menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020: Hyvä suoritus poikkeuksellisessa toimintaympäristössä

17.07.2020

CARGOTEC OYJ, PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2020 17.7.2020 KLO 14.00

Cargotecin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020: Hyvä suoritus poikkeuksellisessa toimintaympäristössä

 • Kysyntä ja toimituskykymme paranivat vuosineljänneksen edetessä
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminta säilyi vakaana
 • Ripeä reagointi koronakriisiin näkyy vertailukelpoisessa liikevoitossamme
 • Rahoitusasemamme on vahva, kokonaislikviditeetti oli 970 miljoonaa euroa
 • Esittelimme ilmastotavoitteemme olla 1,5 asteen yhtiö

Huhti–kesäkuu 2020 lyhyesti: Kysyntä ja toimituskykymme paranivat neljänneksen loppua kohden

 • Saadut tilaukset laskivat 27 prosenttia ja olivat 637 (872) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 822 (31.12.2019: 2 089) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto laski 17 prosenttia ja oli 756 (911) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto laski 8 prosenttia ja oli 239 (259) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 37 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli -20 (53) miljoonaa euroa eli -2,6 (5,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -63 (-11) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. 
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 33 prosenttia ja oli 43 (64) miljoonaa euroa eli 5,7 (7,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 4 (41) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli -36 (29) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,56 (0,45) euroa.

Tammi–kesäkuu 2020 lyhyesti: Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto vertailukauden tasolla

 • Saadut tilaukset laskivat 25 prosenttia ja olivat 1 417 (1 894) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto laski 9 prosenttia ja oli 1 614 (1 767) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto laski 2 prosenttia ja oli 499 (508) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 36 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 7 (104) miljoonaa euroa eli 0,4 (5,9) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -76 (-18) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. 
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 32 prosenttia ja oli 83 (122) miljoonaa euroa eli 5,1 (6,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 26 (72) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli -25 (60) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,39 (0,93) euroa.

Vuoden 2020 näkymät

Näkyvyys loppuvuoteen on edelleen heikko. Nykyisissä poikkeusolosuhteissa Cargotec arvioi, että se ei kykene antamaan tulosohjeistusta vuodelle 2020. Toisella vuosipuoliskolla yhtiö arvioi liiketoimintansa ja toimintaympäristönsä kehittyvän seuraavasti:

 • Markkina-aktiviteetin elpyminen jatkuu 
 • Cargotecin ja sen alihankintaketjun toimituskyky paranee
 • Tuottavuustoimenpiteet tukevat jatkossakin kannattavuutta

Cargotecin avainluvut

MEURQ2/20Q2/19MuutosQ1-Q2/20Q1-Q2/19Muutos2019
Saadut tilaukset637872-27 %1 4171 894-25 %3 714
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset224279-20 %493540-9 %1 079
Tilauskanta kauden lopussa1 8222 072-12 %1 8222 072-12 %2 089
Liikevaihto756911-17 %1 6141 767-9 %3 683
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto239259-8 %499508-2 %1 062
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto*43415 %83796 %168
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % Cargotecin liikevaihdosta37 %33 % 36 %33 % 33 %
Liikevoitto-19,553,0< -100 % 7,0104,1-93 %180,0
Liikevoitto, %-2,6 %5,8 % 0,4 %5,9 % 4,9 %
Vertailukelpoinen liikevoitto43,464,3-33 %82,9121,7-32 %264,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, %5,7 %7,1 % 5,1 %6,9 % 7,2 %
Tulos ennen veroja-28,144,9< -100 %-8,487,7< -100 %145,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja3,641,4-91 %26,472,3-63 %361,1
Kauden tulos-36,529,0< -100 %-25,160,0< -100 %89,4
Osakekohtainen tulos, EUR-0,560,45< -100 %-0,390,93< -100 %1,39
Korollinen nettovelka kauden lopussa846876-3 %846876-3 %774
Nettovelkaantumisaste, %63,8 %62,2 % 63,8 %62,2 % 54,2 %
Korollinen nettovelka / EBITDA**3,62,8 3,62,8 2,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %***3,4 %9,6 % 3,4 %9,6 % 7,3 %
Henkilöstö kauden lopussa12 15812 335-1 %12 15812 335-1 %12 587

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA
***Cargotec on täsmentänyt valuuttatermiinien korkokomponentin käsittelyä sijoitetun pääoman tuoton laskennassa tilikauden 2019 lopussa. Tämän seurauksena sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 0,5 prosenttiyksikköä toisella vuosineljänneksellä 2019.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen:  Hyvä suoritus poikkeuksellisessa toimintaympäristössä, strategian toteuttaminen jatkuu

Toinen vuosineljännes alkoi hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruksen levitessä nopeasti päämarkkina-alueillamme. Virus ja erityisesti sen seurauksena asetetut viranomaisrajoitukset vaikuttivat voimakkaasti liiketoimintaamme toisen vuosineljänneksen alussa. Toimintaympäristö kuitenkin parani vuosineljänneksen aikana. Verkkoyhteydellä varustetuista laitteista keräämämme käyttötuntiaineisto osoittaa, että myös asiakkaiden aktiviteettitaso on ollut selvässä nousussa vuosineljänneksen alun pudotuksen jälkeen. 

Epävarmuus ja pandemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet heijastuivat saatuihin tilauksiin, jotka laskivat vertailukaudesta 27 prosenttia. Etenkin suuremmat automaatiotilaukset ovat siirtyneet eteenpäin. Saadut tilaukset paranivat kuitenkin joka kuukausi heikon huhtikuun jälkeen, ja uskon toisen vuosineljänneksen olevan pohjakosketus niiden osalta. 

Kokoonpanoyksiköidemme turvallisuusmääräyksistä johtuneet seisokit ja matalammat käyttöasteet sekä tavarantoimittajiemme tuotantoseisokit vaikuttivat kykyymme toimittaa tuotteita asiakkaille. Toimitusketjumme tilanne on kuitenkin normalisoitumassa, ja kaikki kokoonpanoyksikkömme palasivat toimintaan kesäkuuhun mennessä. Huolto- ja ohjelmistoliiketoimintamme liikevaihto säilyi vakaana huolimatta markkinatilanteesta. Koronakriisi on myös lisännyt entisestään asiakkaiden kiinnostusta etähuoltopalveluja kohtaan. 

Määrätietoinen panostuksemme kevyen taseen toimintamalliin sekä palvelu- ja ohjelmistoliiketoiminnan kehittämiseen on mahdollistanut erityisesti Kalmarin ja Hiabin vertailukelpoisten liikevoittoprosenttien säilyttämisen kohtuullisella tasolla pienemmistä volyymeista huolimatta. MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto parani vertailukaudesta, mutta on edelleen tappiollinen. Olen luottavainen, että MacGregorissa meneillään olevat tervehdyttämistoimenpiteet parantavat tulosta myös jatkossa. Myös ripeä reagointi kriisiin ja väliaikaiset säästötoimenpiteemme edesauttoivat sitä, että vertailukelpoinen liikevoittomme säilyi kohtuullisena poikkeuksellisissa olosuhteissa ollen 43 miljoonaa euroa.

Kriisistä huolimatta jatkoimme systemaattisesti strategiamme toteuttamista. Lisäsimme investointejamme digitalisaatioon ja tuotteiden kustannus- ja ekotehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Vuosineljänneksen aikana jatkoimme myös toimitusketjumme ja organisaatiomme kehittämistä, ja myimme osuutemme Kiinassa toimineesta RCI-yhteisyrityksestä sekä lakkautimme intialaisen kokoonpanolaitoksemme. 

Toukokuussa julkistimme ilmastotavoitteemme olla 1,5 asteen yhtiö. Tavoitteen mukaan Cargotec on sitoutunut vähentämään hankintaketjun ja tuotteiden käytönaikaisia CO2-päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta. Lisäksi pyrimme saamaan omat toimintomme hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä. Olemme edelläkävijä sähkökäyttöisissä laitteissa, mikä tarjoaa meille loistavia liiketoimintamahdollisuuksia. Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla hieman edellisvuoteen verrattuna ja muodosti 23 prosenttia liikevaihdostamme.

Strategiamme suunta on oikea, ja se näkyy myös tuloksessamme. Panostuksemme huolto- ja ohjelmistoliiketoimintaan näkyi myös vuoden toisella neljänneksellä. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta. Ohjelmisto- ja huoltopalveluiden osuus kasvoi 37 prosenttiin kokonaisliikevaihdostamme. 

Lähdemme toiselle vuosipuoliskolle vakaasta asemasta. Rahoitusasemamme on vahva, ja vuosineljänneksen lopussa Cargotecin kokonaislikviditeetti oli 970 miljoonaa euroa. Myös tilauskantamme on edelleen hyvällä tasolla.

Haluan kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme erinomaisesta työstä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEURQ2/20Q2/19MuutosQ1-Q2/20Q1-Q2/19Muutos2019
Kalmar293417-30 %627934-33 %1 776
Hiab223340-34 %519681-24 %1 310
MacGregor1201164 %271281-3 %630
Sisäiset tilaukset0-1 0-1 -1
Yhteensä637872-27 %1 4171 894-25 %3 714

Tilauskanta

MEUR30.6.202031.12.2019Muutos
Kalmar8851 049-16 %
Hiab373406-8 %
MacGregor565633-11 %
Sisäiset tilaukset-10 
Yhteensä1 8222 089-13 %

Liikevaihto

MEURQ2/20Q2/19MuutosQ1-Q2/20Q1-Q2/19Muutos2019
Kalmar350427-18 %754828-9 %1 723
Hiab243358-32 %544674-19 %1 350
MacGregor16312728 %31526619 %611
Sisäinen myynti00 00 -1
Yhteensä756911-17 %1 6141 767-9 %3 683

Liikevoitto

MEURQ2/20Q2/19MuutosQ1-Q2/20Q1-Q2/19Muutos2019
Kalmar-13,134,6< -100 %11,065,8-83 %154,4
Hiab18,047,3-62 %46,480,7-42 %159,3
MacGregor-26,8-12,9< -100 %-34,9-13,6< -100 %-83,3
Konsernihallinto ja tukitoiminnot2,4-15,9> 100 %-15,5-28,846 %-50,4
Yhteensä-19,553,0< -100 %7,0104,1-93 %180,0

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEURQ2/20Q2/19MuutosQ1-Q2/20Q1-Q2/19Muutos2019
Kalmar30,337,7-20 %55,970,0-20 %161,8
Hiab24,350,6-52 %54,484,3-35 %170,2
MacGregor-3,6-11,068 %-8,9-9,89 %-28,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot-7,7-13,041 %-18,5-22,819 %-39,5
Yhteensä43,464,3-33 %82,9121,7-32 %264,4

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä ennen tiedotustilaisuuden alkua tässä osoitteessa. Rekisteröityminen avautuu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinkonferenssijärjestelmä soittaa tietonsa rekisteröineelle osallistujalle annettuun puhelinnumeroon ja lisää osallistujan tilaisuuteen. 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös ilman ennakkorekisteröitymistä soittamalla numeroon 09 7479 0360 ja esittämällä tunnuksen 529921. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2020-q2-results. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?