menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2021: Ennätykselliset tilaukset, toimitusketjun haasteet rajoittivat liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua

03.02.2022

CARGOTEC OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021, 3.2.2022 KLO 13.30

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2021: Ennätykselliset tilaukset, toimitusketjun haasteet rajoittivat liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua

- Vahva markkinaympäristö kaikissa liiketoiminta-alueissa
- Ennätysvuosi huoltoliiketoiminnassa
- Toimitusviivästymisten negatiivinen vaikutus liikevaihtoon neljännellä vuosineljänneksellä oli 80 miljoonaa euroa
- Sähköistetty valikoima tarjolla kaikissa tuotekategorioissa

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2021.

Loka–joulukuu 2021 lyhyesti: Huoltoliiketoiminnalle ennätyksellinen vuosineljännes

 • Saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia ja olivat 1 051 (963) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 847 (31.12.2020: 1 824) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja oli 910 (873) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli 289 (262) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 8 (18) miljoonaa euroa eli 0,9 (2,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -37 (-52) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 35 prosenttia ja oli 45 (70) miljoonaa euroa eli 5,0 (8,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 60 (196) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli -8 (7) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,13 (0,10) euroa.

Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti: Naviksesta saatu myyntivoitto kasvatti liikevoittoa huomattavasti

 • Saadut tilaukset kasvoivat 42 prosenttia ja olivat 4 427 (3 121) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 847 (31.12.2020: 1 824) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 3 315 (3 263) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja oli 1 076 (1 005) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 35 (36) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 356 (70) miljoonaa euroa eli 10,7 (2,2) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 124 (-156) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. Liikevoiton kasvu oli pääosin seurausta Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnistä saadusta myyntivoitosta.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2 prosenttia ja oli 232 (227) miljoonaa euroa eli 7,0 (6,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 169 (296) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 247 (8) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 3,82 (0,13) euroa.

Vuoden 2022 näkymät
Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2021 (232 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

MEURQ4/21Q4/20Muutos20212020Muutos
Saadut tilaukset1 0519639 %4 4273 12142 %
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset30826516 %1 16298718 %
Tilauskanta kauden lopussa2 8471 82456 %2 8471 82456 %
Liikevaihto9108734 %3 3153 2632 %
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto28926210 %1 0761 0057 %
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto*944−78 %95166−42 %
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta33 %35 % 35 %36 % 
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto166219−24 %626777−19 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta18 %25 % 19%24 % 
Liikevoitto8,317,6−53 %355,770,4> 100 %
Liikevoitto, %0,9 %2,0 % 10,7 %2,2 % 
Vertailukelpoinen liikevoitto45,569,8−35 %231,5226,72 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, %5,0 %8,0 % 7,0 %6,9 % 
Tulos ennen veroja4,74,53 %333,134,5> 100 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja59,7195,8−70 %169,3296,4−43 %
Kauden tulos−8,26,6< -100 %246,78,1> 100 %
Osakekohtainen tulos, EUR−0,130,10< -100 %3,820,13> 100 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa414682−39 %414682−39 %
Nettovelkaantumisaste, %26,8 %52,4 % 26,8 %52,4 % 
Korollinen nettovelka / EBITDA**0,93,2 0,93,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %14,5 %2,8 % 14,5 %2,8 % 
Henkilöstö kauden lopussa11 17411 552−3 %11 17411 552−3 %

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät automaatio-ohjelmistot sekä Navis-liiketoimintayksikkö 1.7.2021 asti
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Tasepohjaisia tunnuslukuja laskettaessa myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on huomioitu kyseisiin eriin sisältyvinä, vaikka ne esitetään taseessa yhdellä rivillä.
Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2021 alkaen sulautumisesitteessä käytetyn määritelmän mukaiseksi. Uuden määritelmän mukaan laskettu tunnusluku ei sisällä vertailukelpoisuuteen merkittävästi vaikuttavien erien lisäksi liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia. Vuoden 2020 vertailuluvut on oikaistu uuden määritelmän mukaisesti. Tämän seurauksena vuonna 2020 vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6 miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä ja 23 miljoonaa euroa koko tilikaudella. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 29.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Vahva kysyntä läpi koko vuoden, toimitusketjun haasteet jatkuivat toisella vuosipuoliskolla

Vuosi 2021 oli kaksijakoinen. Markkinatilanteen parantuminen ja taloudellisen aktiviteetin vilkastuminen nostivat saadut tilauksemme ennätystasolle, ja tärkeimmät kysyntäajurimme – satamissa käsiteltävien konttien määrä, rakentamisaktiviteetti, uusien alusten tilausmäärät – vahvistuivat merkittävästi. Vuoden edetessä komponenttipula ja toimitusketjuun liittyvät haasteet osoittautuivat kuitenkin arvioitamme vaikeammiksi viivästyttäen toimituksiamme. Koronaviruspandemiasta johtuen markkinoiden ennakoitavuus oli poikkeuksellisen haastavaa.

Vuonna 2021 saadut tilaukset kasvoivat 42 prosenttia vertailukauteen nähden. Tilausten kasvu oli erityisen merkittävää lyhytsyklisissä laitteissa (Hiab ja Kalmarin pienemmät kontinkäsittelylaitteet), mutta myös projektiliiketoimintojemme saadut tilaukset kasvoivat selvästi sekä Kalmarissa että MacGregorissa. Tilauskantamme kasvoi 56 prosenttia, ja esimerkiksi Hiabilla tilauskanta lähes kaksinkertaistui verrattuna edelliseen vuoteen. Vahva kysyntä ja lyhytsyklisten laitteidemme pidentyneet toimitusajat vaikuttivat tilauskantamme kasvuun.

Vahvasta kysynnästä huolimatta liikevaihtomme kasvoi vain 2 prosenttia johtuen Kalmarin ja MacGregorin matalammista projektitoimituksista sekä Navis-liiketoiminnan myynnistä. Näiden lisäksi komponenttipula ja globaalit logistiikkahaasteet rajoittivat Hiabin ja Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden kasvua. Arvioimme näiden seikkojen vaikutuksen vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihtoon olleen noin 80 miljoonaa euroa. Teemme alihankkijoidemme kanssa tiivistä yhteistyötä komponenttien saatavuuden varmistamiseksi, mutta arvioimme komponentti- ja logistiikkahaasteiden jatkuvan vuonna 2022.

Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta 232 miljoonaan euroon Hiabin vahvan tuloksen myötä. Toimitusketjun haasteet ja siihen liittyvät lisäkustannukset vaikuttivat erityisesti Kalmarin tulokseen, joka laski 5 prosenttia. MacGregorin markkinatilanteen positiivisesta kehityksestä huolimatta sen koko vuoden tulos päätyi negatiiviseksi, kun offshore-liiketoiminnan uusien merituulivoimatuotteiden kehitykseen liittyneet kertaluonteiset projektikustannukset ylittyivät viimeisellä vuosineljänneksellä.

Huoltoliiketoimintamme ylsi uuteen ennätykseen, kun sen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja saadut tilaukset 18 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Esimerkkejä huoltoliiketoiminnan hyvästä kehityksestä ovat vuoden kuluessa solmitut monivuotiset Kalmarin huoltosopimukset Outokummun Tornion terästehtaan ja ruotsalaisen Holmen-konsernin Iggesundin tehtaan kanssa. Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminta muodostivat 35 prosenttia liikevaihdostamme vuonna 2021.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus koko Cargotecin liikevaihdosta oli 19 prosenttia. Asiakkaiden kiinnostus ekotehokkaita laitteita kohtaan on kasvussa, esimerkiksi haarukkatrukkien koko vuoden tilauskertymästä yli neljännes oli täyssähköisiä. Jatkossa pystymme vastaamaan sähköisten laitteiden kasvavaan kysyntään entistä paremmin, kun Kalmar esitteli joulukuussa kolme täysin sähköistä laitetta. Lanseerauksen myötä meillä on tarjota sähkökäyttöinen laite kaikissa Cargotecin tuotekategorioissa.

Cargotecin huhtikuussa 2021 julkistettu päivitetty visio on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi, ja täsmennetyn strategiamme läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Käytännön esimerkkejä strategian toteuttamisesta vuonna 2021 olivat täyssähköisten tuotteiden kehitys sekä syyskuussa julkistamamme yhteistyö SSAB:n kanssa fossiilivapaan teräksen tuomisesta lastinkäsittelyn toimialalle. Konkreettinen tavoitteemme on vähentää arvoketjumme hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2024 mennessä.

Vuoden aikana saatoimme päätökseen Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnin, millä oli noin 230 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoomme. Kaupasta saatavat varat mahdollistavat tuotekehitysinvestoinnit sähköistämiseen, digitalisaatioon, robotisaatioon ja automaatioon sekä lisäpanostukset yrityskauppoihin. Esimerkiksi Hiab osti elokuussa yhdysvaltalaisen vaihtolaitteita valmistavan Galfabin ja loppuvuodesta Kalmar allekirjoitti yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen Coast Autonomous Inc:n kanssa vauhdittaakseen robotiikkaan perustuvien autonomisten lastinkäsittelyratkaisujen kehitystä ja kaupallistamista.

Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan 1. lokakuuta 2020, ja molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumisen 18. joulukuuta 2020 järjestetyissä yhtiökokouksissa. Kilpailuviranomaiset muun muassa EU:ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa arvioivat ehdotettua järjestelyä. Elokuussa Cargotec ja Konecranes saivat Kiinan markkinasääntelyviranomaiselta ehdottoman hyväksynnän suunnitellulle yhdistymiselle.

Cargotec ja Konecranes ovat jatkaneet aikaisemmin ilmoitetusti keskusteluja ja yhteistyötä keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa näiden esittämien kilpailuhuolien lieventämiseksi ja varmistaakseen tarvittavat hyväksynnät Cargotecin ja Konecranesin sulautumisen täytäntöönpanemiseksi. Käytävien keskustelujen perusteella toimenpidevaatimukset ovat odotettua monimutkaisemmat.

Cargotec ja Konecranes ovat esittäneet keskeisille kilpailuviranomaisille toimenpidepaketin, joka sisältää Euroopan komissiolle annetun sitoumuksen divestoida Konecranesin trukkiliiketoiminta ja Cargotecin Kalmar Automation Solutions -yksikkö. Kumpikin yhtiö uskoo, että tarjottu toimenpidepaketti on riittävä ja toteuttamiskelpoinen. Lisäselvitykset ehdotetuista toimenpiteistä ja neuvottelut keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa kilpailuoikeudellisista huolenaiheista jatkuvat.

Cargotec ja Konecranes odottavat viranomaisten päätöksiä ja jatkavat työskentelyä saadakseen sulautumisen toteutettua vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä, kunnes sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset on täytetty ja järjestely on toteutettu. Lisätietoja sulautumisesta löytyy osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.

Kiitän Cargotecin työntekijöitä heidän työpanoksestaan vuonna 2021 sekä asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme heidän Cargotecia kohtaan osoittamastaan luottamuksesta ja yhteistyöstä.

Raportointisegmenttien avainluvut 

Saadut tilaukset

MEURQ4/21Q4/20Muutos20212020Muutos
Kalmar51344515 %2 0631 40147 %
Hiab384417−8 %1 7131 21042 %
MacGregor15310053 %65251128 %
Sisäiset tilaukset00 0−1 
Yhteensä1 0519639 %4 4273 12142 %
       

Tilauskanta

MEUR    31.12.202131.12.2020Muutos
Kalmar1 30284255 %
Hiab98550396 %
MacGregor56048017 %
Sisäinen tilauskanta00 
Yhteensä    2 8471 82456 %
        

Liikevaihto

MEURQ4/21Q4/20Muutos20212020Muutos
Kalmar4304115 %1 5121 529−1 %
Hiab33929515 %1 2501 09414 %
MacGregor141168−16 %553642−14 %
Sisäinen liikevaihto0−1 −1−1 
Yhteensä9108734 %3 3153 2632 %
       

Liikevoitto

MEURQ4/21Q4/20Muutos20212020Muutos
Kalmar32,619,568 %344,561,8> 100%
Hiab34,025,036 %144,797,349 %
MacGregor−32,1−12,6< -100%−40,0−48,217 %
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−26,2−14,3−84 %−93,5−40,7< -100%
Yhteensä8,317,6−53 %355,770,4> 100%
       

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEURQ4/21Q4/20Muutos20212020Muutos
Kalmar36,530,619 %120,1126,1−5 %
Hiab40,441,7−3 %166,3128,829 %
MacGregor−23,75,7< -100%−14,76,6< -100%
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−7,7−8,26 %−40,1−34,9−15 %
Yhteensä45,569,8−35 %231,5226,72 %

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 15.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 817 10 310 ja esittämällä tunnuksen 78518266#. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2021-q4. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.
Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 729 1670

SULAUTUMISTA JA SULAUTUMISVASTIKEARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN MUKAISESTI EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI TOIMITTAA YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA, PAITSI YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSISTA SÄÄDETYN POIKKEUKSEN NOJALLA TAI TRANSAKTIOSSA, JOHON YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSET EIVÄT SOVELLU.

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?