menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022: Ennätyksellinen vuosineljännes

20.07.2022

CARGOTEC OYJ, PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2022, 20.7.2022 KLO 13.30

Cargotecin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022: Ennätyksellinen vuosineljännes
- Kaikkien aikojen korkein vertailukelpoinen liikevoitto
- Ennätyksellinen vuosineljännes huoltoliiketoiminnassa ja Hiabissa
- Uusi ennätys saaduissa tilauksissa ja tilauskannassa
- Toimitusketjuhaasteiden ja markkinaepävarmuuden odotetaan jatkuvan

Huhti–kesäkuu 2022 lyhyesti: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen liikevoitto ennätystasolla

 • Saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia ja olivat 1 390 (1 276) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 3 596 (31.12.2021: 2 847) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 959 (853) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 303 (268) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 32 (31) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 25 prosenttia ja oli 217 (173) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 23 (20) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 47 (45) miljoonaa euroa eli 5,0 (5,2) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -38 (-25) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 23 prosenttia ja oli 86 (70) miljoonaa euroa eli 8,9 (8,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 38 (13) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 41 (26) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,64 (0,40) euroa.

Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti: Ennätyksellinen tilauskanta

 • Saadut tilaukset kasvoivat 6 prosenttia ja olivat 2 525 (2 392) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 3 596 (31.12.2021: 2 847) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 1 810 (1 583) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 586 (523) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 32 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 31 prosenttia ja oli 419 (320) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 23 (20) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 85 (69) miljoonaa euroa eli 4,7 (4,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -66 (-52) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 24 prosenttia ja oli 151 (121) miljoonaa euroa eli 8,3 (7,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -32 (64) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 62 (35) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,97 (0,55) euroa.

Vuoden 2022 näkymät ennallaan
Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2021 (232 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

MEURQ2/22Q2/21MuutosQ1-Q2/22Q1-Q2/21Muutos2021
Saadut tilaukset1 3901 2769 %2 5252 3926 %4 427
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset3092849 %6165836 %1 162
Tilauskanta kauden lopussa3 5962 60638 %3 5962 60638 %2 847
Liikevaihto95985312 %1 8101 58314 %3 315
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto30326813 %58652312 %1 076
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta32 %31 % 32 %33 % 32 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto21717325 %41932031 %626
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta23 %20 % 23 %20 % 19 %
Liikevoitto47,544,86 %85,069,323 %355,7
Liikevoitto, %5,0 %5,2 % 4,7 %4,4 % 10,7 %
Vertailukelpoinen liikevoitto85,569,623 %150,8121,224 %231,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, %8,9 %8,2 % 8,3 %7,7 % 7,0 %
Tulos ennen veroja46,237,523 %76,455,837 %333,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja38,113,1> 100 %−32,264,3< -100 %169,3
Kauden tulos40,825,858 %61,935,475 %246,7
Osakekohtainen tulos, EUR0,640,4059 %0,970,5576 %3,82
Korollinen nettovelka kauden lopussa605773−22 %605773−22 %414
Nettovelkaantumisaste, %39,0 %60,0 % 39,0 %60,0 % 26,8 %
Korollinen nettovelka / EBITDA*1,23,0 1,23,0 0,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %15,2 %5,3 % 15,2 %5,3 % 14,5 %
Henkilöstö kauden lopussa11 49211 4960 %11 49211 4960 %11 174

* Viimeisten 12 kuukauden EBITDA
Tasepohjaisia tunnuslukuja laskettaessa myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on huomioitu kyseisiin eriin sisältyvinä, vaikka ne esitetään taseessa yhdellä rivillä.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Ennätyksellinen vuosineljännes, etenimme uudistuneen strategiamme toteutuksessa
Toinen vuosineljännes oli Cargotecille menestyksekäs. Henkilöstömme teki erinomaista työtä haastavassa toimintaympäristössä mahdollistaen hyvän suorituksemme. Ylsimme kaikkien aikojen ennätyksiin niin saaduissa tilauksissa, tilauskannassa kuin vertailukelpoisessa liikevoitossakin. Myös liikevaihtomme kasvoi merkittävästi vertailukaudesta.

Kustannustason noususta huolimatta marginaalimme ovat pysyneet hyvällä tasolla, mikä kertoo liiketoimintamme ketteryydestä ja hinnoittelumme tehokkuudesta. Teimme jälleen markkinatilanteen vaatimia hinnankorotuksia toisella vuosineljänneksellä, ja seuraamme tilanteen kehittymistä. Erityisen hyvin olemme onnistuneet Hiabissa, joka ylsi ennätyskorkeaan liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon toisella vuosineljänneksellä.

Julkistimme edellisellä vuosineljänneksellä uudistetun strategiamme. Olemme edenneet sen toteutuksessa määrätietoisesti ja ottaneet ensimmäiset merkittävät askeleet. Toukokuussa kerroimme suunnitelmista yhdistää Kalmar Mobile Solutions- ja Kalmar Automation Solutions -yksiköt. Katsauskauden jälkeen kerroimme, että Kalmar ja Rainbow Industries Co. Ltd. (RIC) ovat solmineet sopimuksen, jonka mukaan Kalmar siirtää raskaiden nostureiden immateriaalioikeudet ja niihin liittyviä omaisuuseriä RIC:lle Kiinassa. Sopimus vahvistaa Kalmarin suunnitelmaa keskittyä toimialaa muokkaavien ja ekotehokkaiden lastinkäsittelylaitteiden tarjoamiseen. Kalmar jatkaa myös nosturiautomaation ja raskaisiin nostureihin liittyvien huoltopalveluiden tarjoamista asiakkailleen maailmanlaajuisesti.

Osana uudistunutta strategiaamme käynnistimme myös MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arvioinnin sisältäen liiketoiminnan mahdollisen myynnin. MacGregorin tulosta toisella vuosineljänneksellä rasittivat edelleen offshore-segmenttiin tehdyt investoinnit, alhainen liikevaihto ja huoltoliiketoiminnan varaosatoimitusten viivästykset sekä uutta teknologiaa sisältävien ensimmäisten merituulivoimaprojektien heikko kannattavuus. MacGregorin liiketoiminta kauppalaivasegmentissä ja huoltoliiketoiminnassa on ollut kannattavaa matalasta liikevaihdosta huolimatta. MacGregorin saadut tilaukset nousivat vuosineljänneksellä 78 prosenttia 301 miljoonaan euroon heijastaen kauppalaivojen vahvaa kysyntää.

Jatkoimme toisella vuosineljänneksellä strategiamme mukaisia panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen. Tuotekehitysinvestointimme kohosivat yli kymmenen prosenttia vertailukaudesta. Lanseerasimme useita uusia ekotehokkaita tuotteita ja investoimme Yhdysvaltain Kansasissa sijaitsevan Kalmarin tuotantolaitoksen laajennukseen vastataksemme sähkökäyttöisten ratkaisujen kasvavaan kysyntään. Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 25 prosenttia vertailukauteen nähden.

Myös huoltoliiketoiminnan kasvu jatkui, sen liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja saadut tilaukset 9 prosenttia. Huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdostamme toisella vuosineljänneksellä oli 32 prosenttia.

Lähtökohtamme toiselle vuosipuoliskolle ovat hyvät. Vaikka markkinaennusteita on leikattu vuosineljänneksen aikana, markkinoidemme arvioidaan edelleen kasvavan. Ympäröivästä epävarmuudesta huolimatta lähdemme toiselle vuosipuoliskolle hyvästä tilanteesta vahvalla taseella ja ennätyksellisellä tilauskannalla. Toimitusketjuhaasteiden odotetaan jatkuvan myös vuoden toisella puoliskolla. Kolmas vuosineljännes on Cargotecille tyypillisesti sesonkiluontoisesti toista vuosineljännestä hiljaisempi, minkä lisäksi arvioimme myös sen liikevaihtojakauman olevan hieman toista vuosineljännestä heikomman.

Raportointisegmenttien avainluvut

 

Saadut tilaukset

MEURQ2/22Q2/21MuutosQ1-Q2/22Q1-Q2/21Muutos2021
Kalmar567600−5 %1 0661 129−6 %2 063
Hiab5235083 %1 0059338 %1 713
MacGregor30116978 %45533137 %652
Sisäiset tilaukset00 00 0
Yhteensä1 3901 2769 %2 5252 3926 %4 427

Tilauskanta

MEUR    30.6.202231.12.2021Muutos
Kalmar1 6001 30223 %
Hiab1 25098527 %
MacGregor74656033 %
Sisäinen tilauskanta00 
Yhteensä    3 5962 84726 %

Liikevaihto

MEURQ2/22Q2/21MuutosQ1-Q2/22Q1-Q2/21Muutos2021
Kalmar42838212 %80070513 %1 512
Hiab40431628 %74460323 %1 250
MacGregor127156−19 %267275−3 %553
Sisäinen liikevaihto00 −10 −1
Yhteensä95985312 %1 8101 58314 %3 315

Liikevoitto

MEURQ2/22Q2/21MuutosQ1-Q2/22Q1-Q2/21Muutos2021
Kalmar13,228,2−53 %35,946,1−22 %344,5
Hiab62,640,056 %106,173,245 %144,7
MacGregor−15,0−1,0< -100 %−20,8−8,9< -100 %−40,0
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−13,3−22,541 %−36,3−41,112 %−93,5
Yhteensä47,544,86 %85,069,323 %355,7

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEURQ2/22Q2/21MuutosQ1-Q2/22Q1-Q2/21Muutos2021
Kalmar41,433,424 %69,953,630 %120,1
Hiab63,245,439 %111,884,133 %166,3
MacGregor−7,43,1< -100 %−7,26,4< -100 %−14,7
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−11,7−12,35 %−23,7−22,9−3 %−40,1
Yhteensä85,569,623 %150,8121,224 %231,5


Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0572 ja esittämällä tunnuksen 914555. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2022-q2. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?