menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023: Ennätyskorkea kannattavuus

20.07.2023

CARGOTEC OYJ, PUOLIVUOSIKATSAUS 2023, 20.7.2023 KLO 9.00

Cargotecin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023: Ennätyskorkea kannattavuus

 • Saadut tilaukset 999 (1 390) miljoonaa euroa, takaisin koronapandemiaa edeltävälle tasolle
 • Vahvaa kehitystä liikevaihdossa, 25 prosentin kasvu
 • Ennätyksellinen 13,2 prosentin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali
 • Suunniteltu Kalmarin ja Hiabin eriyttäminen etenee suunnitelman mukaisesti

Huhti–kesäkuu 2023 lyhyesti: Ennätyskorkea vertailukelpoinen liikevoitto

 • Saadut tilaukset laskivat 28 prosenttia ja olivat 999 (1 390) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 3 242 (31.12.2022: 3 541) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 25 prosenttia ja oli 1 200 (959) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 344 (303) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 29 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 26 prosenttia ja oli 362 (286) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 30 (30) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 151 (47) miljoonaa euroa eli 12,5 (5,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -8 (-34) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 94 prosenttia ja oli 158 (82) miljoonaa euroa eli 13,2 (8,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 41 (38) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 108 (41) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,67 (0,64) euroa.

Tammi–kesäkuu 2023 lyhyesti: Vahvaa kasvua liikevaihdossa ja kannattavuudessa

 • Saadut tilaukset laskivat 19 prosenttia ja olivat 2 058 (2 525) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 3 242 (31.12.2022: 3 541) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 26 prosenttia ja oli 2 274 (1 810) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 18 prosenttia ja oli 690 (586) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 30 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja oli 707 (571) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 31 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 254 (85) miljoonaa euroa eli 11,2 (4,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -16 (-58) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 90 prosenttia ja oli 271 (142) miljoonaa euroa eli 11,9 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 68 (-32) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 180 (62) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,80 (0,97) euroa.

Vuoden 2023 näkymät ennallaan

Cargotec arvioi sen ydinliiketoimintojen1 vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2022 (3842 miljoonaa euroa) ja MacGregorin vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan positiivinen (-472 miljoonaa euroa).3

Cargotecin avainluvut

MEURQ2/23Q2/22MuutosQ1-Q2/23Q1-Q2/22Muutos2022
Saadut tilaukset9991 390−28 %2 0582 525−19 %4 862
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset3263096 %68861612 %1 286
Tilauskanta kauden lopussa3 2423 596−10 %3 2423 596−10 %3 541
Liikevaihto1 20095925 %2 2741 81026 %4 089
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto34430314 %69058618 %1 264
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta29 %32 % 30 %32 % 31 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto36228626 %70757124 %1 288
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta30 %30 % 31 %32 % 31 %
Liikevoitto150,547,5> 100 %254,585,0> 100 %106,1
Liikevoitto, %12,5 %5,0 % 11,2 %4,7 % 2,6 %
Vertailukelpoinen liikevoitto158,381,694 %270,7142,590 %316,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, %13,2 %8,5 % 11,9 %7,9 % 7,7 %
Tulos ennen veroja141,046,2> 100 %236,776,4> 100 %79,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja41,238,18 %67,7−32,2> 100 %231,2
Kauden tulos107,740,8> 100 %180,361,9> 100 %23,2
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR1,670,64> 100 %2,800,97> 100 %0,37
Korollinen nettovelka kauden lopussa503605−17 %503605−17 %378
Nettovelkaantumisaste, %31,9 %39,0 % 31,9 %39,0 % 24,8 %
Korollinen nettovelka / EBITDA*1,11,2 1,11,2 1,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %11,5 %15,2 % 11,5 %15,2 % 4,6 %
Henkilöstö kauden lopussa11 74511 4922 %11 74511 4922 %11 526

*Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023 alkaen. Uuden määritelmän mukaan laskettu vaihtoehtoinen tunnusluku sisältää myös liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 16 miljoonaa euroa vuonna 2022. Eristä 1 miljoonaa euroa kohdistui Kalmariin, 3 miljoonaa euroa Hiabiin ja 12 miljoonaa euroa MacGregoriin. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 4.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteeristö on uudistettu, ja tuoteryhmän vuoden 2022 liikevaihto on oikaistu vastaavasti.

Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm: Ennätyskorkea taloudellinen tulos, Kalmarin ja Hiabin mahdollinen eriyttäminen etenee suunnitellusti

Tapahtumarikas toinen vuosineljännes oli minulle ensimmäinen Cargotecin toimitusjohtajana. Taloudellisesti toinen vuosineljännes oli kaksijakoinen. Saadut tilaukset palasivat koronapandemiaa edeltävälle tasolle laskien ennätysmäisen ja kertaluonteisia suuria tilauksia sisältäneen vertailukauden tasosta. Tilauskantamme on kuitenkin selvästi historiallisen keskiarvon yläpuolella. Liikevaihtomme kasvoi 25 prosenttia, ja kasvaneiden toimitusmäärien sekä inflaatiopaineiden ja kulujen menestyksekkään hallinnan vauhdittamana saavutimme vertailukelpoisen liikevoittomme osalta jälleen uuden ennätystason 158 miljoonaa euroa eli 13,2 prosenttia liikevaihdosta. Strategisesti tärkeät huoltoliiketoiminta ja ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto jatkoivat kasvuaan.

Kalmarissa asiakkaiden hankintapäätöksissä ilmeni hitautta, ja saadut tilaukset palasivat koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Suurempia projekteja koskevien päätösten teko hidastui huoltoliiketoiminnan saatujen tilausten pysyessä vertailukauden tasolla. Kalmarin liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 552 miljoonaan euroon toimittaessamme tilauksia vahvasta tilauskannastamme. Tehostunut toimitusketjun hallinta tuki liikevaihdon kasvua, vaikka komponenttien saatavuus vaihteli edelleen. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto jatkoi kasvuaan varaosien markkinaosuuden kasvun vauhdittamana. Kalmarin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti parani ennätystasolle 14,2 prosenttiin korkeamman liikevaihdon, vuosineljänneksen alussa puolivalmiina olleiden tuotteiden toimitusten, inflaatiopaineiden ja komponenttien saatavuuden menestyksekkään hallinnan sekä raskaiden nostureiden liiketoiminnan pienempien tappioiden seurauksena.

Hiabissa taustalla vaikuttavat kysyntäajurit pysyivät hyvällä tasolla, mutta saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta, jolloin hintojen nousua edeltäneet ennakko-ostot kasvattivat tuotteiden kysyntää. Myös inflaatio, korkea korkotaso ja kuorma-autojen pitkät toimitusajat vaikuttivat saatuihin tilauksiin. Hiabin tilauskanta on vahvalla tasolla, ja liiketoiminnan vankan suorituskyvyn ansiosta Hiabin liikevaihto kasvoi 20 prosenttia 485 miljoonaan euroon. Korkean liikevaihdon sekä inflaatiopaineiden tehokkaan hallinnan ja kulukontrollin seurauksena Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 31 prosenttia 81 miljoonaan euroon.

MacGregorin saadut tilaukset laskivat korkeasta vertailukauden tasosta, mutta tilauskanta kasvoi 28 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi 164 miljoonaan euroon, ja huolto- sekä kauppalaivaliiketoiminnan vetämänä MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto 10 miljoonaa euroa oli sen korkein yli seitsemään vuoteen. MacGregorin offshore-liiketoiminnan uudelleenjärjestely etenee, mutta aiemmin hankitut offshore-projektit tuottavat edelleen haasteita.

27. huhtikuuta julkistimme suunnitelmamme tutkia ja aloittaa prosessin ydinliiketoimintojemme Kalmarin ja Hiabin mahdolliseksi eriyttämiseksi kahdeksi maailman johtavaksi itsenäiseksi yhtiöksi. Mahdollisen osittaisjakautumisen suunnittelu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana, ja Kalmarin erillinen listautuminen Nasdaq Helsinkiin tapahtuisi, jos se toteutetaan, vuonna 2024.

Sisäinen ja ulkoinen palaute kertovat, että uutinen mahdollisesta osittaisjakautumisesta on otettu hyvin vastaan. Suunnittelu on edennyt aiemmin ilmoitetun aikataulun ja tavoitteiden mukaisesti, ja olen iloinen voidessani kertoa, että yksi avaintehtävistä on täytetty, kun Sakari Ahdekivi on nimitetty Kalmarin talous- ja rahoitusjohtajaksi. Eriytymisen suunnittelu jatkuu koko vuoden 2023.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vahva suorituksemme jatkui vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Ydinliiketoimintojemme vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi puolivuosikaudella 57 prosenttia 263 miljoonaan euroon eli 13,6 prosenttiin liikevaihdosta. MacGregorin suunnanmuutos etenee, ja liiketoiminta-alue on matkalla kohti positiivista vertailukelpoista liikevoittoa vuonna 2023. Tilauskantamme pysyy historiallisen keskiarvon yläpuolella kattaen pitkälti toisen vuosipuoliskon laiteliikevaihdon. Vahvalla tilauskannalla ja mahdollisissa markkinaympäristön nopeissa muutoksissa käyttöön otettavalla toimenpidevaihtoehtojen valikoimalla aiomme pitää ydinliiketoimintojemme vertailukelpoisen liikevoittoprosentin yli 10 prosentissa, vaikka markkinatilanne osoittautuisi haasteelliseksi. Jatkamme vuoden toisella puoliskolla intensiivisesti Kalmarin ja Hiabin mahdollisen eriytymisen suunnittelua, samalla kun keskitymme vahvasti päivittäiseen liiketoimintaan.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEURQ2/23Q2/22MuutosQ1-Q2/23Q1-Q2/22Muutos2022
Kalmar437567−23 %9081 066−15 %2 081
Hiab375523−28 %7551 005−25 %1 807
MacGregor187301−38 %395455−13 %976
Sisäiset tilaukset00 00 0
Yhteensä9991 390−28 %2 0582 525−19 %4 862

Tilauskanta

MEUR30.6.202331.12.2022Muutos
Kalmar1 2811 428−10 %
Hiab1 0071 185−15 %
MacGregor9539273 %
Sisäinen tilauskanta11 
Yhteensä3 2423 541−8 %

Liikevaihto

MEURQ2/23Q2/22MuutosQ1-Q2/23Q1-Q2/22Muutos2022
Kalmar55242829 %1 03780030 %1 943
Hiab48540420 %91774423 %1 578
MacGregor16412729 %32026720 %569
Sisäinen liikevaihto00 0−1 −1
Yhteensä1 20095925 %2 2741 81026 %4 089

Liikevoitto

MEURQ2/23Q2/22MuutosQ1-Q2/23Q1-Q2/22Muutos2022
Kalmar78,413,2> 100%141,235,9> 100%142,1
Hiab81,562,630 %142,9106,135 %217,1
MacGregor8,2−15,0> 100 %0,8−20,8> 100 %−190,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−17,6−13,3−33 %−30,5−36,316 %−62,9
Yhteensä150,547,5> 100%254,585,0> 100%106,1

Vertailukelpoinen liikevoitto*

MEURQ2/23Q2/22MuutosQ1-Q2/23Q1-Q2/22Muutos2022
Kalmar78,441,291 %141,769,4> 100%189,2
Hiab81,462,431 %142,8109,830 %220,9
MacGregor10,3−10,2> 100 %11,0−13,0> 100 %−47,5
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−11,8−11,7−1 %−24,7−23,7−4 %−46,3
Yhteensä158,381,694 %270,7142,590 %316,4

*Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023 alkaen. Uuden määritelmän mukaan laskettu vaihtoehtoinen tunnusluku sisältää myös liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 16 miljoonaa euroa vuonna 2022. Eristä 1 miljoonaa euroa kohdistui Kalmariin, 3 miljoonaa euroa Hiabiin ja 12 miljoonaa euroa MacGregoriin. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 4.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Casimir Lindholm, talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka, Kalmarin johtaja Michel van Roozendaal ja Hiabin johtaja Scott Phillips. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 9.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009461. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2023-q2. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 700 henkilöä. www.cargotec.fi


1 Ydinliiketoiminnat = Cargotec poislukien MacGregor ja Kalmarin raskaat nosturit. Sisältää kaikki konsernihallinnon ja tukitoimintojen kulut.
2 Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023. Vertailuluvut on laskettu uuden määritelmän mukaisesti. Lisätietoja määritelmästä on annettu 4.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.
3 Vuoden 2023 näkymät eivät sisällä lopetettavan Kalmarin raskaiden nostureiden liiketoiminnan vertailukelpoista liikevoittoa.

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?