menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotec julkaisee vuoden 2022 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen ja uudistaa ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteeristön

23.02.2023

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 23. HELMIKUUTA 2023 KLO 12.00

Cargotec julkaisee vuoden 2022 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen ja uudistaa ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteeristön

Cargotec Oyj:n vuoden 2022 vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomus 2022 sisältää vuosikatsauksen ja taloudellisen katsauksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Taloudellinen katsaus koostuu hallituksen toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Hallituksen toimintakertomuksen Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista -osuus on laadittu useiden raportointiviitekehysten ja suositusten, muun muassa Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), mukaisesti.

Cargotec julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Kyseinen XHTML-dokumentti on virallinen ESEF-versio Cargotecin vuoden 2022 taloudellisesta katsauksesta. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä.Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Cargotecin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti. XHTML-tiedosto on saatavilla suomeksi.

Hallituksen toimintakertomuksessa Cargotec raportoi myös ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdon ensi kertaa uudistettujen kriteerien mukaisesti. Cargotecin vuonna 2017 perustetun ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteeristö uudistettiin vuoden 2022 aikana EU-taksonomiajärjestelmän perusteella. EU-taksonomian kuudesta ympäristötavoitteesta Cargotecilla on potentiaalia edistää merkittävästi tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemisestä sekä siirtymisestä kiertotalouteen. Tämän vuoksi ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteeristö pohjautuu jatkossa ilmastoratkaisut- ja kiertotalousratkaisut-kategorioihin.

Uudistuksen seurauksena Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto nousi 31 prosenttiin vanhan kriteeristön mukaisesta 24 prosenttista. Cargotecin ekoratkaisujen liikevaihto uuden kriteeristön mukaisesti kasvoi 28 prosenttia 1 288 (2021: 1 007) miljoonaan euroon vuonna 2022.

Cargotecin ydinliiketoimintojen uuden kriteeristön mukainen ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 33 prosenttia ja oli 1 056 (791) miljoonaa euroa vuonna 2022. Cargotecin ydinliiketoimintojen tavoitteena on ekoratkaisujen tuoteryhmän kaksinkertainen kasvu perinteisiin tuotteisiin verrattuna.

EU-taksonomian kiertotalousratkaisut-kriteeristö on vielä luonnosvaiheessa, minkä seurauksena Cargotecin taksonomian mukainen liikevaihto sisältää ainoastaan ilmastoratkaisut-kriteeristön mukaisen osuuden Cargotecin liikevaihdossa, ja oli 487 (333) miljoonaa euroa eli 12 (10) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Luokitusjärjestelmäkelpoinen osuus Cargotecin liikevaihdosta oli 63 prosenttia, 22 prosenttia pääomamenoista ja 64 prosenttia toimintamenoista vuonna 2022. Cargotec arvioi, että kiertotalousratkaisut-kategorian kriteeristön valmistumisen jälkeen luokitusjärjestelmäkelpoiset osuudet liikevaihdosta, pääomamenoista ja toimintamenoista nousevat merkittävästi.

MEUR20222021Muutos
Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto vanhan kriteeristön mukaisesti96462654 %
Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto uudistetun kriteeristön mukaisesti1 2881 00728 %
Josta taksonomian ilmastoratkaisut-kriteeristön mukainen osuus48733346 %
Josta taksonomian kiertotalous-kriteeristön mukainen osuus180067419 %
Cargotecin taksonomiakelpoinen liikevaihto22 5563 315-23 %
Osuus Cargotecin kokonaisliikevaihdosta, %63 %100 % 
Cargotecin taksonomian mukainen liikevaihto348733346 %
Osuus Cargotecin kokonaisliikevaihdosta, %12 %10 % 

1) EU-taksonomian kiertotalousratkaisut-kriteeristö on vielä luonnosvaiheessa, minkä seurauksena Cargotecin taksonomian mukainen liikevaihto sisältää ainoastaan ilmastoratkaisut-kriteeristön mukaisen osuuden Cargotecin liikevaihdossa
2) Taksonomiakelpoisen liikevaihdon lasku johtuu tarkentuneista taksonomian tulkintaohjeista. Taksonomiakelpoinen osuus tulee kasvamaan, kun kiertotalousratkaisut-kriteeristo on valmis
3) Taksonomian mukaista liikevaihtoa ei raportoitu vuonna 2021. Vuoden 2021 luku perustuu tuotteisiin, jotka ovat taksonomian mukaisia 31.12.2022

Vuosikertomuksen katsausosuus avaa Cargotecin strategiaa ja toimintaa vuonna 2022 ja tarjoaa linkkejä lisätietoon esimerkiksi yhtiön verkkosivuilla. Katsaus kuvaa yhtiön toimintojen olennaisia ulottuvuuksia sekä niiden vaikutuksia ympäröivään maailmaan, samalla tunnistaen niiden keskinäisiä riippuvuuksia.

Yhdessä vuosikertomuksen kanssa Cargotec julkaisee riippumattoman varmennusraportin sisältävän englanninkielisen GRI-indeksin koskien vuotta 2022. Kaikki dokumentit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.

LIITTEET
Cargotecin vuosikertomus 2022, CGCBV-2022-12-31-fi.zip (XHTML-tiedosto, suomeksi), Cargotec GRI index 2022 (englanniksi).

Lisätietoja:
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670
Päivi Koivisto, vastuullisuusjohtaja, puh. 020 777 4000

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?