menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2019: Rahavirta kasvoi merkittävästi

06.02.2020

CARGOTEC OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019, 6.2.2020 KLO 9.00

 Cargotecin tilinpäätöstiedote 2019: Rahavirta kasvoi merkittävästi

 • Kalmarin saadut tilaukset laskivat, mutta tilauskanta ja liikevoitto kasvoivat
 • Hiabin saadut tilaukset ja liikevoitto kasvoivat
 • MacGregorin tulos oli tappiollinen. TTS Groupin osto saatettiin päätökseen

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2019.

Loka–joulukuu 2019 lyhyesti: Tilauskanta vahvistui

 • Saadut tilaukset laskivat 3 prosenttia ja olivat 962 (991) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 089 (31.12.2018: 1 995) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 1 015 (910) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 285 (257) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 18,0 (60,9) miljoonaa euroa eli 1,8 (6,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 53,5 (12,5) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 7 prosenttia ja oli 74,3 (69,6) miljoonaa euroa eli 7,3 (7,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 208,0 (86,0) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli -0,3 (34,1) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,00 (0,53) euroa.

Tammi–joulukuu 2019 lyhyesti: Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi

 • Saadut tilaukset olivat 3 714 (3 756) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 3 683 (3 304) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja oli 1 062 (980) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (34) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 180,0 (190,0) miljoonaa euroa eli 4,9 (5,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 9 prosenttia ja oli 264,4 (242,1) miljoonaa euroa eli 7,2 (7,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 361,1 (125,8) miljoonaa euroa.
 • Tilikauden tulos oli 89,4 (108,0) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,39 (1,66) euroa. Tilikauden tuloksen ja osakekohtaisen tuloksen laskun taustalla olivat merkittävät toiminnan uudelleenjärjestelykulut erityisesti MacGregorissa sekä keskimääräistä korkeammat verokulut johtuen MacGregorin liiketoiminnan tappiollisuudesta, jolloin laskennallisen verosaamisen kirjaamisen kriteerit eivät täyttyneet pääosin Saksassa ja Norjassa.
 • Hallitus ehdottaa 17.3.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,19 euroa kutakin A-sarjan ja 1,20 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Lisäksi hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä, maaliskuussa ja lokakuussa 2020. A-sarjan osakkeille osinko maksettaisiin 0,60 euron ja 0,59 euron erissä. Ulkona oleville B-sarjan osakkeille osinko maksettaisiin kahdessa 0,60 euron erässä.

Vuoden 2020 näkymät

Cargotec arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2019 (264 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

Cargotec soveltaa IFRS 16, Vuokrasopimukset -laskentastandardia sekä IFRIC 23, Epävarmuus tuloverojen käsittelyssä -tulkintaa 1.1.2019 lähtien. Laatimisperiaatteet on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 2, Laatimisperusta ja uudet laskentastandardit. Cargotec on myös täsmentänyt huoltoliiketoiminnan määritelmää Hiabin ja MacGregorin osalta vuoden 2019 alusta. Huoltoliiketoiminnan osalta vertailukauden 2018 luvut on oikaistu vastaavasti. Muutoksista on tiedotettu pörssitiedotteella 4.4.2019.


MEURQ4/19Q4/18Muutos20192018Muutos
Saadut tilaukset962991-3 %3 7143 756-1 %
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset2772654 %1 0791 0315 %
Tilauskanta kauden lopussa2 0891 9955 %2 0891 9955 %
Liikevaihto1 01591012 %3 6833 30411 %
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto28525711 %1 0629808 %
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto*4647-1 %16814715 %
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % Cargotecin liikevaihdosta33 %33 % 33 %34 % 
Liikevoitto18,060,9-70 %180,0190,0-5 %
Liikevoitto, %1,8 %6,7 % 4,9 %5,8 % 
Vertailukelpoinen liikevoitto74,369,67 %264,4242,19 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, %7,3 %7,7 % 7,2 %7,3 % 
Tulos ennen veroja8,252,2-84 %145,9161,1-9 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja208,086,0> 100 %361,1125,8> 100 %
Kauden tulos-0,334,1< -100 %89,4108,0-17 %
Osakekohtainen tulos, EUR-0,000,53<- 100 %1,391,66-16 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa77462524 %77462524 %
Nettovelkaantumisaste, %54,2 %43,8 % 54,2 %43,8 % 
Korollinen nettovelka / EBITDA**2,52,3 2,52,3 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %***7,3 %8,4 % 7,3 %8,4 % 
Henkilöstö kauden lopussa12 58711 9875 %12 58711 9875 %


*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät strateginen liiketoimintayksikkö Navis ja automaatio-ohjelmistot
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA
***Cargotec on täsmentänyt valuuttatermiinien korkokomponentin käsittelyä sijoitetun pääoman tuoton laskennassa. Tämän seurauksena sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä tilikaudella 2018.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Ennätyskorkeat liikevoitot Kalmarissa ja Hiabissa

Cargotecin vuosi 2019 oli edellisvuoden tavoin kaksijakoinen. Kalmar ja Hiab ylsivät ennätyksellisen korkeisiin liikevoittoihin, kun taas MacGregorin tulos oli tappiollinen. Vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 9 prosenttia, mutta lähinnä MacGregorin liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulujen seurauksena konsernin liikevoitto laski 5 prosenttia. 

Vuoden 2019 lopun tilauskantamme oli edellisvuotta korkeampi. Kalmarin tilauskantaa kasvatti automaatioratkaisujen parantunut kysyntä. Asiakkaat ottavat nyt konkreettisia askelia kohti automaatioinvestointeja, ja arvioivat, miten ja milloin he voisivat investointinsa toteuttaa. Pienempien kontinkäsittelylaitteiden kysyntä kääntyi laskuun vuoden loppupuolella. Kalmar onnistui kuitenkin parantamaan vertailukelpoista liikevoittoaan 13 prosenttia.

Hiabin tulos oli erityisen hyvä. Saadut tilaukset kasvoivat 4 prosenttia, ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 27 prosenttia edellisvuodesta. Parantuneen tuloksen taustalla oli kasvanut liikevaihto. Onnistuimme vuonna 2018 alkaneiden toimitusketjuun liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Tämä näkyi myös Hiabin tilauskannan normalisoitumisena. 

MacGregorin tilanne jatkui haastavana. Saadut tilaukset ilman TTS-yrityskauppaa pysyivät edellisen vuoden tasolla. Vaisussa markkinaympäristössä liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto laskivat edelleen. Sopeutimme vuoden aikana merkittävästi MacGregorin toimintaa, ja odotamme vaikutusten näkyvän tuloksessamme alkaneen vuoden aikana. Vuonna 2019 saimme päätökseen myös TTS Group ASA:n marine- ja offshore-liiketoimintojen oston. Yhtiöiden integraatioprosessi on lähtenyt hyvin käyntiin, ja yritysoston tuomat skaala- ja synergiaedut mahdollistavat MacGregorin toiminnan tuottavuuden parantamisen ja globaalin aseman vahvistamisen. 

Olen tyytyväinen siitä, että huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vuonna 2019 ja ohjelmistoliiketoiminnan 15 prosenttia. Etenemme suunnitelmiemme mukaisesti kohti tavoitteitamme. 

Onnistuimme myös merkittävästi parantamaan rahavirtaamme edelliseen kahteen vuoteen verrattuna. Vahvan rahavirtamme ansiosta hallitus ehdottaakin, että kasvattaisimme osinkoamme kuudentena perättäisenä vuotena. Ehdotettu osinko 1,20 euroa B-osakkeelta maksettaisiin edellisen vuoden tapaan kahdessa erässä.

Markkinan epävarmuudesta johtuen näkyvyytemme vuoteen 2020 on rajallinen, mutta pidän silti lähtöasemaamme hyvänä. Tilauskantamme on vahva, ja MacGregorin tuloksen odotetaan parantuvan TTS-integraation ja käynnissä olevien muiden sopeuttamistoimenpiteiden myötä. Arvioimme huoltoliiketoiminnan kasvun ja konserninlaajuisten tuottavuus- ja tehokkuusohjelmien tukevan tuloskehitystä. Jatkamme työtä konsernin rakenteen kehittämiseksi ja kustannustehokkuutemme parantamiseksi. Näistä toimenpiteistä voi seurata uudelleenjärjestelyjä vuonna 2020.

Haluan kiittää osakkeenomistajiamme ja asiakkaitamme luottamuksesta ja työntekijöitämme kovasta työstä ja omistautumisesta.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEURQ4/19Q4/18Muutos20192018Muutos
Kalmar446450-1 %1 7761 919-7 %
Hiab322357-10 %1 3101 2594 %
MacGregor1931845 %6305809 %
Sisäiset tilaukset00 -1-1 
Yhteensä962991-3 %3 7143 756-1 %

Tilauskanta

MEUR31.12.201931.12.2018Muutos
Kalmar1 0491 0124 %
Hiab406453-10 %
MacGregor63353020 %
Sisäiset tilaukset-1 
Yhteensä2 0891 9955 %

Liikevaihto

MEURQ4/19Q4/18Muutos20192018Muutos
Kalmar4714446 %1 7231 6186 %
Hiab36831816 %1 3501 14918 %
MacGregor17614918 %61153814 %
Sisäinen myynti0-1 -1-2 
Yhteensä1 01591012 %3 6833 30411 %

Liikevoitto

MEURQ4/19Q4/18Muutos20192018Muutos
Kalmar41,247,1-13 %154,4138,112 %
Hiab48,334,440 %159,3133,819 %
MacGregor-59,9-7,3< -100 % -83,3-4,2< -100%
Konsernihallinto ja tukitoiminnot-11,5-13,213 %-50,4-77,735 %
Yhteensä18,060,9-70 %180,0190,0-5 %

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEURQ4/19Q4/18Muutos20192018Muutos
Kalmar44,151,0-14 %161,8143,613 %
Hiab51,834,949 %170,2134,527 %
MacGregor-12,5-6,8-84 %-28,2-1,6< -100 %
Konsernihallinto ja tukitoiminnot-9,0-9,44 %-39,5-34,4-15 %
Yhteensä74,369,67 %264,4242,19 %

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 10.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 9.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa https://bit.ly/2RgCM9u. Rekisteröityminen avautuu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinkonferenssijärjestelmä soittaa tietonsa rekisteröineelle osallistujalle annettuun puhelinnumeroon ja lisää osallistujan tilaisuuteen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös ilman ennakkorekisteröitymistä soittamalla numeroon 09 7479 0360 ja esittämällä tunnuksen 428796. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2019-q4-results. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla www.cargotec.fi myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?