menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021: Vahvat tilaukset

28.04.2021

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–MAALISKUULTA 2021, 28.4.2021 KLO 13.30

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021: Vahvat tilaukset

 • Saadut tilaukset kasvoivat 43 prosenttia
 • Kannattavuus parani
 • Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 11 prosenttia
 • Sopimus Naviksen myynnistä julkaistiin maaliskuussa, velaton kauppahinta 380 miljoonaa euroa. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä
 • Cargotec aikoo vähentää arvoketjunsa hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2024 mennessä

Tammi–maaliskuu 2021 lyhyesti: Huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta kasvoi

 • Saadut tilaukset kasvoivat 43 prosenttia ja olivat 1 115 (781) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 217 (31.12.2020: 1 824) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto laski 15 prosenttia ja oli 730 (858) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto laski 2 prosenttia ja oli 254 (260) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 40 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 25 (26) miljoonaa euroa eli 3,4 (3,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -27 (-19) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 14 prosenttia ja oli 52 (45) miljoonaa euroa eli 7,1 (5,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 51 (23) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 10 (11) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,18) euroa.

Vuoden 2021 näkymät
Cargotec toistaa 4. helmikuuta 2021 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2020 (227* miljoonaa euroa).

*Vertailukelpoinen liikevoitto 228 miljoonaa euroa on täsmennetty 227 miljoonaan euroon. Lisätietoja vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmästä on annettu 29.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin avainluvut

 

MEURQ1/21Q1/20Muutos2020
Saadut tilaukset1 11578143 %3 121
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset29927011 %987
Tilauskanta kauden lopussa2 2171 93814 %1 824
Liikevaihto730858−15 %3 263
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto254260−2 %1 005
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto*3640−11 %166
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta40 %35 % 36 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto147192−23 %777
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta20 %22 % 24 %
Liikevoitto24,526,5−7 %70,4
Liikevoitto, %3,4 %3,1 % 2,2 %
Vertailukelpoinen liikevoitto51,645,314 %226,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, %7,1 %5,3 % 6,9 %
Tulos ennen veroja18,319,7−7 %34,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja51,222,8> 100 %296,4
Kauden tulos9,611,3−15 %8,1
Osakekohtainen tulos, EUR0,150,18−16 %0,13
Korollinen nettovelka kauden lopussa739798−7 %682
Nettovelkaantumisaste, %58,6 %57,4 % 52,4 %
Korollinen nettovelka / EBITDA**3,52,7 3,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %2,9 %6,5 % 2,8 %
Henkilöstö kauden lopussa11 44912 473−8 %11 552

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA
Tasepohjaisia tunnuslukuja laskettaessa myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on huomioitu kyseisiin eriin sisältyvinä, vaikka ne esitetään taseessa yhdellä rivillä.
Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2021 alkaen sulautumisesitteessä käytetyn määritelmän mukaiseksi. Uuden määritelmän mukaan laskettu tunnusluku ei sisällä vertailukelpoisuuteen merkittävästi vaikuttavien erien lisäksi liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia. Vuoden 2020 vertailuluvut on oikaistu uuden määritelmän mukaisesti. Tämän seurauksena vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2020 ja 23 miljoonaa euroa tilikaudella 2020. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 29.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Vahvaa kehitystä saaduissa tilauksissa
Vuoden 2020 toisella puoliskolla alkanut markkinatilanteen asteittainen palautuminen vaikeasta pandemiatilanteesta jatkui vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Saadut tilauksemme kasvoivat 43 prosenttia vertailukauteen nähden kaikkien liiketoiminta-alueiden kasvattaessa tilauksiaan. Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden sekä Hiabin ratkaisujen vahva kysyntä jatkui, ja Hiabin saatujen tilausten määrä oli jälleen sen kaikkien aikojen paras. Myös kiinnostus Kalmarin automaatioratkaisuja kohtaan kasvoi. MacGregorin saadut tilaukset kääntyivät 7 prosentin kasvuun piristyneen kauppalaivamarkkinan vetämänä. Tilauskantamme kasvoi 22 prosenttia vuoden 2020 loppuun verrattuna, mikä antaa meille hyvät asetelmat vuoden 2021 jatkoa ajatellen. Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 11 prosenttia vertailukauteen nähden.

Liikevaihtomme laski 15 prosenttia vertailukaudesta, heijastaen vielä ennakoidusti viime vuoden toisen vuosineljänneksen sekä kolmannen neljänneksen alun matalia tilauskertymiä. Tuotekomponenttien saatavuudella ei ollut olennaista vaikutusta toimintaamme, mutta pitkittyessään maailmanlaajuinen komponenttipula voi aiheuttaa haasteita. Seuraammekin toimitusketjumme tilaa tarkasti, ja olemme aktiivisessa yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 40 prosenttia. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto laski vain 2 prosenttia, huolimatta vaikeasta pandemiatilanteesta ja sen aiheuttamista rajoituksista.

Liikevaihdon laskusta huolimatta vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 14 prosenttia. Hiabin ja MacGregorin vertailukelpoiset liikevoitot kasvoivat, Kalmarin kannattavuus heikkeni.

Tiedotimme maaliskuussa Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnistä yhdysvaltalaiselle Accel-KKR-sijoitusyhtiölle. Velaton kauppahinta on 380 miljoonaa euroa, lopullinen kauppahinta määritetään kaupan päätöksen yhteydessä. Kaupan myötä Navis saa uuden hyvän omistajan, ja kauppa varmistaa Naviksen parhaan mahdollisen arvon kehityksen sen seuraavassa kasvuvaiheessa. Arvioimme, että kauppa saatetaan päätöksen vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Olemme päivittäneet strategiamme ja visiomme. Läpimurtotavoitteemme ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu, ja visiomme on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi. Kestävän kehityksen merkitys toiminnassamme on kasvanut. Konkreettisena tavoitteena aiomme vähentää arvoketjumme hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2024 mennessä.

Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan 1. lokakuuta 2020, ja molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät yhdistymisen 18. joulukuuta 2020 järjestetyissä yhtiökokouksissa. Sulautumisen lopullinen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Lisätietoja sulautumisesta löytyy osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEURQ1/21Q1/20Muutos2020
Kalmar52933458 %1 401
Hiab42529644 %1 210
MacGregor1611517 %511
Sisäiset tilaukset00 −1
Yhteensä1 11578143 %3 121
     

Tilauskanta

MEUR   31.3.202131.12.2020Muutos
Kalmar1 05184225 %
Hiab64250328 %
MacGregor5244809 %
Sisäiset tilaukset00 
Yhteensä   2 2171 82422 %
       

Liikevaihto

MEURQ1/21Q1/20Muutos2020
Kalmar324404−20 %1 529
Hiab287302−5 %1 094
MacGregor119153−22 %642
Sisäinen liikevaihto00 −1
Yhteensä730858−15 %3 263

Liikevoitto

MEURQ1/21Q1/20Muutos2020
Kalmar18,024,1−25 %61,8
Hiab33,128,417 %97,3
MacGregor−7,9−8,12 %−48,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−18,6−17,9−4 %−40,7
Yhteensä24,526,5−7 %70,4
     

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEURQ1/21Q1/20Muutos2020
Kalmar20,227,8−28 %126,1
Hiab38,830,726 %128,8
MacGregor3,3−2,4> 100%6,6
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−10,7−10,81 %−34,9
Yhteensä51,645,314 %226,7
     

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 14.45. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.15 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä ennen tiedotustilaisuuden alkua tässä osoitteessa. Rekisteröityminen avautuu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinkonferenssijärjestelmä soittaa tietonsa rekisteröineelle osallistujalle annettuun puhelinnumeroon ja lisää osallistujan tilaisuuteen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös ilman ennakkorekisteröitymistä soittamalla numeroon 09 7479 0360 ja esittämällä tunnuksen 240743. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2021-q1. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 729 1670

SULAUTUMISTA JA SULAUTUMISVASTIKEARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN MUKAISESTI EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI TOIMITTAA YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA, PAITSI YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSISTA SÄÄDETYN POIKKEUKSEN NOJALLA TAI TRANSAKTIOSSA, JOHON YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSET EIVÄT SOVELLU.

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?