menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020: Heikko näkyvyys haastavassa toimintaympäristössä

23.04.2020

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 2020, 23.4.2020 KLO 14.00

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020: Heikko näkyvyys haastavassa toimintaympäristössä

 • Koronaviruspandemia, kasvanut epävarmuus ja pandemiaan liittyvät viranomaistoimet ovat vaikuttaneet negatiivisesti Cargotecin toimintaympäristöön, tilauksiin, toimintoihin, hankintaketjuun ja toimituksiin. Pandemian vaikutus näkyi kaikissa liiketoiminta-alueissa, erityisesti tilauksissa sekä Hiabin liikevaihdossa ja tuloksessa 
 • Cargotecin likviditeetti on vahva, toimenpiteet kannattavuuden turvaamiseksi ovat käynnissä 
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan hyvä kehitys jatkui

Tammi–maaliskuu 2020 lyhyesti: Saadut tilaukset laskivat

 • Saadut tilaukset laskivat 24 prosenttia ja olivat 781 (1 022) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 938 (31.12.2019: 2 089) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 858 (856) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 260 (249) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 35 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 26 (51) miljoonaa euroa eli 3,1 (6,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 6 (6) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja. 
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 31 prosenttia ja oli 40 (57) miljoonaa euroa eli 4,6 (6,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 23 (31) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 11 (31) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,48) euroa.

Vuoden 2020 näkymät

27.3.2020 Cargotec päivitti 6.2.2020 julkistettuja näkymiään vuodelle 2020 koronaviruspandemian ja siihen liittyvien poliittisten päätösten ja hallinnollisten rajoitusten vuoksi. Nykyisissä poikkeusolosuhteissa yhtiö arvioi, että se ei kykene antamaan tulosohjeistusta vuodelle 2020. Cargotec antaa uuden tulosohjeistuksen myöhemmin.

Aiempi tulosohjeistus (annettu 6.2.2020): Cargotec arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2019 (264 miljoonaa euroa).

Toisella vuosineljänneksellä toimituksiin ja kysyntään liittyy merkittäviä haasteita. Cargotec arvioi  toisen kvartaalin tilauksien, liikevaihdon, vertailukelpoisen liikevoiton ja kassavirran laskevan merkittävästi verrattuna vuoden 2019 toiseen neljännekseen. Huhtikuun 2020 ensimmäisten viikkojen aikana Cargotecin saadut tilaukset ovat laskeneet merkittävästi vertailukauteen nähden. Haastavan toimintaympäristön takia näkyvyys loppuvuoteen on tällä hetkellä heikko.

Cargotecin avainluvut

MEURQ1/20Q1/19Muutos2019
Saadut tilaukset7811 022-24 %3 714
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset2702613 %1 079
Tilauskanta kauden lopussa1 9382 145-10 %2 089
Liikevaihto8588560 %3 683
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto2602495 %1 062
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto*40387 %168
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % Cargotecin liikevaihdosta35 %33 % 33 %
Liikevoitto26,551,0-48 %180,0
Liikevoitto, %3,1 %6,0 % 4,9 %
Vertailukelpoinen liikevoitto39,557,4-31 %264,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, %4,6 %6,7 % 7,2 %
Tulos ennen veroja19,742,8-54 %145,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja22,831,0-26 %361,1
Kauden tulos11,331,0-63 %89,4
Osakekohtainen tulos, EUR0,180,48-63 %1,39
Korollinen nettovelka kauden lopussa798877-9 %774
Nettovelkaantumisaste, %57,4 %63,0 % 54,2 %
Korollinen nettovelka / EBITDA**2,73,2 2,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %***6,5 %8,3 % 7,3 %
Henkilöstö kauden lopussa12 47312 1942 %12 587

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät strateginen liiketoimintayksikkö Navis ja automaatio-ohjelmistot
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA
***Cargotec on täsmentänyt valuuttatermiinien korkokomponentin käsittelyä sijoitetun pääoman tuoton laskennassa tilikauden 2019 lopussa. Tämän seurauksena sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2019.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Koronaviruspandemialla on merkittävä vaikutus toimintaamme

Koronaviruspandemia määritti vuoden 2020 alkua koko maailmassa ja myös Cargotecin liiketoiminnassa. Pandemia hidasti toimintaamme Kiinassa alkuvuodesta tehtaiden alhaisempien käyttöasteiden ja komponenttien heikentyneen saatavuuden vuoksi, mutta tilanne parani vuosineljänneksen loppua kohden. Tammi–helmikuussa suurimpien markkina-alueidemme Euroopan ja Amerikan markkinatilanne näytti kohtuulliselta, mutta maaliskuun loppupuolella markkinanäkyvyys heikkeni oleellisesti. Markkinaepävarmuuden lisääntyminen ja pandemian hillitsemiseen liittyvät viranomaistoimet ovat sittemmin hidastaneet asiakkaiden päätöksentekoa ja vaikuttaneet negatiivisesti tilauksiin ja toimituksiin. 

Saadut tilaukset laskivat 24 prosenttia vertailukauteen nähden. Asiakkaat ovat epävarmuudesta johtuen lykänneet päätöksentekoaan erityisesti isojen projektien osalta. Vuoden alussa tilauskantamme oli vahva, ja haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta liikevaihtomme pysyi ensimmäisellä neljänneksellä vertailukauden tasolla.

Vertailukelpoinen liikevoittomme laski vertailukauden tasosta 31 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto laski matalakatteisemman liiketoimintajakauman seurauksena, joka johtui MacGregorin osuuden kasvusta liikevaihdossa sekä Kalmarin liikevaihdon matalakatteisemmasta tuotejakaumasta. Laskuun vaikuttivat myös haasteet Kalmarin projektiliiketoiminnan toimitusketjussa sekä Hiabin alhaisemmat toimitusmäärät.

Huolto- ja ohjelmistoliiketoimintamme kehitys jatkui myönteisenä. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto 7 prosenttia, ja ne muodostivat 35 prosenttia liikevaihdostamme. Etenemme suunnitelmamme mukaisesti tavoitteessamme kasvattaa huolto- ja ohjelmistoliiketoimintaamme.

Olemme aloittaneet kustannusten sopeuttamistoimenpiteet koronaviruspandemian vaikutusten pienentämiseksi. Toimihenkilöt (noin 6 000 työntekijää) ovat huhtikuussa siirtyneet nelipäiväiseen työviikkoon, ja palkkoja on alennettu vastaavasti paikallisen lainsäädännön asettamissa puitteissa. Yhtiön johdon palkkoja on heidän suostumuksellaan toistaiseksi alennettu 20 prosentilla 1. huhtikuuta alkaen. Olemme myös vähentäneet ulkoisten palveluiden käyttöä ja minimoineet matkustamisen. Seuraamme markkina- ja maailmantilannetta aktiivisesti, ja olemme hyvässä asemassa sopeuttamaan toimintaamme lisää, jos tähän on tarvetta.

Rahoitustilanteemme on vahva. Koronavirustilanteen konkretisoituessa varauduimme rahoitusmarkkinoiden mahdolliseen epätasapainoon ja nostimme huhtikuussa yhteensä 200 miljoonan euron kahden vuoden lainat yhteistyöpankeiltamme.

Kriisin aikana on käynyt selväksi, että strateginen suuntamme ja tahtomme edistää älykästä lastinkäsittelyä on oikea. Huoltoliiketoimintamme etenee, siinä keskeisessä osassa ovat datan käytön lisääntyminen, laitteiden liitettävyys ja etähuolto - asioita, joissa olemme ottaneet selkeitä edistysaskeleita. Kiinnostus tehokkuuden lisäämiseen automaation avulla on tullut selvästi esiin näinä viikkoina, ja esimerkiksi robotisaatio sekä etätyöskentely satamien ja terminaalien toimintojen yhteydessä ovat konkretisoituneet.

Suhtaudumme koronaviruspandemiaan vakavasti, ja terveys- sekä turvallisuusseikat ovat etusijalla kaikessa toiminnassamme. Poikkeuksellinen tilanne on vaatinut venymistä ja sietokykyä sidosryhmiltämme. Yhteinen tehtävämme on pitää tavaravirrat liikkeessä ja näin osaltamme turvata globaalisti esimerkiksi kriittisten välttämättömyystarvikkeiden toimituksia. Haluankin kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme ponnisteluista tämän tärkeän tavoitteen eteen myös näissä haastavissa olosuhteissa.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEURQ1/20Q1/19Muutos2019
Kalmar334516-35 %1 776
Hiab296341-13 %1 310
MacGregor151165-8 %630
Sisäiset tilaukset00 -1
Yhteensä7811 022-24 %3 714

Tilauskanta

MEUR31.3.202031.12.2019Muutos
Kalmar9521 049-9 %
Hiab396406-3 %
MacGregor591633-7 %
Sisäiset tilaukset00 
Yhteensä1 9382 089-7 %

Liikevaihto

MEURQ1/20Q1/19Muutos2019
Kalmar4044011 %1 723
Hiab302316-5 %1 350
MacGregor15313910 %611
Sisäinen liikevaihto00 -1
Yhteensä8588560 %3 683

Liikevoitto

MEURQ1/20Q1/19Muutos2019
Kalmar24,131,2-23 %154,4
Hiab28,433,4-15 %159,3
MacGregor-8,1-0,7< -100 %-83,3
Konsernihallinto ja tukitoiminnot-17,9-12,9-39 %-50,4
Yhteensä26,551,0-48 %180,0

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEURQ1/20Q1/19Muutos2019
Kalmar25,632,3-21 %161,8
Hiab30,133,7-11 %170,2
MacGregor-5,31,2< -100 %-28,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot-10,8-9,8-10 %-39,5
Yhteensä39,557,4-31 %264,4


Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä ennen tiedotustilaisuuden alkua tässä osoitteessa. Rekisteröityminen avautuu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinkonferenssijärjestelmä soittaa tietonsa rekisteröineelle osallistujalle annettuun puhelinnumeroon ja lisää osallistujan tilaisuuteen. 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös ilman ennakkorekisteröitymistä soittamalla numeroon 09 7479 0360 ja esittämällä tunnuksen 838954. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2020-q1-results. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?