menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Euroopan komissio on hyväksynyt ehdollisesti suunnitellun sulautumisen; Täytäntöönpano on edelleen ehdollinen muiden viranomaisten hyväksynnöille

24.02.2022

CARGOTEC OYJ, SISÄPIIRITIETO, 24.2.2022, KLO 16.00

Euroopan komissio on hyväksynyt ehdollisesti suunnitellun sulautumisen; Täytäntöönpano on edelleen ehdollinen muiden viranomaisten hyväksynnöille

Euroopan komissio on hyväksynyt ehdollisesti Cargotecin ja Konecranesin  suunnitellun sulautumisen. Hyväksyntä, joka perustuu Euroopan komission perusteellisiin tutkimuksiin ja markkinatoimijoiden laajaan konsultointiin halki Euroopan on ehdollinen Konecranesin trukkiliiketoiminnan ja Cargotecin Kalmar Automation Solutions -yksikön divestoinneille. Konecranesin trukkiliiketoiminta sisältää sen konttikurottajien, täysien konttien käsittelylaitteiden, tyhjien konttien käsittelylaitteiden ja haarukkatrukkien valmistus- ja myyntiliiketoiminnat sisältäen tehtaat Ruotsissa ja Kiinassa sekä sopimukset jakelijoiden kanssa. Cargotecin Kalmar Automation Solutions-yksikkö koostuu sen täydestä nosturi- ja kontti- ja kuljetuslukkiliiketoiminnasta sisältäen Kalmarin kokoonpanolaitoksen Puolassa ja lisenssin käyttää Cargotecin Kalmar-tavaramerkkiä divestoiduissa tuoteryhmissä. Nämä divestoinnit poistaisivat osapuolten päällekkäisiä toimintoja kontinkäsittelylaitetoiminnoissa mahdollistaen kuitenkin, että yhdistynyt yhtiö voisi yhdistää muita liiketoimintojaan ja että se olisi edelleen vahva toimija kontinkäsittelylaitteiden kaikilla osa-alueilla.  

Sulautumisen täytäntöönpano on edelleen ehdollinen monien kilpailuviranomaisten, mukaan lukien Yhdysvaltojen oikeusministeriön sekä Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomaisen, lopulliselle palautteelle ja hyväksynnöille. Nämä viranomaiset jatkavat ehdotetun sulautumisen tutkimista omien prosessiensa ja yhdistymisen kilpailuvaikutuksia koskevien arvioidensa perusteella. Aikaisemmin tiedotetun mukaisesti Cargotec ja Konecranes  ovat jatkaneet keskusteluja keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa. Tältä osin joidenkin viranomaisten näkemykset ovat osoittautuneet haastaviksi. Tämän vuoksi sulautumisen täytäntöönpano ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 loppuun mennessä vaikuttaa haastavalta ja tällä hetkellä yhtiöt eivät kommentoi enemmälti aikataulua tai kilpailuviranomaisprosessia. Osapuolet palaavat sulautumisen täytäntöönpanon ajankohtaan myöhemmin ja lisätietoa annetaan aikanaan. 

Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä kunnes sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset on täytetty ja järjestely on toteutettu.

Cargotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, carina.geber-teir(a)cargotec.com, puh. 040 5024 697
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, aki.vesikallio(a)cargotec.com, puh. 040 729 1670

TÄRKEITÄ TIETOJA
Sulautumista tai sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Cargotecin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Cargotecin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Cargotecin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Cargotecin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Cargotecin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?