menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec ja Konecranes päivittävät suunnitellun sulautumisen tilannetta: Kilpailuoikeudelliset toimenpidevaatimukset ovat odotettua monimutkaisemmat, keskustelu kilpailuviranomaisten kanssa jatkuu

03.02.2022

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3. HELMIKUUTA 2022 KLO 8.00

Cargotec ja Konecranes päivittävät suunnitellun sulautumisen tilannetta: Kilpailuoikeudelliset toimenpidevaatimukset ovat odotettua monimutkaisemmat, keskustelu kilpailuviranomaisten kanssa jatkuu

Cargotec ja Konecranes ovat jatkaneet aikaisemmin ilmoitetusti keskusteluja ja yhteistyötä keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa näiden esittämien kilpailuhuolien lieventämiseksi ja varmistaakseen tarvittavat hyväksynnät Cargotecin ja Konecranesin sulautumisen täytäntöönpanemiseksi. Käytävien keskustelujen perusteella toimenpidevaatimukset ovat odotettua monimutkaisemmat.

Cargotec ja Konecranes ovat esittäneet keskeisille kilpailuviranomaisille toimenpidepaketin, joka sisältää Euroopan komissiolle annetun sitoumuksen divestoida Konecranesin trukkiliiketoiminta ja Cargotecin Kalmar Automation Solutions -yksikkö. Kumpikin yhtiö uskoo tarjotun toimepidepaketin olevan riittävä ja toteuttamiskelpoinen. Lisäselvitykset ehdotetuista toimenpiteistä ja neuvottelut keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa kilpailuoikeudellisista huolenaiheista jatkuvat. 

Cargotec ja Konecranes odottavat viranomaisten päätöksiä ja jatkavat työskentelyä saadakseen sulautumisen toteutettua vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä, kunnes sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset on täytetty ja järjestely on toteutettu.

Cargotec Oyj

Hallitus

Tärkeitä tietoja

Sulautumista tai sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Cargotecin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Cargotecin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Cargotecin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Cargotecin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Cargotecin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.


Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?