 87,7 62,0 41 % 161,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 41,4 26,5 56 % 72,3 22,8 > 100 % 125,8
Kauden tulos 29,0 2,3 > 100 % 60,0 36,0 67 % 108,0
Osakekohtainen tulos, EUR 0,45 0,03 > 100 % 0,93 0,55 70 % 1,66
Korollinen nettovelka kauden lopussa 876 589 49 % 876 589 49 % 625
Nettovelkaantumisaste, % 62,2 % 42,7 %   62,2 % 42,7 %   43,8 %
Korollinen nettovelka / EBITDA** 2,8 2,3   2,8 2,3   2,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 9,1 % 8,0 %   9,1 % 8,0 %   8,0 %
Henkilöstö kauden lopussa 12 335 11 502 7 % 12 335 11 502 7 % 11 987

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Liikevoitto kasvoi Kalmarissa ja Hiabissa 

Cargotecin vuoden 2019 toinen neljännes oli kaksijakoinen. Suurimman liiketoiminta-alueemme Kalmarin tulos kehittyi vahvasti ja sen liikevoitto kasvoi 41 prosenttia. Myös Hiabin liikevoitto kasvoi ja oli toisella neljänneksellä kaikkien aikojen paras. Etenimme alkuvuoden aikana toimitusketjuun liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. 

MacGregorin markkinatilanne sen sijaan jatkui haastavana, ja sen liikevoitto laski. Olemme leikanneet MacGregorin kustannuksia viimeisten vuosien aikana jo merkittävästi, ja tulemme jatkamaan toiminnan sopeuttamista myös vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla. Vahvistamme MacGregoria ostamalla TTS Groupilta sen marine- ja offshoreliiketoiminnot. Kaikki kaupan edellyttämät viranomaishyväksynnät on nyt saatu, ja arvioimme saavamme kaupan päätökseen 31.7.2019. Yritysoston tuomat skaalaedut antavat mahdollisuuksia toiminnan tuottavuuden parantamiseen ja globaalin aseman vahvistamiseen. Kahden alallaan johtavan yhtiön yhdistyminen tarjoaa meille erinomaiset edellytykset palvella asiakkaitamme entistä paremmin, vahvistaa kilpailukykyämme sekä jatkaa tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

Saatujen tilausten osalta kehitys jatkui hyvänä Hiabissa. Hiabin tilaukset kasvoivat 13 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Kalmarin tilaukset laskivat odotetusti, sillä vertailukauden tilauskertymään sisältyi noin 80 miljoonan euron sopimus edistyksellisen automaatioratkaisun toimittamisesta Australiaan. MacGregorin tilaukset laskivat.

Kehitys huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnassamme jatkui hyvänä. Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat kahdeksan prosenttia ja liikevaihto kasvoi viisi prosenttia. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli 42 prosenttia. Viimeisten 12 kuukauden aikana huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli jo lähes 1,2 miljardia euroa, joten etenemme hyvin kohti 1,5 miljardin euron tavoitettamme.

 

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q2/19 Q2/18 Muutos Q1-Q2/19 Q1-Q2/18 Muutos 2018
Kalmar 417 550 -24 % 934 983 -5 % 1 919
Hiab 340 301 13 % 681 608 12 % 1 259
MacGregor 116 131 -11 % 281 255 10 % 580
Sisäiset tilaukset -1 -1   -1 -1   -1
Yhteensä 872 981 -11 % 1 894 1 844 3 % 3 756

 

Tilauskanta

MEUR 30.6.2019 31.12.2018 Muutos
Kalmar 1 101 1 012 9 %
Hiab 453 453 0 %
MacGregor 519 530 -2 %
Sisäiset tilaukset -2 -1  
Yhteensä 2 072 1 995 4 %

 

Liikevaihto

MEUR Q2/19 Q2/18 Muutos Q1-Q2/19 Q1-Q2/18 Muutos 2018
Kalmar 427 389 10 % 828 760 9 % 1 618
Hiab 358 295 22 % 674 571 18 % 1 149
MacGregor 127 133 -5 % 266 259 2 % 538
Sisäinen myynti 0 0   0 -1   -2
Yhteensä 911 816 12 % 1 767 1 589 11 % 3 304

 

Liikevoitto

MEUR Q2/19 Q2/18 Muutos Q1-Q2/19 Q1-Q2/18 Muutos 2018
Kalmar 34,6 24,5 41 % 65,8 52,4 26 % 138,1
Hiab 47,3 39,4 20 % 80,7 75,5 7 % 133,8
MacGregor -12,9 2,8 < -100 % -13,6 3,0 < -100 % -4,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -15,9 -45,4 65 % -28,8 -56,3 49 % -77,7
Yhteensä 53,0 21,3 > 100 % 104,1 74,5 40 % 190,0

 

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q2/19 Q2/18 Muutos Q1-Q2/19 Q1-Q2/18 Muutos 2018
Kalmar 37,7 25,2 49 % 70,0 53,9 30 % 143,6
Hiab 50,6 39,4 29 % 84,3 75,5 12 % 134,5
MacGregor -11,0 3,5 < -100 % -9,8 4,2 < -100 % -1,6
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -13,0 -10,9 -18 % -22,8 -19,0 -20 % -34,4
Yhteensä 64,3 57,2 12 % 121,7 114,7 6 % 242,1

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki, 18.7.2019 klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0360, tunnus 802270. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?