menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2022: Ennätysvuosi Kalmarissa ja Hiabissa

02.02.2023

CARGOTEC OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2022, 2.2.2023 KLO 9.00

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2022: Ennätysvuosi Kalmarissa ja Hiabissa

₋ Saadut tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ennätystasolla
₋ Huoltoliiketoiminnan ja ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto ennätystasolla
₋ MacGregorin tarjooman rationalisoinnilla merkittävä negatiivinen vaikutus liikevoittoon

Loka–joulukuu 2022 lyhyesti: Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi

 • Saadut tilaukset kasvoivat 13 prosenttia ja olivat 1 190 (1 051) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 3 541 (31.12.2021: 2 847) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 36 prosenttia ja oli 1 239 (910) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22 prosenttia ja oli 354 (289) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 29 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 61 prosenttia ja oli 268 (166) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 22 (18) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli -29 (8) miljoonaa euroa eli -2,3 (0,9) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -117 (-37) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 95 prosenttia ja oli 89 (45) miljoonaa euroa eli 7,2 (5,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 147 (60) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli -68 (-8) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -1,04 (-0,13) euroa

Tammi–joulukuu 2022 lyhyesti: Vahvaa kasvua ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdossa

 • Saadut tilaukset kasvoivat 10 prosenttia ja olivat 4 862 (4 427) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 3 541 (31.12.2021: 2 847) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja oli 4 089 (3 315) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja oli 1 264 (1 076) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 31 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 54 prosenttia ja oli 964 (626) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 24 (19) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 106 (356) miljoonaa euroa eli 2,6 (10,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -226 (124) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. Liikevoiton lasku on pääosin seurausta vertailukaudelle kirjatusta Navis-ohjelmistotoiminnan myyntivoitosta.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 43 prosenttia ja oli 332 (232) miljoonaa euroa eli 8,1 (7,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 231 (169) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 23 (247) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,37 (3,82) euroa.
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,34 euroa A-sarjan ja 1,35 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

Vuoden 2023 näkymät
Cargotec arvioi sen ydinliiketoimintojen1 vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2022 (3842 miljoonaa euroa) ja MacGregorin vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan positiivinen (-472 miljoonaa euroa).3

1) Ydinliiketoiminnat = Cargotec poislukien MacGregor ja Kalmarin raskaat nosturit. Sisältää kaikki konsernihallinnon ja tukitoimintojen kulut.

2) Cargotec muuttaa vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023. Uuden määritelmän mukaan laskettu tunnusluku sisältää yrityshankintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat ydinliiketoiminnoissa 4 miljoonaa euroa ja MacGregorissa 12 miljoonaa euroa vuonna 2022. Vertailuluvut on laskettu uuden määritelmän mukaisesti. Oikaistut vuoden 2022 luvut julkaistaan ennen vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkaisua.

3) Vuoden 2023 näkymät eivät sisällä lopetettavan Kalmarin raskaiden nostureiden liiketoiminnan vertailukelpoista liikevoittoa.

Cargotecin avainluvut

 

MEURQ4/22Q4/21Muutos20222021Muutos
Saadut tilaukset1 1901 05113 %4 8624 42710 %
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset34530812 %1 2861 16211 %
Tilauskanta kauden lopussa3 5412 84724 %3 5412 84724 %
Liikevaihto1 23991036 %4 0893 31523 %
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto35428922 %1 2641 07617 %
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta29 %32 % 31 %32 % 
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto26816661 %96462654 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta22 %18 % 24 %19 % 
Liikevoitto−28,88,3< -100 %106,1355,7−70 %
Liikevoitto, %−2,3 %0,9 % 2,6 %10,7 % 
Vertailukelpoinen liikevoitto88,645,595 %332,1231,543 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, %7,2 %5,0 % 8,1 %7,0 % 
Tulos ennen veroja−40,64,7< -100 %79,0333,1−76 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja147,259,7> 100 %231,2169,337 %
Kauden tulos−67,6−8,2< -100 %23,2246,7−91 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR−1,04−0,13< -100 %0,373,82−90 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa378414−9 %378414−9 %
Nettovelkaantumisaste, %24,8 %26,8 % 24,8 %26,8 % 
Korollinen nettovelka / EBITDA*1,20,9 1,20,9 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %4,6 %14,5 % 4,6 %14,5 % 
Henkilöstö kauden lopussa11 52611 1743 %11 52611 1743 %

*Viimeisten 12 kuukauden EBITDA
Tasepohjaisia tunnuslukuja laskettaessa myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on huomioitu kyseisiin eriin sisältyvinä, vaikka ne esitetään taseessa yhdellä rivillä.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Monitahoinen, menestyksekäs ja tapahtumarikas vuosi

Vuosi 2022 oli erinomainen Cargotecille. Useat globaalit kriisit leimasivat vuotta, mutta niistä huolimatta yhtiön saadut tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto olivat ennätystasolla.

Maaliskuussa julkistamamme täsmennetyn strategian toteuttaminen on lähtenyt menestyksekkäästi liikkeelle. Vetäytymisemme Kalmarin raskaiden satamanostureiden liiketoiminnasta on saatu päätökseen, ja liiketoiminta-alueiden itsenäisyyttä lisäävät toimintamallin muutokset on otettu käyttöön. MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arvioinnin johtopäätöksenä Cargotecin hallitus päätti marraskuussa, että MacGregor ei tulevaisuudessa kuulu Cargotecin portfolioon.

Cargotecin raportoitu vertailukelpoinen liikevoittoprosentti vuonna 2022 oli noin 8, kun se ydinliiketoiminnoilla Hiabilla ja Kalmarilla oli yli 11. Hiabin ja Kalmarin positiivinen kehitys jatkui, ja niiden erinomainen suoritus sesonkiluontoisesti vahvalla neljännellä vuosineljänneksellä takasi, että Cargotecin vuoden 2022 vertailukelpoinen liikevoitto nousi ennätykselliseen 332 miljoonaan euroon.

MacGregorin tulos oli pettymys. Sen vertailukelpoinen liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli 31 miljoonaa euroa negatiivinen, mikä oli seurausta merituulivoimaprojekteihin liittyneistä investoinneista ja kustannusylityksistä sekä MacGregorin tarjooman rationalisoinnin merkittävistä negatiivisista vaikutuksista sen liikevoittoon. Olemme ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla varmistamme parhaan mahdollisen omistaja-arvon luopuessamme MacGregorista. Tulospettymyksestä huolimatta MacGregorin liiketoiminta kauppalaivasegmentissä ja huoltoliiketoiminnassa on edennyt hyvin ja ollut kannattavaa. Ilman merituulivoimaliiketoimintaa MacGregorin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti olisi vuonna 2022 ollut noin 3.

Vuonna 2022 julkaisimme ydinliiketoimintojemme uudet tavoitteet. Ne kuvaavat strategiaamme kasvaa kannattavasti ratkaisemalla asiakkaidemme kestävään kehitykseen liittyviä haasteita. Tavoitteemme ovat markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu, vertailukelpoinen liikevoitto 12 prosenttia vuonna 2025 ja 15 prosenttia vuonna 2030, ekoratkaisujen liikevaihdon kaksinkertainen kasvu perinteisiin tuotteisiin verrattuna sekä Cargotecin arvoketjun hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vähintään 50 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Vaikka päästöintensiteettimme laski vuonna 2022, verrattuna vuoden 2019 tasoon oli hiilidioksidipäästöjen kasvu ydinliiketoimintojen Hiabin ja Kalmarin osalta 15 prosenttia, ja koko Cargotecin arvoketjussa se oli 5 prosenttia. Vastuullisuustavoitteiden asettaminen taloudellisten tavoitteiden rinnalle osoittaa kestävän kehityksen olevan keskeinen osa yhtiön strategiaa.

Jatkoimme tuotekehitysinvestointeja asiakkaidemme liiketoiminnan ja ympäristötavoitteita tukevien ratkaisujen edistämiseksi. Esimerkiksi Kalmar aloitti täyssähköisten konttikurottajien sarjatuotannon ja kaikista Hiabin ajoneuvotrukeista löytyy nyt sähköinen versio. Nämä ja monet muut ekotehokkaat ratkaisumme ovat saaneet asiakkailtamme erittäin hyvän vastaanoton, ja ekoratkaisujen tuoteryhmämme liikevaihto kasvoi 54 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ollen 964 miljoonaa euroa. Ydinliiketoiminnoissa tuoteryhmän liikevaihdon kasvu oli tavoitteidemme mukainen eli kaksinkertainen perinteisiin tuotteisiin verrattuna.

Vahvan teknologiaosaamisen lisäksi myös huoltoliiketoiminta on yksi vahvuuksistamme, ja sen erinomainen kehitys jatkui vuonna 2022. Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 11 prosenttia ja liikevaihto 17 prosenttia ennätykselliseen 1 264 miljoonaan euroon. Huoltoliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta vuonna 2022 oli 31 prosenttia. Huoltoliiketoimintamme kannattavuus on erinomaisella tasolla, ja sillä on vielä runsaasti kasvupotentiaalia esimerkiksi varaosien markkinaosuuksia kasvattamalla. Tämä tukee tavoitettamme kasvattaa toistuvaluonteista liikevaihtoamme.

Joulukuussa 2022 ilmoitin Cargotecin hallitukselle aikeistani siirtyä eläkkeelle Cargotecin toimitusjohtajan tehtävästä vuoden 2023 aikana, ja hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan etsinnän. Vuonna 2023 tulee täyteen kymmenen vuotta siitä, kun aloitin tehtävässäni. Uskon, että nyt on oikea hetki siirtää vastuu uudelle toimitusjohtajalle johtaa taloudellisesti ja operatiivisesti vahvaa Cargotecia seuraavaan kehitysvaiheeseen. On ollut ilo ja etuoikeus viedä Cargotecin muutosta ja kehitystä eteenpäin yhdessä lukuisten lahjakkaiden ja sitoutuneiden kollegoiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Cargotec lähtee vuoteen 2023 ennätyksellisen tilauskannan siivittämänä. Tämänhetkiset talousennusteet ja maailmantilanne sekä materiaalien ja komponenttien hintojen nousu ja saatavuushaasteet luovat silti epävarmuutta. Varautumisemme ja reagointikykymme markkinatilanteen nopeisiin muutoksiin on hyvällä tasolla. Myös rahoitusasemamme on vahva, varsinkin kun alkaneena vuonna erääntyvien lainojemme määrä on vähäinen.

Kiitän Cargotecin henkilöstöä heidän työpanoksestaan sekä asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme osoittamastaan luottamuksesta vuonna 2022.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEURQ4/22Q4/21Muutos20222021Muutos
Kalmar5445136 %2 0812 0631 %
Hiab377384−2 %1 8071 7135 %
MacGregor26915375 %97665250 %
Sisäiset tilaukset00 00 
Yhteensä1 1901 05113 %4 8624 42710 %

Tilauskanta

MEUR    31.12.202231.12.2021Muutos
Kalmar1 4281 30210 %
Hiab1 18598520 %
MacGregor92756065 %
Sisäinen tilauskanta10 
Yhteensä    3 5412 84724 %

Liikevaihto

MEURQ4/22Q4/21Muutos20222021Muutos
Kalmar61843044 %1 9431 51228 %
Hiab45633935 %1 5781 25026 %
MacGregor16514117 %5695533 %
Sisäinen liikevaihto00 −1−1 
Yhteensä1 23991036 %4 0893 31523 %

Liikevoitto

MEURQ4/22Q4/21Muutos20222021Muutos
Kalmar67,032,6> 100%142,1344,5−59 %
Hiab61,334,081 %217,1144,750 %
MacGregor−143,6−32,1< -100 %−190,2−40,0< -100 %
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−13,5−26,249 %−62,9−93,533 %
Yhteensä−28,88,3< -100%106,1355,7−70 %

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEURQ4/22Q4/21Muutos20222021Muutos
Kalmar69,536,590 %190,1120,158 %
Hiab62,340,454 %224,2166,335 %
MacGregor−31,4−23,7−33 %−36,0−14,7< -100 %
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−11,8−7,7−52 %−46,3−40,1−15 %
Yhteensä88,645,595 %332,1231,543 %

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 9.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009459. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.
Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2022-q4. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.
Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?