menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2020: Hyvä suoritus poikkeuksellisena vuonna

04.02.2021

CARGOTEC OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020, 4.2.2021 KLO 13.30

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2020: Hyvä suoritus poikkeuksellisena vuonna

 • Positiivinen kehitys jatkui toukokuusta asti
 • Huoltoliiketoiminta säilyi vakaana, liikevaihto laski 5 prosenttia
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus liikevaihdosta kasvoi 24 prosenttiin
 • Cargotecin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi sulautumisen Konecranesin kanssa. Sulautumisen lopullinen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun
tilinpäätökseen 2020.

Loka–joulukuu 2020 lyhyesti: Saadut tilaukset edellisvuoden tasolla

 • Saadut tilaukset säilyivät vertailukauden tasolla ja olivat 963 (962) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 824 (31.12.2019: 2 089) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto laski 14 prosenttia ja oli 873 (1 015) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto laski 8 prosenttia ja oli 262 (285) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 35 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 18 (18) miljoonaa euroa eli 2,0 (1,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -47 (-56) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 14 prosenttia ja oli 64 (74) miljoonaa euroa eli 7,3 (7,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 196 (208) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 7 (-0) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,10 (-0,00) euroa.

Tammi–joulukuu 2020 lyhyesti: Kohtuullinen kannattavuus ja vahva rahavirta

 • Saadut tilaukset laskivat 16 prosenttia ja olivat 3 121 (3 714) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto laski 11 prosenttia ja oli 3 263 (3 683) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto laski 5 prosenttia ja oli 1 005 (1 062) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 36 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 70 (180) miljoonaa euroa eli 2,2 (4,9) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -133 (-84) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 23 prosenttia ja oli 204 (264) miljoonaa euroa eli 6,2 (7,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 296 (361) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 8 (89) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,13 (1,39) euroa. Osakekohtainen tulos laski matalamman liikevaihdon, matalamman vertailukelpoisen liikevoiton ja kasvaneiden uudelleenjärjestelykulujen seurauksena.

Vuoden 2021 näkymät

Cargotec arvioi vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2020 (228 miljoonaa euroa1).

1 Cargotec muuttaa vaihtoehtoisen tunnusluvun vertailukelpoinen liikevoitto määritelmää 1.1.2021 alkaen sulautumisesitteessä käytetyn määritelmän mukaiseksi. Uuden määritelmän mukaan laskettu tunnusluku ei sisällä vertailukelpoisuuteen merkittävästi vaikuttavien erien lisäksi yrityshankintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 24 miljoonaa euroa vuonna 2020. Vertailuluku on laskettu uuden määritelmän mukaisesti. Oikaistut vuoden 2020 luvut julkaistaan ennen vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkaisua. 

Cargotecin avainluvut

MEURQ4/20Q4/19Muutos20202019Muutos
Saadut tilaukset9639620 %3 1213 714−16 %
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset265277−4 %9871 079−9 %
Tilauskanta kauden lopussa1 8242 089−13 %1 8242 089−13 %
Liikevaihto8731 015−14 %3 2633 683−11 %
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto262285−8 %1 0051 062−5 %
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto*4446−5 %166168−2 %
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta35 %33 % 36 %33 % 
Liikevoitto17,618,0−2 %70,4180,0−61 %
Liikevoitto, %2,0 %1,8 % 2,2 %4,9 % 
Vertailukelpoinen liikevoitto64,174,3−14 %203,6264,4−23 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, %7,3 %7,3 % 6,2 %7,2 % 
Tulos ennen veroja4,58,2−45 %34,5145,9−76 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja196208−6 %296361−18 %
Kauden tulos6,6−0,3> 100 %8,189,4−91 %
Osakekohtainen tulos, EUR0,10-0,00> 100 %0,131,39−91 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa682774−12 %682774−12 %
Nettovelkaantumisaste, %52,4 %54,2 % 52,4 %54,2 % 
Korollinen nettovelka / EBITDA**3,22,5 3,22,5 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %2,8 %7,3 % 2,8 %7,3 % 
Henkilöstö kauden lopussa11 55212 587−8 %11 55212 587−8 %

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Tasepohjaisia tunnuslukuja laskettaessa myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on huomioitu kyseisiin eriin sisältyvinä, vaikka ne esitetään taseessa yhdellä rivillä.         

 

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Myönteinen kehitys saaduissa tilauksissa, liikevaihdossa ja vertailukelpoisessa liikevoitossa jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen koko maailmalle ja niin myös Cargotecille. Koronaviruksen nopea leviäminen ja sen ehkäisemiseksi asetetut rajoitustoimenpiteet sulkivat meidän ja alihankkijoidemme tuotantolaitoksia sekä aiheuttivat ennennäkemätöntä epävarmuutta markkinoilla. Toisaalta osoitimme toiminnallamme vuoden kuluessa, että strategiamme suunta on oikea, ja vuosien aikana tekemämme panostukset esimerkiksi huoltoliiketoiminnan kasvattamiseen, tuotekehitykseen, digitalisaatioon ja kevyeen taseeseen perustuvaan liiketoimintamalliin tuottavat tulosta.

Markkinaepävarmuus heijastui asiakkaiden päätöksentekoon erityisesti toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä, ja saadut tilaukset laskivat 16 prosenttia edellisvuodesta. Asiakkaat harkitsivat erityisen tarkkaan isompia investointeja esimerkiksi satama-automaatiohankkeisiin ja uusiin aluksiin. Toisaalta pandemia on vahvistanut entisestään kiinnostusta automaatiota kohtaan, mutta vielä on aikaista arvioida, milloin asiakkaat alkavat tehdä investointipäätöksiä. MacGregorin markkinatilanteen odotetaan jatkuvan haastavana, mutta esimerkiksi merituulivoimaloiden asennuksessa ja huollossa käytettävien alusten tilausmäärien odotetaan kasvavan. Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden ja Hiabin ratkaisujen kysyntä vahvistui voimakkaasti vuoden loppua kohden huhtikuun jälkeen. Hiabin neljäs vuosineljännes oli saatujen tilausten osalta liiketoiminta-alueen kaikkien aikojen paras. Vuoden lopun tilauskantamme nousikin verrattuna kolmanteen neljännekseen, mikä antaa meille hyvät lähtöasetelmat vuodelle 2021.

Liikevaihtomme laski edellisvuodesta. Laskua kuitenkin loivensi vakaan huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan kasvanut osuus. Kriisistä huolimatta asiakkaidemme kiinnostus ekotehokkaita ratkaisujamme kohtaan lisääntyi. Ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus liikevaihdostamme kasvoi ja muodosti jo lähes neljänneksen koko liikevaihdostamme. Ekoratkaisujen tuoteryhmään kuuluvat esimerkiksi sähköistetyt laitteemme.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta kannattavuutemme säilyi kohtuullisella tasolla, ja vertailukelpoinen liikevoittomme oli 204 miljoonaa euroa. Kalmarin ja Hiabin vertailukelpoiset liikevoitot laskivat matalamman liikevaihdon seurauksena. MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto sen sijaan parani ja nousi vuoden toisella puoliskolla positiiviseksi TTS-integraatiosta saatujen synergioiden ja muiden uudelleenjärjestelytoimien ansiosta. Ripeä reagointimme koronapandemiaan ja säästötoimenpiteet tukivat osaltaan kannattavuuttamme. Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoittoprosenttimme laski ja oli 6,2 prosenttia, mutta nousi toisella vuosipuoliskolla lähelle vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon tasoa ja oli 7,3 (Q3-Q4/2019: 7,4) prosenttia. Lisäksi vuoden aikana tuottavuutta parannettiin rakenteellisilla toimenpiteillä, ja pysyvä henkilöstömäärämme laski vuoden aikana noin 1 000 henkilöllä.

Liiketoimintamme rahavirta oli vahva, ja nettovelkamme laski erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä käyttöpääoman tehostamiseen tähtäävien toimenpiteiden ansiosta. Jatkoimme määrätietoista panostusta tuotekehitykseen. Tuotekehitysinvestointimme nousivat kolme prosenttia vuodesta 2019 ja ne kohdistuivat erityisesti ympäristötavoitteita tukeviin teemoihin eli digitalisaatioon, sähköisiin laitteisiin, automaatioon sekä kilpailukykyä ja tuotteiden kustannustehokkuuta parantaviin hankkeisiin. Vuosi 2021 tulee olemaan meille tärkeä merkkipaalu, kun kaikki Kalmarin laitteet tulevat tarjolle sähkökäyttöisinä versioina.

Toukokuussa julkistimme ilmastotavoitteemme olla 1,5 asteen yhtiö. Tavoitteen mukaan Cargotec on sitoutunut vähentämään hankintaketjun ja tuotteiden käytönaikaisia CO2-päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta. Lisäksi pyrimme saamaan omat toimintomme hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä.

Kehitämme jatkuvasti liiketoimintarakennettamme, ja vuonna 2020 irtauduimme RCI-yhteisyrityksestä Kiinassa sekä päätimme käynnistää Navis-liiketoiminnan myyntiprosessin. Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan 1. lokakuuta, ja molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät yhdistymisen 18. joulukuuta järjestetyissä yhtiökokouksissa. Sulautumisen lopullinen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Lisätietoja sulautumisesta löytyy osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneiden terveys ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Haasteellisesta vuodesta huolimatta työturvallisuutemme parani, ja vuotuisen Compass-henkilöstötutkimuksemme tulokset paranivat edellisestä vuodesta. Kiitän kaikkia Cargotecin työntekijöitä heidän työpanoksestaan tänä epätavallisena vuonna sekä asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme yhtiötämme kohtaan osoittamastaan luottamuksesta.

 

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEURQ4/20Q4/19Muutos20202019Muutos
Kalmar4454460 %1 4011 776−21 %
Hiab41732230 %1 2101 310−8 %
MacGregor100193−48 %511630−19 %
Sisäiset tilaukset00 −1−1 
Yhteensä9639620 %3 1213 714−16 %

Tilauskanta

MEUR   31.12.202031.12.2019Muutos
Kalmar8421 049−20 %
Hiab50340624 %
MacGregor480633−24 %
Sisäiset tilaukset00 
Yhteensä   1 8242 089−13 %

Liikevaihto

MEURQ4/20Q4/19Muutos20202019Muutos
Kalmar411471−13 %1 5291 723−11 %
Hiab295368−20 %1 0941 350−19 %
MacGregor168176−5 %6426115 %
Sisäinen myynti−10 −1−1 
Yhteensä8731 015−14 %3 2633 683−11 %

Liikevoitto

MEURQ4/20Q4/19Muutos20202019Muutos
Kalmar19,541,2−53 %61,8154,4−60 %
Hiab25,048,3−48 %97,3159,3−39 %
MacGregor−12,6−59,979 %−48,2−83,342 %
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−14,3−11,5−23 %−40,7−50,419 %
Yhteensä17,618,0−2 %70,4180,0−61 %

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEURQ4/20Q4/19Muutos20202019Muutos
Kalmar28,244,1−36 %116,4161,8−28 %
Hiab41,151,8−21 %126,5170,2−26 %
MacGregor3,0−12,5> 100%−4,3−28,285 %
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−8,2−9,09 %−34,9−39,512 %
Yhteensä64,174,3−14 %203,6264,4−23 %

 

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille


Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä ennen tiedotustilaisuuden alkua tässä osoitteessa. Rekisteröityminen avautuu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinkonferenssijärjestelmä soittaa tietonsa rekisteröineelle osallistujalle annettuun puhelinnumeroon ja lisää osallistujan tilaisuuteen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös ilman ennakkorekisteröitymistä soittamalla numeroon 09 7479 0360 ja esittämällä tunnuksen 507254. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2020-q4-results. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

SULAUTUMISTA JA SULAUTUMISVASTIKEARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN MUKAISESTI EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI TOIMITTAA YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA, PAITSI YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSISTA SÄÄDETYN POIKKEUKSEN NOJALLA TAI TRANSAKTIOSSA, JOHON YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSET EIVÄT SOVELLU.

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen.  Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi


Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?