menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin ja Konecranesin sulautumisen viranomaiskäsittelyt etenevät: Yhtiöt ovat esittäneet Euroopan komissiolle sitoumuksia kilpailuhuoliin vastaamiseksi

09.12.2021

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 9. JOULUKUUTA 2021 KLO 13.00

Cargotecin ja Konecranesin ja sulautumisen viranomaiskäsittelyt etenevät: Yhtiöt ovat esittäneet Euroopan komissiolle sitoumuksia kilpailuhuoliin vastaamiseksi

Cargotec ja Konecranes ovat aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti jatkaneet aktiivisesti keskusteluja ja yhteistyötä keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa. Yhtiöt ovat harkinneet keinoja eri kilpailuviranomaisten esille tuomien kilpailuhuolien lieventämiseksi ja varmistaakseen, että Cargotecin ja Konecranesin sulautumisen täytäntöönpanolle saadaan tarvittavat viranomaishyväksynnät. 

Cargotec ja Konecranes ovat tänään esittäneet Euroopan komissiolle toimenpidepaketin, joka sisältää sitoumuksen divestoida Konecranesin trukkiliiketoiminta ja Cargotecin Kalmar Automation Solutions -yksikkö. Ehdotetuilla divestoinneilla saataisiin poistettua osapuolten päällekkäisiä toimintoja kontinkäsittelylaitetoiminnoissa mahdollistaen kuitenkin, että yhdistynyt yhtiö (”Tuleva Yhtiö”) voisi yhdistää muita liiketoimintojaan ja että se olisi edelleen vahva toimija kontinkäsittelylaitteiden kaikilla osa-alueilla. Cargotecin ja Konecranesin käsityksen mukaan Euroopan komissio tutkii ehdotetun toimenpidepaketin ja saattaa toteuttaa tavanomaisen markkinatestauksen.

Cargotec ja Konecranes ovat luottavaisia, että ehdotetut toimenpiteet vastaavat asianmukaisesti Euroopan komission esittämiin kilpailuhuoliin. Mikäli viranomaiset antavat sulautumiselle hyväksyntänsä ehdotetun toimenpidepaketin perusteella, sulautuminen etenee käsittäen Konecranesin Teollisuuslaitteet- ja Kunnossapito-liiketoiminnot nykyisin harjoitettavissa muodoissaan, Cargotecin MacGregor- ja Hiab-liiketoiminnot nykyisin harjoitettavissa muodoissaan sekä Konecranesin Satamaratkaisut-liiketoiminnan ja Cargotecin Kalmar-liiketoiminnan siltä osin kuin ne eivät kuulu sitoumusneuvottelujen piiriin. Cargotec ja Konecranes ovat luottavaisia, että Tuleva Yhtiö luo asiakasarvoa kontinkäsittelytoimialalla laajan tuote- ja elinkaaripalveluvalikoimansa sekä tuotekehitys- ja innovaatiokyvykkyytensä turvin.

Mikäli divestoinnit toteutetaan ehdotettujen sitoumusten mukaisesti, ne eivät muuta Cargotecin ja Konecranesin yhdistymisen taustalla olevaa teollista logiikkaa. Yhtiöt tiedottavat ehdotettujen toimenpiteiden odotettavissa olevat ylätason taloudelliset vaikutukset aikanaan, kun ehdotettujen toimenpiteiden mukaisesti toteutettavien mahdollisten divestointien tarkka laajuus ja mahdolliset liitännäisjärjestelyt ovat tiedossa.

Lopullinen päätös mahdollisista liiketoimintojen divestoinneista ja niiden mahdolliset ehdot vahvistetaan vasta Euroopan komission tutkinnan ja markkinatestauksen sekä muiden kilpailuviranomaisten omien menettelyiden jälkeen. Mahdollisiin divestointeihin sovelletaan lisäksi erilaisia paikallisia oikeudellisia vaatimuksia. Cargotec ja Konecranes ovat aloittaneet mahdollisten ulkopuolisten ostajien kartoittamisen tarkoituksenaan löytää parhaat vaihtoehdot viranomaisten kilpailuhuoliin vastaamiseksi ja kyseisten liiketoimintojen tulevan kehityksen tukemiseksi. 

Osapuolet tiedottavat hyväksymisprosessien etenemisestä aikanaan, kun hyväksymisen ehdoista on päätetty ja mahdolliset divestoinnit on toteutettu.

Cargotec ja Konecranes ovat luottavaisia, että sulautuminen voidaan toteuttaa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä kunnes sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset on täytetty ja järjestely on toteutettu.

Cargotec Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, carina.geber-teir(a)cargotec.com, puh. 040 5024 697
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, aki.vesikallio(a)cargotec.com puh. 040 729 1670

Tärkeitä tietoja

Sulautumista tai sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Cargotecin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Cargotecin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Cargotecin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Cargotecin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Cargotecin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?