menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020: Suorituksemme parani toiselta vuosineljännekseltä

22.10.2020

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2020, 22.10.2020 KLO 14.00

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020: Suorituksemme parani toiselta vuosineljännekseltä

 • Saadut tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto paranivat toiseen vuosineljännekseen nähden, mutta jäivät vertailukauden tasosta
 • Kustannussäästöt ja tuottavuuden parantamistoimenpiteet kohensivat kannattavuutta
 • Cargotec arvioi toisen vuosipuoliskon vertailukelpoisen liikevoiton nousevan vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna
 • Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan 1. lokakuuta. Sulautumisen toteutuminen riippuu muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksynnästä

Heinä–syyskuu 2020 lyhyesti: Suhteellinen kannattavuus vertailukauden tasolla

 • Saadut tilaukset laskivat 14 prosenttia ja olivat 740 (858) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 751 (31.12.2019: 2 089) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto laski 14 prosenttia ja oli 777 (901) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto laski 9 prosenttia ja oli 244 (269) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 36 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 46 (58) miljoonaa euroa eli 5,9 (6,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -11 (-10) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 17 prosenttia ja oli 57 (68) miljoonaa euroa eli 7,3 (7,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 74 (81) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 27 (30) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,46) euroa.

Tammi–syyskuu 2020 lyhyesti: Huoltoliiketoiminta säilyi vakaana poikkeuksellisessa toimintaympäristössä

 • Saadut tilaukset laskivat 22 prosenttia ja olivat 2 158 (2 752) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto laski 10 prosenttia ja oli 2 391 (2 669) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto laski 4 prosenttia ja oli 743 (777) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 36 (34) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 53 (162) miljoonaa euroa eli 2,2 (6,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -87 (-28) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 27 prosenttia ja oli 140 (190) miljoonaa euroa eli 5,8 (7,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 101 (153) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 1 (90) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 (1,39) euroa.

Vuoden 2020 näkymät

Cargotec arvioi toisen vuosipuoliskon vertailukelpoisen liikevoiton nousevan vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna (Q1–Q2/2020: 82,9 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

MEUR Q3/20 Q3/19 Muutos Q1-Q3/20 Q1-Q3/19 Muutos 2019
Saadut tilaukset 740 858 −14 % 2 158 2 752 −22 % 3 714
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 229 262 −13 % 723 803 −10 % 1 079
TIlauskanta kauden lopussa 1 751 2 251 −22 % 1 751 2 251 −22 % 2 089
Liikevaihto 777 901 −14 % 2 391 2 669 −10 % 3 683
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 244 269 −9 % 743 777 −4 % 1 062
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 38 44 −12 % 122 122 0 % 168
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % Cargotecin liikevaihdosta 36 % 35 %   36 % 34 %   33 %
Liikevoitto 45,8 57,9 −21 % 52,8 162,0 −67 % 180,0
Liikevoitto, % 5,9 % 6,4 %   2,2 % 6,1 %   4,9 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 56,6 68,3 −17 % 139,5 190,0 −27 % 264,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 7,3 % 7,6 %   5,8 % 7,1 %   7,2 %
Tulos ennen veroja 38,3 50,0 −23 % 29,9 137,7 −78 % 145,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 74,1 80,8 −8 % 100,5 153,1 −34 % 361,1
Kauden tulos 26,6 29,7 −11 % 1,4 89,7 −98 % 89,4
Osakekohtainen tulos, EUR 0,41 0,46 −11 % 0,03 1,39 −98 % 1,39
Korollinen nettovelka kauden lopussa 851 927 −8 % 851 927 −8 % 774
Nettovelkaantumisaste, % 65,8 % 64,5 %   65,8 % 64,5 %   54,2 %
Korollinen nettovelka / EBITDA** 3,8 2,8   3,8 2,8   2,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %*** 2,8 % 9,0 %   2,8 % 9,0 %   7,3 %
Henkilöstö kauden lopussa 11 758 12 742 −8 % 11 758 12 742 −8 % 12 587

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA
***Cargotec on täsmentänyt valuuttatermiinien korkokomponentin käsittelyä sijoitetun pääoman tuoton laskennassa tilikauden 2019 lopussa. Tämän seurauksena sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä kolmannella vuosineljänneksellä 2019.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Sulautuminen Konecranesin kanssa julkistettu

Cargotecin strategian suunta on osoittautunut oikeaksi myös poikkeuksellisessa toimintaympäristössä, ja onnistuimme jälleen tekemään kohtuullisen tuloksen pandemiatilanteesta huolimatta. Kolmannen vuosineljänneksen alussa näkyvyys oli vielä heikko, mutta huhtikuun jälkeen alkanut markkinaympäristön toipuminen jatkui lopulta koko vuosineljänneksen.

Oma ja alihankintaketjumme toimituskyky palautui normaalille tasolle vuosineljänneksen aikana. Verkkoyhteydellä varustetuista laitteista keräämämme aineisto taas kertoo asiakkaidemme aktiviteettitason nousseen lähemmäs vuodentakaista tilannetta. Myös esimerkiksi Drewryn tilastot satamissa käsiteltävien konttien määrästä kertovat, että pudotus on toistaiseksi osoittautunut ennusteita lievemmäksi.

Vuosineljänneksen aikana vahvistuneen luottamuksen seurauksena Cargotecin hallitus päätti elokuun lopulla maksaa vuoden 2019 osingon toisen erän alkuperäisen esityksen mukaisesti. Näkyvyyden parantuessa päädyimme syyskuun puolivälissä myös antamaan tulosohjeistuksen kolmannelle vuosineljännekselle.

Ohjeistuksemme mukaisesti saadut tilaukset nousivat vuoden toiseen neljännekseen verrattuna, jääden tosin 14 prosenttia viime vuoden kolmannesta neljänneksestä. Etenkin Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden ja Hiabin ratkaisujen kysyntä toipui selvästi koronaviruspandemian aiheuttamasta laskusta. Epävarmuus ja pandemian vuoksi toimeenpannut rajoitustoimenpiteet hidastivat silti edelleen asiakkaiden suurempia automaatiotilauksia koskevaa päätöksentekoa, minkä lisäksi offshore-kaasu ja öljy- sekä kauppalaivamarkkinoilla tilanne jatkuu haastavana. MacGregor sai kuitenkin vuosineljänneksen aikana merkittävän järjestelmätilauksen alukseen, jota käytetään tuulivoimaloiden perustusten asennuksissa. Kyseessä on liiketoiminta-alueen kaikkien aikojen suurin yksittäistä alusta koskeva tilaus.

Liikevaihtomme toipuminen toiselta vuosineljännekseltä jatkui, ja huoltoliiketoimintamme säilyi vakaana. Liikevaihtomme jäi kuitenkin vertailukaudesta, mikä näkyi myös vertailukelpoisen liikevoiton laskuna. Tuottavuuden parannustoimenpiteiden ja kustannussäästöjen ansiosta suhteellinen kannattavuutemme säilyi silti vertailukauden tasolla, ja ohjeistuksemme mukaisesti vertailukelpoinen liikevoitto nousi toiselta vuosineljännekseltä. Vertailukautta matalammista volyymeista huolimatta Kalmarin ja Hiabin tulokset olivat tyydyttäviä, ja MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto nousi positiiviseksi. Kustannussäästöjen osalta olemme siirtämässä painopistettämme väliaikaisista pysyvämpiin säästöihin.

Panostuksemme tuotekehitykseen ja vastuullisuuteen jatkuvat. Tammi-syyskuussa tutkimus- ja kehitysinvestointimme nousivat vertailukaudesta, ja ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmämme liikevaihto kasvoi.

Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan 1. lokakuuta. Sulautumisen toteutuminen riippuu muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksynnästä. Lisätietoja sulautumisesta löytyy osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q3/20 Q3/19 Muutos Q1-Q3/20 Q1-Q3/19 Muutos 2019
Kalmar 328 396 −17 % 955 1 329 −28 % 1 776
Hiab 274 307 −11 % 793 988 −20 % 1 310
MacGregor 139 156 −11 % 410 437 −6 % 630
Sisäiset tilaukset −1 0   −1 −1   −1
Yhteensä 740 858 −14 % 2 158 2 752 −22 % 3 714

Tilauskanta

MEUR       30.9.2020 31.12.2019 Muutos
Kalmar 834 1 049 −21 %
Hiab 386 406 −5 %
MacGregor 532 633 −16 %
Sisäiset tilaukset −1 0  
Yhteensä       1 751 2 089 −16 %

Liikevaihto

MEUR Q3/20 Q3/19 Muutos Q1-Q3/20 Q1-Q3/19 Muutos 2019
Kalmar 364 424 −14 % 1 119 1 252 −11 % 1 723
Hiab 254 307 −17 % 799 982 −19 % 1 350
MacGregor 158 170 −7 % 474 436 9 % 611
Sisäinen myynti 0 0   −1 0   −1
Yhteensä 777 901 −14 % 2 391 2 669 −10 % 3 683

Liikevoitto

MEUR Q3/20 Q3/19 Muutos Q1-Q3/20 Q1-Q3/19 Muutos 2019
Kalmar 31,4 47,5 −34 % 42,4 113,3 −63 % 154,4
Hiab 25,9 30,3 −14 % 72,3 111,0 −35 % 159,3
MacGregor −0,7 −9,8 93 % −35,6 −23,4 −52 % −83,3
Konsernihallinto ja tukitoiminnot −10,9 −10,1 −8 % −26,4 −38,9 32 % −50,4
Yhteensä 45,8 57,9 −21 % 52,8 162,0 −67 % 180,0

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q3/20 Q3/19 Muutos Q1-Q3/20 Q1-Q3/19 Muutos 2019
Kalmar 32,3 47,8 −32 % 88,2 117,8 −25 % 161,8
Hiab 30,9 34,1 −9 % 85,4 118,4 −28 % 170,2
MacGregor 1,6 −5,8 > 100% −7,3 −15,6 53 % −28,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot −8,2 −7,7 −6 % −26,7 −30,5 12 % −39,5
Yhteensä 56,6 68,3 −17 % 139,5 190,0 −27 % 264,4

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 14.30. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä ennen tiedotustilaisuuden alkua tässä osoitteessa. Rekisteröityminen avautuu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinkonferenssijärjestelmä soittaa tietonsa rekisteröineelle osallistujalle annettuun puhelinnumeroon ja lisää osallistujan tilaisuuteen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös ilman ennakkorekisteröitymistä soittamalla numeroon 09 7479 0360 ja esittämällä tunnuksen 933290. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2020-q3. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

SULAUTUMISTA JA SULAUTUMISVASTIKEARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN MUKAISESTI EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI TOIMITTAA YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA, PAITSI YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSISTA SÄÄDETYN POIKKEUKSEN NOJALLA TAI TRANSAKTIOSSA, JOHON YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSET EIVÄT SOVELLU.

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?