menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022: Ydinliiketoimintojen vahva suoritus jatkui

26.10.2022

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2022, 26.10.2022 KLO 13.30

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022: Ydinliiketoimintojen vahva suoritus jatkui
- Kaikkien aikojen korkein vertailukelpoinen liikevoitto
- Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa liiketoiminta-alueissa
- Toimitusketjuhaasteiden ja markkinoiden epävarmuuden odotetaan jatkuvan
- Vuoden 2022 näkymiä täsmennetty

Heinä–syyskuu 2022 lyhyesti: Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto lähes kaksinkertaistui

 • Saadut tilaukset kasvoivat 16 prosenttia ja olivat 1 147 (985) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 3 732 (31.12.2021: 2 847) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja oli 1 041 (822) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22 prosenttia ja oli 323 (264) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 31 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 97 prosenttia ja oli 276 (140) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 27 (17) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 50 (278) miljoonaa euroa eli 4,8 (33,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -43 (213) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. Liikevoiton lasku on pääosin seurausta vertailukaudelle kirjatusta Navis-ohjelmistotoiminnan myyntivoitosta.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 43 prosenttia ja oli 93 (65) miljoonaa euroa eli 8,9 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 116 (45) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 29 (219) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,45 (3,40) euroa.

Tammi–syyskuu 2022 lyhyesti: Tilauskanta ennätystasolla

 • Saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia ja olivat 3 672 (3 377) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 3 732 (31.12.2021: 2 847) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 19 prosenttia ja oli 2 850 (2 405) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 910 (787) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 32 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 51 prosenttia ja oli 696 (460) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 24 (19) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 135 (347) miljoonaa euroa eli 4,7 (14,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -109 (161) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 31 prosenttia ja oli 243 (186) miljoonaa euroa eli 8,5 (7,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 84 (110) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 91 (255) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,41 (3,95) euroa.

Vuoden 2022 näkymät täsmennetty
Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan 88–118 miljoonaa euroa vuodesta 2021 (232 miljoonasta eurosta 320–350 miljoonaan euroon).

20.7.2022 vahvistetussa näkymässä Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2021 (232 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

MEURQ3/22Q3/21MuutosQ1-Q3/22Q1-Q3/21Muutos2021
Saadut tilaukset1 14798516 %3 6723 3779 %4 427
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset32527120 %94185410 %1 162
Tilauskanta kauden lopussa3 7322 69638 %3 7322 69638 %2 847
Liikevaihto1 04182227 %2 8502 40519 %3 315
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto32326422 %91078716 %1 076
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta31 %32 % 32 %33 % 32 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto27614097 %69646051 %626
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta27 %17 % 24 %19 % 19 %
Liikevoitto50,0278,2−82 %134,9347,5−61 %355,7
Liikevoitto, %4,8 %33,8 % 4,7 %14,4 % 10,7 %
Vertailukelpoinen liikevoitto92,764,843 %243,5186,031 %231,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, %8,9 %7,9 % 8,5 %7,7 % 7,0 %
Tulos ennen veroja43,2272,6−84 %119,6328,4−64 %333,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja116,145,3> 100 %84,0109,6−23 %169,3
Kauden tulos28,9219,5−87 %90,8254,9−64 %246,7
Osakekohtainen tulos, EUR0,453,40−87 %1,413,95−64 %3,82
Korollinen nettovelka kauden lopussa4814653 %4814653 %414
Nettovelkaantumisaste, %30,3 %30,6 % 30,3 %30,6 % 26,8 %
Korollinen nettovelka / EBITDA*1,81,0 1,81,0 0,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %5,8 %14,3 % 5,8 %14,3 % 14,5 %
Henkilöstö kauden lopussa11 52510 8686 %11 52510 8686 %11 174

*Viimeisten 12 kuukauden EBITDA
Tasepohjaisia tunnuslukuja laskettaessa myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on huomioitu kyseisiin eriin sisältyvinä, vaikka ne esitetään taseessa yhdellä rivillä.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Jälleen ennätyksellinen vuosineljännes, etenimme määrätietoisesti uudistuneen strategiamme toteutuksessa
Uudistetun strategiamme ydinliiketoimintojen Hiabin ja uuden Kalmarin suoritus jatkui vahvana myös kolmannella vuosineljänneksellä, minkä seurauksena teimme ennätyksellisen tuloksen vertailukelpoisessa liikevoitossa, tilauskannassa, liikevaihdossa ja huoltoliiketoiminnan liikevaihdossa. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että ydinliiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli noin 11, kun raportoitu vertailukelpoinen liikevoittoprosenttimme oli hieman alle 9.

Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomme oli kaikkien aikojen korkein, ja kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto nousi jo 12 miljoonaa euroa koko viime vuotta korkeammaksi. Tämän johdosta täsmennämme loppuvuoden näkymiämme: arvioimme vertailukelpoisen liikevoiton paranevan 320–350 miljoonaan euroon vuoden 2021 232 miljoonasta eurosta.

Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa. Tilauskantamme saavutti jälleen uuden ennätyksen kasvaen 38 prosenttia vertailukaudesta ja noin 4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Komponenttipula, kuorma-autojen toimitusviiveet ja globaalit logistiikkahaasteet rajoittivat edelleen kykyämme vastata kysyntään täysimääräisesti, mutta onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme 27 prosenttia vertailukaudesta. Kustannusten yleinen nousu koskee myös meitä, mutta olemme pääosin pystyneet siirtämään kohonneet kustannukset hintoihimme.

Huoltoliiketoimintamme suoritus kolmannella vuosineljänneksellä oli erinomainen. Liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein, ja saadut tilaukset kasvoivat 20 prosenttia vertailukauteen nähden. Hyvää kehitystä selittää muun muassa verkkoyhteydellä varustettujen laitteidemme korkeana säilyneet käyttöasteet, mikä tukee varaosamyyntiä.

Olemme toteuttaneet maaliskuussa julkistamaamme täsmennettyä strategiaa nyt puolen vuoden ajan. Aiomme keskittyä jatkossa kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabissa ja Kalmarin pienemmissä kontinkäsittelylaitteissa sekä vetäytyä Kalmarin raskaiden satamanostureiden liiketoiminnasta. Kerroimme heinäkuussa, että Kalmar suunnittelee siirtävänsä Rainbow Industries Co. Ltd. -yhtiölle raskaiden nostureiden immateriaalioikeudet ja niihin liittyviä omaisuuseriä Kiinassa. Prosessi on loppusuoralla, ja suoritamme parhaillaan viimeisten omaisuuserien siirtoa.

Strategiamme mukaisesti olemme myös tarkastelleet toimintamalliamme, jotta se palvelisi uudistuvaa yhtiötä parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkastelun perusteella lisäämme liiketoiminta-alueidemme itsenäisyyttä entisestään, esimerkiksi hankintaan ja tietohallintoon liittyviä tehtäviä suunnitellaan siirtyvän konsernitasolta liiketoimintoihin. Cargotecin keskitetty digitalisaatiotyö on ollut hyvin menestyksekästä. Uuden toimintamallimme mukaisesti tämä työ siirtyy kokonaisuudessaan liiketoiminta-alueille. Liiketoiminta-alueiden itsenäisyyden lisääminen nopeuttaa päätöksentekoa ja toimintakykyämme sekä parantaa asiakaslähtöisyyttämme entisestään.

Ilmoitimme maaliskuussa MacGregor-liiketoiminta-alueen strategisten vaihtoehtojen arvioinnista, mikä sisältää myös liiketoiminnan mahdollisen myynnin. Arviointityö on edelleen käynnissä.

Panostuksemme vastuullisen tarjooman kehittämiseksi tuottaa tulosta, kun ekoratkaisujen tuoteryhmämme liikevaihto lähes kaksinkertaistui vertailukaudesta ja muodosti 27 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Kalmarin hybridikuljetus- ja konttilukkien tilausten määrä ylitti vuosineljänneksellä 500 kappaletta maailmanlaajuisesti. Näiden hybridilaitteiden avulla saavutetaan elinkaaren aikana yli 400 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähennykset verrattuna perinteisiin vastaaviin laitteisiin, mikä vastaa 174 000 henkilöauton vuotuisia päästöjä. Jatkamme voimakkaita tuotekehityspanostuksiamme, esimerkiksi Hiab esitteli vuosineljänneksellä maailman ensimmäisen pääosin fossiilivapaasta teräksestä valmistetun koukkulaitteen.

Marraskuun 15. päivä järjestämme pääomamarkkinapäivän, johon voi osallistua sekä paikan päällä Helsingissä että verkkoyhteyden välityksellä. Keskitymme tapahtumassa täsmennettyyn strategiaamme, ydinliiketoimintoihimme Hiabiin ja Kalmariin sekä tulevaisuuden osakkeenomistaja-arvoon. Toivotamme sijoittajat ja analyytikot tervetulleiksi kuulemaan ja keskustelemaan Cargotecin liiketoiminnasta nyt ja tulevaisuudessa.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEURQ3/22Q3/21MuutosQ1-Q3/22Q1-Q3/21Muutos2021
Kalmar47042112 %1 5371 550−1 %2 063
Hiab4253967 %1 4301 3298 %1 713
MacGregor25216850 %70649942 %652
Sisäiset tilaukset00 00 0
Yhteensä1 14798516 %3 6723 3779 %4 427

Tilauskanta

MEUR    30.9.202231.12.2021Muutos
Kalmar1 5691 30220 %
Hiab1 30198532 %
MacGregor86156054 %
Sisäinen tilauskanta10 
Yhteensä    3 7322 84731 %

Liikevaihto

MEURQ3/22Q3/21MuutosQ1-Q3/22Q1-Q3/21Muutos2021
Kalmar52637740 %1 3251 08222 %1 512
Hiab37830923 %1 12291223 %1 250
MacGregor1371370 %403412−2 %553
Sisäinen liikevaihto00 −1−1 −1
Yhteensä1 04182227 %2 8502 40519 %3 315

Liikevoitto

MEURQ3/22Q3/21MuutosQ1-Q3/22Q1-Q3/21Muutos2021
Kalmar39,2265,8−85 %75,1311,9−76 %344,5
Hiab49,637,632 %155,7110,841 %144,7
MacGregor−25,81,0< -100 %−46,5−7,9< -100 %−40,0
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−13,1−26,250 %−49,4−67,327 %−93,5
Yhteensä50,0278,2−82 %134,9347,5−61 %355,7

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEURQ3/22Q3/21MuutosQ1-Q3/22Q1-Q3/21Muutos2021
Kalmar50,830,069 %120,683,644 %120,1
Hiab50,141,720 %161,9125,929 %166,3
MacGregor2,72,57 %−4,68,9< -100 %−14,7
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−10,8−9,4−15 %−34,5−32,4−7 %−40,1
Yhteensä92,764,843 %243,5186,031 %231,5

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 2319 5437 ja esittämällä tunnuksen 4693576#. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2022-q3. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.
Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?